lexuan22
  • Hạng 291
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 44
  • Tỉ lệ thắng 63.27%
  • Chỉ số xã hội 226
  • Chỉ số đam mê 4.93
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lexuan222 - 0 kngoccccc16
lexuan221 - 3 linda
lexuan223 - 1 aabbcc
lexuan221 - 0 vittroi
lexuan221 - 1 lamtruong
lexuan221 - 2 ngoclu99
lexuan225 - 1 playcaro20
lexuan220 - 2 phuhung
lexuan224 - 0 letty
lexuan223 - 1 dksdud
lexuan221 - 0 donkihote
lexuan220 - 6 muathulangquen
lexuan223 - 0 healer
lexuan220 - 10 cpcnarin16
lexuan222 - 3 huongq
lexuan226 - 0 truong123
lexuan224 - 4 son23
lexuan223 - 0 hiccc
lexuan221 - 0 thythuitv
lexuan220 - 6 lamcaro2
lexuan224 - 0 hien1998
lexuan221 - 0 sabo2412
lexuan222 - 0 oxoxox
lexuan222 - 1 thuykien
lexuan221 - 0 hannie
lexuan220 - 1 emthuonganh
lexuan221 - 1 chuotbobo
lexuan223 - 5 yingying
lexuan220 - 13 london9
lexuan221 - 0 chuotmom
lexuan221 - 4 ilovekimyen1999
lexuan222 - 17 dunglun
lexuan221 - 6 cpcnarin11
lexuan224 - 14 minhquan58
lexuan220 - 1 baniphonere
lexuan226 - 2 xanhlacay
lexuan222 - 1 nonono
lexuan223 - 1 hoagiay123
lexuan221 - 0 moublo
lexuan222 - 0 hongtuoi2711
lexuan221 - 2 truongcong05
lexuan220 - 6 tuantu123
lexuan225 - 12 ltb0506
lexuan2212 - 0 m1nhh
lexuan221 - 2 zalinh
lexuan222 - 1 quyphan1
lexuan221 - 0 dangduy
lexuan221 - 3 cpcnarin2
lexuan224 - 1 diemcaro04999
lexuan2215 - 2 peishijinxian
lexuan222 - 2 hieulnt
lexuan228 - 9 hellokitty
lexuan222 - 1 chauky77
lexuan221 - 5 cpcnarin
lexuan221 - 0 bin111
lexuan228 - 4 oriana09
lexuan222 - 1 carer
lexuan2211 - 2 phuong1311
lexuan222 - 1 fbngohai
lexuan222 - 0 ngonlinh
lexuan220 - 1 maruko
lexuan220 - 1 vuhoang21
lexuan224 - 1 lalaza
lexuan225 - 3 nhinccnhinlamcho
lexuan220 - 2 bluesky12
lexuan223 - 0 henrywilson
lexuan227 - 5 hochitrung
lexuan221 - 0 immaaa
lexuan222 - 6 ladan1
lexuan221 - 0 mrhac37dc
lexuan221 - 0 tuancongtutb9x
lexuan222 - 0 hoadongtien00
lexuan2211 - 15 kentpham
lexuan221 - 0 hoaanhdao2008
lexuan220 - 1 jang80
lexuan221 - 1 toxuanhoang
lexuan222 - 1 playboy
lexuan221 - 0 tyhjgfcb
lexuan220 - 1 pslangtu
lexuan220 - 4 scp67892021
lexuan224 - 0 activate
lexuan223 - 0 tranviettung007
lexuan222 - 3 matrom9
lexuan222 - 0 huy722008
lexuan223 - 0 hanasuri
lexuan222 - 0 saobay
lexuan221 - 0 vuong12345
lexuan221 - 0 luachua
lexuan222 - 0 kain98
lexuan221 - 5 matrom4
lexuan222 - 0 nguyen2801
lexuan225 - 0 shichi123
lexuan221 - 0 vominhkhoi2408
lexuan224 - 8 matngu24
lexuan220 - 2 dungsading
lexuan220 - 2 nonamevn
lexuan2212 - 1 danghoan6666
lexuan223 - 0 hoadacochu
lexuan221 - 0 ditmecongsan
lexuan224 - 2 rgdfgdsfgfdg