lexuan22
  • Hạng 123
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 63.91%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lexuan224 - 2 rgdfgdsfgfdg
lexuan228 - 0 thien30305
lexuan224 - 7 matngu17
lexuan220 - 5 lamcaro2
lexuan220 - 4 matngu16
lexuan229 - 3 gl135
lexuan226 - 16 lamcaro
lexuan221 - 0 banhle
lexuan223 - 0 mnamna22
lexuan222 - 0 havi110
lexuan221 - 0 tranbaoannhien
lexuan222 - 0 thutran
lexuan225 - 11 ltb0506
lexuan221 - 0 chienadamm
lexuan222 - 0 khang111
lexuan222 - 0 ngayenden
lexuan221 - 0 thythy2021
lexuan221 - 0 lethanhphu
lexuan228 - 35 phuongkitty
lexuan222 - 0 kmmmm
lexuan221 - 0 dechematnao
lexuan221 - 1 sieutron
lexuan222 - 0 uttrang001
lexuan226 - 9 kentpham
lexuan222 - 0 lanthanh
lexuan221 - 1 matngu
lexuan221 - 0 giaphuc7482
lexuan223 - 1 winer
lexuan222 - 0 yenle123
lexuan222 - 5 nguvcc
lexuan222 - 0 thuytinhkhoc
lexuan220 - 2 hungaof
lexuan221 - 0 heodat91
lexuan226 - 22 moitapchoi1
lexuan227 - 13 yellowrain
lexuan221 - 0 notname
lexuan221 - 10 thanhlong
lexuan222 - 2 suzuku27
lexuan220 - 1 tronghieu
lexuan221 - 0 mssbeat
lexuan223 - 0 thanhdat21
lexuan226 - 0 binbin1999
lexuan220 - 1 tq2811
lexuan228 - 0 lamlam
lexuan221 - 0 dungtv1310
lexuan221 - 0 vuvanthanh
lexuan223 - 0 danly1320
lexuan220 - 1 nonamevn
lexuan222 - 6 cuong97
lexuan221 - 2 canhty
lexuan223 - 0 thinu0612
lexuan220 - 1 rip001
lexuan221 - 0 zawarudo
lexuan224 - 0 hkghhfdd
lexuan227 - 10 gatamky2020
lexuan221 - 0 worldisad
lexuan221 - 0 mophamm
lexuan221 - 2 buitoi21
lexuan223 - 0 thuong95
lexuan220 - 1 lvtrung
lexuan222 - 1 changtraivotinh035
lexuan222 - 1 hoagiay123
lexuan221 - 0 nguyenhonganh
lexuan221 - 0 nhipcautre21
lexuan225 - 1 huongpham
lexuan225 - 20 pepopo
lexuan221 - 0 banhch
lexuan220 - 1 thaomoc
lexuan224 - 8 nguyenvuhoang21
lexuan223 - 0 nguyenvancu
lexuan221 - 9 newnew
lexuan221 - 0 giakhanhba
lexuan223 - 0 truong20000
lexuan221 - 1 vientuong
lexuan224 - 0 tyruwyrt
lexuan221 - 0 luke911
lexuan223 - 6 skywalker
lexuan223 - 4 gumion
lexuan222 - 0 phucxo
lexuan220 - 2 scp67892021
lexuan221 - 0 spicylime
lexuan225 - 2 kienepi
lexuan2210 - 0 draaagggoo
lexuan223 - 1 rongsa105
lexuan220 - 5 forfun
lexuan221 - 1 heoxixoan
lexuan222 - 0 bnkhoi
lexuan222 - 0 e4rtyhujm
lexuan225 - 0 moderntalking1984
lexuan223 - 0 suto0911
lexuan221 - 0 pthao3799
lexuan224 - 7 nguyenngochai
lexuan222 - 0 huyprovjp
lexuan225 - 2 quynhnt
lexuan223 - 0 julia
lexuan222 - 0 khanhvjppro
lexuan221 - 0 lyquoc
lexuan220 - 2 kidboy
lexuan222 - 3 nguyennguyen68
lexuan221 - 0 camly2603