heodat91
  • Hạng ...
  • Ngọc 833
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.64%
  • Chỉ số xã hội 486
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heodat916 - 4 lazytomcat
heodat911 - 4 lop2a
heodat9121 - 17 serahwang
heodat913 - 0 bbb7979
heodat911 - 1 jamesss201980
heodat913 - 7 nganbali
heodat9116 - 18 jang80
heodat912 - 0 thuanepic2022007
heodat911 - 0 docuong
heodat911 - 6 newnewnew
heodat9112 - 7 cayruong
heodat910 - 1 meohoang123
heodat912 - 0 royalcitytoan
heodat9119 - 18 lanthanh
heodat916 - 6 gecko88
heodat913 - 4 diquathoigian
heodat911 - 0 dilinh01
heodat916 - 0 lamsh123987
heodat913 - 1 nhokbjtyeutham
heodat918 - 2 dotuanhung20
heodat917 - 1 chudinhluan
heodat911 - 0 nguyennah
heodat911 - 2 thbx1904
heodat911 - 0 htavan248
heodat911 - 0 hayghe124
heodat912 - 0 thusieudepgai
heodat916 - 14 sabo2412
heodat913 - 0 samhuynh77
heodat912 - 0 baohanthuydung2013
heodat913 - 0 nguyenthicau0990
heodat9116 - 0 baogam251105
heodat912 - 0 jojodaynetrui
heodat910 - 2 cocvang
heodat911 - 0 phim1hay
heodat9120 - 12 gup222
heodat919 - 3 nguyenthanhdo
heodat914 - 0 ngocanhgalaxy
heodat911 - 0 changgay1201
heodat916 - 0 nguyenduclong
heodat913 - 1 zer0iq
heodat911 - 0 ddutta
heodat911 - 0 dinhvanson
heodat911 - 0 nngocwoa
heodat911 - 0 aceg123
heodat910 - 6 northstar2000
heodat912 - 0 vanhai2k263
heodat911 - 0 trminhduy2014
heodat910 - 2 chumchum
heodat9114 - 3 hautrang113
heodat911 - 0 leminhquan
heodat911 - 0 nguyenkhoi540729
heodat911 - 0 trquanh
heodat911 - 0 sonno01
heodat912 - 0 admingo
heodat912 - 2 ngocloii
heodat914 - 0 hoangvudz
heodat917 - 0 thangquoc
heodat912 - 4 toxuanhoang
heodat911 - 0 tandz000
heodat913 - 2 ov2nd
heodat910 - 2 hdmi2000
heodat913 - 1 pakuda
heodat911 - 0 lolovp
heodat913 - 0 lylokutee
heodat914 - 0 anhthanhbede
heodat912 - 0 ngheokietxac
heodat913 - 25 caroforfun99999
heodat9110 - 5 kiemphongkim
heodat913 - 0 cothanh
heodat910 - 2 tinhthanmika
heodat912 - 10 tomcuamuc
heodat912 - 0 monchangcheo
heodat911 - 0 lokgoimeoladbrr
heodat9117 - 7 loanloan
heodat910 - 1 fushima
heodat917 - 0 nguyensyanh123
heodat911 - 0 postmalone
heodat911 - 0 thiengon123
heodat912 - 0 nolg1029
heodat910 - 1 lebaokhang
heodat910 - 1 namle0113
heodat916 - 7 wibunotsimpttv2k7
heodat918 - 0 ilbtlsm
heodat912 - 0 njhvuughbkn
heodat910 - 9 lethutrang
heodat912 - 0 thethan1994
heodat913 - 0 xiaoyi
heodat910 - 1 sanghuynh
heodat912 - 1 lamquennha
heodat916 - 1 cogk6
heodat914 - 0 kiopin17
heodat910 - 1 kaitokun
heodat911 - 1 serazs
heodat917 - 1 nonameme
heodat916 - 7 zauysd
heodat912 - 0 thanhhyo
heodat912 - 0 nguyethyxx
heodat910 - 3 xogang123
heodat910 - 1 loclatoi
heodat913 - 1 kimhanlong