heodat91
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 961
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.68%
  • Chỉ số xã hội 361
  • Chỉ số đam mê 5.70
  • Thời gian tham gia 7 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heodat913 - 0 tralena12
heodat911 - 4 karuizawa
heodat910 - 4 linhlucden
heodat917 - 5 umsangb
heodat911 - 3 nothing2fear
heodat914 - 9 carocuibap28
heodat910 - 1 luungocbich3367
heodat911 - 4 nguyenduyduc
heodat911 - 0 ov2nd
heodat912 - 3 lanthanh
heodat911 - 0 diquathoigian
heodat910 - 6 boncha
heodat917 - 1 shcoolsad
heodat911 - 0 nguyennhisopoor
heodat918 - 3 banghoang
heodat914 - 0 nghiacaro
heodat910 - 3 remkeomut
heodat911 - 0 chanhiuuuu
heodat911 - 0 huongduong
heodat910 - 1 vuabip
heodat912 - 3 canh123456789
heodat914 - 1 lethamm
heodat911 - 0 khangnongrdo
heodat912 - 3 wibunotsimpttv2k7
heodat917 - 7 casontruong551
heodat912 - 1 hoangtrieu
heodat9115 - 3 vovanbay
heodat911 - 7 tapchoilon
heodat916 - 0 hohaison
heodat914 - 1 nhiheo
heodat910 - 1 kingcaro123helo
heodat911 - 0 hxmb26
heodat911 - 0 hiluuuunan
heodat910 - 1 lazytomcat
heodat912 - 0 zower
heodat911 - 0 toanblog
heodat914 - 0 boiboicute67
heodat912 - 0 xmrlimx
heodat911 - 1 murasaki
heodat913 - 0 martinchannel
heodat911 - 0 asthemoon
heodat912 - 0 dragoncity113
heodat910 - 1 akirakun
heodat910 - 2 nammien
heodat913 - 0 sonyvaio99
heodat913 - 0 duykhanhhy08
heodat911 - 0 kproxo
heodat917 - 0 phucphan
heodat9110 - 2 nttsuper01
heodat911 - 0 nhatruc2014
heodat912 - 0 ngaaaaaaa
heodat911 - 0 phongan1
heodat912 - 0 toilachinhtoi
heodat912 - 7 nangcanhhoaroi
heodat910 - 5 thachlam2011
heodat915 - 3 thanhduoc021
heodat914 - 3 phumyhung
heodat914 - 8 zaique
heodat912 - 0 linhtuquangngco23
heodat911 - 2 giacmomh
heodat910 - 1 chopper
heodat917 - 3 trongnguyen
heodat912 - 0 umselabum
heodat912 - 0 xuantocdo
heodat910 - 1 rongar
heodat911 - 2 nuhondanhroi
heodat910 - 1 voky88
heodat911 - 0 serahwang
heodat911 - 0 thusieudepgai
heodat912 - 0 cuongnguyen
heodat911 - 8 tphcm
heodat910 - 4 robin
heodat910 - 1 sabo2412
heodat911 - 1 bichthuy
heodat912 - 0 greenland
heodat911 - 0 hancutefomaiwe1
heodat912 - 1 gamap
heodat912 - 3 jang80
heodat914 - 9 huongjep
heodat913 - 0 saothuy22
heodat911 - 0 hoainhu
heodat912 - 0 hahavi2
heodat912 - 0 homaitrucmy
heodat916 - 6 hamy073
heodat910 - 8 waifu207otaku
heodat913 - 3 hoavinhpq
heodat911 - 0 beba888
heodat910 - 7 tayphuongthatbai
heodat910 - 7 ngang123
heodat914 - 0 liencave
heodat911 - 2 endlesslove
heodat911 - 1 lovewinter
heodat911 - 0 dannyvnn
heodat916 - 9 launchsite
heodat912 - 7 saphia
heodat910 - 4 batbai5397
heodat910 - 2 huunhu66
heodat911 - 3 danbienday
heodat9111 - 21 tungcaro
heodat912 - 0 doiconcodon