heodat91
  • Hạng 123
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 52.59%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heodat911 - 1 matbiec
heodat910 - 1 pingpong
heodat910 - 3 thanhlong
heodat911 - 0 thuong95
heodat913 - 0 hainam2
heodat915 - 10 yellowrain
heodat912 - 0 hieuyeuyen
heodat915 - 5 gup222
heodat916 - 2 namsmile1720
heodat911 - 0 kyhoi
heodat910 - 3 mikochan
heodat910 - 1 lvtrung
heodat9110 - 2 jadyeuthuong
heodat915 - 0 huyoi
heodat913 - 0 hoangthanh
heodat910 - 1 tronghieu
heodat913 - 0 nguyen09
heodat910 - 7 cuong97
heodat915 - 12 scp67892021
heodat910 - 1 pthao3799
heodat910 - 3 galam
heodat9111 - 17 lamcaro
heodat914 - 0 tuyetvan1102
heodat916 - 0 ngoctrung2007
heodat911 - 0 eobiet
heodat911 - 2 ltb0506
heodat911 - 0 paduc
heodat9124 - 28 gatamky2020
heodat911 - 0 carosensei
heodat911 - 2 nguyenvuhoang21
heodat912 - 2 jang80
heodat911 - 0 aaaaaaa
heodat910 - 1 socnau
heodat912 - 8 pepopo
heodat913 - 2 buitoi21
heodat918 - 9 kentpham
heodat910 - 2 thanhthanh2k7
heodat913 - 3 thanhaz123
heodat911 - 2 huongkute
heodat915 - 0 alohang
heodat913 - 0 nguyenhuy
heodat911 - 0 dhkdhk333
heodat912 - 10 kehuydiet2802
heodat9130 - 3 hoang97
heodat911 - 0 luuhuytoan
heodat915 - 1 volamchiton565
heodat915 - 0 linh04052008
heodat911 - 0 accdif
heodat911 - 1 kha9i
heodat911 - 1 binhnhi
heodat911 - 0 suoingoc
heodat910 - 1 buonnhoem
heodat910 - 1 vientuong
heodat911 - 0 lejun
heodat910 - 1 nammien
heodat911 - 1 mayakieu
heodat911 - 0 hoadongtien00
heodat911 - 1 sieutron
heodat910 - 2 trucmai
heodat911 - 0 quachdozz
heodat912 - 0 tranky
heodat914 - 0 hangnguyenthi
heodat915 - 0 tinzkynkyn
heodat910 - 1 silvermoon
heodat911 - 0 nguvaicadai123q
heodat910 - 1 phong1
heodat911 - 0 hoangphucmessi2006
heodat910 - 1 hamynn
heodat911 - 0 nhimxu
heodat910 - 1 alphax
heodat911 - 0 hieuhieuhieu
heodat915 - 25 phuongkitty
heodat911 - 2 cumeo
heodat910 - 1 carophi
heodat912 - 0 isreal111
heodat912 - 0 camly2603
heodat910 - 1 vnmotor
heodat911 - 2 heokool
heodat918 - 0 thanh
heodat915 - 2 coca123
heodat911 - 0 hangnguyen
heodat913 - 1 ethereal
heodat910 - 1 caron
heodat910 - 1 adminx
heodat916 - 0 anhhn20
heodat912 - 0 fjosif
heodat910 - 1 thuyanh
heodat915 - 0 doanvu96
heodat913 - 1 phucphuc2005
heodat910 - 3 thanhthanh2k8
heodat913 - 1 hoagiay123
heodat910 - 1 chauky77
heodat910 - 1 nhatvy2291
heodat911 - 0 heoconhamchoi
heodat910 - 1 nhocyeusky
heodat911 - 0 kidboy
heodat911 - 2 xuanthupro
heodat910 - 2 tapchoico
heodat914 - 1 berry945
heodat911 - 0 manchausa