tuanlongtt
  • Hạng ...
  • Ngọc 533
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.12%
  • Chỉ số xã hội 549
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuanlongtt13 - 15 nhatvy2291
tuanlongtt0 - 2 newnewnew
tuanlongtt0 - 1 winxp
tuanlongtt8 - 8 toanluf
tuanlongtt3 - 1 vominhquang123
tuanlongtt9 - 11 quangmetro
tuanlongtt3 - 0 khajsvv
tuanlongtt12 - 14 phameco
tuanlongtt2 - 9 nhatnhatsl
tuanlongtt1 - 0 nikai1840
tuanlongtt9 - 9 nganbali
tuanlongtt1 - 6 manhlamm
tuanlongtt8 - 4 totoro
tuanlongtt11 - 7 bangtam2312
tuanlongtt7 - 5 socnau
tuanlongtt1 - 0 posskg
tuanlongtt0 - 2 cocvang
tuanlongtt1 - 0 khanhhoang1409
tuanlongtt0 - 2 vuabip
tuanlongtt5 - 0 nguyenquangtrung206
tuanlongtt3 - 0 hngaan06
tuanlongtt9 - 0 sunsky24
tuanlongtt1 - 1 chumchum
tuanlongtt1 - 2 hyenhyen8888
tuanlongtt6 - 1 cfffairchild
tuanlongtt8 - 0 mycaro
tuanlongtt2 - 0 mamacyfan
tuanlongtt5 - 0 adswzxcvbnm
tuanlongtt3 - 7 lucatin
tuanlongtt8 - 0 ptanne2309
tuanlongtt2 - 2 hoadongtien00
tuanlongtt0 - 1 letandat1234
tuanlongtt1 - 0 lxl987
tuanlongtt1 - 0 sngaspotato
tuanlongtt1 - 0 nguyenkhoi540729
tuanlongtt5 - 11 travahuong
tuanlongtt0 - 3 tomcuamuc
tuanlongtt3 - 0 trinhvankhoi12
tuanlongtt5 - 0 nguyendat1301aaa
tuanlongtt3 - 5 xuninak
tuanlongtt2 - 0 phucluan
tuanlongtt4 - 2 thuytinhkhoc
tuanlongtt4 - 0 dungtrieu
tuanlongtt5 - 1 sweetheart4u1991
tuanlongtt3 - 1 dolphin
tuanlongtt0 - 4 vuhoangnguyen
tuanlongtt3 - 5 sabo2412
tuanlongtt4 - 0 tramday123
tuanlongtt0 - 1 thichcarolam
tuanlongtt0 - 1 kenlazy
tuanlongtt0 - 1 binzzz98
tuanlongtt1 - 0 thnam276
tuanlongtt0 - 1 neverletmewin
tuanlongtt0 - 4 truongsinh
tuanlongtt0 - 3 caroforfun99999
tuanlongtt10 - 1 enceallu
tuanlongtt1 - 0 hieucaothu
tuanlongtt1 - 0 lemyha
tuanlongtt1 - 0 enderduyphamvn
tuanlongtt1 - 0 kazuu1554
tuanlongtt1 - 4 pity08
tuanlongtt16 - 82 phuongkitty
tuanlongtt1 - 0 seamus2512
tuanlongtt2 - 0 sanghuynh
tuanlongtt2 - 0 suneomonhon
tuanlongtt1 - 0 dastercanplaycaro333
tuanlongtt2 - 0 concuxinhxan
tuanlongtt5 - 0 pully234
tuanlongtt1 - 0 errolsan
tuanlongtt0 - 2 minhtoanwin
tuanlongtt3 - 0 vodanhtieutot
tuanlongtt4 - 11 lamcaro2
tuanlongtt4 - 1 anhhonguyen158
tuanlongtt0 - 1 evanst
tuanlongtt1 - 0 bankifu22
tuanlongtt1 - 3 noodles
tuanlongtt4 - 0 ngoctrung2007
tuanlongtt6 - 1 ahihihaha
tuanlongtt2 - 0 ychucute3000
tuanlongtt1 - 4 mblife2021
tuanlongtt6 - 0 haunguyencong007
tuanlongtt17 - 0 ramez
tuanlongtt1 - 0 tannbdjhbk12
tuanlongtt1 - 0 minhpham
tuanlongtt1 - 0 vuvandang
tuanlongtt0 - 17 xogang123
tuanlongtt0 - 4 muaxuanden
tuanlongtt2 - 0 buoncovid
tuanlongtt1 - 0 tanrik
tuanlongtt1 - 0 gtemyo12
tuanlongtt2 - 0 phuonghoang99
tuanlongtt1 - 0 mjloan12
tuanlongtt2 - 0 locnyo122
tuanlongtt0 - 1 huongkute
tuanlongtt2 - 1 hancutefomaiwe1
tuanlongtt0 - 1 iamrose84
tuanlongtt5 - 0 teobestbolike12
tuanlongtt3 - 3 noname06
tuanlongtt1 - 0 xuanzhuang90
tuanlongtt1 - 0 thantieuta