tuanlongtt
  • Hạng 301
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,380
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.06%
  • Chỉ số xã hội 425
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 7 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuanlongtt2 - 0 dragoncity113
tuanlongtt3 - 0 namson00000
tuanlongtt14 - 3 running
tuanlongtt0 - 1 remsuzuki123456
tuanlongtt3 - 0 nganhuynhshop
tuanlongtt2 - 0 playcaro20
tuanlongtt4 - 1 candyly
tuanlongtt3 - 1 higahyeb123
tuanlongtt0 - 2 linhlucden
tuanlongtt0 - 1 tammy56
tuanlongtt1 - 0 thongbroland
tuanlongtt1 - 0 hongphuc0997
tuanlongtt2 - 0 florence00
tuanlongtt4 - 0 happyroom
tuanlongtt5 - 5 duyanh
tuanlongtt1 - 0 chung12345
tuanlongtt1 - 0 chienhp
tuanlongtt1 - 0 zero123
tuanlongtt12 - 4 tuongpromax
tuanlongtt5 - 20 carohcm
tuanlongtt9 - 3 corehoangthien
tuanlongtt5 - 0 caronhuloz
tuanlongtt0 - 4 firouz
tuanlongtt10 - 3 xemphim2022
tuanlongtt4 - 0 vanem
tuanlongtt2 - 1 nguoilichsu
tuanlongtt0 - 2 lealia
tuanlongtt0 - 2 byeyou
tuanlongtt2 - 0 toloveru
tuanlongtt5 - 1 veeee0032
tuanlongtt2 - 0 domdomjack2009
tuanlongtt1 - 0 rongar
tuanlongtt2 - 0 lilcyrus24k
tuanlongtt0 - 1 dungnhinlai
tuanlongtt1 - 0 choidep2021
tuanlongtt1 - 0 hichaocau
tuanlongtt0 - 2 nguyentam2k
tuanlongtt1 - 2 chopper
tuanlongtt2 - 0 onnytvdf
tuanlongtt2 - 0 hyeo24
tuanlongtt2 - 2 noname06
tuanlongtt1 - 0 lenghi
tuanlongtt1 - 7 robin
tuanlongtt2 - 4 gahapchao
tuanlongtt2 - 0 bhhgv
tuanlongtt2 - 7 maidior
tuanlongtt0 - 2 matrancaro
tuanlongtt5 - 8 choiluon
tuanlongtt2 - 0 ducatuan2020
tuanlongtt4 - 5 nanigenai
tuanlongtt3 - 6 leksyenjtrankg
tuanlongtt2 - 1 greenland
tuanlongtt1 - 2 tayngang66
tuanlongtt1 - 4 zalinh
tuanlongtt2 - 2 quanhocen
tuanlongtt1 - 10 gomoko
tuanlongtt0 - 1 xzcb84
tuanlongtt0 - 4 dangtiendung
tuanlongtt1 - 2 bangtam2312
tuanlongtt1 - 1 nhatvy2291
tuanlongtt4 - 1 totoro
tuanlongtt1 - 1 thuytinhkhoc
tuanlongtt0 - 1 beyeupk
tuanlongtt3 - 3 beba888
tuanlongtt2 - 0 dksdud
tuanlongtt2 - 1 dietcovid
tuanlongtt2 - 0 nhi9897
tuanlongtt0 - 2 doneforme
tuanlongtt0 - 6 cutibinhchau
tuanlongtt4 - 2 cupcake123
tuanlongtt0 - 4 tayphuongthatbai
tuanlongtt0 - 1 saulybiet
tuanlongtt1 - 0 cuongnguyen
tuanlongtt2 - 0 cachuabin
tuanlongtt5 - 1 tdst122
tuanlongtt0 - 1 aquadogkr1
tuanlongtt2 - 6 waifu207otaku
tuanlongtt0 - 3 thaibinhduong
tuanlongtt0 - 4 danbienday
tuanlongtt3 - 0 dungtrieu
tuanlongtt1 - 1 socnau
tuanlongtt0 - 1 phameco
tuanlongtt3 - 1 thusieudepgai
tuanlongtt6 - 1 hhgbjrlehyf
tuanlongtt4 - 8 lamcaro2
tuanlongtt1 - 0 tungcaro
tuanlongtt2 - 0 beerighthere070205
tuanlongtt1 - 0 xh295
tuanlongtt5 - 6 durable
tuanlongtt1 - 4 trongdat28
tuanlongtt10 - 9 cuacua123
tuanlongtt1 - 0 quangmetro
tuanlongtt0 - 1 h2so4
tuanlongtt1 - 0 toanluf
tuanlongtt3 - 0 lifical
tuanlongtt3 - 4 huongjep
tuanlongtt3 - 1 rubygiahan
tuanlongtt6 - 0 rintohsaka
tuanlongtt1 - 0 octagram
tuanlongtt2 - 0 huong2k6