tuanlongtt
  • Hạng 192
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 69.89%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuanlongtt1 - 0 nagini
tuanlongtt5 - 0 pnlinh28
tuanlongtt4 - 0 sakai
tuanlongtt0 - 10 buitoi21
tuanlongtt3 - 4 buibuon
tuanlongtt1 - 0 happykid76
tuanlongtt1 - 0 binhcute332007
tuanlongtt1 - 0 hieenr2021
tuanlongtt6 - 17 lamcaro
tuanlongtt4 - 1 playboy
tuanlongtt4 - 8 sbc1111
tuanlongtt2 - 0 anhkhadeptrai
tuanlongtt1 - 3 omatocomado
tuanlongtt2 - 0 nguyentrong12
tuanlongtt26 - 0 trangpham
tuanlongtt1 - 0 maruko
tuanlongtt1 - 0 uttrang001
tuanlongtt1 - 0 anhngo1990
tuanlongtt22 - 8 xanhlacay
tuanlongtt7 - 18 matbiec
tuanlongtt2 - 0 anhkiet
tuanlongtt1 - 0 dvdvsvv5565
tuanlongtt3 - 0 thien1102
tuanlongtt1 - 0 cuccu
tuanlongtt2 - 2 matngu
tuanlongtt2 - 4 kentpham
tuanlongtt1 - 0 lanthanh
tuanlongtt1 - 0 gaco1505
tuanlongtt4 - 0 maituankiet
tuanlongtt0 - 1 cobebencuaso
tuanlongtt3 - 0 yenle123
tuanlongtt1 - 0 thienma68
tuanlongtt2 - 8 yellowrain
tuanlongtt0 - 6 ltb0506
tuanlongtt3 - 2 khaica
tuanlongtt7 - 40 phuongkitty
tuanlongtt2 - 0 hellosssss
tuanlongtt2 - 4 forfun
tuanlongtt2 - 0 hothidiem
tuanlongtt1 - 0 vietpvd
tuanlongtt1 - 0 huyoi
tuanlongtt2 - 0 tq2811
tuanlongtt2 - 6 covid19
tuanlongtt7 - 11 gatamky2020
tuanlongtt3 - 1 kien22092009
tuanlongtt4 - 0 khonthangduoctot
tuanlongtt0 - 1 tranvancu
tuanlongtt4 - 15 rip001
tuanlongtt3 - 0 lucky06012001
tuanlongtt1 - 1 b1998
tuanlongtt2 - 0 h4yyyy
tuanlongtt1 - 0 vodanh
tuanlongtt1 - 0 jjjjk
tuanlongtt3 - 1 culik51995
tuanlongtt1 - 3 cuong97
tuanlongtt10 - 0 langvandat
tuanlongtt1 - 0 tu2901
tuanlongtt3 - 0 vinhdanhhd2k6
tuanlongtt1 - 0 xukawai2
tuanlongtt2 - 0 binhngolon
tuanlongtt3 - 0 sieuga10102004
tuanlongtt1 - 0 academy99
tuanlongtt3 - 0 monsieurkiss0304
tuanlongtt2 - 0 beengtung2907
tuanlongtt2 - 0 meoooo
tuanlongtt1 - 0 thuong95
tuanlongtt15 - 0 zerozui
tuanlongtt4 - 0 huong999
tuanlongtt1 - 0 tinh77
tuanlongtt1 - 1 yoshida
tuanlongtt8 - 6 lolemkg
tuanlongtt3 - 0 phamngoctien
tuanlongtt2 - 0 luckystar
tuanlongtt8 - 12 pepopo
tuanlongtt4 - 0 thuthu2021
tuanlongtt2 - 20 scp67892021
tuanlongtt4 - 0 page08
tuanlongtt1 - 6 newnew
tuanlongtt1 - 1 lejun
tuanlongtt1 - 0 huynhtiendung
tuanlongtt1 - 0 quoc12334
tuanlongtt3 - 0 moderntalking1984
tuanlongtt0 - 1 bapcaingoc
tuanlongtt0 - 1 heloel
tuanlongtt1 - 0 defit
tuanlongtt1 - 0 thuydo2k211
tuanlongtt5 - 0 vnv542bn
tuanlongtt1 - 0 baokhanh
tuanlongtt2 - 0 khongthethua
tuanlongtt0 - 1 yumkhin
tuanlongtt2 - 0 aminh
tuanlongtt10 - 4 qh9999
tuanlongtt2 - 1 linh04052008
tuanlongtt1 - 8 nguyenvuhoang21
tuanlongtt4 - 0 fjosifd
tuanlongtt2 - 0 xuanphu
tuanlongtt2 - 0 vietpro123789
tuanlongtt1 - 1 hhhbros
tuanlongtt4 - 0 phamvancuong
tuanlongtt2 - 1 luuhuytoan