lanthanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 706
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.02%
  • Chỉ số xã hội 532
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lanthanh16 - 14 gecko88
lanthanh1 - 2 aikhongsotui
lanthanh1 - 0 jessicajsc157221537
lanthanh5 - 0 shinnosuke
lanthanh20 - 22 cayruong
lanthanh12 - 25 rocket290671
lanthanh22 - 22 jang80
lanthanh23 - 20 heodat91
lanthanh0 - 2 ellis
lanthanh3 - 3 lazytomcat
lanthanh16 - 6 diquathoigian
lanthanh4 - 0 sakurajp
lanthanh15 - 3 luongneae
lanthanh1 - 0 zenitsu
lanthanh1 - 0 sthswrong
lanthanh0 - 5 tayngang66
lanthanh2 - 0 phongnha
lanthanh6 - 0 ripmebruh
lanthanh2 - 0 sonlapq159
lanthanh2 - 2 phucname
lanthanh8 - 17 hdmi2000
lanthanh7 - 9 huongjep
lanthanh1 - 4 kojy34
lanthanh0 - 2 winxp
lanthanh1 - 3 siro2012
lanthanh4 - 1 congtraan
lanthanh6 - 1 kayanagi
lanthanh1 - 0 docuong
lanthanh1 - 0 aichoicaro
lanthanh2 - 0 thailong2806
lanthanh2 - 0 yvoab
lanthanh5 - 0 ptplinh
lanthanh1 - 0 jamesss201980
lanthanh12 - 21 nganbali
lanthanh6 - 0 phuong12345678abcdef
lanthanh0 - 7 newnewnew
lanthanh0 - 3 meohoang123
lanthanh10 - 4 serahwang
lanthanh1 - 0 thayongnoi
lanthanh2 - 0 nguyenminhthien2712
lanthanh2 - 2 cocvang
lanthanh1 - 0 hgdam1234
lanthanh1 - 0 chuahe244lkd
lanthanh1 - 0 lamsh123987
lanthanh2 - 0 chudinhluan
lanthanh1 - 4 nhatnhatsl
lanthanh7 - 1 tocino1
lanthanh1 - 0 kippyquyen2410
lanthanh1 - 0 ammxkxks1
lanthanh1 - 0 chuyenconho
lanthanh5 - 0 nguyenthicau0990
lanthanh2 - 3 sabo2412
lanthanh1 - 0 quangdepgiai
lanthanh1 - 0 jojodaynetrui
lanthanh6 - 0 thaibaquank66rung
lanthanh1 - 0 linhcnmc
lanthanh2 - 0 drmstein
lanthanh9 - 4 caothucarovn
lanthanh1 - 0 nguyenthanhdo
lanthanh3 - 4 doanthanhgod
lanthanh3 - 0 hcduong1210
lanthanh0 - 1 manhlamm
lanthanh3 - 0 kietvo266
lanthanh0 - 2 shinnijin
lanthanh3 - 7 sujichan
lanthanh1 - 0 aceg123
lanthanh4 - 1 subeo2022
lanthanh4 - 2 mycaro
lanthanh1 - 0 thuynganho
lanthanh1 - 0 trungqo99
lanthanh7 - 1 mienbac
lanthanh1 - 0 vozahahao27
lanthanh2 - 0 doopera
lanthanh2 - 0 tatata12345
lanthanh1 - 0 nguyenthiennhan4443
lanthanh1 - 0 nguyenhuusu132
lanthanh2 - 0 ghostghost
lanthanh3 - 2 vuabip
lanthanh2 - 0 tandz000
lanthanh3 - 0 bemancutga
lanthanh1 - 0 cuongxautrai
lanthanh0 - 1 hanyian
lanthanh2 - 0 hoangson3413bbb
lanthanh1 - 1 nammien
lanthanh1 - 4 wibunotsimpttv2k7
lanthanh1 - 0 riknocforever
lanthanh0 - 1 alienware
lanthanh3 - 3 loanloan
lanthanh3 - 1 koora
lanthanh2 - 0 ngocanhgalaxy
lanthanh3 - 1 tiamo1
lanthanh5 - 0 thiengon123
lanthanh4 - 6 tieutubn310
lanthanh0 - 1 luungocbich3367
lanthanh4 - 3 khoailangnuong
lanthanh2 - 1 quanglb2001
lanthanh0 - 6 lebaokhang
lanthanh0 - 12 caroforfun99999
lanthanh0 - 1 namle0113
lanthanh5 - 0 baminh1432009