nhipcautre21
  • Hạng 169
  • Ngọc 1,157
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.12%
  • Chỉ số xã hội 462
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre214 - 15 mjetran
nhipcautre2115 - 7 paradol
nhipcautre213 - 3 lyquoc
nhipcautre214 - 0 zxcasd0123
nhipcautre212 - 0 nguyenngochoabinh1
nhipcautre210 - 3 hanhphucvotan
nhipcautre215 - 7 ngannguyen
nhipcautre215 - 3 teoteo
nhipcautre211 - 0 hahaimagain
nhipcautre215 - 5 thienloi
nhipcautre211 - 0 haicd2721
nhipcautre210 - 2 hdmi2000
nhipcautre212 - 4 pingpong
nhipcautre210 - 2 vuabip
nhipcautre211 - 0 hungdepzai1
nhipcautre214 - 0 thiengia21
nhipcautre218 - 9 sabo2412
nhipcautre211 - 2 shogomakishima
nhipcautre212 - 0 haongo
nhipcautre210 - 1 chumchum
nhipcautre212 - 2 ledinhhieu
nhipcautre211 - 0 khz12
nhipcautre212 - 0 khangcena
nhipcautre213 - 1 huynhtridoan
nhipcautre212 - 0 phuoccheems
nhipcautre215 - 1 ducduyb
nhipcautre214 - 1 enkansie
nhipcautre217 - 0 ihdsgsch
nhipcautre210 - 1 admingo
nhipcautre211 - 0 vuducanbp
nhipcautre210 - 3 muaxuanden
nhipcautre212 - 0 vohongan
nhipcautre210 - 2 wibunotsimpttv2k7
nhipcautre211 - 0 kimjin28622
nhipcautre210 - 1 comchienduongchau
nhipcautre215 - 4 loanloan
nhipcautre214 - 0 lyvanben
nhipcautre213 - 0 ngoctin
nhipcautre2117 - 1 xinnhetay
nhipcautre210 - 1 vitaminc
nhipcautre212 - 0 cocarom
nhipcautre210 - 2 silverfang
nhipcautre211 - 2 truongsinh
nhipcautre214 - 0 thuakoku
nhipcautre214 - 1 denhayden
nhipcautre211 - 0 korean
nhipcautre2118 - 25 phuongkitty
nhipcautre213 - 0 ninhpham
nhipcautre212 - 0 lemyha
nhipcautre212 - 0 htpuyenn
nhipcautre212 - 0 vietyvu0
nhipcautre211 - 0 lambien011
nhipcautre210 - 1 thethan1994
nhipcautre211 - 0 khacviet
nhipcautre211 - 0 devilthao1203
nhipcautre213 - 0 accqtyy2823
nhipcautre210 - 6 nonameme
nhipcautre212 - 2 cupcake123
nhipcautre211 - 3 evanst
nhipcautre219 - 0 phongthebest
nhipcautre216 - 0 tieumong
nhipcautre218 - 4 carodanang
nhipcautre211 - 1 viphung
nhipcautre210 - 3 vivacoffee
nhipcautre211 - 4 lamcaro2
nhipcautre212 - 5 noodles
nhipcautre212 - 2 travahuong
nhipcautre213 - 1 thuyhoa
nhipcautre211 - 0 godcarotvk123
nhipcautre213 - 0 cuongrick
nhipcautre211 - 0 animexyz
nhipcautre213 - 12 haianthui
nhipcautre211 - 1 sondoan1w
nhipcautre215 - 0 daophuongthao123
nhipcautre212 - 5 kythutudo
nhipcautre211 - 0 fumkio3212
nhipcautre210 - 2 belen3
nhipcautre213 - 0 miyamurakori
nhipcautre211 - 1 lethuylinh
nhipcautre211 - 0 nguyennhisopoor
nhipcautre210 - 2 anhlatrumday
nhipcautre213 - 1 meocon9x
nhipcautre211 - 2 lizmatt
nhipcautre211 - 0 proahan
nhipcautre211 - 0 nakroth
nhipcautre211 - 0 lamjzay
nhipcautre213 - 1 heodatan111
nhipcautre211 - 0 quynhgiao
nhipcautre211 - 0 duongnguwu
nhipcautre211 - 0 kosike123
nhipcautre212 - 0 mrjin
nhipcautre212 - 0 kmdnob
nhipcautre210 - 3 yephdith
nhipcautre211 - 0 chungdv201
nhipcautre211 - 3 quydzhiha
nhipcautre214 - 0 giainghi11
nhipcautre214 - 0 luuducmanh111
nhipcautre212 - 0 tieuyeutinh
nhipcautre215 - 1 winnerordeath
nhipcautre212 - 1 vietquat88