nhipcautre21
  • Hạng 196
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 17
  • Tỉ lệ thắng 64.39%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre211 - 0 paduc
nhipcautre211 - 1 ncnss
nhipcautre214 - 0 phatquyen1998
nhipcautre212 - 0 bb1234
nhipcautre2116 - 21 kentpham
nhipcautre210 - 1 socnau
nhipcautre211 - 0 saosaysua
nhipcautre2110 - 0 haihai2123
nhipcautre215 - 0 sdgdfydfyd
nhipcautre213 - 0 binhcute332007
nhipcautre211 - 16 pokemon
nhipcautre210 - 6 yellowrain
nhipcautre213 - 0 jjjjjjbgtrfbhuyhj
nhipcautre215 - 0 kim222
nhipcautre2115 - 2 khuekhoi123
nhipcautre213 - 10 buitoi21
nhipcautre212 - 0 nhonho
nhipcautre212 - 4 nguvcc
nhipcautre218 - 1 minhtrang
nhipcautre214 - 0 changchang113
nhipcautre212 - 0 oaxrubik4000
nhipcautre212 - 0 vodanh
nhipcautre211 - 0 nptn291
nhipcautre211 - 1 army11
nhipcautre211 - 0 baggio
nhipcautre212 - 0 nhokem6000
nhipcautre213 - 0 nguyentri10x
nhipcautre210 - 1 b1998
nhipcautre213 - 5 dembuon
nhipcautre212 - 3 ltb0506
nhipcautre211 - 0 meoooo
nhipcautre217 - 18 gatamky2020
nhipcautre2113 - 21 phuongkitty
nhipcautre212 - 4 canhty
nhipcautre210 - 1 lexuan22
nhipcautre213 - 1 duyct123
nhipcautre211 - 0 thuthu2021
nhipcautre212 - 0 rikie
nhipcautre210 - 2 hieula
nhipcautre211 - 0 toitoi1
nhipcautre211 - 0 hieuhieuhieu
nhipcautre211 - 0 hunterv123
nhipcautre213 - 0 huongpham
nhipcautre213 - 4 pepopo
nhipcautre211 - 0 khanhdeptrai9
nhipcautre211 - 0 anhkiet123
nhipcautre211 - 0 h2so4
nhipcautre211 - 0 serahwang
nhipcautre213 - 2 nonamevn
nhipcautre210 - 13 scp67892021
nhipcautre211 - 1 pthao3799
nhipcautre216 - 3 qwertyuiop
nhipcautre213 - 0 ki2k7
nhipcautre210 - 6 rip001
nhipcautre2114 - 1 baotran
nhipcautre212 - 0 blvckvine
nhipcautre212 - 0 dinh739
nhipcautre211 - 1 tranngocbaothy
nhipcautre216 - 0 dhkdhk333
nhipcautre214 - 0 queanh300820
nhipcautre214 - 0 moderntalking1984
nhipcautre213 - 1 asdmobile
nhipcautre212 - 0 quoc12334
nhipcautre215 - 0 baohan
nhipcautre218 - 0 khoahscc
nhipcautre211 - 0 hoaanhdao2008
nhipcautre213 - 0 long130497
nhipcautre213 - 0 bestox
nhipcautre213 - 0 kydt1
nhipcautre211 - 0 totoro
nhipcautre2114 - 2 qh9999
nhipcautre210 - 1 nguyenvuhoang21
nhipcautre215 - 0 vyga123
nhipcautre210 - 2 sauminh
nhipcautre213 - 0 vietpro123789
nhipcautre211 - 0 chinmo94
nhipcautre215 - 0 thuymiu
nhipcautre2119 - 0 nguyenvuminh114
nhipcautre2115 - 0 hoang10
nhipcautre210 - 3 kehuydiet2802
nhipcautre210 - 1 thanhthanh2k8
nhipcautre212 - 0 flamingo
nhipcautre212 - 3 vangbacdaquy
nhipcautre210 - 1 lyquoc
nhipcautre210 - 3 thanhthanh2k7
nhipcautre214 - 0 thaoo
nhipcautre212 - 0 nguyenlove2k4
nhipcautre211 - 1 heoconhamchoi
nhipcautre212 - 5 lamcaro
nhipcautre215 - 0 phamvancuong
nhipcautre212 - 0 mklllmlm
nhipcautre214 - 0 dung0975146154
nhipcautre213 - 0 julia
nhipcautre211 - 0 okeokeoke
nhipcautre211 - 2 khiconjx
nhipcautre210 - 1 tuanlongtt
nhipcautre212 - 0 binhnhi
nhipcautre210 - 1 changtraivotinh035
nhipcautre215 - 13 forfun
nhipcautre218 - 4 khanhhuyen123