nhipcautre21
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 839
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.70%
  • Chỉ số xã hội 376
  • Chỉ số đam mê 3.43
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre212 - 1 denhayden
nhipcautre212 - 0 tieuyeutinh
nhipcautre215 - 1 winnerordeath
nhipcautre210 - 2 yephdith
nhipcautre212 - 1 vietquat88
nhipcautre211 - 0 yueyue1
nhipcautre211 - 0 sungirl
nhipcautre2110 - 3 vietha
nhipcautre210 - 1 nghiacaro
nhipcautre210 - 1 vuabip
nhipcautre211 - 2 maithao
nhipcautre213 - 0 kingofgomoku
nhipcautre211 - 0 kamichan
nhipcautre212 - 9 hocchoicaro
nhipcautre210 - 1 interwar1283
nhipcautre212 - 1 kkanhdduy1122
nhipcautre213 - 1 cocuser
nhipcautre215 - 4 dangtiendo
nhipcautre214 - 0 vietloc213
nhipcautre211 - 0 quangkohocgioi
nhipcautre210 - 3 vuicaro2021
nhipcautre213 - 0 giainghi11
nhipcautre211 - 0 anhhonguyen158
nhipcautre210 - 3 linhlucden
nhipcautre213 - 0 teoteo
nhipcautre219 - 0 linhem2204
nhipcautre212 - 0 biktyne
nhipcautre214 - 0 playcaro20
nhipcautre213 - 0 lyle056465
nhipcautre214 - 3 vieazzz
nhipcautre211 - 0 luanbrlct1996
nhipcautre211 - 0 minhhihihi
nhipcautre212 - 8 ngocgiau04
nhipcautre210 - 1 wibunotsimpttv2k7
nhipcautre2110 - 2 veeee0032
nhipcautre210 - 2 vantannguyen
nhipcautre211 - 0 superken2k4
nhipcautre211 - 0 dinhnguyenngoc
nhipcautre2114 - 0 juljul
nhipcautre212 - 0 hieudeptryhp05943
nhipcautre210 - 2 nangcanhhoaroi
nhipcautre211 - 4 dangtiendung
nhipcautre215 - 0 ngaaaaaaa
nhipcautre211 - 0 phuong2jjj9036
nhipcautre217 - 10 tayngang66
nhipcautre213 - 10 tapchoilon
nhipcautre211 - 1 hihihahahd
nhipcautre212 - 0 havuthang
nhipcautre216 - 14 nguyenchinh85
nhipcautre215 - 15 carohcm
nhipcautre210 - 1 nguyentam2k
nhipcautre211 - 0 kaglight
nhipcautre210 - 1 husky
nhipcautre211 - 5 zaique
nhipcautre213 - 2 kiencon
nhipcautre211 - 0 riccute
nhipcautre2112 - 0 teemovnkg01
nhipcautre210 - 4 toloveru
nhipcautre212 - 0 babyboohihi0704
nhipcautre217 - 1 namciu
nhipcautre212 - 1 lamtung99
nhipcautre213 - 0 samsam19
nhipcautre211 - 0 mrsandt2410
nhipcautre212 - 0 lamhao96
nhipcautre213 - 0 bongbongmua12
nhipcautre211 - 0 ngocnam2607
nhipcautre211 - 0 coremongtrinh
nhipcautre210 - 5 romantic
nhipcautre212 - 0 vosongtn6688
nhipcautre213 - 0 nh0ckh3okut3
nhipcautre210 - 1 fizz1102
nhipcautre210 - 3 dungnhinlai
nhipcautre210 - 1 tai1703
nhipcautre211 - 0 mhuyen2704
nhipcautre2122 - 19 nuhondanhroi
nhipcautre213 - 1 thiengon123
nhipcautre212 - 4 waifu207otaku
nhipcautre210 - 1 ngang123
nhipcautre212 - 0 hoangdaumoi
nhipcautre214 - 0 royaleguy
nhipcautre211 - 0 doubar
nhipcautre213 - 1 khoaip
nhipcautre211 - 0 minhyb
nhipcautre210 - 2 sinbad
nhipcautre210 - 4 byeyou
nhipcautre212 - 2 choidep2021
nhipcautre211 - 2 manhlama01
nhipcautre211 - 0 direcottr
nhipcautre213 - 1 buvathai
nhipcautre210 - 1 linhmiu
nhipcautre210 - 1 rubikson
nhipcautre212 - 0 qtvffqminh
nhipcautre211 - 6 northstar2000
nhipcautre211 - 0 tien12345
nhipcautre213 - 0 duy182882828a
nhipcautre211 - 0 livinglegend
nhipcautre214 - 0 amk111
nhipcautre210 - 1 kungfugirl
nhipcautre210 - 4 conmuaphun
nhipcautre210 - 1 hatchback