nhipcautre21
  • Hạng 232
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 55
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 264
  • Chỉ số đam mê 8.10
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre212 - 1 dksdud
nhipcautre213 - 3 bemuoi
nhipcautre211 - 0 phong312
nhipcautre213 - 0 csm2021
nhipcautre211 - 0 bon2k7
nhipcautre210 - 2 congiola
nhipcautre213 - 0 vantruongpham
nhipcautre210 - 2 matrancaro
nhipcautre210 - 1 dungnhinlai
nhipcautre210 - 2 tuanchim
nhipcautre212 - 0 tianqing
nhipcautre212 - 0 playcaro20
nhipcautre210 - 1 hieploi
nhipcautre214 - 0 rualuvna
nhipcautre211 - 6 covid19
nhipcautre213 - 1 danhden
nhipcautre212 - 0 greenland
nhipcautre210 - 3 choivuithoi
nhipcautre218 - 7 sabo2412
nhipcautre210 - 1 tuan191992
nhipcautre210 - 1 yoshida
nhipcautre215 - 5 sagocarer
nhipcautre211 - 0 tanlamvtpt96
nhipcautre2115 - 8 zoeli
nhipcautre211 - 30 vichea4
nhipcautre211 - 2 xingchha
nhipcautre211 - 3 oxoxox
nhipcautre211 - 0 khachmankhien
nhipcautre217 - 5 hochitrung
nhipcautre2115 - 28 diemcaro04999
nhipcautre212 - 4 doinhat
nhipcautre213 - 2 trungdavid17
nhipcautre211 - 13 vichea2
nhipcautre211 - 0 phudeptrai
nhipcautre2111 - 0 utpham
nhipcautre214 - 24 dunglun
nhipcautre210 - 1 phuongminh
nhipcautre210 - 1 khanhthethoi
nhipcautre213 - 0 danhtoanthua
nhipcautre212 - 7 kingcaroone
nhipcautre212 - 6 caothutapchoi
nhipcautre210 - 5 nhavodich
nhipcautre211 - 0 hang1234
nhipcautre212 - 0 phanquy21
nhipcautre211 - 2 thesadboy1989
nhipcautre211 - 0 goomi
nhipcautre211 - 3 ok123456
nhipcautre210 - 1 cpcnarin4
nhipcautre212 - 7 minhquan58
nhipcautre213 - 3 sisi99
nhipcautre211 - 1 quachdozz
nhipcautre211 - 3 tinhthoixotxa
nhipcautre218 - 0 longnguyen9999
nhipcautre211 - 0 chauchau0121
nhipcautre211 - 0 tutt171
nhipcautre2112 - 0 quanghuy2k4
nhipcautre212 - 8 huongjep
nhipcautre211 - 0 nqt1234vbn
nhipcautre212 - 9 namden2232
nhipcautre217 - 0 phuong1311
nhipcautre211 - 0 hyugasanji
nhipcautre213 - 1 fuckaround
nhipcautre212 - 7 lqdoan
nhipcautre211 - 0 vnnguyendung
nhipcautre212 - 15 vuhoang21
nhipcautre2112 - 0 lamphuc142536
nhipcautre212 - 3 yeess
nhipcautre213 - 0 dumethaklon
nhipcautre2112 - 2 narin
nhipcautre211 - 0 lejun
nhipcautre210 - 2 ngocsonhb
nhipcautre215 - 2 dkeal
nhipcautre210 - 6 sauminh
nhipcautre212 - 0 ychiii
nhipcautre211 - 1 tpbankfico
nhipcautre211 - 1 hanguyen
nhipcautre216 - 2 nampleiku81
nhipcautre210 - 1 baniphonere
nhipcautre212 - 0 yenle123
nhipcautre215 - 1 shgdvacacsfdtc7
nhipcautre210 - 11 nhatmai
nhipcautre211 - 9 nguyenvancu
nhipcautre217 - 0 thaovan2k7
nhipcautre212 - 0 chipuahuhu
nhipcautre218 - 0 behanday
nhipcautre212 - 0 nhadep
nhipcautre2127 - 0 ladan5
nhipcautre212 - 0 suoingoc
nhipcautre213 - 0 tuong99
nhipcautre216 - 2 hannbao1911
nhipcautre210 - 2 votinh001
nhipcautre212 - 1 long234
nhipcautre213 - 0 hoangphuc
nhipcautre210 - 2 saysinxongvohem
nhipcautre211 - 3 datdepzai
nhipcautre211 - 3 bangbang
nhipcautre2124 - 29 kentpham
nhipcautre210 - 14 scp67892021
nhipcautre2118 - 0 garenguyen
nhipcautre213 - 0 jinzshh