nhipcautre21
  • Hạng ...
  • Ngọc 984
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.84%
  • Chỉ số xã hội 514
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhipcautre211 - 0 ziroh
nhipcautre211 - 0 minhvuu1233322
nhipcautre212 - 10 siro2012
nhipcautre2111 - 17 pingpong
nhipcautre215 - 25 beteoteosg
nhipcautre215 - 0 luni1017
nhipcautre217 - 2 banhbeovodung
nhipcautre212 - 0 bapkutengh
nhipcautre2119 - 29 mjetran
nhipcautre211 - 5 congtrinh
nhipcautre2110 - 23 ngannguyen
nhipcautre216 - 10 lyquoc
nhipcautre2122 - 4 mythic
nhipcautre2119 - 14 paradol
nhipcautre210 - 8 aikhongsotui
nhipcautre212 - 11 huongjep
nhipcautre210 - 7 muaxuanden
nhipcautre213 - 5 hanhphucvotan
nhipcautre214 - 4 hatcatnho
nhipcautre211 - 0 vietnamcom
nhipcautre211 - 4 ellis
nhipcautre211 - 3 rocket290671
nhipcautre211 - 0 cutri123
nhipcautre211 - 3 cuncun
nhipcautre213 - 1 viphung
nhipcautre211 - 0 fbngohai
nhipcautre213 - 0 khaiquangtran33333
nhipcautre216 - 0 cfxzda11
nhipcautre214 - 0 lucyluciy
nhipcautre211 - 0 jeremie2k1
nhipcautre211 - 5 docuong
nhipcautre212 - 2 sakurajp
nhipcautre2114 - 1 kakarotsgk
nhipcautre218 - 7 teoteo
nhipcautre210 - 2 tien09
nhipcautre211 - 3 winxp
nhipcautre215 - 0 lethikimthu18102010
nhipcautre212 - 0 lightingshow
nhipcautre213 - 0 fuongnam
nhipcautre213 - 0 phamtranlalinh1309
nhipcautre211 - 0 ckimensolo
nhipcautre212 - 0 buonvuvo
nhipcautre2112 - 3 simple00000
nhipcautre214 - 0 principiamathematica
nhipcautre210 - 2 meohoang123
nhipcautre215 - 0 tronghieulaptop1983
nhipcautre218 - 5 thienloi
nhipcautre213 - 0 abc123hjk
nhipcautre211 - 0 thientrung
nhipcautre210 - 3 vuabip
nhipcautre212 - 0 hellobangioi2k8
nhipcautre211 - 0 tkhuyn
nhipcautre210 - 3 zaruu
nhipcautre212 - 0 quocvinhhh
nhipcautre211 - 0 nthanhphat111
nhipcautre212 - 5 nganbali
nhipcautre211 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
nhipcautre211 - 0 pororoha20
nhipcautre218 - 10 thaiuumm
nhipcautre211 - 0 sabara2k7
nhipcautre218 - 0 beonce123
nhipcautre210 - 1 tonngokhong9
nhipcautre211 - 1 cocvang
nhipcautre211 - 0 giaminnh0906
nhipcautre214 - 0 zxcasd0123
nhipcautre212 - 0 nguyenngochoabinh1
nhipcautre211 - 0 hahaimagain
nhipcautre211 - 0 haicd2721
nhipcautre210 - 2 hdmi2000
nhipcautre211 - 0 hungdepzai1
nhipcautre214 - 0 thiengia21
nhipcautre218 - 9 sabo2412
nhipcautre211 - 2 shogomakishima
nhipcautre212 - 0 haongo
nhipcautre210 - 1 chumchum
nhipcautre212 - 2 ledinhhieu
nhipcautre211 - 0 khz12
nhipcautre212 - 0 khangcena
nhipcautre213 - 1 huynhtridoan
nhipcautre212 - 0 phuoccheems
nhipcautre215 - 1 ducduyb
nhipcautre214 - 1 enkansie
nhipcautre217 - 0 ihdsgsch
nhipcautre210 - 1 admingo
nhipcautre211 - 0 vuducanbp
nhipcautre212 - 0 vohongan
nhipcautre210 - 2 wibunotsimpttv2k7
nhipcautre211 - 0 kimjin28622
nhipcautre210 - 1 comchienduongchau
nhipcautre215 - 4 loanloan
nhipcautre214 - 0 lyvanben
nhipcautre213 - 0 ngoctin
nhipcautre2117 - 1 xinnhetay
nhipcautre210 - 1 vitaminc
nhipcautre212 - 0 cocarom
nhipcautre210 - 2 silverfang
nhipcautre211 - 2 truongsinh
nhipcautre214 - 0 thuakoku
nhipcautre214 - 1 denhayden
nhipcautre211 - 0 korean