xuanthupro
  • Hạng 106
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 24
  • Tỉ lệ thắng 61.21%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuanthupro4 - 0 quanque
xuanthupro2 - 0 matngu14
xuanthupro2 - 0 sibal
xuanthupro3 - 2 nhancorei98
xuanthupro1 - 0 meoooo
xuanthupro5 - 1 anhkhadeptrai
xuanthupro1 - 5 kentpham
xuanthupro1 - 0 vuacotrongmo
xuanthupro8 - 17 lamcaro
xuanthupro2 - 36 phuongkitty
xuanthupro1 - 0 trangpham
xuanthupro0 - 2 nhatmai
xuanthupro1 - 0 pthao3799
xuanthupro6 - 0 emmyboy20
xuanthupro0 - 1 xanhlacay
xuanthupro0 - 2 moitapchoi
xuanthupro0 - 1 matngu8
xuanthupro1 - 0 nphuong
xuanthupro1 - 0 nguyenlangthang
xuanthupro1 - 2 trunghieu87
xuanthupro2 - 1 ttttt
xuanthupro3 - 1 binhcute332007
xuanthupro0 - 3 buibuon
xuanthupro5 - 16 matbiec
xuanthupro1 - 0 ancoi
xuanthupro1 - 0 johanliebert
xuanthupro1 - 4 nguvcc
xuanthupro1 - 0 phuongminh
xuanthupro1 - 0 hoang1232
xuanthupro3 - 0 doanhquan1112
xuanthupro6 - 28 moitapchoi1
xuanthupro0 - 4 cuong97
xuanthupro2 - 8 scp67892021
xuanthupro1 - 0 exciter150
xuanthupro1 - 1 lvtrung
xuanthupro2 - 4 ltb0506
xuanthupro2 - 6 gatamky2020
xuanthupro0 - 1 nguyenvuhoang21
xuanthupro1 - 0 linhcute
xuanthupro7 - 3 notname
xuanthupro0 - 1 hannie
xuanthupro1 - 8 thanhlong
xuanthupro2 - 0 ngocha2010
xuanthupro0 - 5 galam
xuanthupro1 - 0 hoangnob
xuanthupro3 - 0 khuekhoi123
xuanthupro0 - 2 yellowrain
xuanthupro2 - 0 phongtuan
xuanthupro1 - 0 jadyeuthuong
xuanthupro6 - 1 noname123
xuanthupro3 - 0 katze
xuanthupro0 - 2 rip001
xuanthupro3 - 3 nguyenvancu
xuanthupro2 - 1 phungtien
xuanthupro6 - 0 pehan12
xuanthupro0 - 1 tranngocbaothy
xuanthupro2 - 0 mon69
xuanthupro2 - 0 banhh
xuanthupro20 - 6 hhhbros
xuanthupro10 - 2 nguvaicadai123q
xuanthupro16 - 7 skywalker
xuanthupro1 - 6 forfun
xuanthupro5 - 0 abcdifg
xuanthupro4 - 0 gddgdgdgddg
xuanthupro3 - 1 dumbbell
xuanthupro2 - 1 gatamky2014
xuanthupro3 - 0 khanhvjppro
xuanthupro0 - 2 kehuydiet2802
xuanthupro7 - 0 moonlight
xuanthupro1 - 0 osuza
xuanthupro1 - 0 hangnguyenthi
xuanthupro1 - 9 tancong6789
xuanthupro0 - 3 nht1309
xuanthupro0 - 7 thanhthanh2k7
xuanthupro2 - 1 heodat91
xuanthupro0 - 2 silvermoon
xuanthupro0 - 2 freedomman
xuanthupro2 - 0 k22bthanh
xuanthupro4 - 1 hoangbach
xuanthupro4 - 4 playcarojustforfun
xuanthupro4 - 2 khailev111
xuanthupro0 - 2 canhty
xuanthupro4 - 0 brenna
xuanthupro5 - 0 beyou123
xuanthupro2 - 0 phuongmup
xuanthupro3 - 1 vientuong
xuanthupro0 - 1 okiyasan
xuanthupro0 - 2 luvie
xuanthupro1 - 4 luke911
xuanthupro1 - 0 trannhat
xuanthupro3 - 1 caro123
xuanthupro5 - 0 capnhatvu
xuanthupro1 - 0 ttttkkkk
xuanthupro1 - 2 nan007
xuanthupro1 - 0 heoconhamchoi
xuanthupro1 - 0 yangz
xuanthupro6 - 0 long1
xuanthupro1 - 0 canho
xuanthupro1 - 1 phuongxoan
xuanthupro1 - 1 buonnhoem