xuanthupro
  • Hạng 171
  • Ngọc 1,042
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.04%
  • Chỉ số xã hội 431
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuanthupro3 - 9 luckystar
xuanthupro2 - 5 docuong
xuanthupro14 - 20 badboy
xuanthupro0 - 3 newnewnew
xuanthupro13 - 17 trunghieu87
xuanthupro2 - 1 hailongdo29
xuanthupro1 - 4 meohoang123
xuanthupro17 - 17 lvtrung
xuanthupro8 - 0 dkduong
xuanthupro0 - 2 wibunotsimpttv2k7
xuanthupro2 - 0 embemeow
xuanthupro16 - 13 mikochan
xuanthupro3 - 1 trinhxi1
xuanthupro1 - 0 trumvecuoi
xuanthupro10 - 3 chuotmom
xuanthupro2 - 4 cocvang
xuanthupro7 - 6 hoaanhdao2008
xuanthupro1 - 0 hautrang113
xuanthupro21 - 0 nguyenthinuong1978
xuanthupro1 - 0 namsongo123
xuanthupro0 - 1 zakhim07
xuanthupro3 - 6 nhatnhatsl
xuanthupro1 - 5 nganbali
xuanthupro3 - 5 hdmi2000
xuanthupro3 - 1 kippyquyen2410
xuanthupro4 - 0 ongthanluffy
xuanthupro3 - 0 trunghieu11ytbok
xuanthupro9 - 0 ztrungnvz
xuanthupro1 - 0 tiaxter
xuanthupro1 - 0 depchaisieucap
xuanthupro2 - 7 sabo2412
xuanthupro1 - 0 riochii
xuanthupro2 - 0 namnopro
xuanthupro2 - 0 verhips
xuanthupro2 - 0 khokhmuhmu
xuanthupro1 - 0 itlongdosingapo
xuanthupro5 - 0 tctindahouse
xuanthupro1 - 0 noobpro
xuanthupro3 - 0 monsieurtuna
xuanthupro2 - 6 saphia
xuanthupro3 - 0 jennyrose
xuanthupro10 - 0 lazil
xuanthupro5 - 0 thegirltuhu
xuanthupro2 - 0 bienvuducbien
xuanthupro2 - 0 nnhn2402
xuanthupro1 - 0 xuantruong99
xuanthupro1 - 0 fguhjk
xuanthupro2 - 0 weel273
xuanthupro2 - 0 longdeeptry
xuanthupro6 - 0 quyenjerry96
xuanthupro2 - 0 thomqua
xuanthupro4 - 4 thuyt1
xuanthupro5 - 1 cothanh
xuanthupro1 - 0 bruno678
xuanthupro2 - 0 minina162
xuanthupro1 - 0 hunhww
xuanthupro1 - 0 hoangkhvnh
xuanthupro2 - 2 minhtoicodon52
xuanthupro2 - 0 hellobaby
xuanthupro5 - 1 lylokutee
xuanthupro3 - 0 neza263
xuanthupro4 - 1 thienthan999
xuanthupro4 - 1 meocuteee
xuanthupro0 - 1 alencino
xuanthupro1 - 0 phong123zr8
xuanthupro3 - 0 vuvietphuoc1234
xuanthupro1 - 0 longik12
xuanthupro1 - 0 tuoitrehotboy
xuanthupro2 - 1 thanhdatdat7412
xuanthupro4 - 1 bprgammer
xuanthupro1 - 0 nguyensyanh123
xuanthupro0 - 2 tomcuamuc
xuanthupro1 - 0 enceallu
xuanthupro2 - 0 chauminhdn
xuanthupro10 - 2 zenusking
xuanthupro0 - 2 muaxuanden
xuanthupro2 - 0 hackxyz01
xuanthupro4 - 1 yuihandsome
xuanthupro1 - 0 kimbinh12211
xuanthupro3 - 0 jgjggjzzz111
xuanthupro3 - 0 elley
xuanthupro1 - 2 thuoclaovip
xuanthupro9 - 0 anhngoc9x
xuanthupro5 - 6 kakachieu030201
xuanthupro1 - 2 lamcaro2
xuanthupro4 - 5 thuyhoa
xuanthupro4 - 0 haiamen
xuanthupro2 - 5 evanst
xuanthupro7 - 0 khanhlinh2k8
xuanthupro5 - 0 khangdot
xuanthupro3 - 0 lamquennha
xuanthupro6 - 0 atlantean1
xuanthupro0 - 2 vivacoffee
xuanthupro1 - 0 hunghandsome
xuanthupro1 - 0 animexyz
xuanthupro0 - 3 namvietkyvuong9999
xuanthupro2 - 0 lolololo
xuanthupro1 - 0 ngtrungkien
xuanthupro5 - 2 tnttnt
xuanthupro3 - 1 tieumong