xuanthupro
  • Hạng 333
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 37
  • Tỉ lệ thắng 62.61%
  • Chỉ số xã hội 222
  • Chỉ số đam mê 5.47
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuanthupro8 - 11 ionplus
xuanthupro1 - 0 phongmeo
xuanthupro0 - 2 muaxuan123
xuanthupro4 - 0 linhtoi123
xuanthupro5 - 2 bongbongmua12
xuanthupro7 - 5 huongjep
xuanthupro1 - 1 gahapchao
xuanthupro1 - 0 ndbichthu
xuanthupro6 - 0 playcaro20
xuanthupro1 - 0 godofcaro
xuanthupro6 - 0 beyou123
xuanthupro1 - 0 quan76676
xuanthupro0 - 2 hochitrung
xuanthupro3 - 0 mayyahana
xuanthupro0 - 4 tuongsinh
xuanthupro0 - 3 oxoxox
xuanthupro1 - 0 duhanh
xuanthupro1 - 4 gacondichoi
xuanthupro1 - 0 hathihuonglan
xuanthupro0 - 8 phuhung
xuanthupro0 - 3 chimtrongnoinho
xuanthupro1 - 2 ladieubong
xuanthupro9 - 4 gatsby
xuanthupro1 - 0 hoangson0607
xuanthupro1 - 4 phamphuhung
xuanthupro3 - 0 vittroi
xuanthupro20 - 16 huongq
xuanthupro2 - 0 dawass1
xuanthupro1 - 4 doinhat
xuanthupro0 - 1 nhimxu
xuanthupro2 - 4 tuantu123
xuanthupro5 - 3 chuyengiadaphan
xuanthupro3 - 0 khaicm
xuanthupro2 - 2 sabo2412
xuanthupro3 - 2 nhatmai
xuanthupro0 - 1 gacontapdi1
xuanthupro2 - 5 minhquan58
xuanthupro0 - 1 jang80
xuanthupro2 - 0 mayakieu
xuanthupro4 - 3 nhibuong
xuanthupro2 - 1 buonnhoem
xuanthupro1 - 1 mikochan
xuanthupro2 - 10 arsenalfc96
xuanthupro4 - 5 diemcaro04999
xuanthupro1 - 3 nampro
xuanthupro1 - 2 option
xuanthupro3 - 0 khachmankhien
xuanthupro4 - 0 trungnam12122006
xuanthupro0 - 7 vuhoang21
xuanthupro3 - 0 yeess
xuanthupro0 - 5 lqdoan
xuanthupro5 - 0 hieu996
xuanthupro7 - 1 vodanh123
xuanthupro5 - 8 hoamoclan
xuanthupro0 - 2 suoingoc
xuanthupro1 - 0 beyeupk
xuanthupro3 - 1 lalaza
xuanthupro3 - 0 vothuong4621
xuanthupro6 - 3 nguyenvancu
xuanthupro4 - 5 ok123456
xuanthupro241 - 4 ladan8
xuanthupro2 - 12 scp67892021
xuanthupro2 - 0 hoalangson
xuanthupro6 - 9 nampleiku81
xuanthupro2 - 1 phanquy1221
xuanthupro2 - 2 ladan6
xuanthupro11 - 9 nohssiwi
xuanthupro4 - 0 thongngohoang1131
xuanthupro2 - 0 saosaysua
xuanthupro1 - 0 serahwang
xuanthupro1 - 0 hung311299
xuanthupro4 - 0 danhbn
xuanthupro86 - 1 matrom30
xuanthupro3 - 0 bobinnghi233e
xuanthupro3 - 0 vuchinguyen
xuanthupro13 - 36 gomoko
xuanthupro2 - 0 siiib
xuanthupro1 - 0 bangdaokeo
xuanthupro4 - 11 sbc1111
xuanthupro6 - 0 wuvwuv
xuanthupro7 - 1 ptkcvb
xuanthupro12 - 0 hoangminhvnnv
xuanthupro5 - 11 gup222
xuanthupro4 - 4 diemcaro0409
xuanthupro3 - 0 nemprodk
xuanthupro8 - 18 lamcaro
xuanthupro0 - 1 yoshida
xuanthupro4 - 1 jentho96
xuanthupro25 - 1 matrom11
xuanthupro17 - 0 nvtspto0987
xuanthupro1 - 4 moitapchoi22
xuanthupro1 - 0 leanhnttd
xuanthupro2 - 0 dinhdoan9378
xuanthupro0 - 3 vnnguyendung
xuanthupro2 - 6 kentpham
xuanthupro5 - 0 fbngohai
xuanthupro2 - 0 dungteo747
xuanthupro1 - 0 nguyenphuc123
xuanthupro2 - 0 carotapsu
xuanthupro1 - 0 blackshevchenko