heokool
  • Hạng 194
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 66
  • Tỉ lệ thắng 66.28%
  • Chỉ số xã hội 261
  • Chỉ số đam mê 9.63
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heokool1 - 0 thuytinhkhoc
heokool1 - 1 son23
heokool11 - 1 werfgh
heokool1 - 0 brokendown
heokool1 - 4 endlesslove
heokool5 - 1 playcaro20
heokool12 - 1 meomeo123abc
heokool0 - 5 lamcaro2
heokool3 - 0 han2027
heokool2 - 0 thocgao
heokool3 - 1 rubygiahan
heokool2 - 0 monchangcheo
heokool1 - 0 minh256667tv
heokool3 - 1 dt17nc
heokool1 - 1 harytom
heokool0 - 1 phuhung
heokool18 - 7 hochitrung
heokool2 - 2 beyeupk
heokool0 - 1 qindy
heokool2 - 0 nguyenthanh99
heokool4 - 1 vittroi
heokool2 - 4 chichichanhchanh
heokool5 - 3 oxoxox
heokool3 - 0 layman
heokool3 - 1 tanlamvtpt96
heokool5 - 1 reyouready
heokool0 - 3 chimtrongnoinho
heokool4 - 0 hiensushar
heokool3 - 0 nguyenlinh04052008
heokool6 - 5 tnhan2502
heokool1 - 0 phudepzai
heokool1 - 0 xucanaa
heokool1 - 0 longvakhue
heokool4 - 1 utpham
heokool3 - 1 bemeocute
heokool1 - 2 emthuonganh
heokool3 - 9 kentpham
heokool2 - 3 meongoc1999
heokool0 - 2 nhatmai
heokool1 - 0 nnam208205
heokool9 - 1 uber1212
heokool6 - 1 nambinh1471
heokool1 - 1 hitlerhainao
heokool1 - 0 bacha
heokool5 - 2 julia2000
heokool4 - 3 sagocarer
heokool1 - 17 trungtc
heokool2 - 0 phituyet
heokool1 - 0 bruhv
heokool1 - 1 nonono
heokool8 - 0 gacontapdi1
heokool1 - 0 haha12345
heokool9 - 16 huongq
heokool4 - 0 hieuramos
heokool1 - 0 huydatinh1678
heokool0 - 2 gatsby
heokool2 - 0 coga12
heokool1 - 0 trangloli
heokool1 - 1 quangthien792
heokool2 - 4 minhquan58
heokool4 - 0 kikiki
heokool8 - 37 dunglun
heokool2 - 1 nkocdethuong
heokool1 - 0 tonyus
heokool3 - 0 dhuynh
heokool0 - 1 yumkhin
heokool0 - 1 cpcnarin5
heokool12 - 4 baniphonere
heokool3 - 6 diemcaro04999
heokool2 - 10 arsenalfc96
heokool5 - 0 lycatieu
heokool2 - 0 thanhtan301097
heokool1 - 0 phat543216
heokool2 - 0 phuongbeo96
heokool2 - 0 carer
heokool0 - 1 bangbang
heokool3 - 2 votinh001
heokool1 - 0 xauusd
heokool2 - 3 ltb0506
heokool3 - 1 hanguyen
heokool0 - 14 scp67892021
heokool3 - 2 invincible1610
heokool6 - 4 faker97
heokool1 - 0 anhkhadeptrai
heokool100 - 0 london1
heokool0 - 3 heoconhamchoi
heokool0 - 1 fucklife
heokool2 - 0 kukabp1993
heokool1 - 1 cobebencuaso
heokool1 - 0 nguyentrungthang
heokool1 - 0 mjetran
heokool0 - 2 ltb0605
heokool3 - 0 bangcoctl
heokool0 - 8 trungtcc
heokool0 - 1 ladan6
heokool28 - 6 stella9x
heokool7 - 0 quynhnt
heokool3 - 0 dangthu209
heokool0 - 1 matrom34
heokool5 - 0 tuanngu