heokool
  • Hạng 132
  • Ngọc 1,317
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.98%
  • Chỉ số xã hội 482
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heokool8 - 7 changtraivotinh035
heokool10 - 8 osin2k
heokool13 - 14 qindy
heokool3 - 6 thaonguyencafe
heokool9 - 12 nhimxu
heokool2 - 5 nganbali
heokool2 - 0 uhsysvdhudbdh737727
heokool7 - 0 levycuong
heokool3 - 0 biggggg
heokool5 - 2 tongtuan
heokool1 - 1 thuyhc
heokool1 - 0 chovameonho1605
heokool3 - 0 mrthang78
heokool2 - 0 battoa999
heokool1 - 4 cocvang
heokool1 - 0 cuberubik
heokool2 - 4 chumchum
heokool2 - 1 ngocsonhb
heokool1 - 0 nhatfx1012
heokool1 - 4 sabo2412
heokool7 - 0 sherlock
heokool6 - 0 bigmikeemmingo
heokool1 - 0 thanhngaho
heokool1 - 0 caotrivn
heokool3 - 2 binhnhi
heokool2 - 3 hdmi2000
heokool2 - 0 kentboys
heokool3 - 0 tnmp2014
heokool1 - 0 nguyenkhoi540729
heokool3 - 0 hungkuuuuuu123
heokool1 - 0 bruno678
heokool2 - 0 hackerr27108
heokool0 - 1 ngothetan2k
heokool2 - 1 quanbich581874
heokool1 - 1 cothanh
heokool0 - 1 langtuan2007
heokool1 - 0 ene98bg
heokool5 - 3 duyen10
heokool4 - 1 thuytinhkhoc
heokool0 - 1 ghostriders
heokool1 - 8 dangtiendung
heokool2 - 0 kiennguyenminh2k
heokool1 - 0 thutoan10
heokool1 - 0 phuongbd1
heokool0 - 1 porsche911
heokool14 - 15 nguyenvancu
heokool6 - 3 beyeupk
heokool0 - 6 anh3khia
heokool1 - 3 tintindongnghia1708
heokool1 - 0 jhgogfhuif88961
heokool2 - 0 ukrs1
heokool1 - 0 buithanhthao12345
heokool1 - 6 muaxuanden
heokool0 - 1 luungocbich3367
heokool6 - 0 hgftyftgyhtggttg
heokool4 - 1 phant0m
heokool1 - 0 kiemkhachgiangho
heokool0 - 1 hangover
heokool1 - 0 minhloipro95
heokool1 - 0 longdepzaivl
heokool0 - 2 caroforfun99999
heokool6 - 34 phuongkitty
heokool1 - 1 njhvuughbkn
heokool1 - 0 nguyenthanhchinh
heokool1 - 0 bosotsuki2012
heokool0 - 3 gomukupro33333
heokool1 - 0 nguyenduyen
heokool1 - 0 xatoiraco
heokool1 - 0 knkid
heokool3 - 1 nguyentandung
heokool2 - 0 pokemonface
heokool1 - 0 lamquennha
heokool8 - 0 quangteotl1
heokool9 - 0 khangkjhgf
heokool12 - 6 veeee0032
heokool1 - 0 babeobenbobien123
heokool1 - 0 shindy
heokool2 - 0 pancancoi150
heokool1 - 5 linda
heokool3 - 3 evanst
heokool0 - 2 haianthui
heokool1 - 0 animexyz
heokool1 - 0 gftyftffyfr6i7u
heokool1 - 3 noodles
heokool4 - 0 kenninnin
heokool3 - 4 hoadongtien00
heokool3 - 0 kimhanlong
heokool2 - 0 frosty
heokool1 - 0 nguyenthithuthao
heokool2 - 0 nhanleaaa
heokool2 - 1 bkdth2019
heokool1 - 3 ngocgiau04
heokool2 - 0 baconuwu
heokool1 - 0 nguyenlinhchi
heokool2 - 0 skylkoas12
heokool2 - 3 thuakoku
heokool0 - 1 phiacuoiconduong
heokool1 - 0 mjloan12
heokool3 - 1 thythy2021
heokool2 - 0 hancutefomaiwe1