heokool
  • Hạng 131
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 64.23%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heokool3 - 0 choco
heokool4 - 1 damviethoa2107
heokool3 - 11 thanhlong
heokool6 - 9 saobang
heokool1 - 0 sssssss
heokool1 - 9 sbc1111
heokool1 - 0 qtrung
heokool2 - 12 yellowrain
heokool2 - 0 bb1234
heokool1 - 11 poppai
heokool1 - 0 thank
heokool6 - 1 buibuon
heokool1 - 0 kmmmm
heokool4 - 12 matbiec
heokool1 - 0 memit123
heokool5 - 0 pthao3799
heokool1 - 0 hienle1620
heokool5 - 6 lamcaro
heokool0 - 1 khoailangnuong
heokool5 - 2 xanhlacay
heokool3 - 0 uttrang001
heokool1 - 0 baomeo2b
heokool3 - 0 ancoi
heokool1 - 0 nphuong
heokool0 - 1 lamcaro2
heokool2 - 0 baome987
heokool3 - 0 vuacotrongmo
heokool2 - 2 ltb0506
heokool3 - 1 nhonho
heokool1 - 0 vodanh
heokool3 - 12 phuongkitty
heokool4 - 1 kim222
heokool1 - 2 vanvolang
heokool0 - 2 actiso
heokool2 - 0 gl135
heokool1 - 0 army13
heokool1 - 1 beyeupk
heokool13 - 0 kain89
heokool4 - 0 lily1912
heokool1 - 0 colen1
heokool2 - 0 vietnam3
heokool1 - 10 moitapchoi1
heokool1 - 1 hoadongtien00
heokool1 - 0 khongeobiet
heokool1 - 0 thuykien
heokool1 - 0 hanhphucvotan
heokool3 - 3 nnnnn
heokool1 - 0 giakhan
heokool4 - 2 carosenpai
heokool2 - 11 kehuydiet2802
heokool1 - 1 pslangtu
heokool1 - 0 xin1landuocwin
heokool2 - 0 oooook
heokool1 - 0 gggggg
heokool1 - 0 wwwwwwwww
heokool0 - 12 scp67892021
heokool2 - 0 tramtien
heokool1 - 0 linhcute
heokool1 - 0 pehan12
heokool5 - 0 tiendung
heokool2 - 1 xd123
heokool1 - 0 dellacc
heokool1 - 0 mavuong
heokool0 - 1 caronopro
heokool0 - 4 nguyenvuhoang21
heokool4 - 0 kienepi
heokool2 - 0 bangtam2312
heokool3 - 2 skywalker
heokool3 - 1 nguyenhuy
heokool3 - 0 ngocnghech
heokool1 - 0 babyimreal212
heokool4 - 0 thanhhoang
heokool8 - 2 saguru
heokool2 - 5 lovekr01
heokool3 - 2 phong1
heokool24 - 11 superken2k4
heokool2 - 0 emhuyduocdiem1
heokool2 - 1 heodat91
heokool0 - 1 tuanlongtt
heokool1 - 0 nhatvy2291
heokool0 - 1 chuotmom
heokool3 - 2 onlytrust
heokool0 - 3 ngocruby9x
heokool2 - 0 aichacha
heokool0 - 1 heoconhamchoi
heokool1 - 1 hangnguyenthi
heokool1 - 0 abcd1
heokool1 - 0 duycao
heokool3 - 0 phong2681992
heokool5 - 0 kikiiscoming
heokool5 - 0 khang2009nek
heokool0 - 1 lemon
heokool5 - 7 cora2021
heokool3 - 1 tuandeptrai
heokool0 - 1 thanhthanh2k7
heokool3 - 3 hoagiay123
heokool2 - 1 phuongminh
heokool1 - 0 kyhoi
heokool0 - 1 thythy2021
heokool0 - 1 mikochan