nhatvy2291
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 616
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.28%
  • Chỉ số xã hội 384
  • Chỉ số đam mê 3.77
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatvy22912 - 0 huongkute
nhatvy22915 - 0 phameco
nhatvy22911 - 3 tuanlongtt
nhatvy22911 - 0 dungtrieu
nhatvy22910 - 3 hocgomoku
nhatvy22912 - 1 bangtam2312
nhatvy22915 - 2 datdalat
nhatvy22911 - 0 winnerordeath
nhatvy22911 - 0 hiuhiuy
nhatvy22912 - 3 sabo2412
nhatvy229111 - 4 vuthanh2k
nhatvy22911 - 0 fdfsdsd
nhatvy22916 - 0 kingakazma
nhatvy22910 - 2 muxuden2021
nhatvy22913 - 1 regener
nhatvy22915 - 0 hoanguwu
nhatvy22914 - 0 thoanco1102
nhatvy22911 - 0 binhntl
nhatvy22911 - 6 nguyenduyduc
nhatvy22913 - 0 truongdan02122005k
nhatvy22913 - 6 dangtiendo
nhatvy22911 - 1 nghiacaro
nhatvy22913 - 0 cocuser
nhatvy22912 - 1 socnau
nhatvy22910 - 1 hoadongtien00
nhatvy22912 - 4 nguyenhuong90
nhatvy22911 - 2 silverfang
nhatvy22918 - 0 thienthanxa20
nhatvy22911 - 0 hoaivan789
nhatvy22912 - 0 thusieudepgai
nhatvy22917 - 4 lucatin
nhatvy22910 - 1 yephdith
nhatvy22913 - 0 minhpham
nhatvy22912 - 1 catrongao
nhatvy22913 - 8 phumyhung
nhatvy22910 - 1 wibunotsimpttv2k7
nhatvy22912 - 0 kain98
nhatvy22910 - 1 akirakun
nhatvy22911 - 0 baosuhuynh
nhatvy22910 - 2 lamer
nhatvy22911 - 0 oksaocungduoc
nhatvy22914 - 0 fcsau9z
nhatvy22912 - 0 kenmon21176
nhatvy229123 - 5 kakachieu030201
nhatvy22911 - 1 zaninovn1324
nhatvy22917 - 23 carohcm
nhatvy22912 - 0 nhatthuong
nhatvy22913 - 0 nganhuynhshop
nhatvy22911 - 0 longhuynhthanh53
nhatvy22912 - 0 tomtep
nhatvy22914 - 2 nangcanhhoaroi
nhatvy22915 - 1 tahoang09a
nhatvy22913 - 0 phanminhhuy03022009
nhatvy22911 - 1 huyenmai96
nhatvy22911 - 0 quanghl12
nhatvy22910 - 1 linhlucden
nhatvy22911 - 0 tnpbinh176
nhatvy22913 - 0 z4neocsgo
nhatvy22910 - 1 vngn175
nhatvy22913 - 0 hoangbrl89
nhatvy22911 - 0 kachik10
nhatvy22910 - 4 botbien
nhatvy22912 - 0 firouz
nhatvy22910 - 2 astrazeneca
nhatvy22913 - 1 sonyvaio99
nhatvy22918 - 1 yahico
nhatvy22914 - 0 minhhao982006kk
nhatvy22912 - 0 namnamnam
nhatvy22912 - 0 vungocanh1
nhatvy22911 - 0 florence00
nhatvy22915 - 0 nhatvi1808
nhatvy22912 - 0 hongphuc0997
nhatvy22912 - 0 chung12345
nhatvy22914 - 0 akagaming
nhatvy229110 - 0 dongtham91
nhatvy22912 - 0 dobietai
nhatvy22910 - 1 lunox
nhatvy22915 - 1 corenqtuan
nhatvy229110 - 0 tduck
nhatvy22911 - 0 longdepzai123
nhatvy22911 - 3 ductoan
nhatvy22912 - 0 congcore2021
nhatvy22914 - 1 veeee0032
nhatvy22913 - 2 lealia
nhatvy22916 - 0 nguoilichsu
nhatvy22914 - 0 kim93
nhatvy22910 - 1 toloveru
nhatvy22913 - 7 xemphim2022
nhatvy229112 - 14 nuhondanhroi
nhatvy22913 - 0 thaovan2k7
nhatvy22911 - 3 iamkevin79nhatrang
nhatvy22914 - 2 maithao
nhatvy22913 - 0 nmk9906
nhatvy22914 - 0 bongbongmua12
nhatvy22910 - 2 trongdat28
nhatvy22915 - 6 buher
nhatvy22913 - 0 lenghi
nhatvy22912 - 1 quangmetro
nhatvy22911 - 0 vincenzocassano
nhatvy22912 - 0 xing26