nhatvy2291
  • Hạng 189
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 23
  • Tỉ lệ thắng 59.33%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatvy22913 - 2 nhancorei98
nhatvy22912 - 2 tuyetxinhdep
nhatvy22912 - 0 pqthangpt
nhatvy22912 - 0 huynhtridoan
nhatvy22912 - 1 xingchha
nhatvy22915 - 0 warriour
nhatvy22912 - 0 maruko
nhatvy22915 - 13 yellowrain
nhatvy22910 - 1 dembuon
nhatvy22911 - 0 anhngo1990
nhatvy22914 - 15 phuongkitty
nhatvy22910 - 1 longcutee
nhatvy22911 - 0 thuydung25
nhatvy22911 - 0 leben2508
nhatvy22912 - 3 nonamevn
nhatvy22913 - 0 kenkuro
nhatvy22911 - 0 locyeu204
nhatvy22911 - 0 quyduong12
nhatvy22911 - 1 pingpong
nhatvy22912 - 7 kentpham
nhatvy22910 - 3 dorabase
nhatvy22910 - 3 mikochan
nhatvy22910 - 1 hieula
nhatvy22917 - 3 hieenr2021
nhatvy22918 - 16 lamcaro
nhatvy22914 - 0 nguuenthingochan
nhatvy22914 - 6 ltb0506
nhatvy22916 - 0 nhokem6000
nhatvy22911 - 8 cuong97
nhatvy22912 - 0 camly2603
nhatvy22910 - 1 tranvancu
nhatvy22913 - 16 rip001
nhatvy22914 - 0 anhkhadeptrai
nhatvy22913 - 0 khonthangduoctot
nhatvy22912 - 0 b1998
nhatvy22912 - 0 h4yyyy
nhatvy22914 - 0 quynhmoichoi
nhatvy22916 - 0 mimi1368
nhatvy22912 - 1 vodanh
nhatvy22911 - 2 nguyenvuhoang21
nhatvy22913 - 0 khuekhoi123
nhatvy22912 - 8 galam
nhatvy22910 - 2 vuabip
nhatvy22913 - 1 ltb5695
nhatvy22916 - 3 nnnnn
nhatvy22910 - 2 canhty
nhatvy22911 - 8 newnew
nhatvy22913 - 0 mocnhien1133
nhatvy22910 - 1 mailady
nhatvy22912 - 0 qqqqqq12
nhatvy22914 - 2 qh9999
nhatvy22911 - 1 huynhtin1310
nhatvy22910 - 11 scp67892021
nhatvy22910 - 1 minhhong
nhatvy22912 - 0 ilovemailan
nhatvy22910 - 1 h2so4
nhatvy22915 - 7 gatamky2020
nhatvy22911 - 0 asdmobile1
nhatvy22915 - 3 bogay
nhatvy22914 - 0 asdmobile
nhatvy22913 - 0 dhkdhk333
nhatvy22912 - 0 khanhtran
nhatvy22913 - 0 caronopro
nhatvy22913 - 0 linh04052008
nhatvy22911 - 0 totoro
nhatvy229134 - 8 buitoi21
nhatvy22916 - 3 lhuuphuc
nhatvy22910 - 1 fluffy
nhatvy229112 - 3 skywalker
nhatvy22910 - 2 pepopo
nhatvy22913 - 0 minhnguyendtqn
nhatvy22912 - 2 nguyenvancu
nhatvy22915 - 0 tuyetvan1102
nhatvy22911 - 1 caro10a3
nhatvy22911 - 1 alphax
nhatvy22911 - 1 vanvolang
nhatvy22911 - 0 thythy2021
nhatvy22912 - 0 kidboy
nhatvy22914 - 0 dfdf14
nhatvy22912 - 2 changngoc10051993
nhatvy22910 - 1 heokool
nhatvy22910 - 5 forfun
nhatvy22913 - 0 pthao3799
nhatvy22912 - 2 baotran
nhatvy22911 - 3 thuyanh
nhatvy22911 - 0 nguyenlove2k4
nhatvy22910 - 6 thanhthanh2k7
nhatvy22911 - 1 mavuong
nhatvy229110 - 2 tien1997
nhatvy22910 - 1 bibofx
nhatvy22918 - 1 t123456
nhatvy22911 - 0 heodat91
nhatvy22914 - 0 duongvanphi
nhatvy22912 - 2 vnnguyendung
nhatvy22912 - 0 nubman
nhatvy22912 - 0 yasuo0200
nhatvy22916 - 1 beyou123
nhatvy22910 - 10 lemon
nhatvy22913 - 0 tran73
nhatvy22910 - 5 thanhthanh2k8