mayakieu
  • Hạng 299
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,381
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.89%
  • Chỉ số xã hội 369
  • Chỉ số đam mê 2.13
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mayakieu1 - 1 cumeo
mayakieu2 - 1 teemovnkg01
mayakieu0 - 1 nguyenmanhlama01
mayakieu1 - 0 kkfffff
mayakieu0 - 1 akirakun
mayakieu2 - 9 linhlucden
mayakieu4 - 3 nguyenhuong90
mayakieu1 - 0 liuhuy314
mayakieu1 - 1 phuhung
mayakieu4 - 1 hongphuc0997
mayakieu1 - 1 thongbroland
mayakieu0 - 2 byeyou
mayakieu0 - 2 cobebencuaso
mayakieu3 - 0 ekxanh
mayakieu0 - 2 phumyhung
mayakieu0 - 1 tranhang07
mayakieu5 - 2 nuhondanhroi
mayakieu1 - 0 trucmai
mayakieu1 - 1 nptd04
mayakieu1 - 0 haile123
mayakieu1 - 1 minhkhungkg
mayakieu3 - 1 maithao
mayakieu2 - 0 ahaidzai96
mayakieu0 - 6 hdmi2000
mayakieu2 - 4 carohcm
mayakieu2 - 1 covid19
mayakieu4 - 0 transieunhan
mayakieu8 - 2 choidep2021
mayakieu0 - 1 sinbad
mayakieu0 - 4 tuyetmuahe
mayakieu0 - 2 chienbinh
mayakieu1 - 3 matrancaro
mayakieu1 - 1 minhbz2
mayakieu1 - 8 jiji001
mayakieu0 - 1 huanhoahong78
mayakieu1 - 1 phamvo
mayakieu2 - 0 hanpas
mayakieu0 - 3 chopper
mayakieu6 - 1 jinjiebang
mayakieu1 - 0 damvantuan33
mayakieu2 - 5 arsenalfc96
mayakieu0 - 5 endlesslove
mayakieu0 - 1 minhhuy1108
mayakieu2 - 0 hanabi
mayakieu4 - 1 tayphuongthatbai
mayakieu4 - 0 linhsongda
mayakieu1 - 0 duymytuson
mayakieu2 - 0 thiengon123
mayakieu4 - 0 tuss2009
mayakieu10 - 3 selina441
mayakieu1 - 0 sonbinnnnn
mayakieu2 - 0 sokheng3
mayakieu0 - 1 kungfugirl
mayakieu6 - 13 phihung2021
mayakieu1 - 0 lvtrung
mayakieu11 - 8 huongjep
mayakieu4 - 1 tu8160
mayakieu3 - 1 fcbacvu
mayakieu0 - 2 durable
mayakieu1 - 2 huunhu66
mayakieu0 - 7 lamcaro2
mayakieu1 - 1 dksdud
mayakieu0 - 1 cuacon5
mayakieu0 - 1 tienphat363
mayakieu1 - 0 julliavan
mayakieu1 - 0 playcaro20
mayakieu12 - 5 cuacua123
mayakieu0 - 1 doneforme
mayakieu3 - 0 hoa123456za
mayakieu9 - 0 magnate
mayakieu9 - 3 phamthao
mayakieu0 - 1 heavy123
mayakieu5 - 0 trungvn
mayakieu2 - 4 thanvan
mayakieu1 - 0 anhkhadeptrai
mayakieu6 - 3 quocluu22
mayakieu3 - 0 linanna
mayakieu0 - 1 tava123
mayakieu22 - 16 thaivanbi
mayakieu1 - 1 karuizawa
mayakieu1 - 0 umbra123
mayakieu1 - 0 tranthanhtan2910
mayakieu0 - 1 ok123456
mayakieu3 - 0 kngoccccc16
mayakieu6 - 24 ltb0506
mayakieu11 - 5 tramphong
mayakieu2 - 2 oxoxox
mayakieu3 - 0 werfgh
mayakieu2 - 0 tomtep
mayakieu5 - 14 nhamdoanhdoanh
mayakieu1 - 0 nana22
mayakieu1 - 10 phamphuhung
mayakieu3 - 0 ttttttt
mayakieu4 - 0 bemoncute
mayakieu1 - 0 jackperjow
mayakieu2 - 3 yourname1707
mayakieu2 - 1 sagocarer
mayakieu0 - 5 uizaaaaa
mayakieu2 - 0 thuyentran98
mayakieu2 - 4 danhtoanthua