mayakieu
  • Hạng ...
  • Ngọc 843
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.18%
  • Chỉ số xã hội 457
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mayakieu1 - 1 trailangthang
mayakieu1 - 5 cobebencuaso
mayakieu3 - 2 phuongkarry
mayakieu1 - 4 wibunotsimpttv2k7
mayakieu2 - 10 lebaokhang
mayakieu0 - 1 alienware
mayakieu4 - 5 cumeo
mayakieu0 - 3 tranhang07
mayakieu4 - 4 heoway
mayakieu5 - 0 ekxanh
mayakieu0 - 4 caroforfun99999
mayakieu3 - 5 thinpham
mayakieu4 - 91 phuongkitty
mayakieu2 - 1 nomax4632
mayakieu10 - 0 cameramttg
mayakieu4 - 0 egavldunggiete
mayakieu1 - 0 fjfufyfyij
mayakieu1 - 0 phucnonson
mayakieu3 - 4 trucmai
mayakieu1 - 0 anhngoc9x
mayakieu1 - 0 devilking
mayakieu3 - 1 lamquennha
mayakieu1 - 0 ghfjf
mayakieu1 - 0 myhueghie680
mayakieu3 - 0 binikien899
mayakieu1 - 0 serazs
mayakieu7 - 4 khiconjx
mayakieu2 - 7 lunguyencong
mayakieu3 - 0 babycutie
mayakieu2 - 1 evanst
mayakieu5 - 1 snowfake838
mayakieu1 - 4 travahuong
mayakieu0 - 4 linda
mayakieu7 - 12 hdmi2000
mayakieu1 - 0 wanzin247133
mayakieu1 - 0 khangyeuem
mayakieu1 - 0 zhenzhen
mayakieu11 - 15 hienvq
mayakieu1 - 0 huongbui123
mayakieu2 - 0 phuongyeuyen
mayakieu5 - 0 kimhanlong
mayakieu3 - 0 devil2k7
mayakieu0 - 1 hoangnam124ha
mayakieu1 - 0 duongktvl
mayakieu0 - 1 muxuden2021
mayakieu3 - 0 watersame100
mayakieu3 - 0 hoducthien
mayakieu2 - 0 kinuoa12311
mayakieu4 - 0 chanpham
mayakieu1 - 0 yugjoh66
mayakieu1 - 0 vozanhxyz
mayakieu3 - 9 haianthui
mayakieu3 - 3 suthatchico1
mayakieu0 - 3 thienthan999
mayakieu0 - 1 phiacuoiconduong
mayakieu0 - 7 dangtiendung
mayakieu3 - 0 sabo2412
mayakieu10 - 0 kain98
mayakieu10 - 0 inun2016
mayakieu0 - 1 luckystar
mayakieu2 - 11 lamcaro2
mayakieu2 - 3 veeee0032
mayakieu2 - 11 linhlucden
mayakieu3 - 2 minhbuik12k
mayakieu2 - 7 yuli777
mayakieu1 - 3 huyenmai96
mayakieu12 - 5 hiepsimatbuon
mayakieu9 - 0 bestphong
mayakieu2 - 0 mykute
mayakieu2 - 0 easy0000
mayakieu1 - 0 huongduong
mayakieu0 - 1 nghiacaro
mayakieu5 - 0 thuyhc
mayakieu2 - 0 vuilachinhh1409
mayakieu0 - 1 yephdith
mayakieu4 - 1 taythi
mayakieu8 - 0 anpham3opsp16
mayakieu7 - 0 lovelyday
mayakieu2 - 0 leminhtien1
mayakieu0 - 4 phumyhung
mayakieu1 - 0 vinagames
mayakieu8 - 7 alecharry91
mayakieu1 - 0 dat3052006tuan
mayakieu5 - 0 pandarus
mayakieu2 - 0 tducnhan2004
mayakieu1 - 0 lauthaitom
mayakieu2 - 1 lekhuong22
mayakieu0 - 2 tinhlo
mayakieu0 - 1 quangkohocgioi
mayakieu1 - 1 kaitokun
mayakieu0 - 1 silverfang
mayakieu0 - 1 vngn175
mayakieu1 - 1 simple00000
mayakieu2 - 3 sonyvaio99
mayakieu0 - 1 bikty
mayakieu1 - 0 leanhkhoi1990
mayakieu1 - 0 moimoimoimoi
mayakieu0 - 1 phongan1
mayakieu4 - 0 pedothepolarbear
mayakieu0 - 4 phoboialy