phuongxoan
  • Hạng 296
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 45
  • Tỉ lệ thắng 58.00%
  • Chỉ số xã hội 250
  • Chỉ số đam mê 4.13
  • Thời gian tham gia 5 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongxoan0 - 2 hdmi2000
phuongxoan1 - 1 phungtien
phuongxoan13 - 1 werfgh
phuongxoan2 - 3 dangnhungoclinh
phuongxoan3 - 0 duongpq33
phuongxoan1 - 0 junz2222
phuongxoan3 - 7 roimaitoiduaem
phuongxoan1 - 0 dt17nc
phuongxoan3 - 3 greenland
phuongxoan1 - 0 jackperjow
phuongxoan0 - 2 tapsu123
phuongxoan1 - 0 tim09
phuongxoan1 - 0 muvodoi
phuongxoan10 - 5 dangkyqd
phuongxoan1 - 2 nkocdethuong
phuongxoan1 - 2 sagocarer
phuongxoan4 - 0 chanhhhh
phuongxoan1 - 3 tuongsinh
phuongxoan3 - 0 hsbst
phuongxoan1 - 0 hoangson0607
phuongxoan2 - 0 bichnab000
phuongxoan18 - 8 bangdaokeo
phuongxoan0 - 2 toxuanhoang
phuongxoan2 - 2 covid19
phuongxoan0 - 1 quachdozz
phuongxoan1 - 7 phamphuhung
phuongxoan3 - 1 phuongminh
phuongxoan0 - 2 gacondichoi
phuongxoan2 - 3 hanhphucvotan
phuongxoan4 - 3 thythy2021
phuongxoan2 - 0 huynhbaobao
phuongxoan2 - 0 lvtrung
phuongxoan1 - 5 caothutapchoi
phuongxoan1 - 14 nhavodich
phuongxoan1 - 0 bemeocute
phuongxoan5 - 0 phamtuantrinh
phuongxoan15 - 18 huongjep
phuongxoan2 - 3 baniphonere
phuongxoan1 - 0 baoasura
phuongxoan2 - 0 tomtep
phuongxoan3 - 0 hyemin12
phuongxoan4 - 12 tuantu123
phuongxoan3 - 2 kocoten123qwert
phuongxoan3 - 3 carer
phuongxoan11 - 5 tokhoi97
phuongxoan2 - 0 huanhoahong78
phuongxoan4 - 0 tranvunhan
phuongxoan2 - 8 minhquan58
phuongxoan1 - 0 anhtu
phuongxoan0 - 3 sabo2412
phuongxoan2 - 2 thuy1995
phuongxoan0 - 6 tapsu
phuongxoan2 - 0 satthu098
phuongxoan8 - 1 long234
phuongxoan0 - 3 zalinh
phuongxoan16 - 2 hoadung
phuongxoan6 - 0 tien910j
phuongxoan8 - 11 ltb0506
phuongxoan2 - 0 phamvannam99
phuongxoan1 - 0 nqt1234vbn
phuongxoan2 - 2 thanhdat19992894
phuongxoan2 - 0 nampro
phuongxoan6 - 11 dunglun
phuongxoan1 - 0 thaovan2k7
phuongxoan2 - 2 immaaa
phuongxoan2 - 1 hochitrung
phuongxoan3 - 0 phanquy1221
phuongxoan10 - 2 nampleiku81
phuongxoan3 - 11 vuhoang21
phuongxoan0 - 1 bluesky123
phuongxoan1 - 0 zauysd
phuongxoan1 - 3 london1
phuongxoan4 - 0 ftidev1
phuongxoan1 - 2 caothudauroi123
phuongxoan6 - 0 nqt1234vnb
phuongxoan4 - 4 pslangtu
phuongxoan0 - 1 heoconhamchoi
phuongxoan7 - 2 nohssiwi
phuongxoan7 - 1 phuongthy
phuongxoan13 - 5 angmay77
phuongxoan1 - 0 saitohajime
phuongxoan6 - 0 ladan5
phuongxoan1 - 2 lwhlng1
phuongxoan9 - 21 nguyenvancu
phuongxoan4 - 0 maivien
phuongxoan2 - 0 canhxt
phuongxoan7 - 0 hieu996
phuongxoan2 - 0 tmsnlvc1305
phuongxoan1 - 0 hannbao1911
phuongxoan4 - 0 diemcaro04999
phuongxoan8 - 0 bornmam
phuongxoan8 - 2 ok123456
phuongxoan7 - 8 mothaibabon
phuongxoan1 - 9 nhatmai
phuongxoan1 - 2 s123456
phuongxoan2 - 0 kipoi995
phuongxoan3 - 8 scp67892021
phuongxoan0 - 2 sbc11111
phuongxoan3 - 0 bangbang
phuongxoan4 - 7 arsenalfc96