phuongxoan
  • Hạng 1389
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,004
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.47%
  • Chỉ số xã hội 354
  • Chỉ số đam mê 2.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongxoan1 - 2 ditimladieubong
phuongxoan2 - 1 giainghi11
phuongxoan0 - 1 abcdeg
phuongxoan0 - 2 yephdith
phuongxoan6 - 0 thuttm2
phuongxoan1 - 0 amaan
phuongxoan2 - 1 thienlongmaster
phuongxoan1 - 0 kippyquyen2410
phuongxoan4 - 0 nghiacaro
phuongxoan2 - 1 cocuser
phuongxoan0 - 2 hocchoicaro
phuongxoan1 - 2 hannie
phuongxoan0 - 3 alecharry91
phuongxoan2 - 0 quangkohocgioi
phuongxoan5 - 0 longvn
phuongxoan0 - 2 huymaster04
phuongxoan5 - 1 zianhe
phuongxoan1 - 3 sonyvaio99
phuongxoan2 - 0 nguyen22311mm
phuongxoan2 - 0 baobinh24
phuongxoan3 - 0 trannguyenhan
phuongxoan0 - 1 nguyenhuong90
phuongxoan1 - 2 phungtien
phuongxoan1 - 0 canho
phuongxoan5 - 2 quocthiet94
phuongxoan1 - 0 datxd11
phuongxoan2 - 0 anhthulo21
phuongxoan4 - 1 devilking
phuongxoan3 - 2 ngocgiau04
phuongxoan0 - 1 vuabip
phuongxoan1 - 2 vesau
phuongxoan1 - 0 martinchannel
phuongxoan2 - 1 dragoncity113
phuongxoan6 - 4 carohcm
phuongxoan0 - 1 akirakun
phuongxoan1 - 0 hanhkudo123
phuongxoan0 - 1 donan
phuongxoan2 - 0 xmrlimx
phuongxoan1 - 0 phongan1
phuongxoan9 - 1 nganhuynhshop
phuongxoan2 - 0 loloti
phuongxoan6 - 0 acebimo123
phuongxoan1 - 0 haohaotomchuacay
phuongxoan1 - 1 sonbinnnnn
phuongxoan2 - 0 tahoang09a
phuongxoan0 - 2 linhlucden
phuongxoan1 - 0 thichthinhich2345
phuongxoan1 - 0 jonydog
phuongxoan2 - 1 thiengon123
phuongxoan3 - 0 trnhnhcm
phuongxoan1 - 0 leducnhan
phuongxoan1 - 6 lunox
phuongxoan1 - 0 nmhtachi
phuongxoan1 - 0 zronice
phuongxoan0 - 6 firouz
phuongxoan2 - 5 byeyou
phuongxoan1 - 0 nguyenphamdinhtoan
phuongxoan3 - 0 kim93
phuongxoan0 - 1 lealia
phuongxoan1 - 0 minhken1
phuongxoan10 - 2 choidep2021
phuongxoan1 - 0 thrones
phuongxoan0 - 1 chopper
phuongxoan0 - 1 tamthuong262
phuongxoan1 - 1 cuongxung10
phuongxoan11 - 0 duyno1
phuongxoan6 - 12 hoangtugio010
phuongxoan2 - 2 vienpd
phuongxoan4 - 0 ducna8fpt
phuongxoan1 - 0 sruruj
phuongxoan4 - 1 thinhnhp
phuongxoan4 - 4 greenland
phuongxoan2 - 0 muraop1
phuongxoan1 - 0 hermes
phuongxoan3 - 0 huynhbaobao
phuongxoan0 - 1 robin
phuongxoan2 - 2 nkocdethuong
phuongxoan3 - 0 nuhondanhroi
phuongxoan2 - 3 timexiu
phuongxoan1 - 4 waifu207otaku
phuongxoan0 - 1 romantic
phuongxoan0 - 1 blackzk
phuongxoan0 - 6 tranminh90
phuongxoan3 - 0 damquangson
phuongxoan1 - 1 kaitokun
phuongxoan0 - 1 emdangicachly
phuongxoan0 - 1 phamvo
phuongxoan1 - 0 vangbacdaquy
phuongxoan0 - 1 maruko
phuongxoan5 - 4 khailev111
phuongxoan1 - 2 nguyenmanhlama01
phuongxoan1 - 0 dksdud
phuongxoan1 - 0 lucylk
phuongxoan2 - 0 dongtran
phuongxoan3 - 0 nemprodk
phuongxoan2 - 4 sirqq
phuongxoan1 - 1 hungbeo99
phuongxoan4 - 0 nhatnhat030507
phuongxoan1 - 2 sweetberry
phuongxoan0 - 4 conmuaphun