phuongxoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 811
  • Tỉ lệ thắng 61.35%
  • Chỉ số xã hội 520
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongxoan10 - 3 hiusama
phuongxoan24 - 28 maruko
phuongxoan15 - 25 vangbacdaquy
phuongxoan4 - 23 beteoteosg
phuongxoan21 - 3 vampire24
phuongxoan7 - 0 dungnn
phuongxoan2 - 0 bigbrotherboom
phuongxoan1 - 0 missjiu
phuongxoan3 - 0 vitunghoang84
phuongxoan8 - 9 canho
phuongxoan2 - 9 congtrinh
phuongxoan16 - 14 hannie
phuongxoan1 - 0 lucthanh
phuongxoan18 - 13 nkocdethuong
phuongxoan4 - 16 aikhongsotui
phuongxoan3 - 3 ngocdztukado
phuongxoan14 - 10 vuongkhanh
phuongxoan3 - 4 thutrang
phuongxoan0 - 10 thacoanxuong
phuongxoan4 - 1 nlthaonhi
phuongxoan3 - 6 happy123
phuongxoan1 - 0 sakurajp
phuongxoan3 - 0 buithuy
phuongxoan3 - 0 realmadridvn
phuongxoan4 - 9 rocket290671
phuongxoan1 - 0 giungo
phuongxoan3 - 10 muaxuanden
phuongxoan0 - 2 silverfang
phuongxoan1 - 0 lalamu
phuongxoan1 - 0 phanvantai
phuongxoan1 - 0 zenitsu
phuongxoan1 - 2 kienmai
phuongxoan5 - 13 docuong
phuongxoan1 - 0 tamhe112
phuongxoan1 - 6 ellis
phuongxoan22 - 33 huongjep
phuongxoan3 - 0 bluewhale
phuongxoan1 - 0 minhtienle9898
phuongxoan4 - 0 pngodfather
phuongxoan12 - 16 nganbali
phuongxoan1 - 0 nethonglinh
phuongxoan3 - 1 sangdvnd1993
phuongxoan1 - 7 lunox
phuongxoan3 - 0 minhpham
phuongxoan5 - 0 dinhdung2808
phuongxoan8 - 0 jamesss201980
phuongxoan1 - 5 newnewnew
phuongxoan0 - 4 caroforfun99999
phuongxoan4 - 1 kippyquyen2410
phuongxoan5 - 1 bigdick
phuongxoan13 - 0 greycattt
phuongxoan2 - 0 simthuy
phuongxoan3 - 4 ngocanh3tuoi
phuongxoan2 - 8 chupchup
phuongxoan5 - 5 maohiem123
phuongxoan1 - 0 hongkong1
phuongxoan1 - 0 dilinh01
phuongxoan1 - 3 nhatnhatsl
phuongxoan1 - 0 xuanphuc1610
phuongxoan2 - 7 zaninovn1324
phuongxoan1 - 0 khangnguyen2
phuongxoan3 - 0 tuankhoi
phuongxoan4 - 0 lulipham
phuongxoan1 - 3 manhlamm
phuongxoan2 - 11 sabo2412
phuongxoan7 - 0 minhtri1810ii
phuongxoan1 - 0 congminhtn
phuongxoan8 - 0 elninot9
phuongxoan8 - 1 hongbeoi
phuongxoan4 - 3 leduchieu
phuongxoan1 - 0 trianh
phuongxoan6 - 5 nguyenthanhdo
phuongxoan5 - 1 tongtuan
phuongxoan1 - 0 smilelizzie
phuongxoan2 - 0 hoang3chan
phuongxoan1 - 0 namsongo123
phuongxoan1 - 0 mrlinhnguyen101
phuongxoan3 - 1 ovpdng124
phuongxoan1 - 0 thuynganho
phuongxoan1 - 0 khaprotc
phuongxoan4 - 0 rdgpicolo
phuongxoan1 - 0 albertrich1234
phuongxoan1 - 0 vuductuan
phuongxoan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
phuongxoan3 - 0 nguyenquangql
phuongxoan1 - 2 shogomakishima
phuongxoan3 - 0 vuvuive1
phuongxoan0 - 1 damphucanh
phuongxoan3 - 0 jasam
phuongxoan14 - 6 nhidor
phuongxoan1 - 0 hungdx43
phuongxoan1 - 0 nguoivohinh
phuongxoan1 - 0 trucly
phuongxoan23 - 2 yelneko
phuongxoan0 - 3 cothanh
phuongxoan5 - 1 nnonn
phuongxoan2 - 0 hoangngocminh2006
phuongxoan3 - 0 katenhikate2008
phuongxoan1 - 3 phungtien
phuongxoan1 - 1 ngocdinh