giodaingan
  • Hạng ...
  • Ngọc 547
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.61%
  • Chỉ số xã hội 508
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giodaingan16 - 19 ozonevietnam
giodaingan6 - 0 zikra
giodaingan1 - 3 nganbali
giodaingan1 - 4 tigerzing
giodaingan17 - 9 huongjep
giodaingan8 - 16 kyhoi
giodaingan3 - 6 cuncun
giodaingan0 - 2 newnewnew
giodaingan6 - 11 cuccu
giodaingan9 - 21 happykid76
giodaingan3 - 0 nguyenvietphuong1109
giodaingan14 - 10 thaomoc
giodaingan2 - 0 dsdasdkf
giodaingan4 - 0 maimilk
giodaingan5 - 0 nganct
giodaingan2 - 12 at0p1xt
giodaingan1 - 0 hoangthanh9x27042002
giodaingan7 - 3 suoingoc
giodaingan7 - 0 anhphanvan251299
giodaingan2 - 0 set196
giodaingan2 - 5 hongkong1
giodaingan2 - 0 nguyenuybinh2003
giodaingan3 - 0 phamhieulong2001
giodaingan1 - 0 ngonguyenhoanghai56
giodaingan2 - 0 thinhdang65
giodaingan2 - 0 htranq
giodaingan1 - 0 tonlopro
giodaingan0 - 1 emiya
giodaingan0 - 1 cocvang
giodaingan1 - 0 lucatin
giodaingan5 - 3 lexuan22
giodaingan2 - 0 ccsssssas
giodaingan1 - 0 kenhacker
giodaingan1 - 1 vitkhongngu
giodaingan3 - 0 toilacucarot1
giodaingan1 - 0 thitnuong123
giodaingan2 - 0 thanhngaho
giodaingan13 - 3 ngohongnhutnam
giodaingan3 - 0 thangkhotinh
giodaingan3 - 0 hongbeoi
giodaingan3 - 0 lengocvu
giodaingan0 - 2 buiquoctu
giodaingan0 - 4 frankho
giodaingan2 - 0 jota123gm
giodaingan2 - 0 huyleghhuujjj
giodaingan2 - 0 ngocdz2k
giodaingan1 - 0 cuongxautrai
giodaingan2 - 3 hdmi2000
giodaingan1 - 0 chienkx123
giodaingan0 - 1 amazon
giodaingan5 - 0 cothanh
giodaingan1 - 1 saosaysua
giodaingan1 - 0 nem0nem0
giodaingan8 - 0 nguyenhoangthuy
giodaingan3 - 0 monchangcheo
giodaingan0 - 3 nguyenhonganh
giodaingan4 - 0 ngotngaotq
giodaingan1 - 0 hunghandsome
giodaingan1 - 0 hrhud7
giodaingan0 - 1 anh3khia
giodaingan1 - 0 carokhet
giodaingan9 - 3 hansome1999
giodaingan3 - 0 tieutubn310
giodaingan5 - 5 kidboy
giodaingan1 - 0 qhis123
giodaingan0 - 3 sweetberry
giodaingan1 - 0 hanzxinkdep
giodaingan4 - 0 hiep2156az
giodaingan0 - 1 caroforfun99999
giodaingan4 - 0 phamnam
giodaingan0 - 1 muaxuanden
giodaingan2 - 2 kiendz12
giodaingan15 - 46 phuongkitty
giodaingan1 - 0 nguyentandung
giodaingan4 - 0 bprgammer
giodaingan3 - 0 koroti132
giodaingan1 - 0 njhvuughbkn
giodaingan12 - 17 sabo2412
giodaingan0 - 2 vientuong
giodaingan1 - 2 carohcm
giodaingan1 - 0 iviskaa2007
giodaingan2 - 1 kimhanlong
giodaingan1 - 1 letzgo
giodaingan2 - 6 lunguyencong
giodaingan2 - 0 nghiadaoly1
giodaingan3 - 0 thaonha
giodaingan0 - 2 vivacoffee
giodaingan9 - 12 veeee0032
giodaingan6 - 0 lamquennha
giodaingan2 - 2 ngang123
giodaingan0 - 4 thienanlk113
giodaingan0 - 4 haianthui
giodaingan1 - 1 mavuong
giodaingan2 - 8 noodles
giodaingan4 - 1 tienphat363
giodaingan5 - 10 wibunotsimpttv2k7
giodaingan0 - 2 linda
giodaingan0 - 1 metvkl
giodaingan0 - 1 ngvietanh204
giodaingan1 - 0 hvgytvyhv