giodaingan
  • Hạng 381
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 36
  • Tỉ lệ thắng 63.07%
  • Chỉ số xã hội 306
  • Chỉ số đam mê 10.07
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giodaingan12 - 8 nguyenhungthcsvts
giodaingan0 - 1 buonlamemoi
giodaingan5 - 0 danly1320
giodaingan3 - 1 kinkunkon
giodaingan5 - 1 blacthor
giodaingan0 - 2 choivuithoi
giodaingan1 - 8 lamcaro2
giodaingan13 - 7 huongjep
giodaingan1 - 3 gahapchao
giodaingan7 - 4 hochitrung
giodaingan4 - 0 beyou123
giodaingan7 - 10 huongq
giodaingan0 - 1 ngoclu99
giodaingan2 - 0 duyquy1234
giodaingan21 - 1 playcaro20
giodaingan1 - 2 tnhan2502
giodaingan4 - 5 diemcaro04999
giodaingan1 - 0 lamtruong
giodaingan0 - 1 hoangson0607
giodaingan4 - 1 kaka2907
giodaingan0 - 4 huyyeurin
giodaingan2 - 1 shgdvacacsfdtc7
giodaingan1 - 0 rinbebe
giodaingan0 - 3 uizaaaaa
giodaingan0 - 2 chichichanhchanh
giodaingan6 - 2 huytamx4
giodaingan1 - 0 trantrongnghia
giodaingan6 - 10 tanlamvtpt96
giodaingan3 - 1 ttttttt
giodaingan1 - 0 yourname1707
giodaingan1 - 16 trungtc
giodaingan5 - 7 sabo2412
giodaingan2 - 0 thuyentran98
giodaingan6 - 7 oxoxox
giodaingan1 - 0 tuyetngan29
giodaingan1 - 0 tunghunterhp15
giodaingan12 - 0 mina123
giodaingan0 - 1 thythy2021
giodaingan1 - 0 vnnguyendung
giodaingan1 - 0 lemaipa
giodaingan0 - 1 jang80
giodaingan0 - 1 maruko
giodaingan5 - 8 covid19
giodaingan4 - 0 hhahhah
giodaingan1 - 0 dangqueanh
giodaingan1 - 21 vichea9
giodaingan1 - 0 khachmankhien
giodaingan3 - 1 khoailangnuong
giodaingan2 - 2 kidboy
giodaingan4 - 0 dollarskull
giodaingan1 - 1 kingcaroone
giodaingan2 - 1 tramy2008
giodaingan2 - 9 arsenalfc96
giodaingan2 - 0 glee1234567
giodaingan0 - 3 uefalona
giodaingan4 - 0 phamtuantrinh
giodaingan1 - 1 sagocarer
giodaingan1 - 2 sunami
giodaingan0 - 2 tuongsinh
giodaingan1 - 0 abc123abc
giodaingan0 - 4 vichea4
giodaingan4 - 0 lungvlog
giodaingan3 - 2 hellokitty
giodaingan1 - 3 thesadboy1989
giodaingan1 - 0 quynhbuddy7103
giodaingan2 - 11 tuantu123
giodaingan3 - 3 gatsby
giodaingan4 - 1 lqquoc83
giodaingan1 - 0 sonnnnnn
giodaingan1 - 0 concainitokconde
giodaingan2 - 3 chauky77
giodaingan3 - 0 binaaaaaaa1
giodaingan0 - 4 cpcnarin
giodaingan1 - 0 ndndnd
giodaingan0 - 2 mjetran
giodaingan1 - 2 nohssiwi
giodaingan5 - 10 dunglun
giodaingan19 - 10 baniphonere
giodaingan2 - 3 carer
giodaingan0 - 2 hoamoclan
giodaingan0 - 1 ilovekimyen1999
giodaingan1 - 2 thuong95
giodaingan5 - 0 haihai2123
giodaingan2 - 6 thanhdat19992894
giodaingan1 - 0 no1notno2
giodaingan2 - 0 lucamq
giodaingan5 - 1 phanquy00
giodaingan2 - 0 jason999
giodaingan4 - 1 leanhhh
giodaingan4 - 0 tuykoco
giodaingan2 - 1 zauysd
giodaingan1 - 0 hdndjdjfndjjfnd
giodaingan4 - 3 hanguyen
giodaingan2 - 0 tpbankfico
giodaingan1 - 1 london1
giodaingan3 - 0 minhquan58
giodaingan3 - 0 jirakur
giodaingan1 - 0 phanquy1221
giodaingan2 - 5 noname14
giodaingan1 - 6 ladan8