giodaingan
  • Hạng 133
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 69.81%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giodaingan4 - 0 trilop62
giodaingan1 - 3 buitoi21
giodaingan3 - 0 sibal
giodaingan2 - 0 kinggame
giodaingan1 - 9 poppai
giodaingan2 - 6 yellowrain
giodaingan2 - 1 greenland
giodaingan1 - 11 lamcaro
giodaingan8 - 22 ltb0506
giodaingan1 - 0 huy12
giodaingan3 - 0 mabtin
giodaingan6 - 0 anbrave2004
giodaingan1 - 0 dungngu12
giodaingan5 - 15 buibuon
giodaingan2 - 0 yiyi000
giodaingan3 - 0 kmmmm
giodaingan0 - 5 matbiec
giodaingan1 - 1 cocara123
giodaingan1 - 0 memit123
giodaingan15 - 4 vuacotrongmo
giodaingan4 - 0 huynhan0909
giodaingan0 - 1 hehehehe
giodaingan1 - 0 nguyenlangthang
giodaingan1 - 2 pthao3799
giodaingan3 - 0 nguyenlinh04052008
giodaingan4 - 0 vokophi
giodaingan4 - 0 ngophanbaoquoc
giodaingan2 - 0 trunghieu87
giodaingan4 - 0 hoangak
giodaingan2 - 0 dechematnao
giodaingan1 - 0 phuongkarry
giodaingan6 - 0 anhkhadeptrai
giodaingan1 - 0 binhcute332007
giodaingan14 - 46 phuongkitty
giodaingan0 - 3 cuong97
giodaingan1 - 0 sdgdfydfyd
giodaingan3 - 0 johanliebert
giodaingan1 - 0 linhtt2017k51
giodaingan2 - 1 matngu
giodaingan2 - 0 ngoc95
giodaingan2 - 1 thanhdoan99
giodaingan3 - 0 ducduyhohuynh
giodaingan0 - 2 ttntvt
giodaingan2 - 0 hieu12345
giodaingan3 - 0 galaxynvq
giodaingan2 - 0 yenle123
giodaingan2 - 0 anhkiet2021
giodaingan6 - 0 thanhdat
giodaingan4 - 3 huongjep
giodaingan2 - 0 moderntalking1984
giodaingan2 - 0 namtv
giodaingan9 - 0 jordanmanh2712
giodaingan10 - 0 idbdiebkd
giodaingan2 - 0 hoang1232
giodaingan3 - 0 hexx2007
giodaingan0 - 2 army13
giodaingan3 - 0 tuantuantuan
giodaingan4 - 3 army12
giodaingan5 - 12 army11
giodaingan4 - 14 gatamky2020
giodaingan1 - 0 phudinh2003
giodaingan2 - 0 b1998
giodaingan0 - 2 nonamevn
giodaingan0 - 2 rip001
giodaingan9 - 0 chupapimonhanho
giodaingan1 - 0 wrgwgwgw
giodaingan2 - 0 huyvuive222
giodaingan5 - 0 billdawild
giodaingan2 - 0 khonthangduoctot
giodaingan3 - 0 vivo56
giodaingan2 - 0 kak001
giodaingan2 - 5 thanhlong
giodaingan2 - 0 nobotang123412
giodaingan2 - 0 quangkhai
giodaingan3 - 0 thienlybaohong
giodaingan5 - 4 nguvaicadai123q
giodaingan1 - 1 badmove19
giodaingan1 - 0 pslangtu
giodaingan0 - 1 mailady
giodaingan0 - 2 newnew
giodaingan1 - 0 linhcute
giodaingan0 - 1 tailaso2002
giodaingan3 - 2 vuabip
giodaingan3 - 0 noname05e
giodaingan7 - 0 cusung2324
giodaingan1 - 1 kentpham
giodaingan1 - 0 set196
giodaingan1 - 0 tamyeudoi2
giodaingan1 - 0 phatcute95
giodaingan1 - 0 huynhbaobao
giodaingan0 - 7 thanhthanh2k7
giodaingan4 - 0 bestox
giodaingan0 - 6 scp67892021
giodaingan7 - 0 kienepi
giodaingan1 - 2 nguyenvuhoang21
giodaingan8 - 1 phatpro
giodaingan1 - 0 mmhthtrhtjjyjyjth
giodaingan1 - 0 ngoan26032006
giodaingan5 - 0 minhcu
giodaingan4 - 0 danly1320