giodaingan
  • Hạng 764
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,365
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.44%
  • Chỉ số xã hội 407
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giodaingan3 - 0 anguyhiem
giodaingan1 - 0 hoantran2711
giodaingan1 - 0 vinhgm1503
giodaingan2 - 0 truongiiiphong
giodaingan7 - 14 sabo2412
giodaingan1 - 0 chuanhtien
giodaingan3 - 0 datvv
giodaingan3 - 0 thaidinh
giodaingan0 - 3 nguyenduyduc
giodaingan4 - 0 acmasocola
giodaingan2 - 1 vobuky12
giodaingan0 - 1 linhlucden
giodaingan1 - 0 serazs
giodaingan3 - 0 oml123456789
giodaingan0 - 4 phumyhung
giodaingan3 - 0 kiopin17
giodaingan2 - 0 thismyname
giodaingan2 - 0 top1florentino
giodaingan4 - 0 chesser
giodaingan0 - 1 quangkohocgioi
giodaingan9 - 0 truongneymar
giodaingan0 - 1 hngtronq1516
giodaingan1 - 0 travahuong
giodaingan1 - 0 monchangcheo
giodaingan2 - 5 nguyenhuong90
giodaingan0 - 1 happykid76
giodaingan20 - 1 highland
giodaingan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
giodaingan0 - 1 nguyenmanhlama01
giodaingan1 - 0 duchuynh1109
giodaingan1 - 0 caroman9
giodaingan3 - 3 kidboy
giodaingan1 - 1 lexuan22
giodaingan1 - 1 vnnguyendung
giodaingan0 - 1 akirakun
giodaingan1 - 3 byeyou
giodaingan26 - 5 playcaro20
giodaingan5 - 0 ongtrumcaro2021
giodaingan1 - 19 gomoko
giodaingan3 - 4 veeee0032
giodaingan0 - 2 muonmang
giodaingan2 - 0 vmingau2208
giodaingan0 - 2 chiukonoi
giodaingan0 - 1 carohcm
giodaingan0 - 4 firouz
giodaingan2 - 0 shion
giodaingan9 - 3 hungnguyencs
giodaingan12 - 1 playcocaro
giodaingan1 - 1 thiengon123
giodaingan2 - 0 thittk
giodaingan2 - 9 tuyetmuahe
giodaingan1 - 1 choidep2021
giodaingan6 - 1 haothao032
giodaingan0 - 2 manhlama01
giodaingan0 - 1 thusieudepgai
giodaingan0 - 1 sinbad
giodaingan1 - 0 suthatchico1
giodaingan1 - 2 hxmb26
giodaingan1 - 0 kaitouzaq
giodaingan1 - 0 nevergiveup
giodaingan0 - 2 iphone6splus
giodaingan0 - 4 dangtiendung
giodaingan3 - 1 huynmopg
giodaingan1 - 1 tayphuongthatbai
giodaingan0 - 2 demonking
giodaingan0 - 1 ozonevietnam
giodaingan0 - 2 kingofflags
giodaingan0 - 1 frankho
giodaingan2 - 0 stdrjt
giodaingan0 - 2 thienanlk113
giodaingan2 - 0 direcottr
giodaingan1 - 12 lamcaro2
giodaingan2 - 0 tayngang66
giodaingan0 - 1 blackzk
giodaingan1 - 1 vantrung
giodaingan0 - 2 tivi010
giodaingan1 - 2 linhmiu
giodaingan5 - 4 xanhlam
giodaingan6 - 4 quanhocen
giodaingan1 - 0 annaa99
giodaingan5 - 2 top1carovn
giodaingan1 - 0 chung12345
giodaingan1 - 0 linhsongda
giodaingan2 - 0 bontbn
giodaingan3 - 7 waifu207otaku
giodaingan1 - 0 chawy
giodaingan2 - 0 kingcaronoloss
giodaingan1 - 1 vantannguyen
giodaingan0 - 1 kungfugirl
giodaingan1 - 5 saphia
giodaingan0 - 2 launchsite
giodaingan1 - 2 tenshi
giodaingan6 - 0 beyou123
giodaingan3 - 3 fcbacvu
giodaingan1 - 0 nhatmai
giodaingan3 - 0 mha01
giodaingan2 - 0 toantiteo
giodaingan1 - 0 sonbinnnnn
giodaingan2 - 1 huanhoahong78
giodaingan4 - 0 anhtran193