lanhphong
  • Hạng 447
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 27
  • Tỉ lệ thắng 62.41%
  • Chỉ số xã hội 282
  • Chỉ số đam mê 3.67
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lanhphong0 - 4 kethatbai
lanhphong2 - 0 duclio21
lanhphong1 - 0 hoangtuanemb
lanhphong1 - 0 reyouready
lanhphong1 - 0 thanhthao1004
lanhphong0 - 3 trungquan1602
lanhphong0 - 1 anhsangkk
lanhphong0 - 1 sieutron
lanhphong1 - 2 nttthuy
lanhphong0 - 2 mailady
lanhphong0 - 1 chuotbobo
lanhphong1 - 0 happykid76
lanhphong1 - 3 tuongsinh
lanhphong1 - 1 huyyeurin
lanhphong5 - 3 bangdaokeo
lanhphong1 - 0 zu2kreal
lanhphong1 - 4 uefalona
lanhphong1 - 0 tanlamvtpt96
lanhphong1 - 0 hyemin12
lanhphong0 - 2 covid19
lanhphong1 - 1 lamtruong
lanhphong2 - 0 hiccc
lanhphong7 - 0 ducanh3007
lanhphong2 - 11 nhatmai
lanhphong1 - 0 khachmankhien
lanhphong3 - 2 nonono
lanhphong0 - 1 cumeo
lanhphong0 - 2 vikend
lanhphong3 - 1 tnhan2502
lanhphong10 - 1 dahac
lanhphong13 - 4 hnguyen
lanhphong0 - 4 caothutapchoi
lanhphong1 - 0 oxoxox
lanhphong2 - 3 baniphonere
lanhphong1 - 1 tinhthoixotxa
lanhphong1 - 2 sisi99
lanhphong0 - 3 uizaaaaa
lanhphong2 - 1 cobebencuaso
lanhphong11 - 12 kentpham
lanhphong20 - 5 hochitrung
lanhphong2 - 1 thythy2021
lanhphong3 - 2 sonbinnnnn
lanhphong0 - 1 hannie
lanhphong0 - 2 minhkhoi
lanhphong0 - 2 sakazuki3835t
lanhphong1 - 0 hoabaylac
lanhphong1 - 4 zalinh
lanhphong1 - 10 gup222
lanhphong4 - 6 minhquan58
lanhphong10 - 2 chanh
lanhphong1 - 23 vodanh123
lanhphong1 - 0 phamtuantrinh
lanhphong2 - 0 linh1
lanhphong4 - 0 nghialovely
lanhphong1 - 0 thuhuong
lanhphong0 - 1 dattran09052005
lanhphong0 - 3 tuantu123
lanhphong5 - 0 baongan
lanhphong0 - 2 huongq
lanhphong2 - 0 ucfong1205
lanhphong8 - 8 pslangtu
lanhphong3 - 0 ndndnd
lanhphong0 - 3 son23
lanhphong1 - 0 carer
lanhphong1 - 0 shimon
lanhphong3 - 0 h121212
lanhphong2 - 1 phanquy00
lanhphong2 - 0 hungvipno1
lanhphong1 - 0 keokeo999
lanhphong0 - 2 tapsu
lanhphong2 - 5 ilovekimyen1999
lanhphong15 - 3 greenland
lanhphong2 - 9 dunglun
lanhphong8 - 0 tyto55
lanhphong7 - 0 nhatthongminh
lanhphong1 - 0 angmay77
lanhphong1 - 0 timdoi
lanhphong2 - 6 faker97
lanhphong1 - 0 hok9x01
lanhphong4 - 6 ladan8
lanhphong1 - 0 datdepzai
lanhphong2 - 1 lovegood
lanhphong0 - 2 onlytrust
lanhphong0 - 1 thuong95
lanhphong0 - 2 phuongkarry
lanhphong1 - 2 ltb0605
lanhphong1 - 1 immaaa
lanhphong0 - 4 fucklife
lanhphong11 - 14 nguyenvancu
lanhphong11 - 7 huongjep
lanhphong4 - 1 trtang
lanhphong2 - 0 huanhoahong78
lanhphong2 - 0 shgdvacacsfdtc7
lanhphong1 - 0 bonghe
lanhphong4 - 1 idontknow23
lanhphong1 - 0 youlose123
lanhphong6 - 1 tieuanh
lanhphong2 - 0 hatran6824
lanhphong0 - 2 matrom31
lanhphong3 - 0 huynam1132k4