lanhphong
  • Hạng ...
  • Ngọc 595
  • Tỉ lệ thắng 64.07%
  • Chỉ số xã hội 526
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lanhphong27 - 24 chauky77
lanhphong20 - 21 nttthuy
lanhphong3 - 25 beteoteosg
lanhphong1 - 1 ellis
lanhphong29 - 22 bapcaingoc
lanhphong2 - 4 buonnhoem
lanhphong17 - 11 chuotbobo
lanhphong27 - 23 sieutron
lanhphong34 - 26 ngocluan
lanhphong3 - 11 muaxuanden
lanhphong4 - 9 aikhongsotui
lanhphong1 - 5 rocket290671
lanhphong1 - 1 thotrang
lanhphong1 - 0 vanlegvay
lanhphong0 - 2 congtrinh
lanhphong3 - 0 sakurajp
lanhphong3 - 0 tanbaoghe1
lanhphong9 - 8 thythy2021
lanhphong3 - 0 hoanmta
lanhphong2 - 0 builamkn
lanhphong3 - 7 siro2012
lanhphong1 - 0 iq2000cuavy
lanhphong1 - 0 sucvatchoigame
lanhphong2 - 4 kienmai
lanhphong1 - 0 boygoodgame
lanhphong5 - 1 vuthuybinhduong1233
lanhphong4 - 0 ponr99
lanhphong2 - 0 hoangbaochi
lanhphong1 - 2 winxp
lanhphong1 - 1 meohoang123
lanhphong1 - 0 greycattt
lanhphong1 - 7 at0p1xt
lanhphong0 - 3 nganbali
lanhphong1 - 0 chuyenconho
lanhphong3 - 0 thienbcr
lanhphong1 - 0 dumasaigon
lanhphong1 - 0 rntmat
lanhphong4 - 0 rhdfh
lanhphong1 - 0 sung5ngay
lanhphong4 - 8 cocvang
lanhphong1 - 0 determinationvkthanh
lanhphong7 - 0 itlongdosingapo
lanhphong0 - 5 sabo2412
lanhphong4 - 0 aztunghach
lanhphong4 - 0 emmoitapchs
lanhphong7 - 0 phim1hay
lanhphong1 - 1 yuqifakenr123
lanhphong1 - 0 kophaitanh
lanhphong3 - 0 yangabcd
lanhphong4 - 1 thuyhc
lanhphong0 - 1 thanghaqn2000
lanhphong2 - 7 lucatin
lanhphong11 - 1 vietcuong
lanhphong1 - 0 phngth213
lanhphong3 - 0 thanlapnickmoi1241
lanhphong6 - 5 kythutudo
lanhphong1 - 0 tuannnnnn
lanhphong1 - 0 kenhao2013
lanhphong1 - 0 thestorm
lanhphong2 - 1 bannho2k14
lanhphong1 - 0 quan123456toan
lanhphong1 - 2 ng4nvoi
lanhphong1 - 0 datealife123
lanhphong3 - 0 thanhngaho
lanhphong1 - 0 choconngocngech12zmc
lanhphong1 - 2 chumchum
lanhphong3 - 1 vitkhongngu
lanhphong3 - 0 huutoan23
lanhphong27 - 12 anhdangchoi2022
lanhphong1 - 1 thichchoicaro
lanhphong4 - 3 hoangganhh1002
lanhphong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
lanhphong1 - 0 bruno678
lanhphong2 - 3 moneylam
lanhphong0 - 1 amazon
lanhphong1 - 8 hdmi2000
lanhphong0 - 5 tomcuamuc
lanhphong1 - 0 phuongsaigon
lanhphong1 - 1 sonccccc
lanhphong6 - 2 minhreal23
lanhphong1 - 0 muontennao
lanhphong1 - 0 vientuong
lanhphong3 - 1 lacius
lanhphong5 - 0 hoaquocphong
lanhphong2 - 1 nguyenthanhcong
lanhphong0 - 3 toiyeuem
lanhphong2 - 1 loanloan
lanhphong1 - 1 binzzz98
lanhphong3 - 0 idnhutnam
lanhphong1 - 3 mavuong
lanhphong2 - 0 hangover
lanhphong2 - 0 thantuoc5723
lanhphong1 - 0 hianhem
lanhphong1 - 0 minhmomxinh
lanhphong5 - 0 hoangnhatthanh
lanhphong1 - 0 monbong1819
lanhphong2 - 0 joynlnguyen
lanhphong2 - 0 sharki
lanhphong0 - 2 tonngokhong9
lanhphong4 - 0 drop14112406