lanhphong
  • Hạng 90
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 41
  • Tỉ lệ thắng 68.66%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lanhphong15 - 2 toanpt
lanhphong1 - 1 vitconhaman
lanhphong12 - 0 cherrypt
lanhphong3 - 0 bhxh123456
lanhphong1 - 0 jgfjhgvgkjg
lanhphong1 - 2 army13
lanhphong2 - 0 kiwi80889
lanhphong2 - 1 binhnhi
lanhphong6 - 4 kentpham
lanhphong3 - 0 baggio
lanhphong0 - 1 nguyenvancu
lanhphong6 - 15 yellowrain
lanhphong15 - 0 chupapimonhanho
lanhphong5 - 0 trantrucvy2802
lanhphong1 - 0 binh261
lanhphong1 - 1 cobebencuaso
lanhphong1 - 0 hieenr2021
lanhphong2 - 0 mssbeat
lanhphong2 - 0 thanhdat21
lanhphong2 - 7 cuong97
lanhphong4 - 20 phuongkitty
lanhphong1 - 5 nan007
lanhphong2 - 0 huongjep
lanhphong6 - 0 dhsjajs
lanhphong0 - 2 hieuhieuhieu
lanhphong5 - 3 khang2003
lanhphong0 - 2 mjetran
lanhphong0 - 1 mailady
lanhphong1 - 2 huongkute
lanhphong1 - 1 tonyy
lanhphong20 - 8 jadyeuthuong
lanhphong2 - 4 pepopo
lanhphong2 - 0 trump
lanhphong5 - 13 lamcaro
lanhphong0 - 1 tronghieu
lanhphong1 - 0 jensoo
lanhphong6 - 4 ttttt
lanhphong7 - 1 greenland
lanhphong2 - 2 bacanh
lanhphong0 - 4 nguyenvuhoang21
lanhphong2 - 0 giakhanhba
lanhphong3 - 1 hhhbros
lanhphong1 - 7 kehuydiet2802
lanhphong7 - 1 tuananh123
lanhphong4 - 2 hoang10
lanhphong3 - 10 scp67892021
lanhphong4 - 0 tula012
lanhphong2 - 0 sirenheadvs
lanhphong12 - 2 kienepi
lanhphong6 - 2 beyou123
lanhphong3 - 1 lyphen
lanhphong4 - 0 pekhoaitay269
lanhphong1 - 0 jachsoon128890
lanhphong3 - 0 vuanhthu1604
lanhphong0 - 17 thanhthanh2k7
lanhphong1 - 0 legiabao2004
lanhphong3 - 0 camly2603
lanhphong2 - 13 ladieubong
lanhphong3 - 2 vinhhs7a1
lanhphong2 - 0 danh123
lanhphong2 - 0 gialac
lanhphong1 - 0 truong95
lanhphong2 - 1 linhphuong2013
lanhphong3 - 4 gatamky2020
lanhphong3 - 1 sonpham
lanhphong2 - 0 majimaji2k
lanhphong0 - 2 hahaha33
lanhphong3 - 3 hoangboy
lanhphong2 - 1 heoconhamchoi
lanhphong2 - 0 nguyentri10x
lanhphong15 - 2 sonla11051977
lanhphong1 - 0 le201098
lanhphong2 - 0 suppernoob
lanhphong2 - 1 helen
lanhphong5 - 3 rooney0979253964
lanhphong13 - 15 shupapol
lanhphong2 - 6 playcarojustforfun
lanhphong0 - 6 giohoang
lanhphong4 - 0 hoangbach
lanhphong6 - 0 namphuong0924
lanhphong2 - 1 kibten07
lanhphong1 - 0 zakz1000
lanhphong1 - 0 tsukits
lanhphong5 - 0 frnureuruv
lanhphong5 - 0 zerozui
lanhphong1 - 3 ngocluan
lanhphong1 - 1 toxuanhoang
lanhphong0 - 1 quangluc
lanhphong0 - 1 thuphuongle99
lanhphong5 - 0 finn2003
lanhphong7 - 4 okiyasan
lanhphong1 - 0 heiiiii
lanhphong1 - 0 socnau
lanhphong1 - 0 nhatvy2291
lanhphong1 - 0 youarelittlechicken
lanhphong3 - 0 tinauyen93
lanhphong0 - 1 linhkoifs
lanhphong2 - 0 banana
lanhphong4 - 1 baoanhmk
lanhphong1 - 0 arosy