lanhphong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 912
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.44%
  • Chỉ số xã hội 394
  • Chỉ số đam mê 4.63
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lanhphong1 - 0 vozanhxyz
lanhphong3 - 0 tranbach88
lanhphong1 - 0 giainghi11
lanhphong1 - 0 dophuluan1
lanhphong0 - 1 abcdeg
lanhphong0 - 3 yephdith
lanhphong2 - 6 ngocluan
lanhphong10 - 3 superken2k4
lanhphong18 - 11 attutide
lanhphong1 - 0 tralena12
lanhphong4 - 1 vuagamenaynha
lanhphong0 - 1 maianhquang84
lanhphong0 - 2 hdmi2000
lanhphong4 - 1 bohai7641
lanhphong0 - 3 dangtiendo
lanhphong1 - 8 phumyhung
lanhphong2 - 3 chauky77
lanhphong3 - 1 bapcaingoc
lanhphong2 - 2 nttthuy
lanhphong3 - 1 quangkohocgioi
lanhphong2 - 1 tien2003bbv
lanhphong1 - 0 thanhpt
lanhphong2 - 0 cocuser
lanhphong5 - 6 hoangphihung
lanhphong2 - 3 vuicaro2021
lanhphong2 - 0 kain98
lanhphong0 - 3 opkhta
lanhphong3 - 0 myanhtran04
lanhphong3 - 0 minhpham
lanhphong2 - 2 sieutron
lanhphong1 - 3 mailady
lanhphong1 - 0 trantandung2308
lanhphong0 - 2 kiencon
lanhphong11 - 1 hiepkhach
lanhphong7 - 0 emnungquaoo
lanhphong2 - 0 vvn1212121
lanhphong1 - 2 akirakun
lanhphong3 - 0 sonluu
lanhphong3 - 0 huudan8903
lanhphong1 - 0 mavuong
lanhphong2 - 0 minh31ac
lanhphong0 - 6 linhlucden
lanhphong1 - 0 newdog
lanhphong1 - 10 abcabcabc
lanhphong2 - 5 carohcm
lanhphong3 - 0 florence00
lanhphong3 - 0 meimeimei
lanhphong6 - 1 choemsin
lanhphong1 - 4 byeyou
lanhphong7 - 2 minhkhanh21090712345
lanhphong3 - 3 dungnhinlai
lanhphong2 - 0 hoaithuongkt
lanhphong2 - 0 phuong2jjj9036
lanhphong2 - 0 riccute
lanhphong4 - 5 duyanh
lanhphong16 - 0 giangjun
lanhphong4 - 8 nuhondanhroi
lanhphong3 - 0 congcore2021
lanhphong0 - 1 tammy56
lanhphong5 - 1 longsua
lanhphong1 - 0 duytrung1991
lanhphong0 - 1 toloveru
lanhphong0 - 3 rongar
lanhphong1 - 1 shipper
lanhphong7 - 2 vienpd
lanhphong3 - 1 loojc1000
lanhphong1 - 3 corona
lanhphong4 - 0 mint2021
lanhphong2 - 1 veeee0032
lanhphong6 - 2 choidep2021
lanhphong0 - 1 chopper
lanhphong11 - 3 nevergiveup
lanhphong1 - 1 dangnhungoclinh
lanhphong5 - 4 choiluon
lanhphong2 - 1 minhvodich
lanhphong1 - 2 tuan191992
lanhphong1 - 0 wandamaximoff
lanhphong5 - 0 bongbongmua12
lanhphong3 - 3 ngocdoanbao
lanhphong0 - 1 danbienday
lanhphong3 - 0 homaitrucmy
lanhphong0 - 2 phuczelo
lanhphong1 - 0 tieuviem
lanhphong0 - 2 kuurama48
lanhphong1 - 0 thuylien
lanhphong6 - 0 playcaro20
lanhphong2 - 0 lucylk
lanhphong3 - 1 thiengon123
lanhphong4 - 0 crisdevilgamer
lanhphong0 - 1 thusieudepgai
lanhphong1 - 0 duyen10
lanhphong4 - 5 waifu207otaku
lanhphong1 - 0 hanabi
lanhphong0 - 2 tayphuongthatbai
lanhphong2 - 0 ngsbavuong
lanhphong1 - 0 chung12345
lanhphong0 - 1 kungfugirl
lanhphong1 - 0 vuthai
lanhphong1 - 0 kienmai
lanhphong2 - 4 tenshi