suoingoc
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 927
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.19%
  • Chỉ số xã hội 420
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 9 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc1 - 2 nonameme
suoingoc4 - 0 minhpham
suoingoc1 - 0 gfhkiuky
suoingoc1 - 1 hxmb26
suoingoc0 - 2 vivacoffee
suoingoc6 - 0 duongthanhhai
suoingoc3 - 0 kanhhh
suoingoc1 - 1 vnnguyendung
suoingoc0 - 3 kinuong123
suoingoc1 - 0 thanhduonghand
suoingoc3 - 0 bkdth2019
suoingoc0 - 1 giodaingan
suoingoc2 - 2 kidboy
suoingoc1 - 5 ozonevietnam
suoingoc1 - 0 kyhoi
suoingoc3 - 0 lordbinh
suoingoc1 - 0 ghosts
suoingoc3 - 1 ok123456
suoingoc2 - 3 cocuser
suoingoc3 - 1 giainghi11
suoingoc2 - 0 nguyendangquans2
suoingoc2 - 0 balacone
suoingoc2 - 0 nguyetnguyet
suoingoc4 - 0 nguyenducphatabc123
suoingoc2 - 0 meeyi
suoingoc3 - 1 loloti
suoingoc2 - 0 xuanzhuang90
suoingoc0 - 1 thuyhoa
suoingoc2 - 2 hanalov1
suoingoc1 - 2 thaomoc
suoingoc2 - 0 nguyenhongson
suoingoc2 - 0 thedang
suoingoc2 - 0 skyloan12
suoingoc5 - 0 trungbb203n
suoingoc0 - 4 linhlucden
suoingoc1 - 2 evanst
suoingoc1 - 0 sonngocvn
suoingoc3 - 3 happykid76
suoingoc1 - 1 cuccu
suoingoc2 - 0 vinhgm1503
suoingoc10 - 5 dat7446az
suoingoc3 - 0 tqcrrfchjsjfvehj
suoingoc0 - 4 dongsongbang19
suoingoc2 - 0 chuanhtien
suoingoc2 - 0 gaothui123
suoingoc0 - 3 mmmon
suoingoc1 - 0 vobuky12
suoingoc4 - 9 lucatin
suoingoc0 - 1 wibunotsimpttv2k7
suoingoc5 - 1 saosaysua
suoingoc14 - 15 nguyenhuong90
suoingoc1 - 3 winxp
suoingoc2 - 6 muaxuanden
suoingoc0 - 2 kaitokun
suoingoc5 - 1 quangkohocgioi
suoingoc2 - 3 lexuan22
suoingoc2 - 2 quachdozz
suoingoc1 - 1 alecharry91
suoingoc1 - 2 travahuong
suoingoc1 - 0 myanhtran04
suoingoc0 - 1 tdthuan2021
suoingoc2 - 0 monchangcheo
suoingoc4 - 0 nghiacaro
suoingoc2 - 0 thanhhanh2k1
suoingoc7 - 0 kain98
suoingoc0 - 1 sabo2412
suoingoc3 - 0 mocdonpx
suoingoc1 - 0 hunglk
suoingoc0 - 1 nguyenhonganh
suoingoc1 - 0 caroman9
suoingoc8 - 2 ngaaaaaaa
suoingoc1 - 0 asthesun
suoingoc5 - 3 phancongtri11
suoingoc0 - 3 byeyou
suoingoc13 - 10 ngocgiau04
suoingoc0 - 5 gomoko
suoingoc2 - 0 lethanhnhan01
suoingoc0 - 6 dangtiendung
suoingoc1 - 0 marionew
suoingoc2 - 4 huyenmai96
suoingoc6 - 1 ynnhi
suoingoc1 - 0 thongbroland
suoingoc7 - 0 bongbongmua12
suoingoc0 - 2 embeoden
suoingoc0 - 3 thachlam2011
suoingoc2 - 0 bitphuong
suoingoc9 - 9 nuhondanhroi
suoingoc0 - 3 carohcm
suoingoc1 - 5 toanwin
suoingoc1 - 1 duyanh
suoingoc5 - 0 anhgei
suoingoc1 - 1 northstar2000
suoingoc7 - 1 duytrung1991
suoingoc3 - 0 trungthuc
suoingoc0 - 1 thiengon123
suoingoc1 - 0 hoangninh
suoingoc2 - 1 choicaro
suoingoc0 - 1 venus02
suoingoc2 - 3 manhlama01
suoingoc0 - 1 playcaro20