suoingoc
  • Hạng 164
  • Ngọc 1,055
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.42%
  • Chỉ số xã hội 479
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc13 - 12 lexuan22
suoingoc18 - 12 saosaysua
suoingoc10 - 11 kidboy
suoingoc12 - 14 thaomoc
suoingoc3 - 8 ozonevietnam
suoingoc3 - 6 newnewnew
suoingoc3 - 7 giodaingan
suoingoc0 - 2 caroforfun99999
suoingoc6 - 7 quachdozz
suoingoc3 - 6 cocvang
suoingoc1 - 0 adachi
suoingoc6 - 2 linhcnmc
suoingoc3 - 0 binh2k8nopro
suoingoc4 - 8 winxp
suoingoc6 - 0 tonlopro
suoingoc0 - 1 emiya
suoingoc1 - 0 tungnt70
suoingoc1 - 0 nhamthaolinh
suoingoc4 - 1 huyenvu1
suoingoc0 - 2 anh3khia
suoingoc5 - 0 thanlapnickmoi1241
suoingoc1 - 0 herewegooo
suoingoc0 - 3 sabo2412
suoingoc4 - 0 khiemtop1caro
suoingoc4 - 0 tranhuynh
suoingoc4 - 0 khangnopro
suoingoc1 - 0 thuynganho
suoingoc1 - 3 travahuong
suoingoc0 - 1 chumchum
suoingoc1 - 1 pmihwan
suoingoc8 - 1 hoannguyen255203
suoingoc6 - 1 moana
suoingoc0 - 3 tomcuamuc
suoingoc2 - 2 xuninak
suoingoc3 - 3 hanalov1
suoingoc1 - 0 hung6969dq
suoingoc3 - 0 thaem
suoingoc8 - 2 toilacucarot1
suoingoc2 - 0 xuandinh
suoingoc1 - 3 vnnguyendung
suoingoc0 - 1 amazon
suoingoc0 - 8 dangtiendung
suoingoc4 - 0 emsonon1
suoingoc21 - 3 thanhtanbinh
suoingoc1 - 0 huymyb7410
suoingoc1 - 5 koora
suoingoc26 - 0 luuhaphuong
suoingoc4 - 0 meocuteee
suoingoc2 - 8 muaxuanden
suoingoc2 - 0 carokhet
suoingoc2 - 0 muoiiot
suoingoc1 - 0 hoangvanhung
suoingoc1 - 0 phuthuycanchien
suoingoc1 - 0 trasuatrada
suoingoc2 - 2 hdmi2000
suoingoc0 - 2 wibunotsimpttv2k7
suoingoc2 - 0 rycutes1tg
suoingoc5 - 51 phuongkitty
suoingoc1 - 1 njhvuughbkn
suoingoc6 - 0 tthuynga897
suoingoc1 - 0 hoangthienphuc123890
suoingoc3 - 2 thuakoku
suoingoc1 - 0 nhibuong
suoingoc1 - 1 serazs
suoingoc2 - 0 lolololo
suoingoc2 - 0 quanvodoi
suoingoc2 - 3 koka262
suoingoc3 - 0 khmel1409
suoingoc2 - 1 suthatchico1
suoingoc0 - 2 mainhat
suoingoc7 - 15 minhtoanwin
suoingoc1 - 0 boycute1008
suoingoc1 - 0 yuukimisuna
suoingoc0 - 1 nguyennhisopoor
suoingoc1 - 0 nghialovely
suoingoc1 - 0 ahihihaha
suoingoc1 - 2 nonameme
suoingoc4 - 0 minhpham
suoingoc1 - 0 gfhkiuky
suoingoc1 - 1 hxmb26
suoingoc0 - 2 vivacoffee
suoingoc6 - 0 duongthanhhai
suoingoc3 - 0 kanhhh
suoingoc0 - 3 kinuong123
suoingoc1 - 0 thanhduonghand
suoingoc3 - 0 bkdth2019
suoingoc1 - 0 kyhoi
suoingoc3 - 0 lordbinh
suoingoc1 - 0 ghosts
suoingoc3 - 1 ok123456
suoingoc2 - 3 cocuser
suoingoc3 - 1 giainghi11
suoingoc2 - 0 nguyendangquans2
suoingoc2 - 0 balacone
suoingoc2 - 0 nguyetnguyet
suoingoc4 - 0 nguyenducphatabc123
suoingoc2 - 0 meeyi
suoingoc3 - 1 loloti
suoingoc2 - 0 xuanzhuang90
suoingoc0 - 1 thuyhoa