suoingoc
  • Hạng 114
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 60.48%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc3 - 0 buibuon
suoingoc9 - 12 kentpham
suoingoc1 - 0 mayakieu
suoingoc3 - 2 lanthanh
suoingoc3 - 0 joy14
suoingoc2 - 5 thanhlong
suoingoc4 - 2 cuong292002
suoingoc10 - 25 yellowrain
suoingoc4 - 0 top1clipsex
suoingoc2 - 0 mcdziu14
suoingoc0 - 1 moitapchoi
suoingoc3 - 0 somayqua
suoingoc1 - 1 booboo
suoingoc2 - 1 matngu
suoingoc0 - 2 dinhvanvoi
suoingoc3 - 0 huongjep
suoingoc6 - 0 thanh66
suoingoc7 - 9 ltb0506
suoingoc3 - 0 hexx2007
suoingoc1 - 1 akutsu
suoingoc16 - 0 hnim089
suoingoc2 - 11 moitapchoi1
suoingoc1 - 0 army11
suoingoc2 - 1 slenderman
suoingoc7 - 1 danna
suoingoc1 - 0 anhkhadeptrai
suoingoc4 - 6 forfun
suoingoc3 - 3 heoconhamhoc
suoingoc0 - 5 cuong97
suoingoc1 - 20 phuongkitty
suoingoc1 - 1 nguyenvancu
suoingoc5 - 7 buitoi21
suoingoc6 - 11 gatamky2020
suoingoc15 - 0 th123
suoingoc2 - 3 nonamevn
suoingoc6 - 9 itchoicaro2k
suoingoc1 - 0 b1998
suoingoc1 - 0 mrbryan
suoingoc3 - 0 annam
suoingoc3 - 0 binhgold
suoingoc6 - 20 scp67892021
suoingoc6 - 4 tronghieu
suoingoc19 - 1 culik51995
suoingoc5 - 1 nguvaicadai123q
suoingoc3 - 0 duy2k7
suoingoc4 - 1 chi123
suoingoc0 - 14 nhatmai
suoingoc2 - 0 linhcute
suoingoc1 - 0 carovn
suoingoc2 - 0 onlytrust
suoingoc1 - 2 canhty
suoingoc2 - 0 vuonghieu
suoingoc4 - 0 khanhnopro2005
suoingoc4 - 1 ducquan2188
suoingoc3 - 0 mailan235993
suoingoc5 - 2 orang
suoingoc2 - 0 pvp2022
suoingoc2 - 0 thichlanhich1992
suoingoc2 - 0 betrinhdangyeu
suoingoc0 - 4 kehuydiet2802
suoingoc0 - 2 huongkute
suoingoc1 - 1 thanhtret123
suoingoc3 - 1 luuhuytoan
suoingoc1 - 0 dinh738
suoingoc4 - 5 nguyenvuhoang21
suoingoc4 - 1 thuthu2012
suoingoc1 - 0 blvckvine
suoingoc3 - 0 dhkdhk333
suoingoc1 - 0 dinh739
suoingoc2 - 4 dktoan
suoingoc1 - 1 quachdozz
suoingoc0 - 1 heodat91
suoingoc7 - 0 dungiqc123
suoingoc7 - 5 asdmobile
suoingoc1 - 0 vyga123
suoingoc2 - 1 nguyennnnn
suoingoc2 - 0 tranky
suoingoc2 - 0 hangnguyenthi
suoingoc0 - 1 heoxixoan
suoingoc5 - 0 khuekhoi123
suoingoc4 - 0 minhtri
suoingoc0 - 1 buumbuum
suoingoc4 - 1 kienepi
suoingoc4 - 1 lamcaro
suoingoc1 - 3 nan007
suoingoc0 - 3 shupapol
suoingoc0 - 1 hanhplayboys
suoingoc2 - 0 quanj8
suoingoc8 - 2 beyou123
suoingoc5 - 0 phuongaa
suoingoc2 - 0 maithuha38c
suoingoc1 - 1 caro123
suoingoc2 - 1 phongghe2021
suoingoc0 - 2 thanhthanh2k7
suoingoc0 - 1 mavuong
suoingoc0 - 1 vnnguyendung
suoingoc1 - 0 nubman
suoingoc1 - 0 yasuo0200
suoingoc0 - 4 ladieubong
suoingoc4 - 0 ngoc19