suoingoc
  • Hạng 323
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 38
  • Tỉ lệ thắng 62.72%
  • Chỉ số xã hội 279
  • Chỉ số đam mê 7.53
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc6 - 0 kngoccccc16
suoingoc3 - 1 fanskytran
suoingoc11 - 6 beyou123
suoingoc2 - 19 nhatmai
suoingoc2 - 1 ok123456
suoingoc2 - 0 dungmai
suoingoc0 - 3 lamcaro2
suoingoc2 - 4 songgio
suoingoc17 - 0 werfgh
suoingoc1 - 7 longhung
suoingoc1 - 0 dksdud
suoingoc1 - 0 lieuanh
suoingoc4 - 10 saobang
suoingoc1 - 0 lycamnhung23
suoingoc0 - 1 ozonevietnam
suoingoc6 - 2 bangdaokeo
suoingoc1 - 2 lenhhoxung
suoingoc1 - 1 thaomoc
suoingoc1 - 0 top1carovn
suoingoc1 - 1 kidboy
suoingoc0 - 1 ngocdinh
suoingoc4 - 0 brenl723954
suoingoc1 - 0 qazwsx
suoingoc2 - 5 oxoxox
suoingoc7 - 0 thuyentran98
suoingoc1 - 7 trungtc
suoingoc1 - 0 cachepomdua
suoingoc1 - 0 chickenbabyvip
suoingoc7 - 1 utpham
suoingoc19 - 4 hochitrung
suoingoc5 - 0 doubleh
suoingoc1 - 1 meoooo
suoingoc5 - 0 hiensushar
suoingoc1 - 0 nguyenlinh04052008
suoingoc1 - 0 thuytrangmonie
suoingoc2 - 5 thesadboy1989
suoingoc2 - 4 sagocarer
suoingoc1 - 1 kingcaroone
suoingoc2 - 1 lejun
suoingoc12 - 17 gatsby
suoingoc1 - 7 huongq
suoingoc0 - 6 gacondichoi
suoingoc3 - 0 hok9x01
suoingoc2 - 3 chichichanhchanh
suoingoc0 - 3 fucklife
suoingoc2 - 4 tuongsinh
suoingoc6 - 0 phamtuantrinh
suoingoc1 - 0 shgdvacacsfdtc7
suoingoc2 - 0 muvodoi
suoingoc2 - 0 hoangzz1122
suoingoc2 - 0 hoanghihi
suoingoc1 - 1 hitlerhainao
suoingoc1 - 0 binhkimny
suoingoc2 - 0 taidt2410
suoingoc2 - 0 nonono
suoingoc0 - 1 zalinh
suoingoc4 - 1 quangthien792
suoingoc0 - 3 vuabip
suoingoc1 - 1 minhquan58
suoingoc9 - 4 dangduy
suoingoc2 - 13 vodanh123
suoingoc1 - 0 lphuong2210
suoingoc11 - 6 hoamoclan
suoingoc1 - 2 london5
suoingoc11 - 6 huongjep
suoingoc1 - 0 lyquoc
suoingoc0 - 1 ampen
suoingoc2 - 0 xuanthupro
suoingoc1 - 0 mikochan
suoingoc2 - 1 huanhoahong78
suoingoc2 - 1 phonglol
suoingoc1 - 0 thaovan2k7
suoingoc1 - 0 ftidev1
suoingoc4 - 6 minhkhoi
suoingoc0 - 1 hyugasanji
suoingoc1 - 4 arsenalfc96
suoingoc7 - 25 scp67892021
suoingoc2 - 0 maruko
suoingoc5 - 0 cutonhuphich
suoingoc17 - 1 conkutodung
suoingoc0 - 2 nhipcautre21
suoingoc2 - 1 saosaysua
suoingoc1 - 0 buonnhoem
suoingoc0 - 1 canho
suoingoc1 - 0 beyeupk
suoingoc1 - 0 nhocyeusky
suoingoc3 - 0 chienthang051087
suoingoc11 - 1 tienak
suoingoc0 - 1 acmm2912
suoingoc3 - 3 nonamevn
suoingoc12 - 0 obby2345hu
suoingoc5 - 0 thienthanhchi2222
suoingoc6 - 9 diemcaro04999
suoingoc2 - 8 gup222
suoingoc0 - 4 buumbuum
suoingoc1 - 0 bobinnghi233e
suoingoc12 - 0 matrom30
suoingoc0 - 2 bangbang
suoingoc1 - 0 omnhom1982
suoingoc4 - 0 jinzshh