suoingoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 883
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.72%
  • Chỉ số xã hội 499
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suoingoc1 - 0 macyfung
suoingoc20 - 14 saosaysua
suoingoc0 - 3 aikhongsotui
suoingoc19 - 24 lexuan22
suoingoc2 - 0 jessicajsc157221537
suoingoc0 - 2 rocket290671
suoingoc16 - 17 thaomoc
suoingoc5 - 6 vnnguyendung
suoingoc0 - 5 ellis
suoingoc4 - 8 giodaingan
suoingoc0 - 3 phamphuhung
suoingoc6 - 11 ozonevietnam
suoingoc8 - 11 docuong
suoingoc12 - 20 kidboy
suoingoc2 - 0 ongtrumcaro2k7
suoingoc0 - 6 thanhthanh2k7
suoingoc12 - 1 xtmc9x
suoingoc1 - 3 quynhgiao
suoingoc0 - 8 mmmon
suoingoc7 - 1 ggdifriend
suoingoc1 - 1 behahay01
suoingoc9 - 7 sabo2412
suoingoc0 - 1 quenduocthiquen
suoingoc7 - 2 vinnie
suoingoc4 - 9 winxp
suoingoc9 - 1 hgftydhjghklj
suoingoc4 - 0 nnnht17
suoingoc7 - 7 simple00000
suoingoc4 - 7 lop2a
suoingoc0 - 4 tomcuamuc
suoingoc2 - 4 pdungyl3
suoingoc1 - 0 tinatran
suoingoc3 - 6 newnewnew
suoingoc0 - 2 caroforfun99999
suoingoc6 - 7 quachdozz
suoingoc3 - 6 cocvang
suoingoc1 - 0 adachi
suoingoc6 - 2 linhcnmc
suoingoc3 - 0 binh2k8nopro
suoingoc6 - 0 tonlopro
suoingoc0 - 1 emiya
suoingoc1 - 0 tungnt70
suoingoc1 - 0 nhamthaolinh
suoingoc4 - 1 huyenvu1
suoingoc0 - 2 anh3khia
suoingoc5 - 0 thanlapnickmoi1241
suoingoc1 - 0 herewegooo
suoingoc4 - 0 khiemtop1caro
suoingoc4 - 0 tranhuynh
suoingoc4 - 0 khangnopro
suoingoc1 - 0 thuynganho
suoingoc1 - 3 travahuong
suoingoc0 - 1 chumchum
suoingoc1 - 1 pmihwan
suoingoc8 - 1 hoannguyen255203
suoingoc6 - 1 moana
suoingoc2 - 2 xuninak
suoingoc3 - 3 hanalov1
suoingoc1 - 0 hung6969dq
suoingoc3 - 0 thaem
suoingoc8 - 2 toilacucarot1
suoingoc2 - 0 xuandinh
suoingoc0 - 1 amazon
suoingoc0 - 8 dangtiendung
suoingoc4 - 0 emsonon1
suoingoc21 - 3 thanhtanbinh
suoingoc1 - 0 huymyb7410
suoingoc1 - 5 koora
suoingoc26 - 0 luuhaphuong
suoingoc4 - 0 meocuteee
suoingoc2 - 8 muaxuanden
suoingoc2 - 0 carokhet
suoingoc2 - 0 muoiiot
suoingoc1 - 0 hoangvanhung
suoingoc1 - 0 phuthuycanchien
suoingoc1 - 0 trasuatrada
suoingoc2 - 2 hdmi2000
suoingoc0 - 2 wibunotsimpttv2k7
suoingoc2 - 0 rycutes1tg
suoingoc5 - 51 phuongkitty
suoingoc1 - 1 njhvuughbkn
suoingoc6 - 0 tthuynga897
suoingoc1 - 0 hoangthienphuc123890
suoingoc3 - 2 thuakoku
suoingoc1 - 0 nhibuong
suoingoc1 - 1 serazs
suoingoc2 - 0 lolololo
suoingoc2 - 0 quanvodoi
suoingoc2 - 3 koka262
suoingoc3 - 0 khmel1409
suoingoc2 - 1 suthatchico1
suoingoc0 - 2 mainhat
suoingoc7 - 15 minhtoanwin
suoingoc1 - 0 boycute1008
suoingoc1 - 0 yuukimisuna
suoingoc0 - 1 nguyennhisopoor
suoingoc1 - 0 nghialovely
suoingoc1 - 0 ahihihaha
suoingoc1 - 2 nonameme
suoingoc4 - 0 minhpham