trunghieu87
  • Hạng 169
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 87
  • Tỉ lệ thắng 66.05%
  • Chỉ số xã hội 324
  • Chỉ số đam mê 9.07
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu873 - 1 hoa123456za
trunghieu874 - 6 muaxuan123
trunghieu871 - 0 jhjhjh
trunghieu871 - 0 hieunat
trunghieu871 - 0 buonlamemoi
trunghieu870 - 1 hdmi2000
trunghieu8714 - 0 thatsoraxx
trunghieu8710 - 14 hoangtuanemb
trunghieu871 - 0 vinhha
trunghieu874 - 1 thuyy
trunghieu872 - 2 yingying
trunghieu870 - 3 shiomi
trunghieu871 - 0 hoang20161687
trunghieu871 - 0 zu2kreal
trunghieu870 - 2 trungtc
trunghieu870 - 4 cpcnarin13
trunghieu871 - 0 chuotmom
trunghieu872 - 7 saobang
trunghieu875 - 0 linhlinh1347
trunghieu871 - 0 thythuitv
trunghieu871 - 0 dungnghia
trunghieu872 - 0 bongbongmua12
trunghieu8712 - 6 ok123456
trunghieu870 - 1 lamcaro2
trunghieu874 - 0 bangdaokeo
trunghieu877 - 24 ltb0506
trunghieu877 - 1 tien992k5
trunghieu8710 - 3 hochitrung
trunghieu871 - 0 cachepomdua
trunghieu874 - 2 sabo2412
trunghieu873 - 23 vichea2
trunghieu872 - 1 diemcaro04999
trunghieu875 - 1 utpham
trunghieu872 - 0 meilin
trunghieu870 - 2 hitlerhainao
trunghieu8715 - 0 mikamika
trunghieu872 - 2 sagocarer
trunghieu870 - 5 vichea
trunghieu871 - 3 saphia
trunghieu871 - 0 duan193
trunghieu870 - 2 gacondichoi
trunghieu872 - 0 timegaby
trunghieu870 - 3 chimtrongnoinho
trunghieu871 - 2 phamphuhung
trunghieu872 - 1 muvodoi
trunghieu871 - 5 uizaaaaa
trunghieu871 - 7 huongq
trunghieu876 - 1 shgdvacacsfdtc7
trunghieu871 - 1 socnau
trunghieu872 - 1 ngocsonhb
trunghieu871 - 0 dorabase
trunghieu870 - 2 khoailangnuong
trunghieu871 - 0 votienphat
trunghieu8726 - 10 peishijinxian
trunghieu873 - 0 jfnjn
trunghieu872 - 0 lamphuc142536
trunghieu870 - 2 cpcnarin6
trunghieu875 - 45 dunglun
trunghieu872 - 15 tuantu123
trunghieu873 - 0 kkkkkgggggggg
trunghieu871 - 0 huydatinh1678
trunghieu874 - 3 huongjep
trunghieu871 - 3 son23
trunghieu876 - 8 quanghn
trunghieu871 - 1 sakazuki3835t
trunghieu873 - 4 ilovekimyen1999
trunghieu871 - 7 minhquan58
trunghieu871 - 0 carer
trunghieu872 - 1 zerobay
trunghieu871 - 1 heoconhamchoi
trunghieu871 - 0 nhe0na
trunghieu870 - 2 anhtu
trunghieu875 - 0 quanghuy2k4
trunghieu870 - 2 cuong97
trunghieu8710 - 15 kentpham
trunghieu872 - 0 huynhngoc0612
trunghieu871 - 0 namden2232
trunghieu872 - 0 pthao3799
trunghieu871 - 10 vuhoang21
trunghieu876 - 8 baniphonere
trunghieu871 - 0 lamminhthang
trunghieu871 - 0 phamvannam99
trunghieu8710 - 17 lqdoan
trunghieu870 - 1 moon59
trunghieu873 - 0 kctokokok
trunghieu879 - 0 nampleiku81
trunghieu871 - 0 phonglol
trunghieu871 - 3 london1
trunghieu872 - 0 ftidev1
trunghieu871 - 0 thaovan2k7
trunghieu8719 - 22 nguyenvancu
trunghieu873 - 10 matrom37
trunghieu873 - 0 zin0205
trunghieu872 - 0 immaaa
trunghieu873 - 0 quynhnt
trunghieu879 - 0 long234
trunghieu875 - 6 acmm2912
trunghieu871 - 3 fucklife
trunghieu877 - 2 haisaker90
trunghieu871 - 1 phuong1