trunghieu87
  • Hạng 147
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 68.75%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu871 - 0 thangcute
trunghieu878 - 15 lamcaro
trunghieu873 - 6 longcutee
trunghieu871 - 0 hasatthu01
trunghieu876 - 1 nguyenngoctrong
trunghieu872 - 0 bebebe
trunghieu873 - 1 ffhyy
trunghieu873 - 6 sbc1111
trunghieu871 - 0 tuyetxinhdep
trunghieu870 - 2 xanhlacay
trunghieu873 - 0 pqthangpt
trunghieu871 - 0 nagashi
trunghieu872 - 0 huanjb34
trunghieu874 - 12 ltb0506
trunghieu874 - 0 pnlinh28
trunghieu872 - 0 bb1234
trunghieu871 - 3 p180598
trunghieu872 - 1 vokophi
trunghieu875 - 1 banhle
trunghieu872 - 0 alooooooooooo
trunghieu874 - 2 baohuynh
trunghieu871 - 0 tenma567
trunghieu872 - 1 matngu10
trunghieu878 - 14 kentpham
trunghieu870 - 1 socnau
trunghieu873 - 13 thanhlong
trunghieu872 - 10 sauminh
trunghieu872 - 0 nt03214
trunghieu872 - 0 haovinh
trunghieu872 - 1 xuanthupro
trunghieu871 - 0 phungtien
trunghieu871 - 0 ngocsonhb
trunghieu870 - 2 giodaingan
trunghieu870 - 1 vanvolang
trunghieu871 - 4 saobang
trunghieu871 - 1 thuphuongle99
trunghieu871 - 0 qwerrrrrrr
trunghieu871 - 0 lilytran06
trunghieu873 - 0 jjjjjjbgtrfbhuyhj
trunghieu877 - 0 leevi
trunghieu874 - 16 buitoi21
trunghieu871 - 20 phuongkitty
trunghieu878 - 0 rrrrrrr
trunghieu873 - 10 yellowrain
trunghieu870 - 2 lvtrung
trunghieu871 - 0 matngu
trunghieu873 - 10 scp67892021
trunghieu873 - 0 hhfhf
trunghieu876 - 0 ruanho2217
trunghieu872 - 1 khuekhoi123
trunghieu871 - 0 panda
trunghieu870 - 1 matbiec
trunghieu870 - 1 lemon
trunghieu871 - 0 fffffffffff
trunghieu875 - 8 nguyenvancu
trunghieu8713 - 16 gatamky2020
trunghieu874 - 1 buibuon
trunghieu873 - 0 hhhhhhhhhh1111111111
trunghieu874 - 1 binbin1999
trunghieu872 - 0 tridoan
trunghieu872 - 0 dfafafafaf
trunghieu871 - 1 fucklife
trunghieu873 - 0 dewwcdxx
trunghieu8710 - 0 notname
trunghieu876 - 0 anhkhadeptrai
trunghieu876 - 0 asgdsfgdfsgsdh53
trunghieu870 - 6 leehaa
trunghieu872 - 0 nhixinhdep
trunghieu872 - 0 noname0248
trunghieu873 - 0 giapvip16
trunghieu871 - 0 b1998
trunghieu871 - 0 rexnguyen
trunghieu873 - 2 vothanglong
trunghieu872 - 1 duke11
trunghieu873 - 0 haonguyen
trunghieu871 - 0 meovabinh
trunghieu871 - 2 huongkute
trunghieu873 - 2 itchoicaro2k
trunghieu871 - 0 thinu0612
trunghieu872 - 0 abcdz
trunghieu872 - 0 chuotpropro37
trunghieu871 - 0 hieuhieuhieu
trunghieu871 - 0 huythang2002
trunghieu876 - 0 wibukhongthichchoi
trunghieu876 - 0 minhduc704
trunghieu875 - 6 pepopo
trunghieu871 - 1 chauky77
trunghieu870 - 4 newnew
trunghieu874 - 0 khoa123456
trunghieu871 - 0 pickyou
trunghieu879 - 2 noname05e
trunghieu872 - 0 baonhi
trunghieu872 - 3 kehuydiet2802
trunghieu872 - 6 nhatmai
trunghieu873 - 0 huongpham
trunghieu873 - 0 pvp2022
trunghieu872 - 0 hunterv123
trunghieu871 - 0 thaomoc
trunghieu870 - 1 banhch
trunghieu871 - 1 buonnhoem