trunghieu87
  • Hạng 549
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,871
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.16%
  • Chỉ số xã hội 430
  • Chỉ số đam mê 2.83
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trunghieu8710 - 0 nguoinguchoicaro123
trunghieu870 - 1 vuicaro2021
trunghieu871 - 1 rorad
trunghieu870 - 2 umsangg
trunghieu871 - 0 biubiubiu123456
trunghieu872 - 0 phuckaka
trunghieu874 - 0 huytoizzz
trunghieu871 - 0 huyenvu1
trunghieu870 - 2 thuyt1
trunghieu871 - 0 lejun
trunghieu873 - 0 badboy
trunghieu870 - 1 linhlucden
trunghieu872 - 0 chuotmom
trunghieu876 - 0 kiopin17
trunghieu872 - 1 giainghi11
trunghieu874 - 1 xuanthupro
trunghieu874 - 6 alecharry91
trunghieu870 - 3 muxuden2021
trunghieu871 - 0 travahuong
trunghieu871 - 0 ducsiun2610
trunghieu873 - 2 tayngang66
trunghieu871 - 0 ledieu22803
trunghieu874 - 1 onetwo
trunghieu870 - 1 wibunotsimpttv2k7
trunghieu870 - 2 dangtiendung
trunghieu872 - 1 tronglaigay
trunghieu874 - 4 sabo2412
trunghieu873 - 0 heliosxyz
trunghieu871 - 0 khruu
trunghieu872 - 0 congameme
trunghieu874 - 2 playcaro20
trunghieu870 - 1 yephdith
trunghieu873 - 3 catrongao
trunghieu870 - 2 nupakachi
trunghieu872 - 0 zower
trunghieu870 - 1 akirakun
trunghieu870 - 1 kiencon
trunghieu876 - 7 tranhoabroland
trunghieu872 - 0 hoaanhdao2008
trunghieu873 - 0 myhangsg
trunghieu871 - 0 hihi112
trunghieu872 - 10 benanhkhovaysao
trunghieu871 - 0 heoway
trunghieu875 - 1 nguyenduyduc
trunghieu879 - 5 gautruc
trunghieu871 - 5 sonbinnnnn
trunghieu873 - 1 choidep2021
trunghieu873 - 4 quoccanh03
trunghieu873 - 0 traidepladanh
trunghieu871 - 2 lvtrung
trunghieu8710 - 4 hochitrung
trunghieu871 - 1 vankythechien
trunghieu873 - 1 tiensun12
trunghieu870 - 1 hoangduy357
trunghieu870 - 5 poseidon
trunghieu875 - 1 doanhkhanh123
trunghieu870 - 1 manii
trunghieu871 - 0 chamtay
trunghieu871 - 0 veeee0032
trunghieu870 - 1 robin
trunghieu872 - 0 haalandvn
trunghieu871 - 3 lamcaro2
trunghieu870 - 2 manhlama01
trunghieu870 - 2 byeyou
trunghieu870 - 1 sinbad
trunghieu870 - 1 lovekr01
trunghieu871 - 0 teivman
trunghieu870 - 1 tayphuongthatbai
trunghieu870 - 1 kingofflags
trunghieu871 - 0 matrancaro
trunghieu870 - 1 hungtbn
trunghieu871 - 1 kaitokun
trunghieu871 - 2 chopper
trunghieu872 - 2 nguyenmanhlama01
trunghieu871 - 1 tivi010
trunghieu870 - 1 hieuga
trunghieu870 - 1 jieblack
trunghieu872 - 1 aaaaa
trunghieu875 - 0 xzcb84
trunghieu873 - 0 kaka2907
trunghieu870 - 4 hxmb26
trunghieu878 - 5 thiengon123
trunghieu871 - 0 direcottr
trunghieu870 - 2 kungfugirl
trunghieu875 - 2 waifu207otaku
trunghieu871 - 7 batbai5397
trunghieu871 - 0 minhhuy1108
trunghieu870 - 1 huunhu66
trunghieu870 - 1 carohcm
trunghieu870 - 4 danbienday
trunghieu871 - 1 pqd1306
trunghieu871 - 0 thusieudepgai
trunghieu873 - 0 binhdaingoc222
trunghieu871 - 0 rafamir
trunghieu871 - 0 thinpham
trunghieu871 - 2 a4toto
trunghieu875 - 5 huanhoahong78
trunghieu871 - 2 durable
trunghieu870 - 4 cuacon7
trunghieu871 - 0 nganhuong