thuydung25
  • Hạng 648
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,643
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.88%
  • Chỉ số xã hội 362
  • Chỉ số đam mê 4.40
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuydung253 - 0 tonyparker
thuydung252 - 0 mykute
thuydung253 - 0 ttttoiiii
thuydung251 - 0 thanhluan
thuydung251 - 1 lucatback
thuydung253 - 0 vuongthip
thuydung252 - 1 cocuser
thuydung257 - 5 kakachieu030201
thuydung250 - 2 linhlucden
thuydung251 - 0 nguyennhisoreall
thuydung250 - 2 luungocbich3367
thuydung254 - 1 lovewinter
thuydung255 - 1 kiopin17
thuydung250 - 1 ngtanh12
thuydung251 - 1 fcbm10
thuydung251 - 0 honhanductue
thuydung251 - 5 ngocgiau04
thuydung253 - 0 nghiacaro
thuydung256 - 5 manet
thuydung253 - 0 sabo2412
thuydung252 - 0 danhthithanhlam
thuydung253 - 0 hieuhd123kl
thuydung250 - 3 travahuong
thuydung251 - 0 giainghi11
thuydung252 - 2 bonnie1234
thuydung250 - 1 quangkohocgioi
thuydung252 - 0 myanhtran04
thuydung250 - 2 yephdith
thuydung252 - 0 tranvanchung
thuydung253 - 9 carohcm
thuydung254 - 1 alecharry91
thuydung255 - 0 nhiheo
thuydung251 - 1 nguyenhuong90
thuydung253 - 1 catrongao
thuydung255 - 0 hung1997yeu8
thuydung255 - 0 giamm
thuydung252 - 0 zower
thuydung252 - 1 lyle056465
thuydung251 - 1 biktyne
thuydung253 - 1 vuhoanhtt
thuydung250 - 1 nguyenchausang
thuydung251 - 6 akirakun
thuydung250 - 2 vngn175
thuydung251 - 0 yueyue1
thuydung252 - 2 hetyeulinh
thuydung251 - 0 xhisunee
thuydung251 - 0 duchuynh1109
thuydung252 - 0 nguyenduyduc
thuydung250 - 1 ov2nd
thuydung254 - 0 jangho266
thuydung252 - 0 teemovnkg01
thuydung251 - 0 lolovp
thuydung254 - 1 kain98
thuydung250 - 4 congiola
thuydung257 - 1 ongtrumcaro2021
thuydung251 - 1 longnuiuvau
thuydung251 - 1 florence00
thuydung254 - 3 playcaro20
thuydung252 - 0 anhkhiem
thuydung253 - 5 tayngang66
thuydung255 - 0 khongbietthua111
thuydung253 - 0 nhatruc2014
thuydung250 - 4 greenvn
thuydung253 - 0 levanhoai11
thuydung258 - 20 gomoko
thuydung251 - 0 goodgame
thuydung252 - 2 zaique
thuydung252 - 0 thichnghi98
thuydung254 - 5 voky88
thuydung250 - 1 rongar
thuydung250 - 1 dungnhinlai
thuydung250 - 2 phuhung
thuydung251 - 6 iamkevin79nhatrang
thuydung250 - 1 robin
thuydung2510 - 11 chopper
thuydung254 - 5 waifu207otaku
thuydung251 - 0 sinbad
thuydung254 - 0 chode71
thuydung251 - 0 bichthuy
thuydung255 - 0 videv34
thuydung252 - 0 ninidahehe
thuydung255 - 1 nuhondanhroi
thuydung251 - 0 caroking123
thuydung251 - 0 nemprodk
thuydung252 - 1 hamy073
thuydung250 - 2 byeyou
thuydung251 - 2 phihung2021
thuydung251 - 1 opponeo
thuydung252 - 0 onepunch
thuydung254 - 1 dongtran
thuydung250 - 1 chiukonoi
thuydung257 - 2 uyenmeo
thuydung250 - 1 alphax
thuydung252 - 0 ok1230ok
thuydung250 - 2 trongdat28
thuydung251 - 0 chungdz123
thuydung253 - 0 lucylk
thuydung251 - 0 thusieudepgai
thuydung255 - 0 hoangminh11
thuydung250 - 1 kungfugirl