thuydung25
  • Hạng 107
  • Ngọc 1,118
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.64%
  • Chỉ số xã hội 538
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuydung2515 - 15 hatcatnho
thuydung252 - 0 ngohieu4112002
thuydung251 - 3 siro2012
thuydung256 - 26 beteoteosg
thuydung251 - 0 djtconmemay
thuydung258 - 15 vnhello
thuydung251 - 4 congtrinh
thuydung259 - 11 ov2nd
thuydung2518 - 19 huongjep
thuydung254 - 19 aikhongsotui
thuydung252 - 0 vietanhbig
thuydung254 - 0 legiahuy
thuydung2515 - 12 tuoiconrong
thuydung251 - 0 thanhvy95
thuydung252 - 0 kiencuto
thuydung252 - 6 hdmi2000
thuydung257 - 1 thelight67
thuydung2525 - 19 lovewinter
thuydung251 - 0 cruel
thuydung253 - 5 toxuanhoang
thuydung250 - 5 xuantung91
thuydung254 - 7 lolovp
thuydung2524 - 16 loclatoi
thuydung252 - 0 xuanphuc1610
thuydung252 - 0 kchi1204
thuydung251 - 0 huyndai113113
thuydung254 - 10 rocket290671
thuydung253 - 0 ngocchau2022
thuydung251 - 0 pingaming22
thuydung254 - 1 ngocdztukado
thuydung2511 - 4 tungchi321hp
thuydung251 - 0 sakurajp
thuydung252 - 0 giabaopham
thuydung254 - 1 youreinmemind
thuydung256 - 29 docuong
thuydung2510 - 0 tienanhkdn
thuydung252 - 0 thanhhoanduong003
thuydung250 - 1 cocvang
thuydung256 - 2 hoangphuc2040
thuydung250 - 1 hhoangkeke
thuydung2516 - 2 xtmc9x
thuydung252 - 0 choivanminh
thuydung254 - 1 dangthuan
thuydung251 - 1 thhoazgtran
thuydung251 - 0 zenim
thuydung2511 - 1 office
thuydung254 - 0 yvoab
thuydung255 - 3 minhpham
thuydung252 - 0 chibaogomchuvaso
thuydung252 - 3 principiamathematica
thuydung250 - 1 ginsosad
thuydung252 - 0 khaiken300522
thuydung253 - 0 haanhh
thuydung251 - 0 ktfcfviyvgg11255
thuydung252 - 0 cuongtran8464
thuydung253 - 0 greycattt
thuydung251 - 2 ztyg56
thuydung255 - 16 nganbali
thuydung251 - 0 thbx1904
thuydung255 - 0 pthao3799
thuydung253 - 8 caroforfun99999
thuydung251 - 1 hayghe124
thuydung251 - 10 chachacha
thuydung253 - 0 buiquanghuy
thuydung257 - 0 dodoanhnhi123
thuydung251 - 0 tringuyen
thuydung252 - 0 hieuhomhinh
thuydung252 - 0 amaan
thuydung2546 - 6 linhmeo1905
thuydung251 - 3 nguyenthanhdo
thuydung252 - 0 duonghoang1998
thuydung255 - 1 manhhh
thuydung256 - 2 tuanpiu
thuydung254 - 0 thanhhiennnq
thuydung250 - 3 anh3khia
thuydung254 - 0 vuabeo
thuydung251 - 0 lamhienvu17010410
thuydung251 - 0 hisinku
thuydung250 - 1 manhlamm
thuydung251 - 6 zer0iq
thuydung251 - 0 sophiabeothui
thuydung253 - 0 khanhhuyen123
thuydung252 - 0 iourgnurt
thuydung251 - 8 muaxuanden
thuydung256 - 1 chinhclopro
thuydung253 - 2 minhtoicodon52
thuydung2510 - 0 hhthai
thuydung254 - 2 huynhtridoan
thuydung251 - 0 nganlesau
thuydung254 - 0 ngohongnhutnam
thuydung251 - 0 abcdcc
thuydung2510 - 14 at0p1xt
thuydung253 - 2 thaihoangvis
thuydung251 - 0 lengocvu
thuydung254 - 0 ditmemaylmaolmaolmao
thuydung252 - 0 lenlenka
thuydung252 - 0 jhin1m
thuydung251 - 1 maynoc
thuydung251 - 1 bachu142ace
thuydung252 - 3 relax