heoconhamchoi
  • Hạng 95
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 27
  • Tỉ lệ thắng 62.57%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoconhamchoi1 - 0 happy123
heoconhamchoi1 - 0 dorabase
heoconhamchoi1 - 0 ngoc90
heoconhamchoi3 - 0 gyguiliu87861213
heoconhamchoi0 - 1 army12
heoconhamchoi1 - 11 zippp
heoconhamchoi1 - 0 akutsu
heoconhamchoi4 - 0 mayfkkfkfkfk
heoconhamchoi1 - 0 quockongsan
heoconhamchoi1 - 0 htlong
heoconhamchoi3 - 0 namtran
heoconhamchoi0 - 1 vodanh
heoconhamchoi5 - 0 marvis
heoconhamchoi6 - 0 panda
heoconhamchoi1 - 0 hieenr2021
heoconhamchoi9 - 1 thangnh35
heoconhamchoi1 - 0 dsfsf1234
heoconhamchoi1 - 0 kingsupergame
heoconhamchoi6 - 13 phuongkitty
heoconhamchoi1 - 0 paduc
heoconhamchoi2 - 0 totoro
heoconhamchoi27 - 0 thanhphu0201
heoconhamchoi7 - 0 bangnaluna
heoconhamchoi1 - 0 thelegent
heoconhamchoi0 - 1 heoconhamhoc
heoconhamchoi0 - 5 sieucaothu0508
heoconhamchoi0 - 1 vangbacdaquy
heoconhamchoi0 - 3 nhibuong
heoconhamchoi0 - 1 mavuong
heoconhamchoi0 - 1 binhnhi
heoconhamchoi2 - 1 nguyenhonganh
heoconhamchoi1 - 0 alphax
heoconhamchoi0 - 1 ampen
heoconhamchoi1 - 0 lanthanh
heoconhamchoi1 - 1 ngocsonhb
heoconhamchoi1 - 0 thuong95
heoconhamchoi1 - 0 luckystar
heoconhamchoi1 - 3 rip001
heoconhamchoi2 - 0 dienvvv
heoconhamchoi4 - 6 gioitinh
heoconhamchoi5 - 0 anhanhdat
heoconhamchoi3 - 0 loncoi1194
heoconhamchoi2 - 12 scp67892021
heoconhamchoi3 - 8 cuong97
heoconhamchoi8 - 0 giapvip16
heoconhamchoi2 - 0 hautrang113
heoconhamchoi1 - 1 jang80
heoconhamchoi1 - 0 phuong
heoconhamchoi0 - 5 nguyenvuhoang21
heoconhamchoi1 - 0 hieenr2212
heoconhamchoi2 - 1 thanhlong
heoconhamchoi2 - 0 meoooo
heoconhamchoi0 - 4 yellowrain
heoconhamchoi1 - 0 academy99
heoconhamchoi0 - 5 ltb0506
heoconhamchoi4 - 0 chuotcon96
heoconhamchoi0 - 1 lamcaro2
heoconhamchoi2 - 1 ngoc22
heoconhamchoi1 - 3 wwwwwwwww
heoconhamchoi7 - 1 duyct123
heoconhamchoi1 - 0 giakhanh
heoconhamchoi0 - 2 phungtien
heoconhamchoi2 - 9 nan007
heoconhamchoi13 - 1 ggyayaez
heoconhamchoi1 - 0 kentpham
heoconhamchoi1 - 1 bantien01
heoconhamchoi1 - 0 choidecode
heoconhamchoi0 - 1 tahuuson
heoconhamchoi2 - 0 qeqe12
heoconhamchoi4 - 0 pthao3799
heoconhamchoi3 - 0 fhhhfjdhv
heoconhamchoi9 - 2 thanhkhue
heoconhamchoi2 - 0 trang11
heoconhamchoi7 - 0 thui123
heoconhamchoi1 - 0 maithuha38c
heoconhamchoi4 - 0 dieulinh1207
heoconhamchoi1 - 0 gsce005
heoconhamchoi3 - 1 muoinee
heoconhamchoi1 - 0 nhien1508
heoconhamchoi2 - 0 caronopro
heoconhamchoi1 - 0 hoanganh2k3
heoconhamchoi1 - 2 heoxixoan
heoconhamchoi0 - 1 chauky77
heoconhamchoi0 - 3 thanhthanh2k7
heoconhamchoi5 - 0 shenlong2531
heoconhamchoi1 - 1 gafbuwj
heoconhamchoi1 - 0 lvtrung
heoconhamchoi1 - 0 viphung
heoconhamchoi1 - 0 vientuong
heoconhamchoi6 - 3 nguvaicadai123q
heoconhamchoi1 - 1 saguru
heoconhamchoi12 - 3 caro123
heoconhamchoi1 - 2 gatamky2020
heoconhamchoi3 - 0 superken2k4
heoconhamchoi6 - 14 forfun
heoconhamchoi1 - 1 nguyennguyen68
heoconhamchoi3 - 0 caophuongvy
heoconhamchoi2 - 2 nguyencamly
heoconhamchoi1 - 0 minhdd4r
heoconhamchoi2 - 0 anna123