heoconhamchoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 757
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.94%
  • Chỉ số xã hội 536
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoconhamchoi1 - 1 lengkeng
heoconhamchoi15 - 11 paduc
heoconhamchoi11 - 16 thuong95
heoconhamchoi0 - 2 vietbach99
heoconhamchoi4 - 8 nganbali
heoconhamchoi7 - 21 tahuy
heoconhamchoi6 - 7 yumkhin
heoconhamchoi10 - 2 dorabase
heoconhamchoi0 - 2 hongkong1
heoconhamchoi5 - 6 lemaipa
heoconhamchoi1 - 0 nuocloc
heoconhamchoi3 - 0 zerokobtchs
heoconhamchoi2 - 0 lulipham
heoconhamchoi4 - 5 thanhvan2021
heoconhamchoi1 - 3 vuabip
heoconhamchoi2 - 1 dangthingoc123
heoconhamchoi2 - 0 giabao20496000da
heoconhamchoi0 - 1 cocvang
heoconhamchoi1 - 0 zzznguyen1234
heoconhamchoi2 - 9 sabo2412
heoconhamchoi1 - 0 jkgsdkjhs
heoconhamchoi1 - 0 chinhchinh245
heoconhamchoi0 - 1 incognito
heoconhamchoi2 - 0 pbmei
heoconhamchoi4 - 0 ngphgdz
heoconhamchoi0 - 1 dungbrocaro
heoconhamchoi1 - 5 hdmi2000
heoconhamchoi1 - 0 cookieee
heoconhamchoi2 - 1 chumchum
heoconhamchoi1 - 0 tuannnnnn
heoconhamchoi2 - 0 haaahaaaa
heoconhamchoi7 - 2 overkill
heoconhamchoi2 - 0 winkey
heoconhamchoi0 - 3 vichio
heoconhamchoi4 - 0 turle
heoconhamchoi2 - 0 canchigiao
heoconhamchoi7 - 1 hoaphudunghoaithuong
heoconhamchoi1 - 0 hiengod
heoconhamchoi1 - 0 trungduc193dz
heoconhamchoi1 - 0 chucmayman
heoconhamchoi0 - 1 ddd1906
heoconhamchoi1 - 0 trihc
heoconhamchoi10 - 2 romani
heoconhamchoi2 - 1 ng4nvoi
heoconhamchoi9 - 1 cachrungxanh123
heoconhamchoi9 - 0 vuhoanganh245
heoconhamchoi1 - 0 bachu142ace
heoconhamchoi2 - 0 maynoc
heoconhamchoi0 - 1 trucly
heoconhamchoi2 - 0 quanmactieu
heoconhamchoi1 - 0 tranntruongg
heoconhamchoi0 - 2 tralacmi
heoconhamchoi1 - 0 yosigamingkg123
heoconhamchoi2 - 0 phamduong2k5
heoconhamchoi0 - 1 comchienduongchau
heoconhamchoi5 - 0 minhkeo2709
heoconhamchoi2 - 1 minhreal23
heoconhamchoi2 - 0 ldhh2005
heoconhamchoi3 - 4 loanloan
heoconhamchoi0 - 3 wibunotsimpttv2k7
heoconhamchoi3 - 0 dacvuchimmoi
heoconhamchoi0 - 1 anh3khia
heoconhamchoi5 - 1 alexanderthoth
heoconhamchoi0 - 1 binzzz98
heoconhamchoi1 - 0 g4e5trfygeessrft
heoconhamchoi1 - 0 phunguyenelx1
heoconhamchoi5 - 6 hansome1999
heoconhamchoi4 - 0 haichau1215
heoconhamchoi4 - 1 alphax
heoconhamchoi0 - 1 alienware
heoconhamchoi1 - 0 qhis123
heoconhamchoi20 - 0 kimmchii2008
heoconhamchoi0 - 1 muaxuanden
heoconhamchoi3 - 3 ok123456
heoconhamchoi8 - 10 tfchicken
heoconhamchoi1 - 0 kiuu153
heoconhamchoi8 - 0 veryperi
heoconhamchoi2 - 0 letuankhiem2403
heoconhamchoi4 - 0 xatoiraco
heoconhamchoi5 - 1 simple00000
heoconhamchoi1 - 0 conket
heoconhamchoi2 - 4 soseri100
heoconhamchoi1 - 2 silverfang
heoconhamchoi3 - 0 honghahbvn
heoconhamchoi3 - 3 travahuong
heoconhamchoi2 - 0 pinno
heoconhamchoi1 - 0 thaonha
heoconhamchoi1 - 12 lamcaro2
heoconhamchoi0 - 2 lovekr01
heoconhamchoi1 - 2 evanst
heoconhamchoi2 - 1 ngang123
heoconhamchoi1 - 0 aibicgiau
heoconhamchoi0 - 1 nhathaha
heoconhamchoi18 - 44 phuongkitty
heoconhamchoi2 - 0 hoanggaonline
heoconhamchoi1 - 0 zhflc
heoconhamchoi1 - 0 adammen
heoconhamchoi6 - 4 quyami123
heoconhamchoi3 - 0 nhanleaaa
heoconhamchoi1 - 0 bntyhnrtgnb