heoconhamchoi
  • Hạng 129
  • Ngọc 1,094
  • Tỉ lệ thắng 61.93%
  • Chỉ số xã hội 570
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoconhamchoi22 - 28 thuong95
heoconhamchoi0 - 5 cuongnv1013
heoconhamchoi14 - 7 dorabase
heoconhamchoi21 - 18 yumkhin
heoconhamchoi18 - 19 paduc
heoconhamchoi2 - 38 beteoteosg
heoconhamchoi25 - 34 tahuy
heoconhamchoi11 - 16 lemaipa
heoconhamchoi3 - 7 aikhongsotui
heoconhamchoi1 - 0 vietnamcom
heoconhamchoi6 - 1 nlthaonhi
heoconhamchoi2 - 2 shogomakishima
heoconhamchoi1 - 0 jessicajsc157221537
heoconhamchoi5 - 7 thanhvan2021
heoconhamchoi1 - 2 mastercaromelinh
heoconhamchoi1 - 0 tungchi321hp
heoconhamchoi9 - 7 cuncun
heoconhamchoi1 - 3 vichio
heoconhamchoi0 - 2 chickjr2006
heoconhamchoi1 - 0 khahnlie
heoconhamchoi1 - 0 anhvutru
heoconhamchoi0 - 1 quebec
heoconhamchoi0 - 1 thanhthanh2k8
heoconhamchoi0 - 5 thanhthanh2k7
heoconhamchoi6 - 1 tuyphong
heoconhamchoi1 - 0 nohope0902
heoconhamchoi2 - 0 panhdhhysgdsb
heoconhamchoi3 - 0 hauvuacaro
heoconhamchoi9 - 4 oneset
heoconhamchoi4 - 4 docuong
heoconhamchoi3 - 11 sabo2412
heoconhamchoi0 - 1 huongjep
heoconhamchoi2 - 0 daylatendangnhap
heoconhamchoi6 - 10 nganbali
heoconhamchoi0 - 6 lop2a
heoconhamchoi7 - 1 dongvx
heoconhamchoi11 - 0 errent1207
heoconhamchoi1 - 0 hangbui
heoconhamchoi1 - 0 abc123hjk
heoconhamchoi2 - 1 hellobangioi2k8
heoconhamchoi5 - 1 taianh2k10
heoconhamchoi1 - 1 yangabcd
heoconhamchoi3 - 0 trinhxi1
heoconhamchoi1 - 0 hoang2k5hq
heoconhamchoi1 - 1 carokid
heoconhamchoi1 - 1 lengkeng
heoconhamchoi0 - 2 vietbach99
heoconhamchoi0 - 2 hongkong1
heoconhamchoi1 - 0 nuocloc
heoconhamchoi3 - 0 zerokobtchs
heoconhamchoi2 - 0 lulipham
heoconhamchoi1 - 3 vuabip
heoconhamchoi2 - 1 dangthingoc123
heoconhamchoi2 - 0 giabao20496000da
heoconhamchoi0 - 1 cocvang
heoconhamchoi1 - 0 zzznguyen1234
heoconhamchoi1 - 0 jkgsdkjhs
heoconhamchoi1 - 0 chinhchinh245
heoconhamchoi0 - 1 incognito
heoconhamchoi2 - 0 pbmei
heoconhamchoi4 - 0 ngphgdz
heoconhamchoi0 - 1 dungbrocaro
heoconhamchoi1 - 5 hdmi2000
heoconhamchoi1 - 0 cookieee
heoconhamchoi2 - 1 chumchum
heoconhamchoi1 - 0 tuannnnnn
heoconhamchoi2 - 0 haaahaaaa
heoconhamchoi7 - 2 overkill
heoconhamchoi2 - 0 winkey
heoconhamchoi4 - 0 turle
heoconhamchoi2 - 0 canchigiao
heoconhamchoi7 - 1 hoaphudunghoaithuong
heoconhamchoi1 - 0 hiengod
heoconhamchoi1 - 0 trungduc193dz
heoconhamchoi1 - 0 chucmayman
heoconhamchoi0 - 1 ddd1906
heoconhamchoi1 - 0 trihc
heoconhamchoi10 - 2 romani
heoconhamchoi2 - 1 ng4nvoi
heoconhamchoi9 - 1 cachrungxanh123
heoconhamchoi9 - 0 vuhoanganh245
heoconhamchoi1 - 0 bachu142ace
heoconhamchoi2 - 0 maynoc
heoconhamchoi0 - 1 trucly
heoconhamchoi2 - 0 quanmactieu
heoconhamchoi1 - 0 tranntruongg
heoconhamchoi0 - 2 tralacmi
heoconhamchoi1 - 0 yosigamingkg123
heoconhamchoi2 - 0 phamduong2k5
heoconhamchoi0 - 1 comchienduongchau
heoconhamchoi5 - 0 minhkeo2709
heoconhamchoi2 - 1 minhreal23
heoconhamchoi2 - 0 ldhh2005
heoconhamchoi3 - 4 loanloan
heoconhamchoi0 - 3 wibunotsimpttv2k7
heoconhamchoi3 - 0 dacvuchimmoi
heoconhamchoi0 - 1 anh3khia
heoconhamchoi5 - 1 alexanderthoth
heoconhamchoi0 - 1 binzzz98
heoconhamchoi1 - 0 g4e5trfygeessrft