heoconhamchoi
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 373
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.20%
  • Chỉ số xã hội 392
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoconhamchoi2 - 3 akirakun
heoconhamchoi1 - 0 asthesun
heoconhamchoi1 - 3 carohcm
heoconhamchoi0 - 2 aquadogkr1
heoconhamchoi1 - 0 phucphan
heoconhamchoi1 - 0 linhlucden
heoconhamchoi6 - 6 vhunggodplzyer
heoconhamchoi3 - 1 ttthien
heoconhamchoi2 - 1 nguyhmanh
heoconhamchoi1 - 1 giainghi11
heoconhamchoi1 - 0 leai0204
heoconhamchoi0 - 3 vantannguyen
heoconhamchoi2 - 1 meokitty
heoconhamchoi2 - 0 mycnk
heoconhamchoi2 - 0 vudaohoangnhi
heoconhamchoi0 - 2 iamkevin79nhatrang
heoconhamchoi7 - 2 nuhondanhroi
heoconhamchoi2 - 0 paduc
heoconhamchoi5 - 2 candy
heoconhamchoi2 - 9 phumyhung
heoconhamchoi0 - 1 thanhvan2021
heoconhamchoi0 - 1 builan0209
heoconhamchoi6 - 0 anhtuvu280116
heoconhamchoi0 - 1 poseidon
heoconhamchoi1 - 0 thiengon123
heoconhamchoi1 - 0 choidep2021
heoconhamchoi2 - 0 cuongnguyen
heoconhamchoi1 - 1 maithao
heoconhamchoi1 - 0 loojc1000
heoconhamchoi1 - 0 muasaigon
heoconhamchoi0 - 1 dung07
heoconhamchoi1 - 0 ghghgh
heoconhamchoi0 - 1 sinbad
heoconhamchoi2 - 0 phuongly
heoconhamchoi2 - 1 wocovn
heoconhamchoi1 - 2 choiluon
heoconhamchoi2 - 1 bontbn
heoconhamchoi2 - 3 lovanton
heoconhamchoi1 - 0 tinanati97
heoconhamchoi5 - 8 vietlong79
heoconhamchoi1 - 0 vittroi
heoconhamchoi4 - 0 lan1990
heoconhamchoi3 - 0 class100
heoconhamchoi1 - 2 loicon47
heoconhamchoi2 - 1 nguyennhatminh
heoconhamchoi2 - 0 blackd
heoconhamchoi3 - 1 kain98
heoconhamchoi3 - 5 waifu207otaku
heoconhamchoi0 - 2 danbienday
heoconhamchoi0 - 1 kungfugirl
heoconhamchoi1 - 4 phihung2021
heoconhamchoi1 - 0 vantrung
heoconhamchoi0 - 4 arsenalfc96
heoconhamchoi1 - 0 tuss2009
heoconhamchoi12 - 9 kentpham
heoconhamchoi1 - 0 yumkhin
heoconhamchoi4 - 11 huyyeurin
heoconhamchoi1 - 2 huunhu66
heoconhamchoi0 - 10 uizaaaaa
heoconhamchoi4 - 0 yanyan0000
heoconhamchoi1 - 0 kienmai
heoconhamchoi1 - 2 gatapchoi
heoconhamchoi8 - 7 embht
heoconhamchoi3 - 0 julliavan
heoconhamchoi1 - 0 hung01657253428
heoconhamchoi1 - 0 datnv
heoconhamchoi5 - 0 tomtomtom123
heoconhamchoi1 - 0 xingchha
heoconhamchoi0 - 1 a4toto
heoconhamchoi0 - 3 tienphat363
heoconhamchoi3 - 1 tu8160
heoconhamchoi4 - 1 hongtham912
heoconhamchoi1 - 0 quanvovan
heoconhamchoi1 - 0 zerovn
heoconhamchoi4 - 0 quang1123
heoconhamchoi1 - 0 jhjyjyjyhy
heoconhamchoi1 - 0 ducthang1222006
heoconhamchoi1 - 0 huong2k6
heoconhamchoi2 - 0 dksdud
heoconhamchoi5 - 0 bongbongmua12
heoconhamchoi0 - 4 nhamdoanhdoanh
heoconhamchoi6 - 0 baconde
heoconhamchoi0 - 3 gacondichoi
heoconhamchoi1 - 1 yourname1707
heoconhamchoi0 - 1 covid19
heoconhamchoi8 - 2 diemcaro04999
heoconhamchoi0 - 1 thesadboy1989
heoconhamchoi5 - 0 tomtep
heoconhamchoi6 - 0 duhanh
heoconhamchoi1 - 8 xuanhiena3
heoconhamchoi3 - 0 hiccc
heoconhamchoi3 - 0 minhchau11
heoconhamchoi5 - 1 truong123
heoconhamchoi1 - 4 sabo2412
heoconhamchoi7 - 25 trungtc
heoconhamchoi4 - 0 kngoc123
heoconhamchoi4 - 0 minhthanh2603
heoconhamchoi1 - 1 vichea14
heoconhamchoi0 - 3 oxoxox
heoconhamchoi5 - 3 sunami