lemaipa
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 918
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.87%
  • Chỉ số xã hội 314
  • Chỉ số đam mê 3.03
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lemaipa5 - 0 playcaro20
lemaipa6 - 1 bikobochay
lemaipa1 - 0 xhisunee
lemaipa6 - 4 phumyhung
lemaipa1 - 2 carohcm
lemaipa1 - 1 akirakun
lemaipa1 - 0 ttthien
lemaipa9 - 2 nguyhmanh
lemaipa0 - 1 linhlucden
lemaipa8 - 1 tumay47
lemaipa2 - 0 rumdn23
lemaipa4 - 0 giainghi11
lemaipa0 - 1 vissly
lemaipa2 - 4 minhhuy1108
lemaipa3 - 0 mlcola
lemaipa2 - 0 vudaohoangnhi
lemaipa3 - 0 zafaloat
lemaipa1 - 0 vuabip
lemaipa1 - 0 chuchiemxx
lemaipa0 - 3 iamkevin79nhatrang
lemaipa4 - 7 muatrenph0
lemaipa0 - 1 notme1611
lemaipa3 - 2 nuhondanhroi
lemaipa1 - 0 wocovn
lemaipa1 - 1 tahuy
lemaipa1 - 1 thanhvan2021
lemaipa0 - 1 paduc
lemaipa0 - 1 vnhello
lemaipa0 - 1 tuoiconrong
lemaipa1 - 0 buher
lemaipa3 - 5 voky88
lemaipa1 - 2 tayngang66
lemaipa0 - 2 hdmi2000
lemaipa2 - 0 madfad
lemaipa0 - 1 hanabeo
lemaipa4 - 0 sinilution
lemaipa1 - 0 haduy
lemaipa2 - 0 superzeku
lemaipa2 - 2 hamy073
lemaipa2 - 0 homaitrucmy
lemaipa1 - 0 thiengon123
lemaipa0 - 1 phihung2021
lemaipa1 - 2 tu8160
lemaipa0 - 2 jinjiebang
lemaipa0 - 3 waifu207otaku
lemaipa1 - 5 nganhuong
lemaipa0 - 3 tinhthoixotxa
lemaipa1 - 0 huongcute1508
lemaipa0 - 1 kungfugirl
lemaipa9 - 4 beyou123
lemaipa1 - 9 arsenalfc96
lemaipa1 - 1 pqd1306
lemaipa2 - 3 saphia
lemaipa0 - 1 nhoem
lemaipa1 - 13 london13
lemaipa1 - 2 durable
lemaipa1 - 3 gatapchoi
lemaipa0 - 1 thuykieu
lemaipa8 - 1 manchausa
lemaipa2 - 0 nhannn97
lemaipa1 - 0 hung01657253428
lemaipa1 - 0 quangtintran2207
lemaipa7 - 0 bongbongmua12
lemaipa2 - 0 tantan123123
lemaipa1 - 0 julliavan
lemaipa2 - 0 huunhu
lemaipa0 - 2 huyyeurin
lemaipa1 - 3 thanhphomuabay
lemaipa3 - 0 baotran0811
lemaipa1 - 0 konohamaru
lemaipa1 - 0 kamichan
lemaipa2 - 1 phamthao
lemaipa1 - 1 linhtoi123
lemaipa0 - 2 dungnhinlai
lemaipa2 - 0 arigatolan
lemaipa0 - 3 choivuithoi
lemaipa1 - 0 tralacmi
lemaipa4 - 8 divangdaxa
lemaipa1 - 7 balong
lemaipa1 - 0 hathanhhai
lemaipa5 - 2 bangdaokeo
lemaipa0 - 7 chimvaolangquen
lemaipa4 - 3 sagocarer
lemaipa1 - 0 lykha
lemaipa14 - 0 lan0828438683
lemaipa0 - 2 oxoxox
lemaipa2 - 0 sabo2412
lemaipa1 - 2 lamcaro2
lemaipa3 - 1 peishijinxian
lemaipa2 - 0 hoangson0607
lemaipa1 - 0 minhchau11
lemaipa0 - 6 trungtc
lemaipa5 - 1 thuyhoa90
lemaipa1 - 0 vinhle23
lemaipa0 - 1 giodaingan
lemaipa2 - 8 son23
lemaipa1 - 10 vichea10
lemaipa8 - 23 cpcnarin5
lemaipa0 - 1 nonono
lemaipa1 - 0 khachmankhien