lemaipa
  • Hạng 195
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 19
  • Tỉ lệ thắng 66.92%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lemaipa3 - 0 duykhanh5321
lemaipa0 - 2 nguyentam2k
lemaipa6 - 9 fucklife
lemaipa1 - 0 pthao3799
lemaipa5 - 0 nhokpkdi
lemaipa4 - 2 duyvang
lemaipa2 - 0 xingchha
lemaipa4 - 0 ly00000
lemaipa1 - 0 ytran1204
lemaipa0 - 1 viphung
lemaipa3 - 0 anhkhadeptrai
lemaipa1 - 0 nhancorei98
lemaipa0 - 1 matngu15
lemaipa3 - 0 gfhjtvs
lemaipa0 - 7 scp67892021
lemaipa0 - 1 heoway
lemaipa0 - 1 thuykien
lemaipa3 - 25 phuongkitty
lemaipa2 - 0 huanjb3
lemaipa2 - 0 min0809
lemaipa0 - 5 poppai
lemaipa2 - 10 lamcaro
lemaipa8 - 15 ltb0506
lemaipa4 - 1 trangpham
lemaipa1 - 0 annq120608
lemaipa22 - 0 vutienanh
lemaipa0 - 4 nhatmai
lemaipa0 - 2 cuong97
lemaipa1 - 0 canho
lemaipa1 - 4 lonto
lemaipa7 - 2 huongjep
lemaipa2 - 1 gkarovn
lemaipa1 - 0 boomboom
lemaipa6 - 1 cocara123
lemaipa11 - 0 luachua
lemaipa5 - 0 lilytran06
lemaipa5 - 0 masida
lemaipa3 - 0 zxcvb
lemaipa1 - 0 hoangminhnam
lemaipa2 - 0 lam1908
lemaipa1 - 5 forfun
lemaipa1 - 0 eeeeeee
lemaipa1 - 0 buihuynhnhu
lemaipa21 - 0 cherrypt
lemaipa4 - 0 qqq11
lemaipa0 - 1 beyeupk
lemaipa0 - 3 yellowrain
lemaipa8 - 0 noname05e
lemaipa5 - 12 army12
lemaipa1 - 0 quangdat
lemaipa2 - 0 phucnv115
lemaipa8 - 11 army11
lemaipa12 - 0 huylaanh
lemaipa8 - 0 khonthangduoctot
lemaipa10 - 12 buitoi21
lemaipa1 - 5 nguyenvancu
lemaipa4 - 0 cucai0410
lemaipa1 - 0 nhanhung04
lemaipa1 - 0 zeinad
lemaipa2 - 5 thanhlong
lemaipa4 - 3 worldisad
lemaipa2 - 0 lamhaidang2701
lemaipa12 - 0 viethungbka
lemaipa1 - 0 jang80
lemaipa4 - 3 noplayer2002
lemaipa3 - 0 chouchou2611
lemaipa1 - 0 mocnhien1133
lemaipa2 - 0 xinduocthua
lemaipa1 - 0 page08
lemaipa1 - 0 banhh
lemaipa0 - 2 cuccu
lemaipa1 - 0 tm08082006
lemaipa0 - 4 newnew
lemaipa0 - 2 nguyenvuhoang21
lemaipa5 - 0 pehan12
lemaipa2 - 0 linh04052008
lemaipa2 - 0 giakhanhba
lemaipa7 - 0 benben71
lemaipa1 - 0 hatuankhaitn2k4
lemaipa19 - 2 thuyngulam
lemaipa4 - 0 jadeii
lemaipa4 - 6 gatamky2020
lemaipa4 - 3 ttttt
lemaipa1 - 0 spicylime
lemaipa10 - 0 khuekhoi123
lemaipa2 - 0 fjosifd
lemaipa1 - 0 xuanphu
lemaipa0 - 1 luuhuytoan
lemaipa3 - 0 hhhbros
lemaipa2 - 0 qwerty1
lemaipa3 - 2 duyle
lemaipa2 - 2 hieuhieuhieu
lemaipa1 - 0 taysieuvip
lemaipa3 - 0 khanhvjppro
lemaipa1 - 1 gatamky2014
lemaipa1 - 0 xanhnhatnhoa
lemaipa0 - 1 kehuydiet2802
lemaipa4 - 5 pepopo
lemaipa3 - 1 hieucaro
lemaipa2 - 1 ngannguyen