viphung
  • Hạng 190
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 5
  • Tỉ lệ thắng 60.91%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
viphung3 - 0 baggio
viphung2 - 2 changchang113
viphung7 - 12 nguyenvancu
viphung6 - 10 yellowrain
viphung2 - 2 paduc
viphung3 - 7 oooook
viphung5 - 0 kaiyaba
viphung7 - 2 gl135
viphung2 - 0 vodanh
viphung2 - 0 trump
viphung4 - 0 canhxt
viphung1 - 5 phuongkitty
viphung0 - 2 ltb0506
viphung3 - 10 scp67892021
viphung12 - 3 giapvip16
viphung0 - 3 galam
viphung4 - 5 lamcaro
viphung2 - 0 meoooo
viphung1 - 0 mon69
viphung1 - 0 khonthangduoctot
viphung0 - 3 dangky1lan
viphung3 - 0 tranducbo
viphung1 - 0 b1998
viphung1 - 0 xxxxx15
viphung0 - 2 kentpham
viphung8 - 0 kienepi
viphung2 - 7 pepopo
viphung1 - 0 phongtuan
viphung0 - 3 xanhlacay
viphung2 - 2 dembuon
viphung4 - 0 playboy
viphung2 - 0 haint654
viphung19 - 14 bacanhh
viphung1 - 1 thuthu2021
viphung0 - 1 nan007
viphung2 - 4 gatamky2020
viphung0 - 1 asdmobile1
viphung1 - 0 sieucaothu
viphung2 - 0 caronopro
viphung4 - 1 phamhoangsl
viphung4 - 0 bayern1986
viphung0 - 1 bangtam2312
viphung0 - 1 thythy2021
viphung4 - 0 bestox
viphung4 - 8 nguyenvuhoang21
viphung5 - 0 buitoi21
viphung3 - 0 mmhthtrhtjjyjyjth
viphung4 - 3 caro12
viphung4 - 0 caroorac111
viphung2 - 0 trangtran12997
viphung8 - 2 accdif
viphung1 - 0 giakhanhba
viphung2 - 0 rongsa101
viphung1 - 2 skywalker
viphung11 - 1 quyetle9488
viphung0 - 1 heoconhamchoi
viphung1 - 1 sieutron
viphung4 - 1 tctuanvn
viphung3 - 0 moderntalking1984
viphung0 - 3 sauminh
viphung4 - 2 caro123
viphung1 - 1 forfun
viphung5 - 0 lelelele
viphung5 - 2 anhthanh8322
viphung0 - 4 kehuydiet2802
viphung4 - 0 pthao3799
viphung3 - 0 hangnguyenthi
viphung1 - 0 ngannguyen
viphung1 - 3 buumbuum
viphung0 - 16 ladieubong
viphung1 - 0 tugnpham
viphung2 - 0 meomeo
viphung0 - 4 thanhthanh2k7
viphung1 - 0 qindy
viphung1 - 0 bapcaingoc
viphung1 - 1 lejun
viphung4 - 0 legendary
viphung1 - 0 nhibuong
viphung1 - 0 anhcanhet2k7
viphung3 - 0 bbbhaannnn
viphung6 - 0 dgsfg
viphung6 - 0 hieubede
viphung1 - 0 dung0975146154
viphung1 - 0 vangbacdaquy
viphung3 - 0 lehoangnam223
viphung1 - 0 ducpanzer
viphung1 - 0 datnguyen
viphung1 - 2 nh0xackekeect
viphung1 - 1 vientuong
viphung2 - 0 kazixcmn
viphung5 - 2 motmauxanhxanh
viphung3 - 0 bonnie1234
viphung0 - 1 emmoichoia
viphung1 - 1 kenixhoang
viphung4 - 0 huycanhet
viphung2 - 0 congtuyen09
viphung1 - 1 khailev111
viphung3 - 0 quanvn
viphung1 - 2 shupapol
viphung5 - 1 set196