viphung
  • Hạng ...
  • Ngọc 806
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.76%
  • Chỉ số xã hội 403
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
viphung0 - 7 tomcuamuc
viphung3 - 2 lyquoc
viphung3 - 0 trannhatlong6a2
viphung3 - 0 nguyensyanh123
viphung0 - 3 wibunotsimpttv2k7
viphung4 - 8 hdmi2000
viphung2 - 0 haigaming
viphung7 - 1 dynha209
viphung13 - 0 nguyenhuutam0412
viphung6 - 0 nhimcoi100120
viphung2 - 0 ngoctin
viphung8 - 1 cpttt2004
viphung2 - 3 cocarom
viphung1 - 6 travahuong
viphung3 - 4 anhhong9011
viphung0 - 2 truongsinh
viphung6 - 0 haidangg190
viphung9 - 6 hsghoa
viphung4 - 0 hoarung
viphung2 - 1 nguyentri10x
viphung0 - 3 lamcaro2
viphung1 - 1 khanhlucky97
viphung0 - 3 muaxuanden
viphung3 - 0 giangthanhdien
viphung1 - 0 thuykiemthe9x
viphung1 - 1 lamquennha
viphung1 - 0 rptvanh
viphung2 - 0 playafootball
viphung1 - 1 nhipcautre21
viphung3 - 1 hoangthienxa
viphung12 - 3 hunghuy22
viphung1 - 6 evanst
viphung7 - 0 lethien0210
viphung4 - 0 bkdth2019
viphung1 - 0 kiamorning
viphung2 - 0 nhaoccom28
viphung39 - 0 ramez
viphung3 - 0 locdz
viphung2 - 0 thaopro
viphung2 - 0 monchangcheo
viphung2 - 1 mogghg
viphung2 - 0 sayyy
viphung3 - 9 ngang123
viphung3 - 1 nguyennhisokill
viphung2 - 1 thaynha
viphung1 - 1 thuyhoa
viphung1 - 0 thuakoku
viphung3 - 0 nguyentrongthai234
viphung1 - 0 testgame10
viphung0 - 4 koka262
viphung2 - 1 hanhphucvotan
viphung2 - 2 pingpong
viphung3 - 0 heliosxyz
viphung2 - 0 tanthuc999
viphung0 - 1 lucatback
viphung2 - 1 lathuy112
viphung2 - 6 aquadogkr1
viphung0 - 1 quynhgiao
viphung3 - 0 tralena12
viphung5 - 6 noodles
viphung2 - 0 proepichero999
viphung1 - 1 heolovemusic
viphung6 - 8 hung123hung123
viphung5 - 5 cocuser
viphung2 - 0 thangbx132
viphung8 - 6 phuongly
viphung1 - 0 sungirl
viphung1 - 0 huongduong
viphung0 - 2 hocchoicaro
viphung2 - 0 nanatran11
viphung1 - 0 linhheo2408
viphung2 - 0 chinhanvo012
viphung1 - 0 dtanthien789
viphung0 - 7 dangtiendung
viphung1 - 0 mjetran
viphung0 - 1 bibi0101
viphung19 - 6 hoangphihung
viphung2 - 1 imhuonggg
viphung1 - 0 kakachieu030201
viphung2 - 0 nhanlikenhu
viphung0 - 3 silverfang
viphung1 - 0 bctqquynh99
viphung1 - 3 phumyhung
viphung4 - 0 thuongcoca
viphung0 - 1 yephdith
viphung4 - 1 thusieudepgai
viphung1 - 1 sonbinaaa
viphung1 - 8 linhlucden
viphung1 - 0 martinchannel
viphung3 - 0 trungphata2
viphung4 - 1 squangg1701
viphung1 - 0 hongnhung96
viphung4 - 10 ahbakhia
viphung4 - 6 carohcm
viphung3 - 0 ngaaaaaaa
viphung1 - 0 chihao
viphung0 - 2 nangcanhhoaroi
viphung0 - 1 anatoli
viphung3 - 0 phuong2jjj9036
viphung1 - 0 lpn123