viphung
  • Hạng 172
  • Ngọc 1,027
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.82%
  • Chỉ số xã hội 452
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
viphung10 - 17 thaiuumm
viphung12 - 10 nguyentri10x
viphung1 - 0 trongminh123
viphung1 - 1 puppy122022007
viphung0 - 2 nganbali
viphung2 - 2 hongkong1
viphung12 - 10 hanhphucvotan
viphung8 - 11 khanhlucky97
viphung9 - 8 lyquoc
viphung6 - 3 hoarung
viphung2 - 13 tomcuamuc
viphung9 - 7 anhhong9011
viphung6 - 13 nhatnhatsl
viphung8 - 2 sabo2412
viphung5 - 11 pingpong
viphung0 - 1 tonngokhong9
viphung11 - 1 thinhhokage123
viphung1 - 0 hieulekkk
viphung4 - 0 minhkhoivipproxsmax
viphung3 - 0 ttramanh162888
viphung1 - 5 nguyenmanhlama01
viphung2 - 3 vuabip
viphung1 - 1 tranletuananh919
viphung1 - 0 mixhuyn271
viphung1 - 4 ngannguyen
viphung1 - 7 cocvang
viphung3 - 0 kenhao2013
viphung5 - 0 ntqnhu7122005
viphung5 - 0 phandanthan10anh1
viphung1 - 1 helen9x
viphung0 - 2 anh3khia
viphung1 - 0 vozanhxyz
viphung2 - 0 hellothang
viphung5 - 10 hdmi2000
viphung0 - 4 chumchum
viphung2 - 0 namm1br1
viphung1 - 0 trieter1
viphung2 - 0 lee16
viphung3 - 0 anhtuanle146
viphung3 - 1 kiensobad
viphung1 - 0 vuphihung
viphung2 - 0 bestrong21
viphung9 - 4 nghiepnguyen011183
viphung0 - 1 tuandavid
viphung2 - 0 khoikimson
viphung3 - 0 hongocngan1
viphung2 - 6 moneylam
viphung1 - 0 starvn
viphung1 - 1 tautochanh
viphung0 - 5 muaxuanden
viphung5 - 0 ddmin
viphung1 - 0 ducanhdz2208
viphung1 - 7 travahuong
viphung4 - 0 linh1982nb
viphung2 - 0 lylokute
viphung1 - 0 thutoan10
viphung0 - 2 bibi0101
viphung0 - 1 alienware
viphung3 - 1 admingo
viphung4 - 0 hungbattai1
viphung1 - 0 trungrpg
viphung0 - 1 comchienduongchau
viphung11 - 0 luuhaphuong
viphung2 - 0 zhaoqingwei
viphung3 - 0 trannhatlong6a2
viphung3 - 0 nguyensyanh123
viphung0 - 3 wibunotsimpttv2k7
viphung2 - 0 haigaming
viphung7 - 1 dynha209
viphung13 - 0 nguyenhuutam0412
viphung6 - 0 nhimcoi100120
viphung2 - 0 ngoctin
viphung8 - 1 cpttt2004
viphung2 - 3 cocarom
viphung0 - 2 truongsinh
viphung6 - 0 haidangg190
viphung9 - 6 hsghoa
viphung0 - 3 lamcaro2
viphung3 - 0 giangthanhdien
viphung1 - 0 thuykiemthe9x
viphung1 - 1 lamquennha
viphung1 - 0 rptvanh
viphung2 - 0 playafootball
viphung1 - 1 nhipcautre21
viphung3 - 1 hoangthienxa
viphung12 - 3 hunghuy22
viphung1 - 6 evanst
viphung7 - 0 lethien0210
viphung4 - 0 bkdth2019
viphung1 - 0 kiamorning
viphung2 - 0 nhaoccom28
viphung39 - 0 ramez
viphung3 - 0 locdz
viphung2 - 0 thaopro
viphung2 - 0 monchangcheo
viphung2 - 1 mogghg
viphung2 - 0 sayyy
viphung3 - 9 ngang123
viphung3 - 1 nguyennhisokill
viphung2 - 1 thaynha