viphung
  • Hạng 481
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,031
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.02%
  • Chỉ số xã hội 328
  • Chỉ số đam mê 6.13
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
viphung0 - 1 wibunotsimpttv2k7
viphung3 - 0 trungphata2
viphung0 - 2 silverfang
viphung4 - 1 squangg1701
viphung1 - 0 hongnhung96
viphung4 - 10 ahbakhia
viphung4 - 6 carohcm
viphung3 - 0 ngaaaaaaa
viphung1 - 0 chihao
viphung2 - 1 pingpong
viphung0 - 2 nangcanhhoaroi
viphung0 - 1 anatoli
viphung3 - 0 phuong2jjj9036
viphung1 - 0 lpn123
viphung3 - 0 teemovnkg01
viphung0 - 1 ducatuan2020
viphung0 - 3 anhtuteoteo
viphung5 - 1 havuthang
viphung0 - 4 congiola
viphung2 - 3 vtvtvt
viphung1 - 10 abcabcabc
viphung0 - 1 thachlam2011
viphung2 - 4 aquadogkr1
viphung1 - 0 lelouch
viphung5 - 3 thiengon123
viphung4 - 0 sabo2412
viphung2 - 0 happyroom
viphung4 - 3 hdmi2000
viphung2 - 0 peoooo
viphung2 - 1 xing26
viphung1 - 0 crazygame224
viphung4 - 3 zaique
viphung2 - 0 veeee0032
viphung6 - 0 jackass
viphung4 - 1 congcore2021
viphung3 - 0 samsam19
viphung1 - 0 lamtung99
viphung1 - 3 minhcaro
viphung5 - 2 nht207st
viphung4 - 4 xemphim2022
viphung3 - 0 hoangdang
viphung1 - 0 songxiran
viphung2 - 0 pcypcyy
viphung1 - 0 nguyenminhkhang
viphung10 - 0 jolly654
viphung0 - 2 tainangiaothong
viphung1 - 0 choidep2021
viphung1 - 0 maihoanglong
viphung1 - 2 hung123hung123
viphung1 - 0 shipper
viphung8 - 7 waifu207otaku
viphung10 - 0 baosuhuynh
viphung1 - 3 nguyenmanhlama01
viphung2 - 0 junvu
viphung1 - 3 manhlama01
viphung0 - 2 tinhanh66
viphung8 - 0 minhyb
viphung1 - 0 paradol
viphung2 - 0 hoarung
viphung8 - 9 nuhondanhroi
viphung1 - 1 minhdv
viphung0 - 5 matrancaro
viphung0 - 13 sinbad
viphung1 - 4 jiji001
viphung1 - 1 rubikson
viphung0 - 3 khanh200175
viphung1 - 0 namkta
viphung0 - 1 verygood
viphung1 - 0 cuonganwc
viphung0 - 2 chopper
viphung0 - 1 tahuuson
viphung5 - 7 huongjep
viphung8 - 4 playcaro20
viphung0 - 2 beba888
viphung2 - 0 crisdevilgamer
viphung1 - 0 tussp123
viphung3 - 1 thusieudepgai
viphung1 - 0 minhhuy1108
viphung1 - 2 khaihuyen999
viphung2 - 1 tien09
viphung0 - 1 lamcaro2
viphung1 - 1 tungcaro
viphung0 - 2 doneforme
viphung1 - 0 support
viphung0 - 2 huunhu66
viphung1 - 0 nhatmai
viphung0 - 4 trongdat28
viphung15 - 15 diemcaro04999
viphung0 - 3 kentpham
viphung0 - 4 kethatbai
viphung1 - 2 beyou123
viphung1 - 0 khanhlucky97
viphung1 - 7 linhlucden
viphung1 - 1 anhhong9011
viphung0 - 2 muaxuan123
viphung2 - 0 kk507
viphung2 - 2 dietcovid
viphung2 - 0 ankhung123
viphung26 - 0 werfgh
viphung1 - 0 dksdud