ngocruby9x
  • Hạng 175
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 34
  • Tỉ lệ thắng 60.47%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x2 - 0 tmphung2001
ngocruby9x8 - 0 qqlamie
ngocruby9x5 - 0 idontknow23
ngocruby9x7 - 0 giangiutran
ngocruby9x2 - 0 docaobang007
ngocruby9x1 - 3 quachdozz
ngocruby9x2 - 0 huynhbaobao
ngocruby9x0 - 1 nguyenhonganh
ngocruby9x0 - 1 canho
ngocruby9x0 - 1 yumkhin
ngocruby9x0 - 1 mavuong
ngocruby9x2 - 2 phuongxoan
ngocruby9x3 - 5 xanhlacay
ngocruby9x10 - 26 buitoi21
ngocruby9x0 - 6 poppai
ngocruby9x0 - 4 ltb0506
ngocruby9x5 - 11 lamcaro
ngocruby9x3 - 2 tranloan
ngocruby9x1 - 1 yoshida
ngocruby9x0 - 1 khoailangnuong
ngocruby9x11 - 0 pandacute
ngocruby9x1 - 0 thien121212
ngocruby9x9 - 2 asecv
ngocruby9x0 - 1 lejun
ngocruby9x2 - 0 nguyenlinh04052008
ngocruby9x5 - 16 phuongkitty
ngocruby9x15 - 0 lilytran06
ngocruby9x2 - 0 thaotp636
ngocruby9x1 - 0 huongjep
ngocruby9x3 - 0 pthao3799
ngocruby9x1 - 0 bangnaluna
ngocruby9x4 - 30 galam
ngocruby9x6 - 0 kaiyaba
ngocruby9x4 - 0 eobiethihi
ngocruby9x1 - 0 b1998
ngocruby9x9 - 1 gl135
ngocruby9x0 - 9 scp67892021
ngocruby9x9 - 3 callarlily
ngocruby9x1 - 0 zeinad
ngocruby9x4 - 10 yellowrain
ngocruby9x2 - 0 khongcobibede
ngocruby9x2 - 1 tramtien
ngocruby9x2 - 0 dhkdhk333
ngocruby9x2 - 6 thanhlong
ngocruby9x0 - 1 ngocluan
ngocruby9x2 - 0 thichlanhich1992
ngocruby9x1 - 0 saosaysua
ngocruby9x5 - 1 kentpham
ngocruby9x6 - 0 quangtrung1010
ngocruby9x4 - 0 toankjoi
ngocruby9x0 - 2 canhty
ngocruby9x14 - 11 bacanhh
ngocruby9x1 - 2 khoangcach
ngocruby9x2 - 0 lololol
ngocruby9x1 - 0 vodanh
ngocruby9x5 - 0 xukawai2
ngocruby9x0 - 1 tranngocbaothy
ngocruby9x2 - 0 huong999
ngocruby9x3 - 2 dungtrieu
ngocruby9x2 - 0 socnau
ngocruby9x1 - 1 vanvolang
ngocruby9x0 - 1 vuabip
ngocruby9x0 - 2 nguyenvuhoang21
ngocruby9x1 - 14 skywalker
ngocruby9x3 - 0 giang
ngocruby9x0 - 3 nan007
ngocruby9x2 - 2 quyetle9488
ngocruby9x1 - 5 hieuhieuhieu
ngocruby9x1 - 0 dacvu208
ngocruby9x1 - 0 binhnhi
ngocruby9x1 - 0 aries
ngocruby9x1 - 0 saguru
ngocruby9x0 - 2 lovekr01
ngocruby9x1 - 0 moonlight
ngocruby9x4 - 1 linhokll
ngocruby9x0 - 1 nammien
ngocruby9x2 - 0 phuongvh6696
ngocruby9x3 - 2 quang92
ngocruby9x0 - 1 pepopo
ngocruby9x15 - 2 bibii
ngocruby9x1 - 0 danly1320
ngocruby9x3 - 5 xm123
ngocruby9x5 - 7 nguyennguyen68
ngocruby9x1 - 1 nguyencamly
ngocruby9x6 - 1 cunsss
ngocruby9x0 - 4 husky0403
ngocruby9x2 - 0 anna123
ngocruby9x1 - 3 nonamevn
ngocruby9x6 - 0 cosuoriginals
ngocruby9x3 - 0 heokool
ngocruby9x2 - 0 nguyenlove2k4
ngocruby9x0 - 1 thanhthanh2k7
ngocruby9x0 - 1 thanhthanh2k8
ngocruby9x5 - 0 umctg1
ngocruby9x2 - 0 hangnguyenthi
ngocruby9x12 - 0 trung1607
ngocruby9x1 - 0 linhphuong2013
ngocruby9x3 - 2 tugnpham
ngocruby9x3 - 2 tyna1003
ngocruby9x0 - 1 phonggaf