ngocruby9x
  • Hạng 387
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 53.61%
  • Chỉ số xã hội 263
  • Chỉ số đam mê 10.83
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x0 - 1 muaxuan123
ngocruby9x4 - 0 kngoccccc16
ngocruby9x3 - 0 thuykien
ngocruby9x5 - 1 tu8160
ngocruby9x0 - 1 choivuithoi
ngocruby9x0 - 2 linda
ngocruby9x2 - 1 missnl
ngocruby9x1 - 14 ltb0506
ngocruby9x8 - 4 peishijinxian
ngocruby9x6 - 1 dangnhungoclinh
ngocruby9x6 - 3 tanlamvtpt96
ngocruby9x0 - 2 oxoxox
ngocruby9x0 - 5 divangdaxa
ngocruby9x1 - 3 sabo2412
ngocruby9x0 - 4 motngaymuadong
ngocruby9x3 - 2 nttnhung
ngocruby9x3 - 5 tuongsinh
ngocruby9x3 - 14 huongq
ngocruby9x1 - 1 tsuyoi
ngocruby9x2 - 13 vichea18
ngocruby9x4 - 0 vinhha
ngocruby9x2 - 0 dksdud
ngocruby9x0 - 1 luke911
ngocruby9x0 - 1 nkocdethuong
ngocruby9x1 - 1 hamynn
ngocruby9x10 - 2 meomeo123abc
ngocruby9x6 - 8 hochitrung
ngocruby9x15 - 0 hainovidai
ngocruby9x0 - 5 uizaaaaa
ngocruby9x1 - 32 vichea1
ngocruby9x0 - 13 vichea
ngocruby9x3 - 0 tabaco9
ngocruby9x0 - 7 chimtrongnoinho
ngocruby9x1 - 4 caothutapchoi
ngocruby9x6 - 9 muvodoi
ngocruby9x1 - 2 cora36
ngocruby9x4 - 6 sagocarer
ngocruby9x1 - 1 nhatmai
ngocruby9x2 - 0 phanqangphuc222
ngocruby9x5 - 10 hitlerhainao
ngocruby9x6 - 1 anacodam
ngocruby9x3 - 1 nguyenlinh04052008
ngocruby9x2 - 0 danhtoanthua
ngocruby9x4 - 4 ilovekimyen1999
ngocruby9x1 - 0 rinbebe
ngocruby9x1 - 0 minhnguyen0303
ngocruby9x1 - 4 gacontapdi1
ngocruby9x1 - 0 khanhquynh2008
ngocruby9x0 - 5 tuantu123
ngocruby9x1 - 1 fbngohai
ngocruby9x1 - 4 cpcnarin6
ngocruby9x0 - 2 fucklife
ngocruby9x2 - 0 dungmom243
ngocruby9x1 - 0 bemeocute
ngocruby9x0 - 20 dunglun
ngocruby9x1 - 0 thinguyen
ngocruby9x0 - 5 sisi99
ngocruby9x1 - 5 gatsby
ngocruby9x4 - 1 moublo
ngocruby9x0 - 3 vikend
ngocruby9x8 - 2 sonnnnnn
ngocruby9x3 - 2 johanliebert
ngocruby9x3 - 12 cpcnarin3
ngocruby9x5 - 3 greenland
ngocruby9x0 - 1 chickenbabyvip
ngocruby9x1 - 0 delima
ngocruby9x3 - 1 pthao3799
ngocruby9x1 - 0 m1nhh
ngocruby9x6 - 3 hellokitty
ngocruby9x2 - 0 player20
ngocruby9x8 - 11 minhquan58
ngocruby9x0 - 2 careone
ngocruby9x3 - 0 thanh2k9
ngocruby9x1 - 10 cpcnarin1
ngocruby9x6 - 18 hoamoclan
ngocruby9x2 - 4 london7
ngocruby9x2 - 1 son23
ngocruby9x0 - 10 london5
ngocruby9x3 - 0 phanquy00
ngocruby9x2 - 1 anhtu
ngocruby9x6 - 1 mrb0yb4tl
ngocruby9x2 - 0 jason999
ngocruby9x2 - 10 arsenalfc96
ngocruby9x1 - 9 lqdoan
ngocruby9x6 - 2 moon59
ngocruby9x1 - 0 maicham
ngocruby9x1 - 0 hyugasanji
ngocruby9x0 - 3 minhkhoi
ngocruby9x0 - 3 duyen10
ngocruby9x8 - 9 baniphonere
ngocruby9x0 - 4 tinhthoixotxa
ngocruby9x0 - 1 ngocsonhb
ngocruby9x0 - 3 cuong97
ngocruby9x5 - 7 hieunguyenhy
ngocruby9x11 - 7 kentpham
ngocruby9x1 - 1 hoagiay123
ngocruby9x3 - 2 ltb0605
ngocruby9x229 - 8 ladan6
ngocruby9x0 - 1 maruko
ngocruby9x1 - 2 phuongkarry