ngocruby9x
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 10
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.68%
  • Chỉ số xã hội 370
  • Chỉ số đam mê 3.40
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocruby9x0 - 2 yephdith
ngocruby9x1 - 1 nakime3769
ngocruby9x6 - 2 hieuhd123kl
ngocruby9x1 - 0 tubui1
ngocruby9x2 - 0 tocvanghoe
ngocruby9x5 - 1 yennth53
ngocruby9x4 - 3 hamynn
ngocruby9x3 - 3 cocuser
ngocruby9x6 - 1 veeee0032
ngocruby9x0 - 3 dangtiendo
ngocruby9x2 - 1 crystal
ngocruby9x0 - 1 vietnamovernight
ngocruby9x1 - 0 lilmikey
ngocruby9x2 - 4 muaxuanden
ngocruby9x2 - 0 nghiacaro
ngocruby9x1 - 1 julliavan
ngocruby9x1 - 0 nhilinh26
ngocruby9x1 - 4 linhlucden
ngocruby9x3 - 2 hoangphihung
ngocruby9x1 - 0 dongsongbang19
ngocruby9x3 - 0 linxinhne2
ngocruby9x2 - 0 bctqquynh99
ngocruby9x0 - 1 nhibuong
ngocruby9x1 - 0 kietpro223
ngocruby9x0 - 1 phongan1
ngocruby9x1 - 0 liuhuy314
ngocruby9x6 - 2 hongnhung96
ngocruby9x4 - 2 lngan991
ngocruby9x0 - 1 zaninovn1324
ngocruby9x1 - 1 linhmiu
ngocruby9x1 - 0 vuhoanhtt
ngocruby9x5 - 4 huongduong
ngocruby9x0 - 4 akirakun
ngocruby9x2 - 0 lusmm46
ngocruby9x0 - 1 tranhoabroland
ngocruby9x3 - 0 nganhuynhshop
ngocruby9x4 - 0 anhtrongbanh
ngocruby9x2 - 0 giainghi11
ngocruby9x1 - 1 thiengon123
ngocruby9x2 - 0 teemovnkg01
ngocruby9x0 - 7 carohcm
ngocruby9x1 - 2 nguyenduyduc
ngocruby9x7 - 0 phucphan
ngocruby9x2 - 1 hieula
ngocruby9x2 - 0 nhatruc2014
ngocruby9x1 - 0 murasaki
ngocruby9x3 - 0 phuongriberi
ngocruby9x1 - 0 haohaotomchuacay
ngocruby9x1 - 3 hxmb26
ngocruby9x3 - 0 hnqa041106
ngocruby9x2 - 2 nangcanhhoaroi
ngocruby9x0 - 2 luke911
ngocruby9x11 - 2 brlhoathanh03714
ngocruby9x2 - 9 thachlam2011
ngocruby9x32 - 40 nuhondanhroi
ngocruby9x0 - 3 phumyhung
ngocruby9x8 - 4 haothao032
ngocruby9x8 - 5 black
ngocruby9x0 - 1 thusieudepgai
ngocruby9x4 - 20 robin
ngocruby9x1 - 3 detutlong
ngocruby9x0 - 2 sinbad
ngocruby9x0 - 1 chachacha
ngocruby9x1 - 5 tayngang66
ngocruby9x7 - 3 pqd1306
ngocruby9x1 - 0 tranu
ngocruby9x1 - 1 blackzk
ngocruby9x1 - 1 hideonbus
ngocruby9x1 - 8 saobang
ngocruby9x3 - 0 huanhoahong78
ngocruby9x1 - 0 kadzy
ngocruby9x1 - 0 northstar2000
ngocruby9x1 - 0 huongtran1508
ngocruby9x1 - 0 simpt
ngocruby9x1 - 0 matrancaro
ngocruby9x0 - 2 longhung
ngocruby9x1 - 0 toiyeuem
ngocruby9x4 - 1 thuylien
ngocruby9x0 - 1 emdangicachly
ngocruby9x0 - 6 endlesslove
ngocruby9x0 - 2 hieuga
ngocruby9x1 - 0 minhhuy1108
ngocruby9x1 - 1 direcottr
ngocruby9x0 - 1 phihung2021
ngocruby9x2 - 2 tayphuongthatbai
ngocruby9x3 - 6 hdmi2000
ngocruby9x1 - 0 dyzmic
ngocruby9x3 - 0 selina441
ngocruby9x1 - 0 mk112345678zd
ngocruby9x6 - 12 tungcaro
ngocruby9x2 - 14 arsenalfc96
ngocruby9x6 - 0 senkull
ngocruby9x2 - 0 aaaaa
ngocruby9x1 - 2 linda
ngocruby9x7 - 5 kobitchoi2021
ngocruby9x4 - 2 upleiku
ngocruby9x1 - 2 vothuong4621
ngocruby9x0 - 1 lamcaro2
ngocruby9x1 - 2 xingchha
ngocruby9x5 - 0 rdgert