beyeupk
  • Hạng 154
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 61.27%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
beyeupk11 - 46 poppai
beyeupk1 - 0 bacthaychoicaro
beyeupk2 - 0 nhatnhatt04
beyeupk1 - 1 longcutee
beyeupk1 - 0 kmmmm
beyeupk2 - 9 yellowrain
beyeupk2 - 1 itkhithang
beyeupk4 - 11 ltb0506
beyeupk3 - 3 xanhlacay
beyeupk6 - 0 idontknow23
beyeupk2 - 0 nguyen2900
beyeupk2 - 0 dieuden12
beyeupk3 - 0 leevi
beyeupk1 - 0 mamzz
beyeupk2 - 0 ancoi
beyeupk3 - 5 matbiec
beyeupk2 - 0 s2thuphuongs2
beyeupk5 - 1 luachua
beyeupk1 - 4 keyofbeauty
beyeupk1 - 0 mimimimimimimimi
beyeupk3 - 0 kingleo
beyeupk0 - 1 matngu1
beyeupk4 - 0 toandzxc
beyeupk1 - 1 concac
beyeupk0 - 5 cuibap
beyeupk3 - 0 vfx123456
beyeupk3 - 15 phuongkitty
beyeupk1 - 0 ngannguyen
beyeupk6 - 6 kentpham
beyeupk18 - 0 vuaco
beyeupk9 - 0 leveron2
beyeupk1 - 0 thaipc
beyeupk1 - 0 vtd1991
beyeupk3 - 2 johanliebert
beyeupk7 - 5 leanhduc
beyeupk4 - 0 scmtls
beyeupk3 - 1 alphax
beyeupk1 - 1 heokool
beyeupk2 - 0 hiop12
beyeupk1 - 1 oooook
beyeupk1 - 0 lemaipa
beyeupk1 - 0 changtraivotinh035
beyeupk1 - 2 tuananhmobile
beyeupk2 - 1 phatpro123
beyeupk3 - 15 lamcaro
beyeupk0 - 2 thanhlong
beyeupk1 - 0 tridoan
beyeupk1 - 0 huynhbaobao
beyeupk1 - 1 lesle
beyeupk3 - 0 demonfunny678
beyeupk3 - 1 hahahihi
beyeupk3 - 0 camly2603
beyeupk1 - 0 gioitinh
beyeupk4 - 0 eobiet
beyeupk1 - 0 hnba02032004
beyeupk7 - 0 khanhan06
beyeupk3 - 0 hoangnob
beyeupk1 - 0 elobe
beyeupk0 - 1 rip001
beyeupk2 - 0 nguyenlinh04052008
beyeupk7 - 3 buitoi21
beyeupk1 - 0 worldisad
beyeupk3 - 1 trump
beyeupk1 - 1 pthao3799
beyeupk3 - 0 vodanh
beyeupk1 - 0 linhcute
beyeupk2 - 0 huygianong
beyeupk5 - 0 hieenr2021
beyeupk0 - 1 tygirl
beyeupk0 - 7 nhatmai
beyeupk17 - 0 longgodf
beyeupk4 - 0 sontkhd212004
beyeupk3 - 0 ggyayaez
beyeupk2 - 10 kehuydiet2802
beyeupk1 - 0 huongkute
beyeupk2 - 0 beo2005
beyeupk1 - 0 blvckvine
beyeupk1 - 0 trang2k8
beyeupk3 - 4 nguvaicadai123q
beyeupk2 - 13 scp67892021
beyeupk7 - 0 fhgfdfcnhnbgtff
beyeupk2 - 3 asdmobile
beyeupk6 - 0 quanghuy2003
beyeupk4 - 12 gatamky2020
beyeupk2 - 0 hangnguyenthi
beyeupk6 - 6 nguyenvuhoang21
beyeupk13 - 0 accdif
beyeupk2 - 0 vietpro123789
beyeupk1 - 3 lovekr01
beyeupk0 - 2 sauminh
beyeupk5 - 0 dangsorry
beyeupk10 - 6 pepopo
beyeupk0 - 1 nht1309
beyeupk1 - 0 congtuyen09
beyeupk2 - 0 asd78104
beyeupk6 - 0 tttttt
beyeupk0 - 3 congiola
beyeupk7 - 0 tan2k
beyeupk3 - 7 t2ent6six
beyeupk1 - 0 khoailangnuong