beyeupk
  • Hạng 66
  • Ngọc 1,355
  • Tỉ lệ thắng 66.55%
  • Chỉ số xã hội 562
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
beyeupk22 - 18 hoadongtien00
beyeupk3 - 1 phameco
beyeupk6 - 13 cocvang
beyeupk18 - 34 thuytinhkhoc
beyeupk9 - 16 nhimxu
beyeupk5 - 5 osin2k
beyeupk7 - 1 huynoidol
beyeupk1 - 5 hdmi2000
beyeupk43 - 30 binhnhi
beyeupk9 - 14 socnau
beyeupk21 - 24 ngocsonhb
beyeupk2 - 1 thichanxoai9
beyeupk2 - 3 banbebonphuong
beyeupk0 - 5 beteoteosg
beyeupk1 - 0 minhlec2096a29
beyeupk6 - 4 bangtam2312
beyeupk1 - 5 aikhongsotui
beyeupk3 - 0 kgpham
beyeupk5 - 11 rocket290671
beyeupk11 - 1 humxamhaiduong
beyeupk6 - 0 tranghj
beyeupk1 - 0 kanji123123
beyeupk13 - 9 phongnha
beyeupk1 - 0 emtenbaok9
beyeupk9 - 1 a47tkyme
beyeupk0 - 1 quangdung12317
beyeupk1 - 0 blacktortoise
beyeupk1 - 0 dieusao282007
beyeupk1 - 3 docuong
beyeupk3 - 0 tamhi123
beyeupk1 - 0 emameo
beyeupk1 - 1 aichoicaro
beyeupk8 - 2 minhpham
beyeupk10 - 2 dungngoctrinh
beyeupk3 - 2 ducvuvan
beyeupk2 - 0 spade
beyeupk2 - 0 hunghai1
beyeupk1 - 1 caromoi2022
beyeupk4 - 7 silverfang
beyeupk17 - 10 meichan
beyeupk7 - 0 caronew2022
beyeupk10 - 29 nganbali
beyeupk1 - 2 lop2a
beyeupk2 - 0 gemini
beyeupk1 - 0 hunglm219
beyeupk3 - 1 haconvuongnang12
beyeupk2 - 0 trangram16
beyeupk6 - 4 noobvip2k8
beyeupk1 - 0 choivuiti
beyeupk1 - 0 vfffgg
beyeupk4 - 1 nmphu
beyeupk0 - 2 winxp
beyeupk5 - 1 dilinh01
beyeupk5 - 0 khoiphuong2010
beyeupk1 - 0 kazuha
beyeupk2 - 0 namcutohi
beyeupk2 - 0 jojodaynetrui
beyeupk1 - 0 vuabeo
beyeupk2 - 0 tongtuan
beyeupk1 - 0 tafi004
beyeupk1 - 1 lunox
beyeupk2 - 0 sanghptnkbt2
beyeupk3 - 0 mrthang78
beyeupk11 - 1 seadragon
beyeupk4 - 0 minhthiet25
beyeupk0 - 1 shibangulem
beyeupk4 - 7 lucatin
beyeupk2 - 1 lmaobruh
beyeupk4 - 1 pakuda
beyeupk2 - 0 chumchum
beyeupk1 - 0 ghidoratommy1809
beyeupk1 - 0 gwbnmcbdh
beyeupk2 - 0 banhthilun0803
beyeupk5 - 3 thanhngaho
beyeupk9 - 0 uringuyen96
beyeupk15 - 2 tuanlq
beyeupk4 - 0 vindi
beyeupk6 - 0 nphanpha
beyeupk0 - 1 tomcuamuc
beyeupk5 - 1 bongbongmua12
beyeupk2 - 1 doquangtrung
beyeupk1 - 4 vuhoangnguyen
beyeupk4 - 4 travahuong
beyeupk2 - 0 minle
beyeupk10 - 0 kiemphongkim
beyeupk4 - 5 minhreal23
beyeupk3 - 6 heokool
beyeupk1 - 0 teovietnam
beyeupk5 - 0 kain98
beyeupk5 - 2 npn01
beyeupk2 - 0 dcmcmay
beyeupk1 - 0 minhdangspb2vn
beyeupk1 - 1 fushima
beyeupk0 - 1 saphia
beyeupk0 - 2 yephdith
beyeupk2 - 1 truongsinh
beyeupk4 - 0 shrink
beyeupk1 - 0 bhzx123
beyeupk2 - 0 enceallu
beyeupk0 - 2 caroforfun99999