beyeupk
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 935
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.83%
  • Chỉ số xã hội 435
  • Chỉ số đam mê 5.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
beyeupk2 - 2 nhimxu
beyeupk1 - 3 lenka
beyeupk2 - 1 thinhkg1035
beyeupk5 - 0 nghiacaro
beyeupk1 - 0 moimoimoimoi
beyeupk3 - 0 trangbui2
beyeupk3 - 0 lovelyday
beyeupk1 - 1 kakachieu030201
beyeupk0 - 5 lamcaro2
beyeupk6 - 1 kimhuudoc
beyeupk0 - 1 fyodordostoevsky
beyeupk1 - 5 wibunotsimpttv2k7
beyeupk6 - 7 hocchoicaro
beyeupk1 - 0 cocuser
beyeupk1 - 0 asthemoon
beyeupk0 - 1 nothing2fear
beyeupk3 - 1 khongbietai1111
beyeupk1 - 2 manetb
beyeupk2 - 1 travahuong
beyeupk2 - 0 nonamefire
beyeupk0 - 2 ngocsonhb
beyeupk1 - 6 phumyhung
beyeupk2 - 0 kiopin17
beyeupk9 - 1 anhkhangbspro94hn
beyeupk5 - 0 buinhung
beyeupk0 - 1 linhlucden
beyeupk1 - 0 phungbinhminh2008
beyeupk1 - 4 superken2k4
beyeupk1 - 0 quytovuong
beyeupk0 - 1 yephdith
beyeupk3 - 0 gugdndmo
beyeupk5 - 2 minhpham
beyeupk6 - 0 catrongao
beyeupk5 - 7 ngocgiau04
beyeupk2 - 0 bollbao12356
beyeupk5 - 2 sabo2412
beyeupk8 - 10 voky88
beyeupk5 - 0 berminhutt
beyeupk2 - 5 tdthuan2021
beyeupk1 - 0 totoro
beyeupk19 - 0 bctqquynh99
beyeupk2 - 0 huyenmai96
beyeupk1 - 0 osin2k
beyeupk0 - 2 binhnhi
beyeupk17 - 0 namson00000
beyeupk12 - 1 vuhoanhtt
beyeupk3 - 0 ngaaaaaaa
beyeupk1 - 0 haohaotomchuacay
beyeupk1 - 0 ngantuyet456
beyeupk0 - 3 phiacuoiconduong
beyeupk0 - 3 carohcm
beyeupk0 - 1 akirakun
beyeupk1 - 0 icecaro
beyeupk1 - 0 minimartthemle
beyeupk1 - 0 longhuynhthanh53
beyeupk2 - 0 hodinhhuynhmy
beyeupk2 - 0 trienchieulmtc
beyeupk1 - 0 dhjjdfhh
beyeupk5 - 2 nganhuynhshop
beyeupk3 - 4 nangcanhhoaroi
beyeupk4 - 1 bongbongmua12
beyeupk2 - 0 playcaro20
beyeupk0 - 1 byeyou
beyeupk4 - 2 veeee0032
beyeupk1 - 0 newdog
beyeupk1 - 8 phamphuhung
beyeupk1 - 0 thiengon123
beyeupk1 - 1 nmhtachi
beyeupk5 - 2 minhhuy1108
beyeupk7 - 13 nhavodichmoi
beyeupk4 - 0 ikuchi
beyeupk1 - 0 lananhhhhh
beyeupk2 - 0 duykhanhhy08
beyeupk5 - 1 tuongpromax
beyeupk1 - 0 vuabip
beyeupk0 - 1 stdrjt
beyeupk4 - 8 toloveru
beyeupk2 - 2 pouralways
beyeupk2 - 0 duytrung1991
beyeupk4 - 0 congcore2021
beyeupk1 - 0 lealia
beyeupk2 - 0 giakhanhbaaaa
beyeupk8 - 4 nuhondanhroi
beyeupk1 - 1 rongar
beyeupk1 - 0 lunox
beyeupk0 - 1 tamthuong262
beyeupk1 - 0 ducna8fpt
beyeupk2 - 0 choicaro
beyeupk1 - 0 minhhsma01
beyeupk2 - 3 sonbinnnnn
beyeupk0 - 1 sinbad
beyeupk2 - 1 tinhthoixotxa
beyeupk0 - 5 a4toto
beyeupk0 - 1 hoadongtien00
beyeupk2 - 0 changtraivotinh035
beyeupk0 - 3 kingofflags
beyeupk7 - 3 hocdoi
beyeupk0 - 1 choiluon
beyeupk3 - 0 decemberr18
beyeupk2 - 0 flower