vnnguyendung
  • Hạng 23
  • Ngọc 66,728
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.06%
  • Chỉ số xã hội 490
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnnguyendung13 - 9 saosaysua
vnnguyendung1 - 0 jessicajsc157221537
vnnguyendung16 - 21 hanalov1
vnnguyendung24 - 10 quachdozz
vnnguyendung6 - 5 suoingoc
vnnguyendung17 - 17 nhibuong
vnnguyendung5 - 13 huyluxz
vnnguyendung1 - 1 ngocchau2022
vnnguyendung13 - 15 kidboy
vnnguyendung3 - 14 rocket290671
vnnguyendung6 - 6 hdmi2000
vnnguyendung2 - 3 subicomeback
vnnguyendung2 - 1 lexuan22
vnnguyendung1 - 0 emtenbaok9
vnnguyendung2 - 11 aikhongsotui
vnnguyendung12 - 0 chigian123
vnnguyendung2 - 3 tayngang66
vnnguyendung1 - 0 nmlg16
vnnguyendung1 - 4 quynhgiao
vnnguyendung2 - 0 hann1911
vnnguyendung2 - 0 ggdifriend
vnnguyendung0 - 1 director
vnnguyendung2 - 9 huongjep
vnnguyendung3 - 0 emameo
vnnguyendung5 - 10 tenry
vnnguyendung1 - 0 agasdfasdasdas
vnnguyendung5 - 9 sabo2412
vnnguyendung3 - 1 ducvuvan
vnnguyendung1 - 0 nethonglinh
vnnguyendung2 - 1 jiosaji094
vnnguyendung1 - 0 duckykk
vnnguyendung2 - 0 spade
vnnguyendung1 - 0 monchangcheo
vnnguyendung3 - 7 siro2012
vnnguyendung4 - 0 nonameinw
vnnguyendung1 - 12 docuong
vnnguyendung0 - 1 ellis
vnnguyendung3 - 1 imtheking
vnnguyendung1 - 11 at0p1xt
vnnguyendung10 - 0 vominhquang123
vnnguyendung2 - 0 pnthihihehe
vnnguyendung2 - 2 lucatin
vnnguyendung1 - 3 nganbali
vnnguyendung1 - 0 phucnekk2k11
vnnguyendung2 - 1 vietbach99
vnnguyendung1 - 0 anhthuhk18cla
vnnguyendung1 - 0 thuythoitha
vnnguyendung2 - 0 blackandwhite
vnnguyendung2 - 8 thuykien
vnnguyendung6 - 1 phucnguyen301299
vnnguyendung0 - 4 chachacha
vnnguyendung2 - 0 dungrua141
vnnguyendung1 - 0 nhanchiphan
vnnguyendung1 - 0 duogghuyy2706
vnnguyendung1 - 0 determinationvkthanh
vnnguyendung5 - 0 tungnt70
vnnguyendung3 - 0 huytrucksnb
vnnguyendung2 - 1 thegioicuavanh
vnnguyendung1 - 0 spotifydkt
vnnguyendung6 - 0 ashfblsavfb
vnnguyendung7 - 0 herewegooo
vnnguyendung1 - 0 taer0918
vnnguyendung0 - 1 cocvang
vnnguyendung1 - 0 huybuong
vnnguyendung1 - 2 travahuong
vnnguyendung0 - 2 chumchum
vnnguyendung2 - 0 qwertynhan
vnnguyendung8 - 0 hapororo94
vnnguyendung6 - 0 hoangquaan
vnnguyendung3 - 0 adassd
vnnguyendung5 - 9 admingo
vnnguyendung4 - 1 trilt5
vnnguyendung3 - 0 trnmhtrg
vnnguyendung4 - 3 luke911
vnnguyendung0 - 1 thaem
vnnguyendung0 - 1 muaxuanden
vnnguyendung0 - 1 amazon
vnnguyendung6 - 0 lylokutee
vnnguyendung4 - 0 chinhnek123
vnnguyendung1 - 0 phamduong2k5
vnnguyendung3 - 0 tkiet190569
vnnguyendung4 - 0 skylonely
vnnguyendung10 - 12 ok123456
vnnguyendung4 - 0 iydiydy357
vnnguyendung1 - 0 iamhaeun010908
vnnguyendung3 - 0 hrhud7
vnnguyendung1 - 0 tinatina
vnnguyendung1 - 0 girlvipk00
vnnguyendung4 - 0 tringo
vnnguyendung1 - 0 nuocdihayday2702
vnnguyendung8 - 3 cocarom
vnnguyendung4 - 6 tondan
vnnguyendung0 - 2 kiendz12
vnnguyendung4 - 0 ngoquangphu
vnnguyendung0 - 2 caroforfun99999
vnnguyendung0 - 26 gomukupro33333
vnnguyendung6 - 0 khuyenham
vnnguyendung1 - 0 langiao123
vnnguyendung1 - 0 hoangvanhung
vnnguyendung1 - 0 thoant