vnnguyendung
  • Hạng ...
  • Ngọc 739
  • Tỉ lệ thắng 62.85%
  • Chỉ số xã hội 498
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnnguyendung2 - 9 beteoteosg
vnnguyendung16 - 20 kidboy
vnnguyendung7 - 5 suoingoc
vnnguyendung17 - 12 saosaysua
vnnguyendung31 - 12 quachdozz
vnnguyendung8 - 13 huyluxz
vnnguyendung20 - 21 hanalov1
vnnguyendung2 - 8 banmaisweet
vnnguyendung2 - 3 cocvang
vnnguyendung1 - 0 gingl22
vnnguyendung2 - 0 drinkwater
vnnguyendung7 - 0 phuckm17
vnnguyendung0 - 3 ellis
vnnguyendung0 - 2 xuantung91
vnnguyendung4 - 22 thacoanxuong
vnnguyendung0 - 5 muaxuanden
vnnguyendung2 - 15 aikhongsotui
vnnguyendung1 - 19 docuong
vnnguyendung4 - 0 hollanddd9822
vnnguyendung1 - 0 jessicajsc157221537
vnnguyendung17 - 17 nhibuong
vnnguyendung1 - 1 ngocchau2022
vnnguyendung3 - 14 rocket290671
vnnguyendung6 - 6 hdmi2000
vnnguyendung2 - 3 subicomeback
vnnguyendung2 - 1 lexuan22
vnnguyendung1 - 0 emtenbaok9
vnnguyendung12 - 0 chigian123
vnnguyendung2 - 3 tayngang66
vnnguyendung1 - 0 nmlg16
vnnguyendung1 - 4 quynhgiao
vnnguyendung2 - 0 hann1911
vnnguyendung2 - 0 ggdifriend
vnnguyendung0 - 1 director
vnnguyendung2 - 9 huongjep
vnnguyendung3 - 0 emameo
vnnguyendung5 - 10 tenry
vnnguyendung1 - 0 agasdfasdasdas
vnnguyendung5 - 9 sabo2412
vnnguyendung3 - 1 ducvuvan
vnnguyendung1 - 0 nethonglinh
vnnguyendung2 - 1 jiosaji094
vnnguyendung1 - 0 duckykk
vnnguyendung2 - 0 spade
vnnguyendung1 - 0 monchangcheo
vnnguyendung3 - 7 siro2012
vnnguyendung4 - 0 nonameinw
vnnguyendung3 - 1 imtheking
vnnguyendung1 - 11 at0p1xt
vnnguyendung10 - 0 vominhquang123
vnnguyendung2 - 0 pnthihihehe
vnnguyendung2 - 2 lucatin
vnnguyendung1 - 3 nganbali
vnnguyendung1 - 0 phucnekk2k11
vnnguyendung2 - 1 vietbach99
vnnguyendung1 - 0 anhthuhk18cla
vnnguyendung1 - 0 thuythoitha
vnnguyendung2 - 0 blackandwhite
vnnguyendung2 - 8 thuykien
vnnguyendung6 - 1 phucnguyen301299
vnnguyendung0 - 4 chachacha
vnnguyendung2 - 0 dungrua141
vnnguyendung1 - 0 nhanchiphan
vnnguyendung1 - 0 duogghuyy2706
vnnguyendung1 - 0 determinationvkthanh
vnnguyendung5 - 0 tungnt70
vnnguyendung3 - 0 huytrucksnb
vnnguyendung2 - 1 thegioicuavanh
vnnguyendung1 - 0 spotifydkt
vnnguyendung6 - 0 ashfblsavfb
vnnguyendung7 - 0 herewegooo
vnnguyendung1 - 0 taer0918
vnnguyendung1 - 0 huybuong
vnnguyendung1 - 2 travahuong
vnnguyendung0 - 2 chumchum
vnnguyendung2 - 0 qwertynhan
vnnguyendung8 - 0 hapororo94
vnnguyendung6 - 0 hoangquaan
vnnguyendung3 - 0 adassd
vnnguyendung5 - 9 admingo
vnnguyendung4 - 1 trilt5
vnnguyendung3 - 0 trnmhtrg
vnnguyendung4 - 3 luke911
vnnguyendung0 - 1 thaem
vnnguyendung0 - 1 amazon
vnnguyendung6 - 0 lylokutee
vnnguyendung4 - 0 chinhnek123
vnnguyendung1 - 0 phamduong2k5
vnnguyendung3 - 0 tkiet190569
vnnguyendung4 - 0 skylonely
vnnguyendung10 - 12 ok123456
vnnguyendung4 - 0 iydiydy357
vnnguyendung1 - 0 iamhaeun010908
vnnguyendung3 - 0 hrhud7
vnnguyendung1 - 0 tinatina
vnnguyendung1 - 0 girlvipk00
vnnguyendung4 - 0 tringo
vnnguyendung1 - 0 nuocdihayday2702
vnnguyendung8 - 3 cocarom
vnnguyendung4 - 6 tondan