vnnguyendung
  • Hạng 141
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 3
  • Tỉ lệ thắng 63.29%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnnguyendung2 - 4 buibuon
vnnguyendung1 - 3 buumbuum
vnnguyendung1 - 16 poppai
vnnguyendung4 - 13 ltb0506
vnnguyendung1 - 0 chienadamm
vnnguyendung4 - 2 nguyenvancu
vnnguyendung1 - 0 tuyetxinhdep
vnnguyendung4 - 0 pthao3799
vnnguyendung0 - 1 nttthuy
vnnguyendung0 - 2 sauminh
vnnguyendung2 - 0 khoailangnuong
vnnguyendung0 - 1 chauky77
vnnguyendung1 - 0 caothu1
vnnguyendung3 - 1 concac
vnnguyendung4 - 0 phangiahuy
vnnguyendung4 - 0 ancoi
vnnguyendung3 - 0 jjjjjjbgtrfbhuyhj
vnnguyendung4 - 0 heliosss
vnnguyendung4 - 0 sakai
vnnguyendung0 - 1 matngu1
vnnguyendung1 - 0 binhcute332007
vnnguyendung3 - 3 kentpham
vnnguyendung3 - 0 toancfm
vnnguyendung11 - 2 vincenttrung12
vnnguyendung3 - 13 phuongkitty
vnnguyendung5 - 0 luvsomeone
vnnguyendung1 - 0 dundun
vnnguyendung4 - 0 nikeqww
vnnguyendung3 - 0 nhucute05
vnnguyendung10 - 1 leevi
vnnguyendung0 - 1 oooooooooooooooooooo
vnnguyendung0 - 1 cuibap
vnnguyendung5 - 0 kim222
vnnguyendung1 - 0 loanphuong
vnnguyendung2 - 0 ngoc95
vnnguyendung2 - 0 matngu
vnnguyendung2 - 0 locyeu204
vnnguyendung1 - 0 academy99
vnnguyendung4 - 0 pqthangpt
vnnguyendung1 - 0 anhkiet2021
vnnguyendung2 - 0 panda
vnnguyendung0 - 1 kidboy
vnnguyendung1 - 0 heavy
vnnguyendung0 - 4 matbiec
vnnguyendung1 - 0 thutrang
vnnguyendung1 - 1 chuotbobo
vnnguyendung1 - 0 paduc
vnnguyendung2 - 10 lamcaro
vnnguyendung0 - 3 trannhat
vnnguyendung4 - 9 buitoi21
vnnguyendung1 - 12 yellowrain
vnnguyendung0 - 1 hoaanhdao2008
vnnguyendung5 - 0 vivo56
vnnguyendung2 - 5 thanhlong
vnnguyendung4 - 8 scp67892021
vnnguyendung6 - 5 worldisad
vnnguyendung0 - 3 luvie
vnnguyendung0 - 1 jang80
vnnguyendung1 - 4 pepopo
vnnguyendung3 - 0 phongtuan
vnnguyendung1 - 0 hinhin
vnnguyendung1 - 0 lenguyen555
vnnguyendung1 - 0 heoconnnn
vnnguyendung2 - 0 yenthanh446
vnnguyendung1 - 1 tranngocbaothy
vnnguyendung2 - 0 ngoc13
vnnguyendung3 - 3 dangky1lan
vnnguyendung3 - 0 giakhan
vnnguyendung1 - 0 sotglaa
vnnguyendung0 - 1 vientuong
vnnguyendung0 - 4 newnew
vnnguyendung8 - 11 gatamky2020
vnnguyendung1 - 0 luckystar
vnnguyendung3 - 0 baonhi
vnnguyendung5 - 0 thuthu2021
vnnguyendung1 - 0 dhkdhk333
vnnguyendung7 - 0 kienepi
vnnguyendung3 - 0 mocnhien1133
vnnguyendung3 - 7 nguyenvuhoang21
vnnguyendung2 - 0 tulongnhumot
vnnguyendung1 - 1 mazuong2k
vnnguyendung2 - 0 pehan12
vnnguyendung1 - 0 vuabip
vnnguyendung2 - 0 trang11
vnnguyendung2 - 0 thui123
vnnguyendung1 - 0 hisskyone
vnnguyendung0 - 1 chuotmom
vnnguyendung1 - 0 moderntalking1984
vnnguyendung1 - 0 heloel
vnnguyendung2 - 0 blvckvine
vnnguyendung3 - 0 tuilatrum
vnnguyendung2 - 0 nhungoc22
vnnguyendung1 - 2 hieuhieuhieu
vnnguyendung3 - 0 quandjgaming
vnnguyendung1 - 0 alphax
vnnguyendung1 - 0 yoshida
vnnguyendung2 - 0 ahnsohee
vnnguyendung1 - 0 dembuon
vnnguyendung2 - 0 anhtuandepzai97
vnnguyendung1 - 0 maiho1055