happykid76
  • Hạng 142
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 5
  • Tỉ lệ thắng 61.39%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
happykid761 - 2 sbc1111
happykid760 - 1 jerry
happykid766 - 0 tan2002av
happykid762 - 7 matbiec
happykid761 - 15 scp67892021
happykid761 - 0 lamcaro2
happykid765 - 1 abc1235
happykid766 - 0 docaobang007
happykid761 - 0 dsvdsjnlkvn
happykid763 - 1 selockhieu
happykid762 - 0 minhanh0110
happykid7612 - 2 anhkhadeptrai
happykid765 - 15 yellowrain
happykid763 - 0 nhiculaiduccuop
happykid763 - 13 lamcaro
happykid767 - 2 choco
happykid763 - 0 gialinhsuun
happykid760 - 1 tuanlongtt
happykid761 - 0 mikochan
happykid765 - 28 buitoi21
happykid763 - 0 kmmmm
happykid761 - 1 xanhlacay
happykid762 - 3 buibuon
happykid762 - 0 hehehehe
happykid766 - 1 gup222
happykid763 - 5 vuacotrongmo
happykid768 - 4 duykhoi
happykid763 - 1 vokophi
happykid762 - 0 ancoi
happykid762 - 0 dechematnao
happykid761 - 0 s2thuphuongs2
happykid763 - 0 minhminh59
happykid765 - 1 pthao3799
happykid765 - 0 charlineee
happykid764 - 0 gl135
happykid763 - 0 playboy
happykid761 - 0 anhkiet
happykid766 - 1 bekem
happykid763 - 0 hieenr2021
happykid763 - 0 ducduyho
happykid761 - 1 vodanh
happykid764 - 0 anhngo1990
happykid766 - 0 somayqua
happykid761 - 3 kentpham
happykid764 - 1 huynhthehau
happykid760 - 1 qindy
happykid761 - 0 b1998
happykid761 - 0 datphann
happykid765 - 0 yang12
happykid768 - 0 hoangthu
happykid762 - 0 hoaiduc123
happykid760 - 2 cuong97
happykid761 - 0 thinu0612
happykid762 - 0 fubetaro
happykid764 - 0 kingsupergame
happykid760 - 1 tygirl
happykid761 - 0 trungtruc1203
happykid762 - 0 wasabi
happykid763 - 0 masiaosaso
happykid761 - 0 longgodf
happykid761 - 0 sontkhd212004
happykid761 - 14 newnew
happykid762 - 0 anhphu
happykid765 - 1 thuthu2021
happykid769 - 1 kienepi
happykid760 - 1 caronopro
happykid7615 - 12 quanghung9999
happykid761 - 0 tructran
happykid760 - 1 serahwang
happykid761 - 0 tuoiconrong
happykid762 - 1 chuotbobo
happykid760 - 1 buonnhoem
happykid7610 - 16 gatamky2020
happykid766 - 8 nguyenvuhoang21
happykid766 - 0 accdif
happykid760 - 2 sauminh
happykid767 - 3 hieu08042005az
happykid762 - 0 phuongaa
happykid761 - 0 vyga123
happykid760 - 2 gafbuwj
happykid766 - 0 phuc123123
happykid763 - 0 dongnehehe
happykid764 - 0 minhnguyendtqn
happykid763 - 1 phong1
happykid7610 - 0 kakakakikiki
happykid761 - 1 kikiiscoming
happykid762 - 5 kehuydiet2802
happykid761 - 3 hieuhieuhieu
happykid766 - 0 maiho1055
happykid760 - 1 vnmotor
happykid767 - 14 phuongkitty
happykid760 - 1 thaoo
happykid761 - 1 lyphen
happykid760 - 1 vientuong
happykid760 - 4 thanhthanh2k7
happykid761 - 0 emgalamnhuongemnha
happykid761 - 3 giohoang
happykid760 - 2 nan007
happykid766 - 1 hangnguyenthi
happykid763 - 1 tugnpham