happykid76
  • Hạng 465
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,048
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.13%
  • Chỉ số xã hội 367
  • Chỉ số đam mê 4.90
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
happykid761 - 0 quangjeon
happykid762 - 6 nguyenduyduc
happykid762 - 0 caroman9
happykid765 - 7 silverfang
happykid762 - 0 daniilpetrakov
happykid765 - 0 chaucute
happykid760 - 1 tdthuan2021
happykid764 - 7 carohcm
happykid761 - 4 akirakun
happykid761 - 0 byeyou
happykid763 - 0 phuong2jjj9036
happykid762 - 1 hehihoha
happykid762 - 0 giainghi11
happykid761 - 3 sonbinnnnn
happykid761 - 2 nttthuy
happykid760 - 1 sabo2412
happykid761 - 0 ducatuan2020
happykid760 - 1 trieuvanquanglinh
happykid762 - 0 lucadeptrai
happykid761 - 0 tessiecute
happykid761 - 0 pouralways
happykid761 - 1 embeoden
happykid761 - 0 nguoilichsu
happykid764 - 4 nuhondanhroi
happykid763 - 0 gigamax
happykid761 - 0 tuongpromax
happykid767 - 1 phongdang5492
happykid760 - 2 a4toto
happykid763 - 0 duytrung1991
happykid761 - 0 lealia
happykid763 - 0 aothatday2001
happykid760 - 3 chopper
happykid761 - 21 northstar2000
happykid762 - 0 longsua
happykid760 - 6 vikend
happykid767 - 0 trungthuc
happykid761 - 4 iamkevin79nhatrang
happykid761 - 2 vientuong
happykid760 - 1 poseidon
happykid761 - 0 minhyb
happykid761 - 0 raidam20
happykid764 - 3 manhlama01
happykid764 - 3 pqd1306
happykid761 - 1 nevergiveup
happykid764 - 0 huynmopg
happykid760 - 2 phamphuhung
happykid768 - 1 playcaro20
happykid760 - 2 demonking
happykid760 - 2 nguyenhonganh
happykid761 - 1 suoingoc
happykid765 - 1 loojc1000
happykid761 - 0 vultohyeah
happykid765 - 7 ngang123
happykid762 - 1 minhvodich
happykid765 - 0 hongnhung96
happykid760 - 1 choiluon
happykid761 - 4 dangkyqd
happykid762 - 0 bongbongmua12
happykid764 - 2 mokemoke
happykid761 - 4 blackzk
happykid763 - 4 matrancaro
happykid761 - 1 jiji001
happykid760 - 2 phuczelo
happykid760 - 2 yangyang
happykid760 - 2 linhmiu
happykid763 - 9 gomoko
happykid760 - 1 toiyeuem
happykid762 - 0 phucly
happykid761 - 2 cutibinhchau
happykid761 - 0 tonyhoang
happykid762 - 0 omgtnc
happykid762 - 0 crisdevilgamer
happykid761 - 3 huunhu66
happykid763 - 0 nguyenmanhlama01
happykid762 - 4 waifu207otaku
happykid7613 - 2 chung12345
happykid764 - 15 tungcaro
happykid761 - 0 gmafk
happykid760 - 1 kungfugirl
happykid765 - 0 hoainho
happykid766 - 0 dksdud
happykid760 - 2 arsenalfc96
happykid760 - 4 kyhoi
happykid762 - 1 cuccu
happykid761 - 2 minhhuy1108
happykid762 - 6 son23
happykid7611 - 3 nxn3427
happykid762 - 4 lamcaro2
happykid761 - 0 dragonbg
happykid765 - 4 ok123456
happykid761 - 1 khanh2k6
happykid765 - 1 votinh111012
happykid761 - 0 bonam
happykid766 - 10 conmuaphun
happykid760 - 2 anhkhongquantam
happykid766 - 0 cuacua123
happykid760 - 1 tienphat363
happykid761 - 0 yoko1102
happykid761 - 0 phaodainhobe93
happykid761 - 1 buonnhoem