thuong95
  • Hạng 98
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 61.59%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuong950 - 6 sauminh
thuong953 - 0 matngu14
thuong952 - 1 pqthangpt
thuong952 - 0 thanhnguyen1234
thuong958 - 5 xanhlacay
thuong952 - 1 p180598
thuong956 - 2 huongjep
thuong952 - 0 hidsa2323
thuong954 - 0 yiyi090
thuong951 - 2 lanthanh
thuong951 - 5 buibuon
thuong951 - 0 maruko
thuong954 - 0 thanh1
thuong955 - 0 ngoclan
thuong951 - 0 leconghoan93
thuong952 - 0 pthao3799
thuong955 - 4 yiyi000
thuong951 - 1 cuibap
thuong950 - 1 matngu7
thuong956 - 2 vuacotrongmo
thuong950 - 1 hipro
thuong951 - 6 thanhlong
thuong954 - 0 ngophanbaoquoc
thuong955 - 9 kentpham
thuong954 - 0 hehehehe
thuong951 - 0 nguyenlangthang
thuong951 - 0 ngunhucho
thuong954 - 0 kmmmm
thuong9510 - 51 phuongkitty
thuong959 - 1 khanhquynhks
thuong954 - 0 cocara123
thuong951 - 1 khuekhoi123
thuong950 - 3 pokemon
thuong953 - 0 jjjjjjbgtrfbhuyhj
thuong954 - 0 vodanh
thuong9522 - 13 matngu
thuong951 - 2 nguvcc
thuong950 - 1 heodat91
thuong950 - 2 totoro
thuong953 - 0 exciter150
thuong954 - 0 lephat
thuong950 - 5 scp67892021
thuong950 - 2 thuytinhkhoc
thuong956 - 1 jean52
thuong954 - 1 trungdieu92
thuong951 - 0 army10
thuong954 - 0 cleopatra
thuong951 - 6 forfun
thuong955 - 4 fucklife
thuong950 - 1 heoconhamchoi
thuong951 - 1 nonamevn
thuong952 - 2 b1998
thuong954 - 0 ngonngotngao
thuong951 - 0 phungtien
thuong951 - 0 nhocyeusky
thuong950 - 1 phuongminh
thuong950 - 3 lexuan22
thuong950 - 1 tuanlongtt
thuong955 - 8 gatamky2020
thuong951 - 0 chouchou2611
thuong952 - 0 panda
thuong955 - 0 worldisad
thuong950 - 1 tranvancu
thuong953 - 0 hung8706
thuong953 - 0 trump
thuong959 - 3 ahihi12345
thuong952 - 5 lamcaro
thuong951 - 0 xukawai2
thuong952 - 0 tinh77
thuong956 - 1 trang11
thuong954 - 0 linhcute
thuong950 - 1 dolphin
thuong951 - 0 huynhbaobao
thuong954 - 0 ki2k7
thuong950 - 2 toxuanhoang
thuong951 - 0 linh04052008
thuong951 - 0 giakhanhba
thuong950 - 3 kehuydiet2802
thuong951 - 4 yellowrain
thuong954 - 0 nguvaicadai123q
thuong952 - 0 leanhkhoa123
thuong952 - 0 alphax
thuong950 - 1 husky0403
thuong957 - 0 thuthu
thuong956 - 0 vyblink
thuong952 - 0 cosuoriginals
thuong950 - 1 thiralamay
thuong950 - 1 sirenheadvs
thuong950 - 5 congiola
thuong952 - 0 beotay2016
thuong950 - 1 thanhthanh2k8
thuong950 - 1 thuyanh
thuong952 - 0 vuanhthu1604
thuong950 - 1 thanhthanh2k7
thuong950 - 4 ladieubong
thuong951 - 11 giohoang
thuong953 - 2 berry945
thuong952 - 0 anhthuongg
thuong952 - 0 heoway
thuong952 - 0 thaiasd