thuong95
  • Hạng 607
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,714
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.95%
  • Chỉ số xã hội 379
  • Chỉ số đam mê 2.90
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuong953 - 3 lamcaro2
thuong950 - 1 ndtuan
thuong951 - 0 aiquyvocuc
thuong953 - 0 lingbeo0
thuong951 - 0 shinichinha
thuong952 - 0 soomy
thuong951 - 15 linhlucden
thuong952 - 0 quynhkaka
thuong953 - 0 huytoizz
thuong951 - 0 cocuser
thuong950 - 1 lucatback
thuong954 - 0 nghiacaro
thuong956 - 3 remkeomut
thuong952 - 0 thiengon123
thuong950 - 2 nguyenhuong90
thuong951 - 0 taminhtb123
thuong953 - 1 lekhuong22
thuong952 - 1 danhthithanhlam
thuong951 - 1 heoconhamchoi
thuong952 - 0 lethamm
thuong951 - 0 mycow
thuong950 - 1 quangkohocgioi
thuong951 - 0 doonpy
thuong952 - 0 ledieu22803
thuong951 - 4 alecharry91
thuong9512 - 7 huongjep
thuong951 - 0 hahehu
thuong955 - 2 dongsongbang19
thuong951 - 0 opkhta
thuong950 - 1 wibunotsimpttv2k7
thuong954 - 0 phamtungson1404
thuong952 - 0 thanhhanh2k1
thuong955 - 0 hexoiax
thuong950 - 1 akirakun
thuong950 - 1 thusieudepgai
thuong952 - 0 minhsting
thuong950 - 3 nguyenduyduc
thuong951 - 0 sealight
thuong950 - 1 travahuong
thuong951 - 4 dragoncity113
thuong953 - 0 lucas
thuong956 - 0 duymidorya
thuong954 - 0 starzzz12
thuong953 - 1 huyenmai96
thuong951 - 0 dorabase
thuong952 - 9 nangcanhhoaroi
thuong956 - 0 teemovnkg01
thuong951 - 0 penaldocr7
thuong951 - 0 ukitu
thuong950 - 2 phongan1
thuong952 - 0 ttthien
thuong953 - 0 rumdn23
thuong953 - 0 hxmb26
thuong951 - 0 latalaaa
thuong950 - 1 phongpassio
thuong951 - 0 notme1611
thuong959 - 0 tabrl92
thuong950 - 9 abccuti
thuong950 - 3 robin
thuong952 - 6 vtvtvt
thuong950 - 4 doccocaubai
thuong951 - 6 lvthia1989
thuong9510 - 1 ubauba12
thuong950 - 2 vinhuyen
thuong951 - 0 pireslong
thuong952 - 1 xemphim2022
thuong951 - 0 chuchiemxx
thuong950 - 2 iamkevin79nhatrang
thuong957 - 5 vienpd
thuong952 - 10 phumyhung
thuong950 - 1 poseidon
thuong952 - 0 bimbimoishi
thuong951 - 1 blackzk
thuong951 - 2 tayngang66
thuong956 - 4 caibang
thuong951 - 3 demonking
thuong953 - 1 buher
thuong951 - 0 xh295
thuong951 - 0 huynmopg
thuong951 - 2 phuongly
thuong950 - 10 sinbad
thuong950 - 3 dangtiendung
thuong956 - 3 mokemoke
thuong952 - 7 tranminh90
thuong950 - 1 saobang
thuong950 - 2 chopper
thuong951 - 3 opponeo
thuong952 - 3 choiluon
thuong954 - 0 danhbn
thuong950 - 1 sabo2412
thuong951 - 0 aaaaa
thuong952 - 0 hamy073
thuong951 - 0 emdangicachly
thuong954 - 0 tuongvd
thuong950 - 1 hanpas
thuong954 - 5 cutibinhchau
thuong950 - 1 tralacmi
thuong950 - 1 thanhvan2021
thuong950 - 1 hoangphuc2040
thuong953 - 13 hoangtuanemb