hamynn
  • Hạng 495
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 67.89%
  • Chỉ số xã hội 218
  • Chỉ số đam mê 5.53
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hamynn0 - 3 dungnhinlai
hamynn2 - 0 manhnef123
hamynn2 - 1 hoangtuanemb
hamynn1 - 0 bebi78543
hamynn0 - 3 dksdud
hamynn1 - 6 lamcaro2
hamynn8 - 4 kiennguyen
hamynn0 - 10 matran1
hamynn8 - 2 playcaro20
hamynn3 - 0 bongbongmua12
hamynn1 - 1 tuongsinh
hamynn0 - 6 baygiothangmay
hamynn5 - 3 baniphonere
hamynn1 - 3 lenhhoxung
hamynn1 - 0 dangkyqd
hamynn5 - 6 dangky1lan
hamynn1 - 1 ngocruby9x
hamynn3 - 0 layman
hamynn8 - 9 yingying
hamynn2 - 2 quanglb2001
hamynn3 - 0 hsbst
hamynn3 - 5 cuong97
hamynn4 - 1 umbra123
hamynn3 - 2 ptnhan
hamynn0 - 3 sabo2412
hamynn2 - 0 tabaco9
hamynn1 - 1 kingcaroone
hamynn0 - 5 ngoloi282
hamynn0 - 6 thanhthanh2k8
hamynn0 - 1 chimtrongnoinho
hamynn1 - 0 chuotbobo
hamynn1 - 4 tinhthoixotxa
hamynn0 - 1 chuotmom
hamynn1 - 1 muaxuan123
hamynn1 - 0 gacontapdi
hamynn1 - 0 danhtoanthua
hamynn2 - 0 nonono
hamynn12 - 0 chichi93
hamynn3 - 0 gacontapdi1
hamynn11 - 12 gatsby
hamynn2 - 4 hellokitty
hamynn7 - 1 ducpro0211kk
hamynn2 - 0 hugavjpvailol
hamynn1 - 0 sonbinnnnn
hamynn0 - 5 tuantu123
hamynn2 - 0 baobao123
hamynn3 - 2 zalinh
hamynn11 - 9 huongjep
hamynn3 - 1 carer
hamynn2 - 0 huanhoahong78
hamynn0 - 3 happy123
hamynn3 - 1 hungvip1427
hamynn0 - 2 minhquan58
hamynn3 - 3 nguyenvancu
hamynn13 - 20 trungtcc
hamynn6 - 0 phuongthy
hamynn0 - 1 thanhdat19992894
hamynn49 - 1 ladan6
hamynn6 - 0 votinh001
hamynn1 - 0 anhdaytop1
hamynn2 - 0 cohen
hamynn5 - 2 aty886868
hamynn6 - 1 ngocmonkey
hamynn5 - 0 ssssss
hamynn2 - 0 obby2345hu
hamynn4 - 2 hyemin12
hamynn3 - 1 immaaa
hamynn0 - 2 bangbang
hamynn1 - 8 diemcaro04999
hamynn0 - 4 gomoko
hamynn1 - 0 playboy
hamynn1 - 0 meomeo7h
hamynn1 - 2 honeymoon1991
hamynn3 - 3 matrom26
hamynn3 - 0 longkhanh
hamynn1 - 0 jinzshh
hamynn4 - 0 cr71412
hamynn1 - 0 lucky06012001
hamynn1 - 1 dorabase
hamynn1 - 3 nhatvy2291
hamynn1 - 0 matrom23
hamynn1 - 0 hautrang113
hamynn1 - 7 sbc1111
hamynn0 - 1 caothudauroi123
hamynn2 - 0 hainam2
hamynn5 - 1 sally
hamynn1 - 0 mm0908
hamynn3 - 0 long234
hamynn5 - 1 hailong688
hamynn1 - 0 ltb0506
hamynn3 - 0 bangdaokeo
hamynn1 - 0 ngocvy
hamynn3 - 0 pthao3799
hamynn6 - 7 n1881n
hamynn1 - 1 ruchan
hamynn3 - 4 matrom15
hamynn2 - 5 matrom2
hamynn1 - 0 javodila
hamynn3 - 0 henieken
hamynn0 - 16 scp67892021