hamynn
  • Hạng 172
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 37
  • Tỉ lệ thắng 73.04%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hamynn4 - 0 damviethoa2107
hamynn2 - 0 hoangtranxt
hamynn2 - 0 nhuquynh123
hamynn8 - 1 huongjep
hamynn1 - 0 mnamna22
hamynn0 - 1 sbc1111
hamynn1 - 0 matngu12
hamynn0 - 1 vuacotrongmo
hamynn0 - 1 moitapchoi
hamynn6 - 1 thienma68
hamynn3 - 1 nhandn12
hamynn2 - 0 thangdd
hamynn2 - 0 pthao3799
hamynn2 - 0 hungnguyn
hamynn5 - 0 keiju
hamynn3 - 0 yenle123
hamynn4 - 15 phuongkitty
hamynn2 - 1 colen2
hamynn3 - 0 kim222
hamynn2 - 2 vitconhaman
hamynn1 - 0 fawkes1230
hamynn1 - 0 jasam
hamynn2 - 3 nguyenvancu
hamynn0 - 2 nguvcc
hamynn4 - 0 shochu
hamynn3 - 2 army13
hamynn2 - 0 banhmilongnach
hamynn4 - 11 army12
hamynn0 - 14 scp67892021
hamynn1 - 0 phatpro123
hamynn3 - 0 chayngu
hamynn2 - 5 cuong97
hamynn3 - 2 anhanhdat
hamynn1 - 2 army10
hamynn1 - 0 wwwwwwwww
hamynn0 - 1 happy123
hamynn28 - 2 gl135
hamynn5 - 0 abc12334
hamynn1 - 0 rexnguyen
hamynn1 - 0 b1998
hamynn3 - 2 buitoi21
hamynn1 - 0 linhcute
hamynn2 - 4 lamcaro
hamynn3 - 0 datzero
hamynn1 - 0 huongkute
hamynn2 - 0 linhlinhasdwgbrtwr
hamynn1 - 0 asean
hamynn10 - 4 nguvaicadai123q
hamynn6 - 0 locastt
hamynn2 - 0 xukawai2
hamynn1 - 1 trucmai
hamynn6 - 0 vungoctung123s
hamynn5 - 4 dangky1lan
hamynn1 - 0 amamory
hamynn2 - 0 vodanh
hamynn4 - 0 orang
hamynn7 - 0 pehan12
hamynn4 - 1 mazuong2k
hamynn1 - 0 noname05e
hamynn2 - 0 hoangkhang64qc
hamynn5 - 1 vy1132213
hamynn0 - 5 rip001
hamynn4 - 1 sonbacdau
hamynn9 - 1 kienepi
hamynn2 - 2 skywalker
hamynn5 - 2 hhhbros
hamynn1 - 3 yellowrain
hamynn3 - 3 nguyenvuhoang21
hamynn2 - 0 vfghdcwehs
hamynn5 - 0 vyga123
hamynn3 - 0 viviiii
hamynn2 - 0 lhuuphng2007
hamynn2 - 0 khiem1282
hamynn2 - 1 ae0000056
hamynn14 - 0 quynhnt
hamynn3 - 0 bin2009
hamynn1 - 0 hieuhieuhieu
hamynn1 - 0 heodat91
hamynn3 - 0 anhtuandepzai97
hamynn7 - 7 gatamky2020
hamynn1 - 0 vuabip
hamynn1 - 0 danly1320
hamynn2 - 0 mokim1066
hamynn0 - 2 thanhthanh2k7
hamynn1 - 0 baotran
hamynn1 - 1 dinhvanvoi
hamynn1 - 3 congiola
hamynn2 - 0 caro21
hamynn1 - 1 beyou123
hamynn3 - 0 phuongha
hamynn0 - 3 giohoang
hamynn0 - 2 thuyanh
hamynn9 - 5 atdmobile
hamynn1 - 2 canhty
hamynn4 - 0 legendary
hamynn2 - 0 ddddd
hamynn2 - 0 thanhquoc
hamynn5 - 15 gatamky2014
hamynn0 - 1 nan007
hamynn0 - 2 linhneechan