huynhbaobao
  • Hạng 56
  • Ngọc 1,374
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.29%
  • Chỉ số xã hội 481
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huynhbaobao22 - 29 vesau
huynhbaobao11 - 20 hatcatnho
huynhbaobao8 - 0 beyonth
huynhbaobao4 - 0 ponio
huynhbaobao10 - 14 happy123
huynhbaobao18 - 21 ngocdinh
huynhbaobao19 - 27 phuongminh
huynhbaobao1 - 0 hungbm
huynhbaobao1 - 14 beteoteosg
huynhbaobao25 - 31 vanvolang
huynhbaobao3 - 7 cocvang
huynhbaobao1 - 0 longqwe
huynhbaobao1 - 0 vietnamcom
huynhbaobao0 - 2 xuantung91
huynhbaobao8 - 20 aikhongsotui
huynhbaobao1 - 1 dindin
huynhbaobao10 - 15 hoagiay123
huynhbaobao1 - 3 ellis
huynhbaobao3 - 9 ampen
huynhbaobao7 - 4 vuongkhanh
huynhbaobao0 - 4 rocket290671
huynhbaobao2 - 0 sakurajp
huynhbaobao4 - 1 cuncun
huynhbaobao3 - 0 cfxzda11
huynhbaobao1 - 0 minhdoa
huynhbaobao1 - 0 trianhcaro
huynhbaobao5 - 10 huongjep
huynhbaobao11 - 0 dieusao282007
huynhbaobao5 - 0 hoangsamc3
huynhbaobao3 - 0 builamkn
huynhbaobao4 - 4 docuong
huynhbaobao0 - 2 winxp
huynhbaobao3 - 0 trantuhjldw
huynhbaobao15 - 3 binhganhep
huynhbaobao2 - 0 tungdeptrai
huynhbaobao2 - 1 pngodfather
huynhbaobao1 - 0 thegoodgun
huynhbaobao6 - 9 nganbali
huynhbaobao6 - 8 lunox
huynhbaobao5 - 2 bumchiu
huynhbaobao0 - 1 meohoang123
huynhbaobao8 - 16 siro2012
huynhbaobao1 - 0 newnewnew
huynhbaobao2 - 0 phuocminh
huynhbaobao2 - 0 trinhxi1
huynhbaobao0 - 1 nguyenmanhlama01
huynhbaobao3 - 0 tintrungnguyen2210
huynhbaobao3 - 9 hdmi2000
huynhbaobao1 - 1 ptmq23082006
huynhbaobao2 - 0 khangnguyen2
huynhbaobao1 - 0 nghia35
huynhbaobao0 - 3 chupchup
huynhbaobao0 - 2 nhatnhatsl
huynhbaobao0 - 1 dilinh01
huynhbaobao2 - 0 baosieuvip
huynhbaobao1 - 0 ryanle94
huynhbaobao0 - 2 alienware
huynhbaobao3 - 0 hubgw
huynhbaobao1 - 1 truonggatg
huynhbaobao1 - 0 imnotchuong
huynhbaobao3 - 6 sabo2412
huynhbaobao0 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
huynhbaobao4 - 4 daicatan
huynhbaobao4 - 0 spidew
huynhbaobao5 - 2 nguyenthanhdo
huynhbaobao1 - 0 buinguyenthuan
huynhbaobao2 - 0 ducnndpro123
huynhbaobao1 - 0 truongbg123
huynhbaobao2 - 0 vuabeo
huynhbaobao5 - 3 tranletuananh919
huynhbaobao2 - 0 hhhjdajksdggahdggvn
huynhbaobao0 - 1 ngphgdeptrai
huynhbaobao1 - 0 atebitee
huynhbaobao3 - 0 ducvduc2468
huynhbaobao4 - 0 bluekr
huynhbaobao0 - 1 shibangulem
huynhbaobao1 - 1 suport007
huynhbaobao1 - 0 tunem
huynhbaobao2 - 0 fdhnky
huynhbaobao2 - 0 adswzxcvbnm
huynhbaobao4 - 0 thuynganho
huynhbaobao2 - 7 thanhthuc
huynhbaobao9 - 3 namnhut
huynhbaobao1 - 0 tdunggg
huynhbaobao1 - 0 hungsnnptnt93
huynhbaobao2 - 0 lamtuandu1903
huynhbaobao0 - 1 vuductuan
huynhbaobao1 - 0 dfhrthtre
huynhbaobao0 - 3 wibunotsimpttv2k7
huynhbaobao1 - 0 reese0208
huynhbaobao2 - 1 docterc
huynhbaobao3 - 0 huynhtridoan
huynhbaobao4 - 3 hannie
huynhbaobao0 - 1 vangbacdaquy
huynhbaobao0 - 1 tomcuamuc
huynhbaobao3 - 0 katenhikate2008
huynhbaobao1 - 0 htttt
huynhbaobao1 - 0 teismokers
huynhbaobao0 - 1 porsche911
huynhbaobao3 - 0 iq2000cuavy