huynhbaobao
  • Hạng 190
  • Ngọc 1,023
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.31%
  • Chỉ số xã hội 446
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huynhbaobao12 - 12 phuongminh
huynhbaobao3 - 5 ampen
huynhbaobao12 - 15 vanvolang
huynhbaobao12 - 9 vesau
huynhbaobao11 - 4 ngocdinh
huynhbaobao7 - 9 hoagiay123
huynhbaobao5 - 8 happy123
huynhbaobao1 - 1 ptmq23082006
huynhbaobao1 - 2 nganbali
huynhbaobao0 - 1 ellis
huynhbaobao2 - 0 khangnguyen2
huynhbaobao1 - 0 nghia35
huynhbaobao0 - 3 chupchup
huynhbaobao0 - 2 nhatnhatsl
huynhbaobao0 - 1 dilinh01
huynhbaobao2 - 0 baosieuvip
huynhbaobao1 - 0 ryanle94
huynhbaobao0 - 2 alienware
huynhbaobao5 - 2 vuongkhanh
huynhbaobao3 - 0 hubgw
huynhbaobao1 - 1 truonggatg
huynhbaobao1 - 0 imnotchuong
huynhbaobao3 - 6 sabo2412
huynhbaobao0 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
huynhbaobao4 - 4 daicatan
huynhbaobao4 - 0 spidew
huynhbaobao5 - 2 nguyenthanhdo
huynhbaobao1 - 0 buinguyenthuan
huynhbaobao2 - 0 ducnndpro123
huynhbaobao1 - 0 truongbg123
huynhbaobao2 - 0 vuabeo
huynhbaobao5 - 3 tranletuananh919
huynhbaobao2 - 0 hhhjdajksdggahdggvn
huynhbaobao0 - 1 ngphgdeptrai
huynhbaobao1 - 0 atebitee
huynhbaobao3 - 0 ducvduc2468
huynhbaobao4 - 0 bluekr
huynhbaobao0 - 1 shibangulem
huynhbaobao1 - 1 suport007
huynhbaobao1 - 0 tunem
huynhbaobao2 - 0 fdhnky
huynhbaobao2 - 0 adswzxcvbnm
huynhbaobao4 - 0 thuynganho
huynhbaobao2 - 7 thanhthuc
huynhbaobao9 - 3 namnhut
huynhbaobao1 - 5 cocvang
huynhbaobao1 - 0 tdunggg
huynhbaobao1 - 0 hungsnnptnt93
huynhbaobao2 - 0 lamtuandu1903
huynhbaobao0 - 1 vuductuan
huynhbaobao1 - 0 dfhrthtre
huynhbaobao0 - 3 wibunotsimpttv2k7
huynhbaobao1 - 0 reese0208
huynhbaobao2 - 1 docterc
huynhbaobao3 - 0 huynhtridoan
huynhbaobao4 - 3 hannie
huynhbaobao0 - 1 vangbacdaquy
huynhbaobao0 - 1 tomcuamuc
huynhbaobao3 - 0 katenhikate2008
huynhbaobao1 - 0 htttt
huynhbaobao1 - 0 teismokers
huynhbaobao0 - 1 porsche911
huynhbaobao3 - 0 iq2000cuavy
huynhbaobao3 - 0 dieuthanh
huynhbaobao4 - 0 onlytrust
huynhbaobao3 - 0 minh2k9nam
huynhbaobao1 - 0 lientinhqeq
huynhbaobao14 - 5 dongnghia119
huynhbaobao2 - 0 vsdfsccda
huynhbaobao1 - 5 zauysd
huynhbaobao0 - 2 muaxuanden
huynhbaobao9 - 2 nhimcoi100120
huynhbaobao2 - 5 saphia
huynhbaobao2 - 0 uaaiztr
huynhbaobao0 - 2 muncute
huynhbaobao1 - 1 thuphuongle99
huynhbaobao0 - 1 caroforfun99999
huynhbaobao1 - 0 joynlnguyen
huynhbaobao6 - 65 phuongkitty
huynhbaobao3 - 0 hongnguquetui66
huynhbaobao2 - 0 nguyendinhchieu2000
huynhbaobao1 - 0 nguyenlamanh
huynhbaobao3 - 0 mrduy
huynhbaobao1 - 0 tuantulen999
huynhbaobao0 - 1 ditmemayadmin
huynhbaobao1 - 0 beskhoicute
huynhbaobao1 - 0 hongthuy141201
huynhbaobao2 - 5 oxoxox
huynhbaobao0 - 2 travahuong
huynhbaobao6 - 0 hackervn
huynhbaobao0 - 1 tahuuson
huynhbaobao3 - 3 kidznguxi1412
huynhbaobao1 - 0 lamquennha
huynhbaobao1 - 5 noodles
huynhbaobao1 - 0 wymc710
huynhbaobao0 - 1 nguyennhisopoor
huynhbaobao5 - 1 giahuylelgt
huynhbaobao4 - 0 congdoanh123
huynhbaobao1 - 0 phanminhvinh
huynhbaobao0 - 2 mblife2021