huynhbaobao
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 834
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 56.58%
  • Chỉ số xã hội 304
  • Chỉ số đam mê 8.10
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huynhbaobao0 - 1 thuphuongle99
huynhbaobao2 - 0 dragoncity113
huynhbaobao1 - 0 hehihoha
huynhbaobao0 - 4 vuabip
huynhbaobao1 - 0 moimoimoimoi
huynhbaobao3 - 0 miormy235
huynhbaobao1 - 0 duymidorya
huynhbaobao1 - 0 dinhnguyenngoc
huynhbaobao5 - 1 nganhuynhshop
huynhbaobao1 - 2 nangcanhhoaroi
huynhbaobao0 - 1 teemovnkg01
huynhbaobao0 - 1 linhlucden
huynhbaobao2 - 6 rimurusama1707
huynhbaobao0 - 3 vantannguyen
huynhbaobao2 - 8 vngn175
huynhbaobao1 - 5 thanhthanh2k8
huynhbaobao7 - 3 nguyenhuong90
huynhbaobao2 - 8 abcabcabc
huynhbaobao1 - 0 hieuxeom
huynhbaobao1 - 0 hung05092010hng
huynhbaobao1 - 5 byeyou
huynhbaobao18 - 2 brlhoathanh03714
huynhbaobao3 - 1 nmhtachi
huynhbaobao1 - 4 celeron4ghz
huynhbaobao1 - 7 carohcm
huynhbaobao4 - 0 nhinhiii1020
huynhbaobao22 - 0 kkkkin
huynhbaobao1 - 0 kim93
huynhbaobao5 - 1 veeee0032
huynhbaobao4 - 0 nguyenphamdinhtoan
huynhbaobao0 - 1 perhaps
huynhbaobao1 - 6 dungnhinlai
huynhbaobao1 - 0 pouralways
huynhbaobao4 - 4 sonbinnnnn
huynhbaobao1 - 0 donghocat
huynhbaobao0 - 1 tamthuong262
huynhbaobao3 - 1 playcaro20
huynhbaobao19 - 3 baosuhuynh
huynhbaobao1 - 0 choidep2021
huynhbaobao2 - 0 devilking
huynhbaobao4 - 0 nmcuong
huynhbaobao0 - 6 phumyhung
huynhbaobao1 - 7 chopper
huynhbaobao1 - 8 lamcaro2
huynhbaobao2 - 0 loojc1000
huynhbaobao7 - 0 thinhnhp
huynhbaobao0 - 4 dietcovid
huynhbaobao3 - 0 dangnhan90
huynhbaobao1 - 0 choicaro
huynhbaobao14 - 6 tokyo
huynhbaobao0 - 3 phuongxoan
huynhbaobao1 - 0 vuongkhanh
huynhbaobao2 - 19 robin
huynhbaobao5 - 2 choiluon
huynhbaobao4 - 1 waifu207otaku
huynhbaobao3 - 0 wocovn
huynhbaobao1 - 2 sabo2412
huynhbaobao3 - 11 matrancaro
huynhbaobao0 - 6 romantic
huynhbaobao4 - 1 hoagiay123
huynhbaobao2 - 3 phamvo
huynhbaobao0 - 3 saulybiet
huynhbaobao3 - 5 huunhu66
huynhbaobao4 - 3 acaroo1
huynhbaobao0 - 1 abccuti
huynhbaobao0 - 1 scp56782021
huynhbaobao1 - 0 lan1990
huynhbaobao3 - 3 baniphonere
huynhbaobao2 - 10 sirqq
huynhbaobao3 - 7 hdmi2000
huynhbaobao3 - 0 crisdevilgamer
huynhbaobao0 - 1 yiryo
huynhbaobao1 - 0 roselove2734
huynhbaobao4 - 1 trungvn
huynhbaobao2 - 0 jenny002
huynhbaobao3 - 0 thatisculua
huynhbaobao1 - 0 minhbaoa01
huynhbaobao1 - 0 thocon2021
huynhbaobao1 - 0 nhatmai
huynhbaobao0 - 3 okemen
huynhbaobao0 - 1 danbienday
huynhbaobao14 - 3 duynho
huynhbaobao2 - 1 cuacua123
huynhbaobao0 - 17 diemcaro04999
huynhbaobao0 - 1 arsenalfc96
huynhbaobao2 - 0 chaodaica
huynhbaobao0 - 1 vesau
huynhbaobao2 - 0 thuadi
huynhbaobao5 - 1 dskdrdarklord
huynhbaobao1 - 0 vtc1412
huynhbaobao5 - 0 danhbnbnbnbnv
huynhbaobao1 - 0 reyouready
huynhbaobao5 - 10 covid19
huynhbaobao2 - 0 fwyha11
huynhbaobao2 - 1 nagaru
huynhbaobao4 - 3 khanhhuyen123
huynhbaobao2 - 1 hyemin12
huynhbaobao1 - 0 vivi216
huynhbaobao2 - 4 tsuyoi
huynhbaobao2 - 1 hassever