lvtrung
  • Hạng 159
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 58.40%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lvtrung1 - 5 forfun
lvtrung5 - 25 phuongkitty
lvtrung3 - 2 nonamevn
lvtrung2 - 10 buitoi21
lvtrung4 - 10 kentpham
lvtrung1 - 0 xuanthanh
lvtrung2 - 0 bb1234
lvtrung2 - 1 sbc1111
lvtrung1 - 1 hoadongtien00
lvtrung2 - 0 chaien123
lvtrung1 - 15 yellowrain
lvtrung1 - 2 khoailangnuong
lvtrung6 - 0 cocara123
lvtrung2 - 0 mino1
lvtrung8 - 9 ltb0506
lvtrung1 - 0 cobebencuaso
lvtrung7 - 0 thienma68
lvtrung1 - 6 thanhlong
lvtrung1 - 0 loanphuong
lvtrung2 - 0 trunghieu87
lvtrung5 - 6 nguvcc
lvtrung2 - 0 nhucute05
lvtrung0 - 1 cuibap
lvtrung2 - 1 quyenhehehe
lvtrung1 - 0 ngoc95
lvtrung0 - 1 matngu
lvtrung2 - 0 lilytran06
lvtrung2 - 0 tipo2007
lvtrung3 - 16 pokemon
lvtrung2 - 0 chauanh
lvtrung2 - 10 matbiec
lvtrung1 - 0 meoooo
lvtrung1 - 0 pqthangpt
lvtrung1 - 0 playboy
lvtrung4 - 8 lamcaro
lvtrung1 - 0 toanluf
lvtrung6 - 0 cuteshit
lvtrung1 - 5 cuong97
lvtrung2 - 3 nguyenvancu
lvtrung1 - 0 heodat91
lvtrung3 - 0 ngocluan
lvtrung1 - 1 binhnhi
lvtrung1 - 1 xuanthupro
lvtrung1 - 1 qindy
lvtrung2 - 9 gatamky2020
lvtrung2 - 0 fannie
lvtrung4 - 0 fubetaro
lvtrung2 - 0 huongjep
lvtrung5 - 1 ahihi123jjj
lvtrung5 - 0 nguyenphuc
lvtrung7 - 0 nguuenthingochan
lvtrung1 - 0 phong12345
lvtrung3 - 10 nguyenvuhoang21
lvtrung2 - 3 dembuon
lvtrung0 - 7 galam
lvtrung7 - 13 pepopo
lvtrung0 - 2 jang80
lvtrung2 - 0 aaaaaaa
lvtrung1 - 0 lexuan22
lvtrung0 - 1 khiconjx
lvtrung0 - 1 nhatmai
lvtrung2 - 0 anhvan
lvtrung1 - 0 mrbryan
lvtrung4 - 0 caro13
lvtrung3 - 1 trucmai
lvtrung2 - 0 xukawai2
lvtrung0 - 2 scp67892021
lvtrung1 - 1 dangky1lan
lvtrung4 - 0 chupachup
lvtrung4 - 0 pehan12
lvtrung1 - 0 pslangtu
lvtrung3 - 0 phuc1231
lvtrung1 - 0 h2so4
lvtrung0 - 16 newnew
lvtrung1 - 0 han12
lvtrung1 - 0 mavuong
lvtrung1 - 1 hfhf115
lvtrung1 - 0 mailan235993
lvtrung1 - 1 asdmobile1
lvtrung0 - 1 bangtam2312
lvtrung1 - 0 ki2k7
lvtrung4 - 3 skywalker
lvtrung4 - 0 thuthu2012
lvtrung1 - 0 camly2603
lvtrung2 - 0 pkphat123
lvtrung3 - 0 ngocxyz123
lvtrung1 - 0 tuyetvan1102
lvtrung3 - 0 maiho1055
lvtrung0 - 1 heoconhamchoi
lvtrung1 - 0 manchausa
lvtrung1 - 0 meobietbay
lvtrung0 - 1 nhocyeusky
lvtrung1 - 0 amanda
lvtrung1 - 2 carophi
lvtrung1 - 0 vnmotor
lvtrung2 - 3 xm123
lvtrung1 - 8 thanhthanh2k7
lvtrung0 - 1 anansieukute
lvtrung1 - 0 nubman
lvtrung1 - 1 longbeevn