lvtrung
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 62.88%
  • Chỉ số xã hội 264
  • Chỉ số đam mê 11.40
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lvtrung12 - 13 arsenalfc96
lvtrung1 - 4 hdmi2000
lvtrung2 - 3 muaxuan123
lvtrung2 - 0 konohamaru
lvtrung3 - 1 dangnhungoclinh
lvtrung4 - 0 minhduclx
lvtrung3 - 0 werfgh
lvtrung3 - 4 tanlamvtpt96
lvtrung1 - 1 hochitrung
lvtrung0 - 6 lamtruong
lvtrung5 - 0 huytq98
lvtrung2 - 0 sami123
lvtrung3 - 1 umbra123
lvtrung1 - 0 yourname1707
lvtrung1 - 3 uizaaaaa
lvtrung1 - 0 donkihote
lvtrung7 - 2 bongbongmua12
lvtrung11 - 2 bamboo
lvtrung1 - 9 trungtc
lvtrung0 - 2 viyeumaden
lvtrung0 - 20 cpcnarin14
lvtrung3 - 0 zu2kreal
lvtrung0 - 2 linda
lvtrung2 - 1 quanglb2001
lvtrung5 - 0 tunghunterhp15
lvtrung5 - 0 phucpham1994
lvtrung3 - 0 hiccc
lvtrung8 - 0 kngoc123
lvtrung1 - 11 cuibap00
lvtrung5 - 1 hoangson0607
lvtrung0 - 3 nhatmai
lvtrung0 - 3 huongq
lvtrung5 - 10 kentpham
lvtrung8 - 0 thuahoai
lvtrung5 - 11 covid19
lvtrung3 - 1 hieulnt
lvtrung5 - 1 votienphat
lvtrung0 - 4 tuantu123
lvtrung3 - 0 tuyetngan92
lvtrung2 - 1 thuykien
lvtrung1 - 0 duan193
lvtrung1 - 3 quangquang
lvtrung1 - 0 hannie
lvtrung13 - 18 gatsby
lvtrung0 - 3 meongoc1999
lvtrung0 - 3 oxoxox
lvtrung0 - 6 lamcaro2
lvtrung1 - 1 mailady
lvtrung4 - 0 phambalinh
lvtrung6 - 11 diemcaro04999
lvtrung19 - 0 dangxuantuyen
lvtrung9 - 0 ngan66426657898
lvtrung0 - 2 baniphonere
lvtrung12 - 1 phanlamthang
lvtrung6 - 0 muvodoi
lvtrung7 - 0 utpham
lvtrung1 - 0 chudda
lvtrung1 - 2 phungtien
lvtrung0 - 2 phuongxoan
lvtrung1 - 0 detoisong
lvtrung19 - 3 peishijinxian
lvtrung8 - 1 duyduy
lvtrung0 - 14 dunglun
lvtrung3 - 1 hanie
lvtrung2 - 0 huongtrang2009
lvtrung1 - 1 lucky06012001
lvtrung1 - 0 xanhlacay
lvtrung0 - 1 yumkhin
lvtrung2 - 0 mavuong
lvtrung1 - 0 vangbacdaquy
lvtrung0 - 1 hongtuoi2711
lvtrung7 - 2 thuy1995
lvtrung1 - 4 zalinh
lvtrung3 - 0 huanhoahong78
lvtrung8 - 10 ltb0506
lvtrung2 - 0 shgdvacacsfdtc7
lvtrung5 - 0 quanghung4011
lvtrung1 - 0 baocr7
lvtrung1 - 0 diemngoc3112
lvtrung1 - 0 sakazuki3835t
lvtrung1 - 0 jason999
lvtrung1 - 0 onecaro
lvtrung1 - 0 viphung
lvtrung0 - 1 duyen10
lvtrung24 - 18 t2030418
lvtrung9 - 1 matrom31
lvtrung6 - 1 immaaa
lvtrung1 - 4 honeymoon1991
lvtrung1 - 0 son123456
lvtrung3 - 1 rubik6958
lvtrung1 - 6 gup222
lvtrung1 - 0 khoa12345
lvtrung2 - 0 long234
lvtrung2 - 8 mothaibabon
lvtrung1 - 22 yellowrain
lvtrung1 - 0 suoingoc
lvtrung1 - 2 thuong95
lvtrung2 - 1 hoadongtien00
lvtrung3 - 1 ngocluan
lvtrung0 - 1 ngannguyen