lvtrung
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 304
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.26%
  • Chỉ số xã hội 371
  • Chỉ số đam mê 3.37
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lvtrung1 - 0 quynhgiao
lvtrung0 - 1 vuabip
lvtrung1 - 0 sungirl
lvtrung1 - 0 hoaanhdao2008
lvtrung0 - 1 cahuvui
lvtrung1 - 2 meocute30t
lvtrung3 - 0 thienthanjukem
lvtrung1 - 0 vuthienthanh
lvtrung1 - 5 hdmi2000
lvtrung1 - 1 cumeo
lvtrung1 - 2 nguyenduyduc
lvtrung1 - 3 xuanthupro
lvtrung0 - 3 phumyhung
lvtrung1 - 0 xinmotlanthang
lvtrung10 - 15 hsghoa
lvtrung2 - 0 toloveru
lvtrung1 - 0 nguyenmanhlama01
lvtrung1 - 0 phudfssgtr
lvtrung2 - 0 nonamefire
lvtrung0 - 1 hocchoicaro
lvtrung3 - 0 buinhung
lvtrung1 - 0 hoangthiem88
lvtrung1 - 0 cocuser
lvtrung1 - 1 phuongly
lvtrung2 - 0 tranlybichngoc
lvtrung0 - 1 alecharry91
lvtrung8 - 0 minzxje
lvtrung3 - 0 suzi157
lvtrung0 - 2 linhlucden
lvtrung4 - 1 myanhtran04
lvtrung1 - 1 haimientay
lvtrung13 - 0 giainghi11
lvtrung3 - 0 xxxshin2k4xxx
lvtrung3 - 0 thinpham
lvtrung3 - 2 biktyne
lvtrung3 - 0 ci0mimi
lvtrung2 - 0 covit0310
lvtrung3 - 5 quoccanh03
lvtrung2 - 0 taladanbienma
lvtrung2 - 0 trungthuc
lvtrung2 - 2 akirakun
lvtrung0 - 1 tranhoabroland
lvtrung3 - 0 lionking
lvtrung0 - 2 rimurusama1707
lvtrung1 - 0 ngaaaaaaa
lvtrung2 - 0 vhunggodplzyer
lvtrung1 - 0 ekxanh
lvtrung0 - 1 teemovnkg01
lvtrung4 - 0 huydenc4ro
lvtrung1 - 0 hiadufc
lvtrung2 - 2 thuyt1
lvtrung2 - 1 trunghieu87
lvtrung1 - 1 heoway
lvtrung4 - 0 hoahaiduong
lvtrung7 - 15 nguyenchausang
lvtrung1 - 0 hihi112
lvtrung1 - 6 dangkyqd
lvtrung5 - 2 thiengon123
lvtrung0 - 1 manhlama01
lvtrung1 - 0 cuonganwc
lvtrung2 - 2 kaitokun
lvtrung1 - 0 tam12
lvtrung0 - 2 byeyou
lvtrung4 - 0 anhbeo88
lvtrung6 - 2 playcaro20
lvtrung1 - 2 hxmb26
lvtrung5 - 1 xmdttnvkl
lvtrung1 - 0 luckystar
lvtrung2 - 1 thienthan999
lvtrung0 - 5 leksyenjtrankg
lvtrung13 - 6 choiluon
lvtrung4 - 0 didichoicaro
lvtrung2 - 0 ytr6gfb5r5f
lvtrung0 - 8 chopper
lvtrung1 - 0 homaitrucmy
lvtrung0 - 1 robin
lvtrung1 - 0 hanpas
lvtrung1 - 0 son23
lvtrung2 - 0 lipilittle
lvtrung9 - 1 tuongvd
lvtrung1 - 0 delta
lvtrung0 - 1 huuminh1989
lvtrung4 - 0 top100caro
lvtrung0 - 1 endlesslove
lvtrung2 - 2 minhbz2
lvtrung2 - 0 bemeocute
lvtrung6 - 1 ok1230ok
lvtrung3 - 0 thanhshaker
lvtrung0 - 2 kungfugirl
lvtrung1 - 3 tuyetmuahe
lvtrung0 - 1 okbaby
lvtrung2 - 0 thuyyy
lvtrung1 - 1 pqd1306
lvtrung0 - 1 mayakieu
lvtrung0 - 1 mikochan
lvtrung0 - 1 badboy
lvtrung3 - 0 waifu207otaku
lvtrung0 - 1 huunhu66
lvtrung0 - 19 lukaku
lvtrung0 - 2 dietcovid