phuongminh
  • Hạng 176
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 80
  • Tỉ lệ thắng 58.78%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 8.40
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh0 - 3 onlytrust
phuongminh0 - 1 hoangthienxa
phuongminh3 - 0 huytieu
phuongminh0 - 20 concua2
phuongminh1 - 3 bemuoi
phuongminh1 - 3 dangnhungoclinh
phuongminh12 - 9 rubygiahan
phuongminh1 - 0 reyouready
phuongminh8 - 0 werfgh
phuongminh2 - 0 annaa99
phuongminh1 - 0 trantrongw
phuongminh3 - 0 sangp7785
phuongminh1 - 0 anhphiooo
phuongminh2 - 0 nhocyeusky
phuongminh0 - 3 chubin1999
phuongminh4 - 0 tomtep
phuongminh2 - 0 huanhoahong78
phuongminh0 - 1 hochitrung
phuongminh3 - 0 sagocarer
phuongminh7 - 1 chanhhhh
phuongminh1 - 4 gacondichoi
phuongminh1 - 0 hyemin12
phuongminh0 - 1 phungtien
phuongminh3 - 1 toanluf
phuongminh0 - 1 h2so4
phuongminh6 - 3 nohssiwi
phuongminh9 - 10 viyeumaden
phuongminh2 - 0 dksdud
phuongminh4 - 1 hiccc
phuongminh4 - 1 leminhthai
phuongminh0 - 8 cpcnarin14
phuongminh3 - 0 bancuatoi
phuongminh8 - 0 playboy
phuongminh2 - 2 amius
phuongminh2 - 1 lamtruong
phuongminh0 - 2 linda
phuongminh13 - 2 quynhnt
phuongminh2 - 4 sabo2412
phuongminh5 - 0 gacontapdi1
phuongminh7 - 0 minhthanh2603
phuongminh1 - 1 oxoxox
phuongminh1 - 0 truong123
phuongminh0 - 6 trungtc
phuongminh3 - 5 chimtrongnoinho
phuongminh1 - 0 vanvolang
phuongminh5 - 6 tanlamvtpt96
phuongminh0 - 2 cuccu
phuongminh0 - 4 thanhthanh2k7
phuongminh2 - 4 medie
phuongminh1 - 3 trungdavid17
phuongminh1 - 1 duan193
phuongminh1 - 0 dimzom312
phuongminh1 - 0 vodactho92
phuongminh1 - 4 hieulnt
phuongminh1 - 3 phuongxoan
phuongminh1 - 0 saosaysua
phuongminh1 - 0 nhipcautre21
phuongminh0 - 1 dolphin
phuongminh2 - 1 trungoh1010
phuongminh2 - 9 tuantu123
phuongminh1 - 11 arsenalfc96
phuongminh3 - 0 khachmankhien
phuongminh1 - 0 levminh
phuongminh0 - 7 uizaaaaa
phuongminh2 - 2 nampro
phuongminh4 - 6 minhquan58
phuongminh1 - 4 duongggg
phuongminh5 - 1 bangdaokeo
phuongminh3 - 1 ok123456
phuongminh1 - 1 ngocsonhb
phuongminh2 - 0 socnau
phuongminh6 - 1 shine
phuongminh0 - 12 vuhoang21
phuongminh3 - 6 gatsby
phuongminh1 - 1 carer
phuongminh2 - 1 phanquy00
phuongminh0 - 1 london5
phuongminh2 - 0 quyetphanhuy3105
phuongminh2 - 0 thuong95
phuongminh1 - 2 yingying
phuongminh0 - 2 nampleiku81
phuongminh1 - 0 hyugan
phuongminh1 - 0 lwhlng
phuongminh2 - 1 ltb0605
phuongminh5 - 1 idontknow23
phuongminh3 - 0 bangbang
phuongminh3 - 1 winpro
phuongminh3 - 0 ngocvy
phuongminh3 - 7 nguyenvancu
phuongminh1 - 0 behanday
phuongminh7 - 0 yoko1102
phuongminh3 - 9 fucklife
phuongminh5 - 0 cogaidentuhuvo
phuongminh4 - 0 hoangminhvnnv
phuongminh4 - 0 hakuzo
phuongminh2 - 6 scp67892021
phuongminh1 - 0 fbngohai
phuongminh12 - 0 vyvy123456
phuongminh3 - 8 ltb0506
phuongminh2 - 1 nhatmai