phuongminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 626
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.88%
  • Chỉ số xã hội 506
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh25 - 20 hoagiay123
phuongminh2 - 14 beteoteosg
phuongminh15 - 0 julieeee3322
phuongminh0 - 5 nguoidingangqua
phuongminh6 - 7 cocvang
phuongminh5 - 0 beyonth
phuongminh27 - 19 huynhbaobao
phuongminh6 - 7 ngocdinh
phuongminh30 - 25 vanvolang
phuongminh8 - 8 hatcatnho
phuongminh3 - 2 longqwe
phuongminh6 - 12 nhakhach175
phuongminh21 - 14 ampen
phuongminh11 - 10 thuphuongle99
phuongminh1 - 0 vietnamcom
phuongminh2 - 0 nlthaonhi
phuongminh3 - 1 huuhaohan322001
phuongminh1 - 8 aikhongsotui
phuongminh2 - 5 rocket290671
phuongminh3 - 2 simple00000
phuongminh9 - 8 onlytrust
phuongminh23 - 2 phanchuongkg
phuongminh3 - 0 minskhn1990
phuongminh0 - 3 muaxuanden
phuongminh1 - 0 minhdoa
phuongminh4 - 4 docuong
phuongminh2 - 0 minhtrongngan
phuongminh2 - 0 mvhung
phuongminh9 - 17 huongjep
phuongminh3 - 0 canminhtu
phuongminh8 - 4 nguyenvanphap
phuongminh2 - 10 nganbali
phuongminh1 - 0 qiaminh
phuongminh10 - 11 vesau
phuongminh5 - 21 meohoang123
phuongminh5 - 0 manhphuctran
phuongminh3 - 5 tigerzing
phuongminh0 - 1 tomcuamuc
phuongminh0 - 2 winxp
phuongminh2 - 1 huytapchoi
phuongminh3 - 0 trinhxi1
phuongminh1 - 0 ai888ui
phuongminh0 - 1 newnewnew
phuongminh1 - 1 nguyenmanhlama01
phuongminh3 - 0 tintrungnguyen2210
phuongminh1 - 0 yeuoi
phuongminh4 - 1 feedorafk
phuongminh0 - 2 kiepphongtran
phuongminh2 - 0 jjsbzzux
phuongminh1 - 3 nhatnhatsl
phuongminh1 - 0 htavan248
phuongminh1 - 0 nobi5onn
phuongminh5 - 6 haizzzzzzzzzzzzz
phuongminh1 - 0 tanlucga123
phuongminh0 - 1 huynhquangthao1206
phuongminh3 - 4 nguyenthanhdo
phuongminh1 - 0 sudich
phuongminh1 - 0 minhthiende
phuongminh3 - 5 hdmi2000
phuongminh8 - 0 quynhquynhquynnnh
phuongminh1 - 0 truongbg123
phuongminh2 - 0 gobruh
phuongminh1 - 0 lamrubik1234
phuongminh7 - 1 tctindahouse
phuongminh0 - 1 dangtiendung
phuongminh2 - 7 sabo2412
phuongminh1 - 0 nopitun2k3
phuongminh4 - 1 tuannnnnn
phuongminh2 - 0 khaine
phuongminh1 - 0 thaichicken
phuongminh0 - 2 thanhthuc
phuongminh3 - 0 trinhminhtuan
phuongminh3 - 7 lucatin
phuongminh3 - 5 moana
phuongminh2 - 0 quocnt
phuongminh0 - 1 at0p1xt
phuongminh1 - 0 vinhvuive03022010
phuongminh1 - 1 hung11sd21
phuongminh3 - 0 buiquoctu
phuongminh1 - 0 buinhatminh985
phuongminh1 - 0 phlinh
phuongminh15 - 1 dongcoxanh123
phuongminh6 - 1 cuacang3333
phuongminh6 - 0 midsommar
phuongminh10 - 0 miminh85
phuongminh1 - 0 ducduyb
phuongminh2 - 0 htttt
phuongminh1 - 0 khangnguyen2
phuongminh3 - 2 neza263
phuongminh4 - 0 luudeptrai
phuongminh0 - 1 porsche911
phuongminh0 - 1 lovetyfe
phuongminh0 - 1 alienware
phuongminh4 - 1 minh2k9nam
phuongminh5 - 0 lientinhqeq
phuongminh1 - 1 vukhacdat1990
phuongminh0 - 1 truongsinh
phuongminh4 - 0 duchuyhahhaha
phuongminh4 - 0 zauysd
phuongminh1 - 0 camdau