phuongminh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 731
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.02%
  • Chỉ số xã hội 393
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 9 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh2 - 0 tesla90
phuongminh3 - 0 quanku
phuongminh1 - 1 lequocthinh1006
phuongminh1 - 4 nguyennhisopoor
phuongminh0 - 1 huynhbaobao
phuongminh2 - 4 huongjep
phuongminh1 - 2 ampen
phuongminh2 - 6 sabo2412
phuongminh0 - 6 haianthui
phuongminh2 - 0 hdmi2000
phuongminh3 - 0 sondamminh2
phuongminh2 - 4 lucatin
phuongminh2 - 0 khle267
phuongminh0 - 4 lamcaro2
phuongminh1 - 1 nguyennhisokill
phuongminh0 - 1 lonufa123
phuongminh2 - 0 yeolll
phuongminh3 - 1 vuonghuu163
phuongminh1 - 0 phanminhvinh
phuongminh2 - 1 juyaaanu123
phuongminh1 - 5 onlytrust
phuongminh1 - 0 vangbacdaquy
phuongminh1 - 6 koka262
phuongminh1 - 3 phumyhung
phuongminh1 - 1 heolovemusic
phuongminh0 - 6 buoidayne
phuongminh2 - 1 phongmap
phuongminh3 - 0 dinhnguyenngoc
phuongminh14 - 2 rickeypen
phuongminh1 - 0 iamrose84
phuongminh0 - 2 saveole
phuongminh0 - 1 noodles
phuongminh4 - 1 killgrothvanhein
phuongminh1 - 0 huytoizzz
phuongminh1 - 2 giainghi11
phuongminh2 - 1 lamhan3012cmvn
phuongminh4 - 1 susususu12345
phuongminh1 - 2 thuphuongle99
phuongminh2 - 1 hoagiay123
phuongminh0 - 2 wibunotsimpttv2k7
phuongminh4 - 0 hanghai
phuongminh3 - 0 sxssdssff4545
phuongminh1 - 0 trangiahuy0101
phuongminh3 - 0 vobuky12
phuongminh0 - 2 xmen117
phuongminh2 - 0 khuatnam
phuongminh1 - 3 travahuong
phuongminh0 - 14 dangtiendo
phuongminh4 - 0 vuongthip
phuongminh3 - 0 prolam2134
phuongminh3 - 3 vngn175
phuongminh1 - 2 thiengon123
phuongminh8 - 2 nanokpt123
phuongminh3 - 0 huongduong
phuongminh5 - 0 levantam
phuongminh1 - 0 zianhe
phuongminh1 - 0 huymaster04
phuongminh0 - 1 linhlucden
phuongminh3 - 0 martinchannel
phuongminh4 - 15 vuabip
phuongminh7 - 0 cravenaz07
phuongminh3 - 1 alecharry91
phuongminh2 - 0 sadstories
phuongminh1 - 2 hoangthienxa
phuongminh0 - 2 kingofflags
phuongminh1 - 0 sonmountain
phuongminh1 - 1 sethangthoi
phuongminh2 - 0 tuanphuphuong
phuongminh2 - 0 hanakimm21
phuongminh0 - 1 phongan1
phuongminh4 - 0 quangtrungxn1
phuongminh0 - 4 nguyenduyduc
phuongminh0 - 3 mblife2021
phuongminh0 - 1 quoccanh03
phuongminh0 - 1 thusieudepgai
phuongminh2 - 0 hehihoha
phuongminh1 - 0 nhatruc2014
phuongminh2 - 0 tabrl92
phuongminh0 - 1 tinhthoixotxa
phuongminh11 - 0 nhuyeee124
phuongminh3 - 1 ngaaaaaaa
phuongminh1 - 0 giabao8c12
phuongminh1 - 1 tungduc
phuongminh0 - 2 rimurusama1707
phuongminh0 - 1 saulybiet
phuongminh4 - 0 ducatuan2020
phuongminh2 - 0 black
phuongminh10 - 0 thongbroland
phuongminh0 - 6 thanhthanh2k7
phuongminh4 - 0 ngocgiau04
phuongminh3 - 0 corenqtuan
phuongminh0 - 2 silverfang
phuongminh1 - 0 tranuyen
phuongminh2 - 11 nhavodichmoi
phuongminh1 - 2 hieveryone
phuongminh4 - 2 minhhuy1108
phuongminh1 - 0 maikien
phuongminh3 - 0 coretrunghung
phuongminh2 - 1 byeyou
phuongminh3 - 1 congcore2021