phuongminh
  • Hạng 126
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 60.29%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh1 - 0 min123
phuongminh1 - 1 a1ckmyuhu
phuongminh6 - 1 gfhjtvs
phuongminh12 - 0 anhkhadeptrai
phuongminh1 - 0 heodat91
phuongminh2 - 10 lamcaro
phuongminh0 - 1 nonamevn
phuongminh1 - 1 forfun
phuongminh3 - 0 huynhthehau
phuongminh3 - 0 tuthanhtran132
phuongminh2 - 1 tranbaoannhien
phuongminh0 - 1 maruko
phuongminh2 - 7 kentpham
phuongminh5 - 16 thanhlong
phuongminh1 - 0 binhcute332007
phuongminh2 - 0 haihai2123
phuongminh1 - 0 vodanh
phuongminh2 - 0 nhandn12
phuongminh0 - 2 moitapchoi
phuongminh2 - 0 titrte4
phuongminh2 - 7 ltb0506
phuongminh0 - 1 yoshida
phuongminh1 - 0 ngannguyen
phuongminh0 - 3 phuongxoan
phuongminh0 - 1 xuanthupro
phuongminh3 - 3 tuoiconrong
phuongminh1 - 0 viphung
phuongminh7 - 2 quynhnt
phuongminh7 - 16 matbiec
phuongminh8 - 24 phuongkitty
phuongminh1 - 0 buibuon
phuongminh0 - 9 yellowrain
phuongminh0 - 2 actiso
phuongminh1 - 1 vnvodich1
phuongminh1 - 1 army12
phuongminh2 - 1 huongjep
phuongminh2 - 1 heoconhamhoc
phuongminh1 - 0 milesuni30012009
phuongminh6 - 1 russion
phuongminh1 - 0 quangdat
phuongminh3 - 1 trandang
phuongminh2 - 5 buitoi21
phuongminh5 - 0 tridoan
phuongminh1 - 0 fucklife
phuongminh0 - 11 moitapchoi1
phuongminh4 - 1 giapvip16
phuongminh1 - 0 meovabinh
phuongminh2 - 19 galam
phuongminh2 - 0 hoaiduc123
phuongminh1 - 0 thinu0612
phuongminh3 - 12 nguyenvuhoang21
phuongminh2 - 1 datdeptrai
phuongminh4 - 3 pthao3799
phuongminh1 - 3 scp67892021
phuongminh1 - 1 tranvancu
phuongminh3 - 0 h4yyyy
phuongminh4 - 0 nguyetdinh98
phuongminh3 - 0 cubitoto20h
phuongminh3 - 1 linhkka205
phuongminh0 - 5 canhty
phuongminh0 - 1 tralacmi
phuongminh1 - 0 thuong95
phuongminh6 - 11 gatamky2020
phuongminh1 - 0 yang12
phuongminh2 - 0 duyconganle
phuongminh1 - 3 tygirl
phuongminh0 - 1 kidboy
phuongminh0 - 1 nhiluu1010
phuongminh1 - 0 lechihai
phuongminh4 - 0 traucoc
phuongminh1 - 0 simajin
phuongminh2 - 0 ggyayaez
phuongminh7 - 0 huytruong
phuongminh0 - 4 kehuydiet2802
phuongminh3 - 0 ae0000056
phuongminh0 - 2 dinhvanvoi
phuongminh2 - 0 superken2k4
phuongminh1 - 0 cobebencuaso
phuongminh0 - 3 thanhthanh2k7
phuongminh1 - 2 heokool
phuongminh6 - 0 xuanduy1911
phuongminh1 - 1 vinhhs7a1
phuongminh0 - 1 huongkute
phuongminh1 - 0 buonnhoem
phuongminh2 - 5 gatamky2014
phuongminh4 - 0 handayy
phuongminh3 - 0 gacongnghiepgohome
phuongminh1 - 4 nan007
phuongminh1 - 0 michael1234
phuongminh5 - 1 tomjerry
phuongminh4 - 1 t123456
phuongminh1 - 0 fenrir35071875
phuongminh7 - 0 tyna1003
phuongminh3 - 0 pelaem
phuongminh1 - 0 khongcoten123
phuongminh0 - 1 thanhthanh2k8
phuongminh1 - 0 vuacaro
phuongminh1 - 1 tranhang07
phuongminh1 - 0 nezukochan
phuongminh3 - 2 tugnpham