phuongminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.68%
  • Chỉ số xã hội 496
  • Chỉ số đam mê 1.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongminh2 - 5 rocket290671
phuongminh28 - 16 vanvolang
phuongminh17 - 18 hoagiay123
phuongminh22 - 17 huynhbaobao
phuongminh6 - 4 ngocdinh
phuongminh3 - 2 simple00000
phuongminh1 - 5 aikhongsotui
phuongminh19 - 13 ampen
phuongminh9 - 8 onlytrust
phuongminh23 - 2 phanchuongkg
phuongminh8 - 10 thuphuongle99
phuongminh3 - 0 minskhn1990
phuongminh0 - 3 muaxuanden
phuongminh1 - 0 minhdoa
phuongminh4 - 4 docuong
phuongminh2 - 0 minhtrongngan
phuongminh2 - 0 mvhung
phuongminh9 - 17 huongjep
phuongminh3 - 0 canminhtu
phuongminh8 - 4 nguyenvanphap
phuongminh2 - 10 nganbali
phuongminh1 - 0 qiaminh
phuongminh10 - 11 vesau
phuongminh5 - 21 meohoang123
phuongminh5 - 0 manhphuctran
phuongminh3 - 5 tigerzing
phuongminh0 - 1 tomcuamuc
phuongminh0 - 2 winxp
phuongminh2 - 1 huytapchoi
phuongminh3 - 0 trinhxi1
phuongminh1 - 0 ai888ui
phuongminh0 - 1 newnewnew
phuongminh1 - 1 nguyenmanhlama01
phuongminh3 - 0 tintrungnguyen2210
phuongminh1 - 0 yeuoi
phuongminh4 - 1 feedorafk
phuongminh0 - 2 kiepphongtran
phuongminh2 - 0 jjsbzzux
phuongminh1 - 3 nhatnhatsl
phuongminh1 - 0 htavan248
phuongminh1 - 0 nobi5onn
phuongminh2 - 3 cocvang
phuongminh5 - 6 haizzzzzzzzzzzzz
phuongminh1 - 0 tanlucga123
phuongminh0 - 1 huynhquangthao1206
phuongminh3 - 4 nguyenthanhdo
phuongminh1 - 0 sudich
phuongminh1 - 0 minhthiende
phuongminh3 - 5 hdmi2000
phuongminh8 - 0 quynhquynhquynnnh
phuongminh1 - 0 truongbg123
phuongminh2 - 0 gobruh
phuongminh1 - 0 lamrubik1234
phuongminh7 - 1 tctindahouse
phuongminh0 - 1 dangtiendung
phuongminh2 - 7 sabo2412
phuongminh1 - 0 nopitun2k3
phuongminh4 - 1 tuannnnnn
phuongminh2 - 0 khaine
phuongminh1 - 0 thaichicken
phuongminh0 - 2 thanhthuc
phuongminh3 - 0 trinhminhtuan
phuongminh3 - 7 lucatin
phuongminh3 - 5 moana
phuongminh2 - 0 quocnt
phuongminh0 - 1 at0p1xt
phuongminh1 - 0 vinhvuive03022010
phuongminh1 - 1 hung11sd21
phuongminh3 - 0 buiquoctu
phuongminh1 - 0 buinhatminh985
phuongminh1 - 0 phlinh
phuongminh15 - 1 dongcoxanh123
phuongminh6 - 1 cuacang3333
phuongminh6 - 0 midsommar
phuongminh10 - 0 miminh85
phuongminh1 - 0 ducduyb
phuongminh2 - 0 htttt
phuongminh1 - 0 khangnguyen2
phuongminh3 - 2 neza263
phuongminh4 - 0 luudeptrai
phuongminh0 - 1 porsche911
phuongminh0 - 1 lovetyfe
phuongminh0 - 1 alienware
phuongminh4 - 1 minh2k9nam
phuongminh5 - 0 lientinhqeq
phuongminh1 - 1 vukhacdat1990
phuongminh0 - 1 truongsinh
phuongminh4 - 0 duchuyhahhaha
phuongminh4 - 0 zauysd
phuongminh1 - 0 camdau
phuongminh1 - 1 binzzz98
phuongminh2 - 0 uaaiztr
phuongminh0 - 1 muncute
phuongminh0 - 1 caroforfun99999
phuongminh1 - 4 anh3khia
phuongminh6 - 0 lnd59
phuongminh2 - 2 tahuuson
phuongminh1 - 0 concek098
phuongminh7 - 0 camtq12345
phuongminh1 - 0 xatoiraco