khiconjx
  • Hạng 109
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 23
  • Tỉ lệ thắng 62.18%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx0 - 1 nonamevn
khiconjx1 - 0 brina211
khiconjx4 - 0 dophuong1907
khiconjx1 - 1 huongjep
khiconjx2 - 0 quandn2020
khiconjx1 - 0 cydhjxxki
khiconjx2 - 0 hshgdsgwhuwus
khiconjx4 - 0 duonganh
khiconjx1 - 5 ltb0506
khiconjx3 - 0 lyly2005
khiconjx6 - 25 phuongkitty
khiconjx4 - 0 hihikopio
khiconjx2 - 0 anhkhadeptrai
khiconjx1 - 10 lamcaro
khiconjx5 - 3 hautrang113
khiconjx2 - 0 kmmmm
khiconjx4 - 0 tina4rtfyguihgcgf
khiconjx1 - 2 xanhlacay
khiconjx3 - 0 idontknow23
khiconjx2 - 0 nhatphu1001
khiconjx1 - 0 hoangga123
khiconjx4 - 14 yellowrain
khiconjx1 - 1 longcutee
khiconjx7 - 0 luachua
khiconjx1 - 1 huyyeuhanh
khiconjx1 - 0 gacon91
khiconjx4 - 0 ththththth93
khiconjx1 - 16 scp67892021
khiconjx3 - 0 ngao01
khiconjx1 - 0 alphax
khiconjx3 - 0 chienadamm
khiconjx5 - 1 monto1020
khiconjx1 - 0 khuekhoi123
khiconjx1 - 0 kenkuro
khiconjx6 - 1 giapvip16
khiconjx3 - 0 vanh28
khiconjx2 - 1 paduc
khiconjx0 - 2 luvie
khiconjx1 - 0 caroaddict
khiconjx1 - 0 happy123
khiconjx6 - 4 kentpham
khiconjx3 - 0 hieenr2021
khiconjx0 - 5 cuong97
khiconjx8 - 11 buitoi21
khiconjx1 - 4 thanhlong
khiconjx1 - 7 leehaa
khiconjx1 - 1 itchoicaro2k
khiconjx2 - 1 abcxyz12321
khiconjx3 - 1 hoadongtien00
khiconjx2 - 1 thaomoc
khiconjx0 - 1 nttthuy
khiconjx2 - 0 quangtrung1010
khiconjx0 - 3 nguyenvuhoang21
khiconjx2 - 1 mikochan
khiconjx1 - 0 oanhh
khiconjx0 - 2 galam
khiconjx1 - 0 lvtrung
khiconjx0 - 1 worldisad
khiconjx3 - 0 paw1304
khiconjx0 - 1 tranhang07
khiconjx1 - 0 pslangtu
khiconjx2 - 2 huongkute
khiconjx1 - 0 nhien1508
khiconjx2 - 0 kienepi
khiconjx3 - 0 quykshp123
khiconjx2 - 0 tch0901
khiconjx6 - 0 trido2407
khiconjx1 - 1 hieuhieuhieu
khiconjx1 - 1 duyen10
khiconjx1 - 2 longtrockinhmon
khiconjx8 - 11 gatamky2020
khiconjx0 - 2 skywalker
khiconjx0 - 1 yumkhin
khiconjx7 - 0 tyruwyrt
khiconjx4 - 0 pthao3799
khiconjx0 - 3 lovekr01
khiconjx1 - 0 nntuan28
khiconjx1 - 4 kehuydiet2802
khiconjx4 - 0 so1tgla
khiconjx0 - 1 scp106
khiconjx3 - 0 tadinhhuu
khiconjx1 - 0 longgacodon
khiconjx1 - 0 niem1
khiconjx5 - 0 luong
khiconjx5 - 1 yennhi
khiconjx1 - 1 heoxixoan
khiconjx1 - 0 tula012
khiconjx1 - 0 caro10a3
khiconjx1 - 0 annatranthanh
khiconjx1 - 0 phucs
khiconjx2 - 0 dangthang
khiconjx2 - 0 hideonbush52
khiconjx2 - 0 huyprovjpggggg
khiconjx1 - 0 camly2603
khiconjx3 - 0 lukhach03
khiconjx0 - 3 t2ent6six
khiconjx1 - 0 buingoc1
khiconjx0 - 1 vnmotor
khiconjx0 - 3 thanhthanh2k8
khiconjx0 - 1 phungtien