khiconjx
  • Hạng ...
  • Ngọc 856
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.00%
  • Chỉ số xã hội 418
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx20 - 16 mayakieu
khiconjx17 - 19 cobebencuaso
khiconjx21 - 17 ekxanh
khiconjx9 - 7 cumeo
khiconjx0 - 1 karuizawa
khiconjx0 - 1 meohoang123
khiconjx8 - 11 phuongkarry
khiconjx11 - 9 tranhang07
khiconjx4 - 11 huongjep
khiconjx12 - 8 trucmai
khiconjx5 - 4 thinpham
khiconjx3 - 7 newnewnew
khiconjx2 - 3 nganbali
khiconjx1 - 2 anh3khia
khiconjx1 - 0 bachien2020
khiconjx0 - 1 thaiuumm
khiconjx5 - 10 winxp
khiconjx0 - 2 caroforfun99999
khiconjx3 - 1 chungdungsicam
khiconjx13 - 2 ralov
khiconjx2 - 0 xuanzhuang90
khiconjx3 - 1 benle
khiconjx8 - 0 qtbpro1205
khiconjx7 - 9 hdmi2000
khiconjx0 - 2 manhlamm
khiconjx4 - 0 ah2002anhemta
khiconjx1 - 0 charlieluca
khiconjx0 - 2 nhtnghia1311
khiconjx0 - 1 itlongdosingapo
khiconjx1 - 0 duongchilamth7
khiconjx5 - 3 trailangthang
khiconjx2 - 2 giangltn
khiconjx7 - 10 sabo2412
khiconjx1 - 0 khangnopro
khiconjx4 - 0 paytowin3
khiconjx10 - 1 chebuoi
khiconjx2 - 0 minhtrungduong83
khiconjx2 - 0 trankhoa762222
khiconjx3 - 0 nguyenthaitoant40
khiconjx0 - 1 cocvang
khiconjx1 - 0 tonyduytran05
khiconjx2 - 0 riotdz
khiconjx2 - 0 maynoc
khiconjx0 - 1 x0nguoidanhco0x
khiconjx1 - 0 affggh123
khiconjx2 - 0 asaco123
khiconjx2 - 1 vitsenpaii
khiconjx5 - 0 hoangthuc
khiconjx2 - 4 heoway
khiconjx2 - 0 thutoan10
khiconjx0 - 1 muaxuanden
khiconjx2 - 0 pyhkd
khiconjx0 - 1 comchienduongchau
khiconjx0 - 2 wibunotsimpttv2k7
khiconjx2 - 4 toigalam
khiconjx1 - 5 travahuong
khiconjx1 - 0 axtcaro
khiconjx0 - 4 lebaokhang
khiconjx12 - 1 truongvodoi
khiconjx2 - 1 neverletmewin
khiconjx0 - 1 alienware
khiconjx7 - 2 kain98
khiconjx1 - 0 dangcapodau
khiconjx2 - 0 thangbrvt
khiconjx6 - 0 yahootq
khiconjx1 - 0 tamnhucutes1
khiconjx1 - 0 hunghandsome
khiconjx2 - 0 namzxzxzxzxzxzxz
khiconjx1 - 0 emcee
khiconjx4 - 1 serazs
khiconjx0 - 4 lovekr01
khiconjx0 - 1 kaitokun
khiconjx4 - 6 evanst
khiconjx0 - 1 thuyhoa
khiconjx1 - 1 trinhhv13
khiconjx5 - 0 kimhanlong
khiconjx1 - 3 nguyennhisopoor
khiconjx3 - 2 vuabip
khiconjx2 - 2 tungk3
khiconjx1 - 0 nhannguyenn1203
khiconjx1 - 0 minhpham
khiconjx3 - 0 ngvietanh204
khiconjx2 - 8 sondoan1w
khiconjx2 - 0 bkdth2019
khiconjx1 - 0 suthatchico1
khiconjx1 - 4 lunguyencong
khiconjx1 - 0 mogghg
khiconjx10 - 9 veeee0032
khiconjx0 - 1 liuhuy314
khiconjx1 - 6 hoangnam124ha
khiconjx1 - 0 kocanbietbietlamgi
khiconjx3 - 0 phatke
khiconjx4 - 1 cocuser
khiconjx1 - 0 jumioppoq1
khiconjx2 - 0 jiemkiop90
khiconjx2 - 0 furyneko
khiconjx0 - 3 lamcaro2
khiconjx1 - 1 thienthan999
khiconjx0 - 1 nakime3769
khiconjx1 - 0 ltb0605