khiconjx
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 986
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.74%
  • Chỉ số xã hội 308
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx5 - 10 hoangminh2511hgdgjb
khiconjx1 - 1 cumeo
khiconjx0 - 1 akirakun
khiconjx0 - 1 carohcm
khiconjx1 - 1 datcristiano012
khiconjx1 - 0 thinpham
khiconjx0 - 2 heoway
khiconjx2 - 2 trucmai
khiconjx3 - 1 ekxanh
khiconjx5 - 0 ngaaaaaaa
khiconjx0 - 2 chiukonoi
khiconjx5 - 2 nangcanhhoaroi
khiconjx2 - 2 tranhang07
khiconjx4 - 6 bonam
khiconjx5 - 4 sabo2412
khiconjx1 - 0 thuhuo
khiconjx2 - 0 pouralways
khiconjx4 - 5 nuhondanhroi
khiconjx2 - 3 phuongkarry
khiconjx0 - 1 thienthan999
khiconjx0 - 1 luckystar
khiconjx4 - 10 huongjep
khiconjx1 - 0 matrancaro
khiconjx0 - 1 tokyo
khiconjx1 - 1 maithao
khiconjx3 - 1 playcaro20
khiconjx2 - 1 bimbimoishi
khiconjx0 - 3 tayngang66
khiconjx7 - 12 arsenalfc96
khiconjx2 - 2 cobebencuaso
khiconjx0 - 1 dungnhinlai
khiconjx2 - 2 byeyou
khiconjx2 - 0 anhbeo88
khiconjx0 - 2 danbienday
khiconjx1 - 0 xmdttnvkl
khiconjx1 - 0 meremix3x14
khiconjx0 - 6 maidior
khiconjx1 - 0 taikhoan
khiconjx0 - 4 phuczelo
khiconjx7 - 0 hongnhung96
khiconjx1 - 2 hdmi2000
khiconjx1 - 1 letru
khiconjx1 - 0 sonbinnnnn
khiconjx1 - 0 kuspiercer98
khiconjx2 - 0 vittroi
khiconjx0 - 1 karamu
khiconjx4 - 1 datht97
khiconjx0 - 1 hieuga
khiconjx3 - 4 phumyhung
khiconjx1 - 0 minhhuy1108
khiconjx4 - 0 chung12345
khiconjx1 - 0 hanabi
khiconjx3 - 0 linhsongda
khiconjx4 - 0 ok1230ok
khiconjx0 - 1 batbai5397
khiconjx1 - 0 dainghiadn
khiconjx2 - 2 saphia
khiconjx0 - 1 sweetberry
khiconjx1 - 0 xh295
khiconjx0 - 2 lamcaro2
khiconjx1 - 0 pqd1306
khiconjx0 - 1 loicon47
khiconjx1 - 0 kingcaronoloss
khiconjx1 - 0 tuan1999
khiconjx5 - 12 robin
khiconjx1 - 1 vitsenpaii
khiconjx1 - 0 trandu
khiconjx1 - 1 waifu207otaku
khiconjx11 - 5 beyou123
khiconjx1 - 1 chamtay
khiconjx1 - 1 nhimsng
khiconjx2 - 0 bongbongmua12
khiconjx2 - 0 minhbz2
khiconjx4 - 0 ducatuan2020
khiconjx1 - 4 cpcnarin18
khiconjx12 - 10 tungcaro
khiconjx4 - 1 congtt
khiconjx4 - 1 a4toto
khiconjx2 - 6 tuyetmuahe
khiconjx5 - 6 fanskytran
khiconjx1 - 0 gafbuwj
khiconjx1 - 0 linh1
khiconjx1 - 0 linanna
khiconjx6 - 3 hoa123456za
khiconjx1 - 0 hahauhau
khiconjx10 - 3 hochitrung
khiconjx2 - 3 tanlamvtpt96
khiconjx3 - 0 jackvjpro012345
khiconjx3 - 1 tu8160
khiconjx2 - 1 tramphong
khiconjx2 - 0 phamvanphuong
khiconjx5 - 0 fbngohai
khiconjx3 - 1 bangdaokeo
khiconjx1 - 0 cachepomdua
khiconjx2 - 17 trungtc
khiconjx1 - 0 dangqueanh
khiconjx2 - 10 tuantu123
khiconjx0 - 11 nhatmai
khiconjx0 - 3 huongq
khiconjx1 - 0 khachmankhien