khiconjx
  • Hạng ...
  • Ngọc 967
  • Tỉ lệ thắng 60.50%
  • Chỉ số xã hội 438
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx16 - 15 trucmai
khiconjx2 - 0 triethihi71
khiconjx4 - 0 msphan123
khiconjx20 - 25 cobebencuaso
khiconjx30 - 36 ekxanh
khiconjx0 - 3 muaxuanden
khiconjx2 - 5 ellis
khiconjx5 - 0 noidea
khiconjx30 - 22 mayakieu
khiconjx4 - 19 beteoteosg
khiconjx7 - 8 aikhongsotui
khiconjx0 - 4 xuantung91
khiconjx12 - 11 cumeo
khiconjx14 - 9 tranhang07
khiconjx7 - 0 phonghoctot
khiconjx2 - 0 minhannnn
khiconjx9 - 4 thinpham
khiconjx12 - 14 phuongkarry
khiconjx3 - 6 rocket290671
khiconjx1 - 0 ngocdztukado
khiconjx3 - 0 supperman07
khiconjx0 - 2 huuduong
khiconjx1 - 2 subicomeback
khiconjx2 - 0 longbi133
khiconjx1 - 0 maidestiny
khiconjx1 - 0 godfather
khiconjx5 - 14 docuong
khiconjx0 - 2 phamphuhung
khiconjx3 - 0 spade
khiconjx3 - 8 newnewnew
khiconjx0 - 1 karuizawa
khiconjx0 - 1 meohoang123
khiconjx4 - 11 huongjep
khiconjx2 - 3 nganbali
khiconjx1 - 2 anh3khia
khiconjx1 - 0 bachien2020
khiconjx0 - 1 thaiuumm
khiconjx5 - 10 winxp
khiconjx0 - 2 caroforfun99999
khiconjx3 - 1 chungdungsicam
khiconjx13 - 2 ralov
khiconjx2 - 0 xuanzhuang90
khiconjx3 - 1 benle
khiconjx8 - 0 qtbpro1205
khiconjx7 - 9 hdmi2000
khiconjx0 - 2 manhlamm
khiconjx4 - 0 ah2002anhemta
khiconjx1 - 0 charlieluca
khiconjx0 - 2 nhtnghia1311
khiconjx0 - 1 itlongdosingapo
khiconjx1 - 0 duongchilamth7
khiconjx5 - 3 trailangthang
khiconjx2 - 2 giangltn
khiconjx7 - 10 sabo2412
khiconjx1 - 0 khangnopro
khiconjx4 - 0 paytowin3
khiconjx10 - 1 chebuoi
khiconjx2 - 0 minhtrungduong83
khiconjx2 - 0 trankhoa762222
khiconjx3 - 0 nguyenthaitoant40
khiconjx0 - 1 cocvang
khiconjx1 - 0 tonyduytran05
khiconjx2 - 0 riotdz
khiconjx2 - 0 maynoc
khiconjx0 - 1 x0nguoidanhco0x
khiconjx1 - 0 affggh123
khiconjx2 - 0 asaco123
khiconjx2 - 1 vitsenpaii
khiconjx5 - 0 hoangthuc
khiconjx2 - 4 heoway
khiconjx2 - 0 thutoan10
khiconjx2 - 0 pyhkd
khiconjx0 - 1 comchienduongchau
khiconjx0 - 2 wibunotsimpttv2k7
khiconjx2 - 4 toigalam
khiconjx1 - 5 travahuong
khiconjx1 - 0 axtcaro
khiconjx0 - 4 lebaokhang
khiconjx12 - 1 truongvodoi
khiconjx2 - 1 neverletmewin
khiconjx0 - 1 alienware
khiconjx7 - 2 kain98
khiconjx1 - 0 dangcapodau
khiconjx2 - 0 thangbrvt
khiconjx6 - 0 yahootq
khiconjx1 - 0 tamnhucutes1
khiconjx1 - 0 hunghandsome
khiconjx2 - 0 namzxzxzxzxzxzxz
khiconjx1 - 0 emcee
khiconjx4 - 1 serazs
khiconjx0 - 4 lovekr01
khiconjx0 - 1 kaitokun
khiconjx4 - 6 evanst
khiconjx0 - 1 thuyhoa
khiconjx1 - 1 trinhhv13
khiconjx5 - 0 kimhanlong
khiconjx1 - 3 nguyennhisopoor
khiconjx3 - 2 vuabip
khiconjx2 - 2 tungk3
khiconjx1 - 0 nhannguyenn1203