khiconjx
  • Hạng 229
  • Ngọc 1,017
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.53%
  • Chỉ số xã hội 380
  • Chỉ số đam mê 1.70
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khiconjx1 - 0 axtcaro
khiconjx0 - 1 wibunotsimpttv2k7
khiconjx0 - 4 lebaokhang
khiconjx12 - 1 truongvodoi
khiconjx2 - 1 neverletmewin
khiconjx4 - 3 trailangthang
khiconjx5 - 4 cumeo
khiconjx0 - 1 alienware
khiconjx0 - 2 anh3khia
khiconjx7 - 2 kain98
khiconjx1 - 0 dangcapodau
khiconjx0 - 1 caroforfun99999
khiconjx2 - 0 thangbrvt
khiconjx6 - 4 ekxanh
khiconjx4 - 4 tranhang07
khiconjx7 - 3 trucmai
khiconjx6 - 0 yahootq
khiconjx7 - 4 phuongkarry
khiconjx3 - 1 thinpham
khiconjx1 - 0 tamnhucutes1
khiconjx1 - 0 hunghandsome
khiconjx2 - 0 namzxzxzxzxzxzxz
khiconjx0 - 5 travahuong
khiconjx1 - 0 emcee
khiconjx4 - 1 serazs
khiconjx3 - 4 cobebencuaso
khiconjx4 - 7 mayakieu
khiconjx0 - 4 lovekr01
khiconjx0 - 1 kaitokun
khiconjx4 - 6 evanst
khiconjx0 - 1 thuyhoa
khiconjx1 - 1 trinhhv13
khiconjx5 - 0 kimhanlong
khiconjx1 - 3 nguyennhisopoor
khiconjx3 - 2 vuabip
khiconjx2 - 2 tungk3
khiconjx1 - 3 heoway
khiconjx1 - 0 nhannguyenn1203
khiconjx1 - 0 minhpham
khiconjx3 - 0 ngvietanh204
khiconjx2 - 8 sondoan1w
khiconjx2 - 0 bkdth2019
khiconjx1 - 0 suthatchico1
khiconjx1 - 4 lunguyencong
khiconjx1 - 0 mogghg
khiconjx10 - 9 veeee0032
khiconjx0 - 1 liuhuy314
khiconjx1 - 6 hoangnam124ha
khiconjx1 - 0 kocanbietbietlamgi
khiconjx3 - 0 phatke
khiconjx4 - 1 cocuser
khiconjx1 - 0 jumioppoq1
khiconjx2 - 0 jiemkiop90
khiconjx2 - 0 furyneko
khiconjx0 - 3 lamcaro2
khiconjx1 - 1 thienthan999
khiconjx0 - 1 nakime3769
khiconjx1 - 0 ltb0605
khiconjx0 - 1 yephdith
khiconjx4 - 5 khongphaicaothu
khiconjx1 - 0 huongduong
khiconjx1 - 0 nghiacaro
khiconjx0 - 2 carohcm
khiconjx6 - 6 hdmi2000
khiconjx8 - 4 cahuvui
khiconjx2 - 0 vuduyhihi
khiconjx0 - 3 muxuden2021
khiconjx1 - 1 thaidinh
khiconjx0 - 1 takemichi
khiconjx1 - 0 nonamefire
khiconjx3 - 0 ngong10a2
khiconjx4 - 1 giainghi11
khiconjx0 - 3 chiukonoi
khiconjx1 - 0 godofdead
khiconjx0 - 4 botsieucap
khiconjx2 - 0 phuppp
khiconjx2 - 0 xec19xx
khiconjx14 - 1 hihahuhu
khiconjx0 - 1 tai1703
khiconjx0 - 5 tinhlo
khiconjx0 - 2 linhlucden
khiconjx2 - 0 thanhhanh2k1
khiconjx5 - 5 sabo2412
khiconjx1 - 0 htrantoan
khiconjx3 - 0 nhyyyheluuuuu
khiconjx0 - 2 nguyenduyduc
khiconjx2 - 0 viproprovip
khiconjx8 - 1 datxd11
khiconjx5 - 10 hoangminh2511hgdgjb
khiconjx0 - 1 akirakun
khiconjx1 - 1 datcristiano012
khiconjx5 - 0 ngaaaaaaa
khiconjx5 - 2 nangcanhhoaroi
khiconjx4 - 6 bonam
khiconjx1 - 0 thuhuo
khiconjx2 - 0 pouralways
khiconjx4 - 5 nuhondanhroi
khiconjx0 - 1 luckystar
khiconjx4 - 10 huongjep
khiconjx1 - 0 matrancaro