hoadongtien00
  • Hạng 101
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 17
  • Tỉ lệ thắng 62.77%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoadongtien003 - 0 carouh123
hoadongtien004 - 5 whale
hoadongtien001 - 6 fucklife
hoadongtien002 - 0 notname
hoadongtien0019 - 0 viethungbka
hoadongtien004 - 2 kakairi1
hoadongtien002 - 0 phatkonc1
hoadongtien003 - 0 exciter150
hoadongtien001 - 0 huytlahuy
hoadongtien001 - 0 b1998
hoadongtien001 - 1 bacanhh
hoadongtien004 - 8 cuong97
hoadongtien002 - 13 scp67892021
hoadongtien001 - 1 army10
hoadongtien005 - 1 gl135
hoadongtien008 - 1 trump
hoadongtien004 - 0 canhxt
hoadongtien002 - 0 hainam2
hoadongtien001 - 0 thanhsang
hoadongtien004 - 2 galam
hoadongtien003 - 0 panda
hoadongtien002 - 0 hoangnob
hoadongtien001 - 0 thinu0612
hoadongtien001 - 3 khiconjx
hoadongtien001 - 0 binhnhi
hoadongtien002 - 0 thienthan999
hoadongtien001 - 0 yumkhin
hoadongtien002 - 1 sieutron
hoadongtien001 - 1 heokool
hoadongtien0027 - 11 jadyeuthuong
hoadongtien006 - 8 lamcaro
hoadongtien000 - 1 buitoi21
hoadongtien004 - 0 hieenr2021
hoadongtien000 - 1 tygirl
hoadongtien002 - 0 thanhngoctl
hoadongtien002 - 0 linhcute
hoadongtien005 - 12 yellowrain
hoadongtien009 - 15 pepopo
hoadongtien000 - 1 nhatmai
hoadongtien008 - 1 tramtien
hoadongtien004 - 0 yhjghjghjghj
hoadongtien004 - 13 forfun
hoadongtien002 - 0 phamphuduc
hoadongtien002 - 0 fhhhfjdhv
hoadongtien003 - 0 qrtyu
hoadongtien001 - 0 longkhanh
hoadongtien002 - 0 ki2k7
hoadongtien003 - 2 kentpham
hoadongtien000 - 1 heodat91
hoadongtien001 - 1 mikochan
hoadongtien001 - 0 nga0612
hoadongtien001 - 0 tuananh123
hoadongtien005 - 4 nguyenvancu
hoadongtien004 - 2 nguvaicadai123q
hoadongtien004 - 0 kienepi
hoadongtien001 - 0 bonghoanho
hoadongtien006 - 0 lethong
hoadongtien002 - 5 kehuydiet2802
hoadongtien001 - 1 hieuhieuhieu
hoadongtien001 - 0 lamkhanhdz123
hoadongtien002 - 0 vutiencuong
hoadongtien004 - 1 duy32
hoadongtien001 - 1 vnmotor
hoadongtien002 - 1 dopamines
hoadongtien000 - 2 vientuong
hoadongtien000 - 2 thanhthanh2k7
hoadongtien002 - 0 kalaqui1358z
hoadongtien001 - 1 nothing
hoadongtien001 - 0 doanvu96
hoadongtien002 - 0 chos2077
hoadongtien000 - 3 nan007
hoadongtien001 - 0 nhune
hoadongtien008 - 2 beyou123
hoadongtien003 - 0 mck303
hoadongtien000 - 1 xumy123321
hoadongtien004 - 0 hangnguyenthi
hoadongtien003 - 0 pvchi7428
hoadongtien000 - 1 thuyanh
hoadongtien003 - 0 nam2411
hoadongtien001 - 0 phuongminh
hoadongtien001 - 0 mayakieu
hoadongtien004 - 0 namdz
hoadongtien004 - 0 bachngan123
hoadongtien001 - 3 hahaha33
hoadongtien002 - 0 huychua
hoadongtien003 - 4 trunghieu87
hoadongtien001 - 0 grandmaster
hoadongtien005 - 1 hungminhvt2004
hoadongtien003 - 0 ttttoooo
hoadongtien001 - 0 phungtien
hoadongtien001 - 0 moitapchoi
hoadongtien000 - 4 dangmtpfc
hoadongtien003 - 0 tairo123456
hoadongtien000 - 1 sp0797979
hoadongtien002 - 0 trantrongtri
hoadongtien003 - 0 proday1234
hoadongtien003 - 0 chuyentoan
hoadongtien004 - 0 anhxinhxan16
hoadongtien000 - 1 nhimxu
hoadongtien000 - 1 thuytinhkhoc