hoadongtien00
  • Hạng 99
  • Ngọc 1,538
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.89%
  • Chỉ số xã hội 509
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoadongtien0017 - 10 socnau
hoadongtien003 - 3 phameco
hoadongtien0015 - 8 bangtam2312
hoadongtien006 - 11 thuytinhkhoc
hoadongtien008 - 7 binhnhi
hoadongtien003 - 0 hongbeoi
hoadongtien002 - 5 ducchinhhh19112000
hoadongtien006 - 13 beyeupk
hoadongtien003 - 0 tongtuan
hoadongtien000 - 1 lunox
hoadongtien004 - 1 yuqifakenr123
hoadongtien003 - 2 ngocsonhb
hoadongtien000 - 2 sanbangtaca123
hoadongtien007 - 0 hyenhyen8888
hoadongtien007 - 8 sabo2412
hoadongtien000 - 1 nganbali
hoadongtien005 - 3 thuynganho
hoadongtien001 - 0 anhduc123zz
hoadongtien000 - 2 muaxuanden
hoadongtien003 - 0 qhfpq1994
hoadongtien001 - 0 thaianhbestcaro
hoadongtien001 - 0 chumchum
hoadongtien002 - 2 tuanlongtt
hoadongtien003 - 0 ndhieu1997
hoadongtien004 - 0 pakuda
hoadongtien001 - 0 ndnam198
hoadongtien001 - 0 sngaspotato
hoadongtien001 - 0 nguyenkhoi540729
hoadongtien003 - 4 quangmetro
hoadongtien000 - 2 vuabip
hoadongtien002 - 3 nhimxu
hoadongtien000 - 2 hdmi2000
hoadongtien008 - 0 tranquanghan
hoadongtien001 - 6 admingo
hoadongtien003 - 5 travahuong
hoadongtien000 - 1 dangtiendung
hoadongtien002 - 0 thichankeo
hoadongtien003 - 2 minhreal23
hoadongtien003 - 3 nhatvy2291
hoadongtien001 - 1 lebaokhang
hoadongtien0011 - 5 tintindongnghia1708
hoadongtien002 - 1 kenlazy
hoadongtien009 - 0 kingkhelang
hoadongtien004 - 1 hamona
hoadongtien001 - 6 binzzz98
hoadongtien005 - 5 fushima
hoadongtien000 - 1 npn01
hoadongtien001 - 1 saphia
hoadongtien001 - 0 neverletmewin
hoadongtien001 - 3 lexuanphat
hoadongtien002 - 0 pthao3799
hoadongtien004 - 0 nlhkhanh
hoadongtien000 - 5 abccuti
hoadongtien003 - 1 ok123456
hoadongtien000 - 2 truongsinh
hoadongtien002 - 0 nguyenthanhchinh
hoadongtien005 - 10 caroforfun99999
hoadongtien008 - 4 thangsale
hoadongtien003 - 0 tieumong
hoadongtien001 - 0 dastercanplaycaro333
hoadongtien009 - 0 khoiyangho
hoadongtien009 - 2 serazs
hoadongtien0013 - 3 babeobenbobien123
hoadongtien0010 - 2 kain98
hoadongtien001 - 2 lolololo
hoadongtien0010 - 4 shupapolkr
hoadongtien000 - 2 noodles
hoadongtien003 - 0 ahihihaha
hoadongtien000 - 1 osin2k
hoadongtien004 - 3 heokool
hoadongtien000 - 2 qindy
hoadongtien0011 - 0 hunghandsome
hoadongtien003 - 0 phucoke
hoadongtien000 - 2 phamduythanh
hoadongtien003 - 0 trangnana
hoadongtien0011 - 14 phumyhung
hoadongtien003 - 0 sangcarrick
hoadongtien001 - 2 evanst
hoadongtien001 - 13 lamcaro2
hoadongtien001 - 0 xogang123
hoadongtien002 - 0 taitienti112
hoadongtien002 - 2 thuanvane
hoadongtien002 - 4 batbaicambach
hoadongtien003 - 0 xuanzhuang90
hoadongtien002 - 1 toanluf
hoadongtien001 - 0 meeyi
hoadongtien000 - 3 tayngang66
hoadongtien006 - 0 leechao
hoadongtien002 - 1 doubar
hoadongtien003 - 12 belen3
hoadongtien002 - 2 antayta112
hoadongtien001 - 1 vizo24
hoadongtien001 - 0 pandakiute
hoadongtien0014 - 2 thuyhoa
hoadongtien005 - 1 waifu207otaku
hoadongtien006 - 0 quybo
hoadongtien002 - 0 kcotenvjp1
hoadongtien008 - 3 giainghi11
hoadongtien000 - 3 buoidayne
hoadongtien002 - 6 bienho