hoadongtien00
  • Hạng 394
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,132
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.63%
  • Chỉ số xã hội 404
  • Chỉ số đam mê 5.63
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoadongtien000 - 2 quangmetro
hoadongtien001 - 0 phantuananh123
hoadongtien000 - 2 linhlucden
hoadongtien002 - 0 asthesun
hoadongtien001 - 0 norival
hoadongtien003 - 0 playcaro20
hoadongtien001 - 1 phongan1
hoadongtien003 - 0 miormy235
hoadongtien003 - 0 longhuynhthanh53
hoadongtien000 - 2 thuytinhkhoc
hoadongtien001 - 1 nhimxu
hoadongtien002 - 1 heokool
hoadongtien004 - 0 quanghl12
hoadongtien0010 - 8 phumyhung
hoadongtien002 - 0 veeee0032
hoadongtien003 - 6 carohcm
hoadongtien000 - 2 phuhung
hoadongtien000 - 3 trasua
hoadongtien003 - 0 florence00
hoadongtien002 - 0 vungocanh1
hoadongtien001 - 0 hehihoha
hoadongtien001 - 0 minhtrangdoan
hoadongtien007 - 0 brlhoathanh03714
hoadongtien000 - 3 chienminh111
hoadongtien003 - 6 duyanh
hoadongtien001 - 0 zero123
hoadongtien003 - 3 sonyvaio99
hoadongtien001 - 3 maithao
hoadongtien001 - 4 celeron4ghz
hoadongtien001 - 2 firouz
hoadongtien000 - 2 hetyeulinh
hoadongtien006 - 0 bongbongmua12
hoadongtien000 - 2 hieveryone
hoadongtien003 - 0 congcore2021
hoadongtien0018 - 15 nuhondanhroi
hoadongtien003 - 0 kim93
hoadongtien000 - 3 byeyou
hoadongtien0020 - 3 mautraunhatxom
hoadongtien001 - 1 dangnhan90
hoadongtien005 - 2 choicaro
hoadongtien000 - 1 tayngang66
hoadongtien000 - 1 tamthuong262
hoadongtien001 - 0 rongar
hoadongtien002 - 0 thusieudepgai
hoadongtien006 - 0 duyno1
hoadongtien001 - 0 hattb
hoadongtien000 - 1 pquarngfeb5th
hoadongtien000 - 1 taladanbienma
hoadongtien001 - 2 demonking
hoadongtien001 - 0 tom171011
hoadongtien003 - 0 silktop7
hoadongtien004 - 0 hienhamho98
hoadongtien002 - 0 anhbeo88
hoadongtien000 - 1 lenghi
hoadongtien001 - 0 ngocsonhb
hoadongtien001 - 0 beyeupk
hoadongtien000 - 3 blackzk
hoadongtien004 - 1 danhbn
hoadongtien001 - 0 havi0032
hoadongtien001 - 0 bittet
hoadongtien001 - 0 kiukiu47
hoadongtien009 - 5 choidep2021
hoadongtien002 - 0 nguoilichsu
hoadongtien000 - 2 chopper
hoadongtien002 - 3 sonbinnnnn
hoadongtien000 - 2 phamvo
hoadongtien001 - 2 robin
hoadongtien001 - 1 nhavodichmoi
hoadongtien006 - 0 hongnhung96
hoadongtien001 - 0 nguyenmanhlama01
hoadongtien000 - 1 waifu207otaku
hoadongtien004 - 0 dongtran
hoadongtien002 - 0 trantung0312
hoadongtien004 - 1 ncsson
hoadongtien002 - 0 thiengon123
hoadongtien001 - 0 cuongnguyen
hoadongtien004 - 8 tu8160
hoadongtien001 - 0 minhhieua01
hoadongtien005 - 2 galam
hoadongtien000 - 1 aquadogkr1
hoadongtien001 - 0 uyennguyen2009
hoadongtien000 - 1 kungfugirl
hoadongtien000 - 1 danbienday
hoadongtien002 - 0 xh295
hoadongtien002 - 0 masew318
hoadongtien004 - 7 arsenalfc96
hoadongtien000 - 6 lamcaro2
hoadongtien005 - 0 hongtham912
hoadongtien001 - 2 m1nhh
hoadongtien004 - 0 hieploi
hoadongtien001 - 0 socolakem
hoadongtien000 - 1 abccuti
hoadongtien000 - 2 doneforme
hoadongtien004 - 6 diemcaro04999
hoadongtien000 - 8 thangchin
hoadongtien004 - 4 anhxinloi
hoadongtien000 - 3 gacontapdi1
hoadongtien009 - 6 ltb0506
hoadongtien001 - 0 annaa99
hoadongtien000 - 1 songgio