hoadongtien00
  • Hạng 76
  • Ngọc 1,254
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.84%
  • Chỉ số xã hội 557
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoadongtien0021 - 15 bangtam2312
hoadongtien0029 - 20 socnau
hoadongtien0017 - 26 thuytinhkhoc
hoadongtien0016 - 19 beyeupk
hoadongtien009 - 11 phameco
hoadongtien003 - 0 phamquangdong
hoadongtien001 - 3 ellis
hoadongtien000 - 2 xuantung91
hoadongtien000 - 6 beteoteosg
hoadongtien0013 - 11 binhnhi
hoadongtien000 - 1 hiimstannie
hoadongtien004 - 22 aikhongsotui
hoadongtien001 - 2 hatcatnho
hoadongtien005 - 8 rocket290671
hoadongtien001 - 0 luuquy
hoadongtien005 - 3 ngocsonhb
hoadongtien001 - 0 thualathang
hoadongtien009 - 0 buikenhivip123
hoadongtien000 - 6 hdmi2000
hoadongtien005 - 5 nhatvy2291
hoadongtien001 - 0 kanji123123
hoadongtien003 - 1 sakurajp
hoadongtien0013 - 13 dgdgsvsetgvd
hoadongtien002 - 1 thetxt234
hoadongtien001 - 0 siro2012
hoadongtien000 - 3 thanhthanh2k7
hoadongtien0017 - 5 huongjep
hoadongtien001 - 0 thinhmedia
hoadongtien008 - 0 quangdung12317
hoadongtien005 - 2 tuandz123
hoadongtien001 - 0 nhuyhuynh
hoadongtien003 - 0 ladongtan
hoadongtien000 - 6 muaxuanden
hoadongtien002 - 11 docuong
hoadongtien002 - 1 pngodfather
hoadongtien003 - 0 ddddggg12
hoadongtien000 - 7 newnewnew
hoadongtien007 - 1 tomatoochan
hoadongtien001 - 0 quyenphan79
hoadongtien003 - 6 travahuong
hoadongtien001 - 0 minhtuntun
hoadongtien003 - 0 meichan
hoadongtien006 - 2 minhpham
hoadongtien0010 - 3 gemini
hoadongtien002 - 0 lynnsayhii29
hoadongtien003 - 15 tigerzing
hoadongtien005 - 0 loveordeath
hoadongtien001 - 0 nguyenthivannga
hoadongtien001 - 3 phuclevinh2000
hoadongtien003 - 0 noobvip2k8
hoadongtien005 - 0 hoangdzqua
hoadongtien001 - 0 hienvux
hoadongtien003 - 7 nganbali
hoadongtien000 - 1 congiola
hoadongtien001 - 0 nampantene66
hoadongtien001 - 0 chuyenconho
hoadongtien002 - 1 kyle1st
hoadongtien002 - 0 thangcute
hoadongtien004 - 0 sonlk
hoadongtien001 - 0 taolanguoidepchai
hoadongtien005 - 1 condalap
hoadongtien002 - 1 lahihi
hoadongtien000 - 3 vuabip
hoadongtien003 - 0 hongbeoi
hoadongtien002 - 5 ducchinhhh19112000
hoadongtien003 - 0 tongtuan
hoadongtien000 - 1 lunox
hoadongtien004 - 1 yuqifakenr123
hoadongtien000 - 2 sanbangtaca123
hoadongtien007 - 0 hyenhyen8888
hoadongtien007 - 8 sabo2412
hoadongtien005 - 3 thuynganho
hoadongtien001 - 0 anhduc123zz
hoadongtien003 - 0 qhfpq1994
hoadongtien001 - 0 thaianhbestcaro
hoadongtien001 - 0 chumchum
hoadongtien002 - 2 tuanlongtt
hoadongtien003 - 0 ndhieu1997
hoadongtien004 - 0 pakuda
hoadongtien001 - 0 ndnam198
hoadongtien001 - 0 sngaspotato
hoadongtien001 - 0 nguyenkhoi540729
hoadongtien003 - 4 quangmetro
hoadongtien002 - 3 nhimxu
hoadongtien008 - 0 tranquanghan
hoadongtien001 - 6 admingo
hoadongtien000 - 1 dangtiendung
hoadongtien002 - 0 thichankeo
hoadongtien003 - 2 minhreal23
hoadongtien001 - 1 lebaokhang
hoadongtien0011 - 5 tintindongnghia1708
hoadongtien002 - 1 kenlazy
hoadongtien009 - 0 kingkhelang
hoadongtien004 - 1 hamona
hoadongtien001 - 6 binzzz98
hoadongtien005 - 5 fushima
hoadongtien000 - 1 npn01
hoadongtien001 - 1 saphia
hoadongtien001 - 0 neverletmewin
hoadongtien001 - 3 lexuanphat