hoadongtien00
  • Hạng ...
  • Ngọc 404
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.25%
  • Chỉ số xã hội 536
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoadongtien002 - 11 docuong
hoadongtien002 - 1 pngodfather
hoadongtien0023 - 16 socnau
hoadongtien0012 - 16 beyeupk
hoadongtien003 - 0 ddddggg12
hoadongtien000 - 7 newnewnew
hoadongtien007 - 1 tomatoochan
hoadongtien0012 - 20 thuytinhkhoc
hoadongtien005 - 4 nhatvy2291
hoadongtien008 - 7 phameco
hoadongtien0011 - 8 binhnhi
hoadongtien0020 - 10 bangtam2312
hoadongtien001 - 0 quyenphan79
hoadongtien003 - 6 travahuong
hoadongtien001 - 0 minhtuntun
hoadongtien003 - 0 meichan
hoadongtien006 - 2 minhpham
hoadongtien0010 - 3 gemini
hoadongtien000 - 3 muaxuanden
hoadongtien002 - 0 lynnsayhii29
hoadongtien003 - 15 tigerzing
hoadongtien005 - 0 loveordeath
hoadongtien001 - 0 nguyenthivannga
hoadongtien001 - 3 phuclevinh2000
hoadongtien003 - 0 noobvip2k8
hoadongtien005 - 0 hoangdzqua
hoadongtien001 - 0 hienvux
hoadongtien003 - 7 nganbali
hoadongtien000 - 1 congiola
hoadongtien001 - 0 nampantene66
hoadongtien004 - 2 ngocsonhb
hoadongtien001 - 0 chuyenconho
hoadongtien002 - 1 kyle1st
hoadongtien002 - 0 thangcute
hoadongtien004 - 0 sonlk
hoadongtien001 - 0 taolanguoidepchai
hoadongtien005 - 1 condalap
hoadongtien002 - 1 lahihi
hoadongtien000 - 3 vuabip
hoadongtien003 - 0 hongbeoi
hoadongtien002 - 5 ducchinhhh19112000
hoadongtien003 - 0 tongtuan
hoadongtien000 - 1 lunox
hoadongtien004 - 1 yuqifakenr123
hoadongtien000 - 2 sanbangtaca123
hoadongtien007 - 0 hyenhyen8888
hoadongtien007 - 8 sabo2412
hoadongtien005 - 3 thuynganho
hoadongtien001 - 0 anhduc123zz
hoadongtien003 - 0 qhfpq1994
hoadongtien001 - 0 thaianhbestcaro
hoadongtien001 - 0 chumchum
hoadongtien002 - 2 tuanlongtt
hoadongtien003 - 0 ndhieu1997
hoadongtien004 - 0 pakuda
hoadongtien001 - 0 ndnam198
hoadongtien001 - 0 sngaspotato
hoadongtien001 - 0 nguyenkhoi540729
hoadongtien003 - 4 quangmetro
hoadongtien002 - 3 nhimxu
hoadongtien000 - 2 hdmi2000
hoadongtien008 - 0 tranquanghan
hoadongtien001 - 6 admingo
hoadongtien000 - 1 dangtiendung
hoadongtien002 - 0 thichankeo
hoadongtien003 - 2 minhreal23
hoadongtien001 - 1 lebaokhang
hoadongtien0011 - 5 tintindongnghia1708
hoadongtien002 - 1 kenlazy
hoadongtien009 - 0 kingkhelang
hoadongtien004 - 1 hamona
hoadongtien001 - 6 binzzz98
hoadongtien005 - 5 fushima
hoadongtien000 - 1 npn01
hoadongtien001 - 1 saphia
hoadongtien001 - 0 neverletmewin
hoadongtien001 - 3 lexuanphat
hoadongtien002 - 0 pthao3799
hoadongtien004 - 0 nlhkhanh
hoadongtien000 - 5 abccuti
hoadongtien003 - 1 ok123456
hoadongtien000 - 2 truongsinh
hoadongtien002 - 0 nguyenthanhchinh
hoadongtien005 - 10 caroforfun99999
hoadongtien008 - 4 thangsale
hoadongtien003 - 0 tieumong
hoadongtien001 - 0 dastercanplaycaro333
hoadongtien009 - 0 khoiyangho
hoadongtien009 - 2 serazs
hoadongtien0013 - 3 babeobenbobien123
hoadongtien0010 - 2 kain98
hoadongtien001 - 2 lolololo
hoadongtien0010 - 4 shupapolkr
hoadongtien000 - 2 noodles
hoadongtien003 - 0 ahihihaha
hoadongtien000 - 1 osin2k
hoadongtien004 - 3 heokool
hoadongtien000 - 2 qindy
hoadongtien0011 - 0 hunghandsome
hoadongtien003 - 0 phucoke