buonnhoem
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 646
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.66%
  • Chỉ số xã hội 427
  • Chỉ số đam mê 4.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buonnhoem3 - 0 nttthuy
buonnhoem1 - 1 vientuong
buonnhoem2 - 2 nguyenhonganh
buonnhoem0 - 2 yephdith
buonnhoem4 - 0 dat7446az
buonnhoem2 - 0 gmgcmhm
buonnhoem2 - 0 cbznhthuc
buonnhoem1 - 0 ozaki90
buonnhoem4 - 0 serazs
buonnhoem6 - 7 nguyenduyduc
buonnhoem1 - 0 nghiacaro
buonnhoem0 - 5 hdmi2000
buonnhoem4 - 0 hienhoa2206
buonnhoem6 - 1 cocuser
buonnhoem4 - 4 tautochanh
buonnhoem1 - 2 cuccu
buonnhoem1 - 0 kyhoi
buonnhoem1 - 6 phumyhung
buonnhoem1 - 1 lenka
buonnhoem1 - 0 mavuong
buonnhoem3 - 3 vomyna1
buonnhoem3 - 0 ltdat0112
buonnhoem1 - 0 martinchannel
buonnhoem2 - 5 linhlucden
buonnhoem13 - 15 alecharry91
buonnhoem1 - 0 lyle056465
buonnhoem3 - 5 carogiaitri
buonnhoem7 - 1 kain98
buonnhoem8 - 5 heliosxyz
buonnhoem4 - 0 username
buonnhoem2 - 0 namvietam
buonnhoem0 - 2 ngucazo
buonnhoem4 - 0 kdolgorkmhblg25
buonnhoem3 - 1 thusieudepgai
buonnhoem0 - 1 nguyenmanhlama01
buonnhoem1 - 1 quancantwin
buonnhoem0 - 1 mailady
buonnhoem1 - 0 ngocluan
buonnhoem3 - 0 phongan1
buonnhoem0 - 4 carohcm
buonnhoem1 - 2 hoaanhtu4791
buonnhoem4 - 0 thiengon123
buonnhoem5 - 2 sonluu
buonnhoem0 - 1 akirakun
buonnhoem0 - 2 phiacuoiconduong
buonnhoem1 - 4 vetthuonglong
buonnhoem7 - 1 lonong
buonnhoem0 - 1 rimurusama1707
buonnhoem1 - 0 chaucute
buonnhoem0 - 3 chiukonoi
buonnhoem0 - 3 nangcanhhoaroi
buonnhoem2 - 0 huyenmai96
buonnhoem6 - 0 homevn113
buonnhoem3 - 0 loojc1000
buonnhoem4 - 5 nguyenchinh85
buonnhoem1 - 0 support
buonnhoem9 - 1 bongbongmua12
buonnhoem0 - 3 thachlam2011
buonnhoem2 - 1 phieubaggio
buonnhoem4 - 1 ducanhhayzo
buonnhoem5 - 2 hienvobxu2013
buonnhoem2 - 0 hungnguyencs
buonnhoem8 - 0 duytrung1991
buonnhoem1 - 0 songxiran
buonnhoem0 - 2 choidep2021
buonnhoem0 - 1 toloveru
buonnhoem2 - 1 veeee0032
buonnhoem0 - 1 pouralways
buonnhoem4 - 0 zurikatori
buonnhoem3 - 0 thanhchemgio
buonnhoem1 - 0 longdm1
buonnhoem2 - 4 poseidon
buonnhoem0 - 2 tuyetmuahe
buonnhoem4 - 1 dangnhan90
buonnhoem1 - 1 dangkyqd
buonnhoem2 - 2 sabo2412
buonnhoem0 - 3 tayngang66
buonnhoem0 - 1 nganhuong
buonnhoem1 - 0 silverfang
buonnhoem0 - 1 sinbad
buonnhoem3 - 0 vietkb
buonnhoem2 - 1 chauky77
buonnhoem0 - 2 maithao
buonnhoem2 - 0 minhvodich
buonnhoem3 - 0 ducatuan2020
buonnhoem2 - 0 baolong85
buonnhoem1 - 0 bngoc
buonnhoem3 - 0 ytr6gfb5r5f
buonnhoem0 - 1 jiji001
buonnhoem2 - 6 robin
buonnhoem6 - 3 bangdaokeo
buonnhoem0 - 4 giomuathu
buonnhoem1 - 1 matrancaro
buonnhoem2 - 1 hanpas
buonnhoem0 - 2 dungnhinlai
buonnhoem1 - 2 vivuviu
buonnhoem1 - 0 ozonevietnam
buonnhoem2 - 4 chuotbobo
buonnhoem3 - 1 acaroo1
buonnhoem1 - 0 minhhuy1108