buonnhoem
  • Hạng 115
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 62.86%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buonnhoem10 - 0 huongjep
buonnhoem6 - 23 phuongkitty
buonnhoem4 - 0 devil2k7
buonnhoem0 - 1 army12
buonnhoem1 - 14 dembuon
buonnhoem1 - 1 tuananhmobile
buonnhoem8 - 2 tranhoan
buonnhoem3 - 12 ltb0506
buonnhoem1 - 10 yellowrain
buonnhoem2 - 1 lamcaro
buonnhoem3 - 1 hoangthu
buonnhoem0 - 2 canhty
buonnhoem2 - 0 bestrvna
buonnhoem2 - 1 hieuawersome123
buonnhoem1 - 0 chouchou2611
buonnhoem5 - 7 gatamky2020
buonnhoem3 - 0 nguyetdinh98
buonnhoem0 - 1 b1998
buonnhoem3 - 0 tchhello
buonnhoem2 - 0 tvc111
buonnhoem0 - 2 rip001
buonnhoem7 - 0 pthao3799
buonnhoem2 - 1 worldisad
buonnhoem2 - 0 trongk54t
buonnhoem1 - 0 rosepk
buonnhoem2 - 0 nguvaicadai123q
buonnhoem1 - 0 nhanhung04
buonnhoem4 - 1 ngoc15
buonnhoem2 - 0 pingpong
buonnhoem2 - 0 hungxxx
buonnhoem3 - 0 atum1102
buonnhoem1 - 0 cccccdcgrdc
buonnhoem1 - 0 tronghieu
buonnhoem1 - 0 mmmmmmm
buonnhoem1 - 0 yenthanh446
buonnhoem5 - 12 pepopo
buonnhoem0 - 8 scp67892021
buonnhoem1 - 1 tonyy
buonnhoem12 - 0 khloe
buonnhoem7 - 0 minhvu1234566
buonnhoem1 - 1 tranngocbaothy
buonnhoem1 - 0 vodanh
buonnhoem1 - 0 vuphuongthao07092009
buonnhoem0 - 2 trucmai
buonnhoem1 - 1 trunghieu87
buonnhoem1 - 0 tuoiconrong
buonnhoem1 - 0 loveyou3000
buonnhoem2 - 0 trhayg122
buonnhoem1 - 0 akaishuichi
buonnhoem3 - 0 asd123456
buonnhoem1 - 0 annn95
buonnhoem0 - 6 kehuydiet2802
buonnhoem3 - 0 xanhnhatnhoa
buonnhoem1 - 0 cfchp
buonnhoem1 - 1 bangtam2312
buonnhoem3 - 8 skywalker
buonnhoem4 - 0 fhhhfjdhv
buonnhoem3 - 6 nguyenvuhoang21
buonnhoem3 - 1 dktoan
buonnhoem1 - 0 gggrr
buonnhoem5 - 7 kentpham
buonnhoem1 - 0 happykid76
buonnhoem3 - 3 quachdozz
buonnhoem1 - 0 heodat91
buonnhoem5 - 0 khanhvi
buonnhoem4 - 1 hoangv91
buonnhoem7 - 1 maria97
buonnhoem2 - 0 huonganh
buonnhoem7 - 0 xuan21
buonnhoem6 - 4 nguyenngochai
buonnhoem7 - 0 mun1234abc
buonnhoem1 - 0 anh12
buonnhoem0 - 3 t2ent6six
buonnhoem9 - 0 kim0123
buonnhoem3 - 1 asd78104
buonnhoem7 - 4 beyou123
buonnhoem5 - 0 khanhhuyen123
buonnhoem1 - 1 anhhn20
buonnhoem4 - 0 hangnguyenthi
buonnhoem1 - 2 hoangvu123
buonnhoem1 - 1 fjosif
buonnhoem0 - 2 cora2021
buonnhoem1 - 0 tranhang07
buonnhoem3 - 2 khongbiettengi
buonnhoem0 - 1 gafbuwj
buonnhoem1 - 0 vuanhthu1604
buonnhoem2 - 0 khang2009nek
buonnhoem3 - 0 minhdd4r
buonnhoem0 - 3 tuandeptrai
buonnhoem1 - 1 saosaysua
buonnhoem3 - 0 lienchanh2001
buonnhoem1 - 0 niran
buonnhoem1 - 0 anna123
buonnhoem1 - 0 phamvancuong
buonnhoem0 - 1 kolammadoicoan
buonnhoem0 - 3 thuyanh
buonnhoem0 - 3 nan007
buonnhoem0 - 2 silvermoon
buonnhoem1 - 0 kimlun
buonnhoem0 - 1 phuongminh