buonnhoem
  • Hạng ...
  • Ngọc 667
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.95%
  • Chỉ số xã hội 516
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buonnhoem11 - 7 mavuong
buonnhoem6 - 6 chauky77
buonnhoem6 - 2 frankho
buonnhoem1 - 0 huynhbom
buonnhoem1 - 0 hautrang113
buonnhoem12 - 9 nttthuy
buonnhoem4 - 6 vientuong
buonnhoem5 - 0 njhytfrcrf
buonnhoem3 - 0 dfgfgjret23435
buonnhoem0 - 2 caroforfun99999
buonnhoem5 - 7 nguyenhonganh
buonnhoem4 - 3 nganbali
buonnhoem1 - 0 tiaxter
buonnhoem2 - 0 toilalac
buonnhoem0 - 1 sadyyss555
buonnhoem12 - 2 bku7272
buonnhoem8 - 6 ngocluan
buonnhoem1 - 0 khanhan001122aazz
buonnhoem2 - 0 ngphgdeptrai
buonnhoem2 - 0 tien321321abcxyz
buonnhoem1 - 3 tryphena69
buonnhoem2 - 5 cocvang
buonnhoem1 - 0 mnbvbhyb123
buonnhoem3 - 1 lanhphong
buonnhoem6 - 6 sabo2412
buonnhoem3 - 0 hapham4
buonnhoem1 - 0 linhthao95
buonnhoem5 - 0 thanlapnickmoi1241
buonnhoem8 - 0 dduongg000
buonnhoem1 - 0 kythutudo
buonnhoem2 - 3 travahuong
buonnhoem4 - 2 minhvu12345bg
buonnhoem6 - 0 thestorm
buonnhoem3 - 0 helene
buonnhoem1 - 4 thanhngaho
buonnhoem3 - 0 datealife123
buonnhoem3 - 0 ngohcan
buonnhoem2 - 0 carobossreal
buonnhoem1 - 0 chumchum
buonnhoem0 - 5 tomcuamuc
buonnhoem7 - 1 huutoan23
buonnhoem1 - 1 thangkhotinh
buonnhoem1 - 0 nhunghh
buonnhoem1 - 0 vamphung
buonnhoem2 - 0 giauanh
buonnhoem1 - 0 yenthaptam
buonnhoem7 - 0 nguyenthuytrang2009
buonnhoem3 - 1 duyxamxi
buonnhoem3 - 0 kiemphongkim
buonnhoem2 - 0 peterlylo
buonnhoem1 - 1 cothanh
buonnhoem4 - 1 bapcaingoc
buonnhoem1 - 0 kienbuntan
buonnhoem2 - 0 cutisnhorne
buonnhoem2 - 1 happykid76
buonnhoem6 - 0 baminh1432009
buonnhoem5 - 1 monbong1819
buonnhoem5 - 1 kyhoi
buonnhoem1 - 0 sharki
buonnhoem1 - 6 zauysd
buonnhoem4 - 0 hoangthao01
buonnhoem0 - 1 muaxuanden
buonnhoem7 - 0 duyhungt5
buonnhoem1 - 0 daihoccongnghiep
buonnhoem1 - 0 hoangvanhung
buonnhoem1 - 0 duyquangbr
buonnhoem0 - 3 yephdith
buonnhoem2 - 0 lemyha
buonnhoem1 - 0 amhappy
buonnhoem1 - 0 vuphamdai
buonnhoem2 - 0 tuongquan
buonnhoem9 - 1 thuyhoa
buonnhoem2 - 2 cuccu
buonnhoem0 - 2 luungocbich3367
buonnhoem1 - 12 meocute30t
buonnhoem2 - 0 danfreefire
buonnhoem0 - 2 nguyennhiuwu
buonnhoem10 - 0 trinhhv13
buonnhoem1 - 0 carotest
buonnhoem6 - 0 lejusnon1998
buonnhoem2 - 0 anhguci123b
buonnhoem1 - 3 vivacoffee
buonnhoem8 - 7 veeee0032
buonnhoem2 - 9 lamcaro2
buonnhoem0 - 3 nguyennhisopoor
buonnhoem2 - 0 phongthebest
buonnhoem3 - 0 cbznhthuc
buonnhoem2 - 1 metvkl
buonnhoem4 - 0 ramez
buonnhoem2 - 0 loloti
buonnhoem0 - 5 carohcm
buonnhoem2 - 0 ngankimhoang
buonnhoem5 - 13 haianthui
buonnhoem1 - 0 xuankieu
buonnhoem0 - 1 vuabip
buonnhoem1 - 0 hoctoan
buonnhoem1 - 2 sieutron
buonnhoem2 - 1 evanst
buonnhoem2 - 0 hanrytran
buonnhoem10 - 2 cocuser