buonnhoem
  • Hạng 534
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 62.26%
  • Chỉ số xã hội 310
  • Chỉ số đam mê 4.17
  • Thời gian tham gia 5 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buonnhoem3 - 1 duongproga
buonnhoem3 - 7 thesadboy1989
buonnhoem1 - 0 lamtruong
buonnhoem1 - 0 vientuong
buonnhoem1 - 1 happykid76
buonnhoem3 - 0 nhokcute
buonnhoem9 - 4 beyou123
buonnhoem1 - 0 werfgh
buonnhoem1 - 0 hyemin12
buonnhoem2 - 7 lamcaro2
buonnhoem2 - 5 balong
buonnhoem7 - 3 peishijinxian
buonnhoem1 - 0 hoanadhp
buonnhoem1 - 0 mina123
buonnhoem4 - 1 monchangcheo
buonnhoem1 - 0 shgdvacacsfdtc7
buonnhoem4 - 2 letty
buonnhoem7 - 10 hochitrung
buonnhoem1 - 0 studa
buonnhoem0 - 1 chubin1999
buonnhoem0 - 3 phuhung
buonnhoem3 - 1 sunami
buonnhoem7 - 2 kaka2907
buonnhoem7 - 0 giangcute2005
buonnhoem0 - 3 oxoxox
buonnhoem0 - 1 nguyenhonganh
buonnhoem1 - 1 nguyenthanh99
buonnhoem4 - 0 vivi216
buonnhoem2 - 8 chimtrongnoinho
buonnhoem0 - 1 dolphin
buonnhoem2 - 0 hiccc
buonnhoem1 - 0 minhchau11
buonnhoem6 - 0 kngoc123
buonnhoem0 - 2 vetthuonglong
buonnhoem8 - 4 baniphonere
buonnhoem3 - 0 libra
buonnhoem0 - 2 dungtrieu
buonnhoem1 - 0 pnt123
buonnhoem4 - 0 dangxuantuyen
buonnhoem1 - 4 chuotbobo
buonnhoem0 - 1 thienthan999
buonnhoem2 - 8 minhquan58
buonnhoem0 - 2 sagocarer
buonnhoem5 - 3 mrb0yb4tl
buonnhoem3 - 3 tanlamvtpt96
buonnhoem2 - 0 phuongbeo96
buonnhoem3 - 1 sonnnnnn
buonnhoem1 - 3 johanliebert
buonnhoem1 - 2 gatsby
buonnhoem2 - 0 muasaigon
buonnhoem1 - 3 traitimbuon
buonnhoem4 - 0 precess19
buonnhoem15 - 0 hoabaylac
buonnhoem0 - 2 cpcnarin2
buonnhoem10 - 11 diemcaro04999
buonnhoem1 - 0 baolan123987
buonnhoem2 - 15 ladieubong
buonnhoem1 - 0 dxdoan
buonnhoem5 - 1 danny
buonnhoem1 - 3 tuantu123
buonnhoem0 - 2 carer
buonnhoem3 - 0 anhcong123
buonnhoem5 - 18 gup222
buonnhoem3 - 5 rtn0000
buonnhoem9 - 9 oriana09
buonnhoem4 - 17 ltb0506
buonnhoem4 - 3 bangdaokeo
buonnhoem9 - 13 kentpham
buonnhoem0 - 3 lejun
buonnhoem1 - 2 xuanthupro
buonnhoem93 - 3 ladan8
buonnhoem0 - 1 nguoivohinh
buonnhoem4 - 10 trungtcc
buonnhoem6 - 1 ladan5
buonnhoem0 - 1 suoingoc
buonnhoem2 - 8 matrom37
buonnhoem3 - 0 minhbeo123
buonnhoem1 - 0 hannguyen1234
buonnhoem5 - 1 idontknow23
buonnhoem2 - 1 mrkita9999
buonnhoem2 - 0 hihihihe
buonnhoem6 - 1 immaaa
buonnhoem0 - 2 mothaibabon
buonnhoem1 - 1 p180598
buonnhoem1 - 9 galam
buonnhoem3 - 0 kimjim
buonnhoem1 - 1 aty886868
buonnhoem1 - 0 ngoctri
buonnhoem6 - 0 dangthu209
buonnhoem3 - 0 hok9x01
buonnhoem5 - 8 thanhlong
buonnhoem1 - 2 yoko1102
buonnhoem1 - 10 scp67892021
buonnhoem0 - 1 nhatvy2291
buonnhoem0 - 2 hoaanhdao2008
buonnhoem2 - 2 nhimxu
buonnhoem1 - 0 totoro
buonnhoem15 - 13 nguyenvancu
buonnhoem1 - 2 phuongkarry
buonnhoem1 - 0 vanhdeptrai