nhimxu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 776
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.44%
  • Chỉ số xã hội 376
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu2 - 2 beyeupk
nhimxu3 - 1 nghiacaro
nhimxu1 - 0 ducbye1991
nhimxu0 - 1 abcdeg
nhimxu0 - 1 wibunotsimpttv2k7
nhimxu2 - 1 heokool
nhimxu2 - 3 superken2k4
nhimxu6 - 0 hcllnaoh
nhimxu2 - 2 sasdad
nhimxu2 - 0 phamtri207
nhimxu0 - 1 asthemoon
nhimxu3 - 0 dongsongbang19
nhimxu0 - 5 linhlucden
nhimxu1 - 0 qindy
nhimxu5 - 4 phumyhung
nhimxu4 - 7 dangtiendo
nhimxu3 - 4 hoangphihung
nhimxu0 - 2 kiennguyen
nhimxu0 - 1 yephdith
nhimxu2 - 0 minhpham
nhimxu1 - 1 changtraivotinh035
nhimxu4 - 1 thuytinhkhoc
nhimxu2 - 0 duyen10
nhimxu1 - 2 binhnhi
nhimxu1 - 0 minhhihihi
nhimxu0 - 2 kiencon
nhimxu3 - 2 tranhoabroland
nhimxu7 - 0 berminhutt
nhimxu1 - 0 suthatchico1
nhimxu1 - 0 giainghi11
nhimxu0 - 4 nguyenduyduc
nhimxu2 - 0 thusieudepgai
nhimxu0 - 1 akirakun
nhimxu3 - 0 nganhuynhshop
nhimxu5 - 0 kenruhuynh
nhimxu1 - 0 daumamay324
nhimxu3 - 0 nguyenhuong90
nhimxu1 - 1 hoadongtien00
nhimxu5 - 1 ngaaaaaaa
nhimxu3 - 0 ducatuan2020
nhimxu6 - 0 bongbongmua12
nhimxu0 - 1 demonking
nhimxu1 - 2 hetyeulinh
nhimxu2 - 0 kimkhanh
nhimxu2 - 0 lucadeptrai
nhimxu2 - 0 newdog
nhimxu5 - 0 playcaro20
nhimxu4 - 0 bumchatchoi
nhimxu1 - 6 thachlam2011
nhimxu4 - 0 samsam19
nhimxu0 - 1 nmhtachi
nhimxu17 - 5 corenqtuan
nhimxu3 - 0 veeee0032
nhimxu1 - 4 carohcm
nhimxu1 - 0 choidep2021
nhimxu6 - 1 tuongpromax
nhimxu3 - 4 nuhondanhroi
nhimxu5 - 1 meomeontq123
nhimxu10 - 13 chopper
nhimxu2 - 0 lealia
nhimxu2 - 0 giakhanhbaaaa
nhimxu3 - 0 kim93
nhimxu3 - 0 minhhuyenbon1012
nhimxu0 - 1 sabo2412
nhimxu1 - 0 vanem
nhimxu1 - 0 baonguyena01
nhimxu1 - 0 lunox
nhimxu1 - 0 xemphim2022
nhimxu2 - 11 iamkevin79nhatrang
nhimxu4 - 1 sangtt
nhimxu1 - 3 ahaidzai96
nhimxu4 - 2 waifu207otaku
nhimxu1 - 6 dangnhungoclinh
nhimxu0 - 1 sinbad
nhimxu0 - 1 dangthu209
nhimxu0 - 1 ngocsonhb
nhimxu3 - 1 sonbinnnnn
nhimxu0 - 2 robin
nhimxu2 - 7 saphia
nhimxu0 - 4 celeron4ghz
nhimxu1 - 0 rubikson
nhimxu5 - 2 choiluon
nhimxu0 - 2 blackzk
nhimxu2 - 9 opponeo
nhimxu0 - 1 nanigenai
nhimxu1 - 0 xanhlam
nhimxu1 - 1 phamvo
nhimxu0 - 4 gomoko
nhimxu5 - 0 culi11
nhimxu0 - 3 dangtiendung
nhimxu2 - 0 dksdud
nhimxu2 - 0 caroking123
nhimxu8 - 4 thuyleub30
nhimxu1 - 5 cupcake123
nhimxu0 - 4 tranminh90
nhimxu0 - 2 tayphuongthatbai
nhimxu8 - 3 estelle
nhimxu0 - 1 kungfugirl
nhimxu0 - 1 thienthansau
nhimxu1 - 0 masew318