nhimxu
  • Hạng 682
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 63.50%
  • Chỉ số xã hội 274
  • Chỉ số đam mê 4.40
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu3 - 1 thuytinhkhoc
nhimxu6 - 0 werfgh
nhimxu0 - 8 son23
nhimxu0 - 1 lamcaro2
nhimxu0 - 5 moitapchoi1
nhimxu0 - 2 dungnhinlai
nhimxu1 - 1 dietcovid
nhimxu3 - 0 playcaro20
nhimxu5 - 1 cuongsun1990
nhimxu2 - 0 gahapchao
nhimxu3 - 0 x2danplay
nhimxu2 - 11 diemcaro04999
nhimxu2 - 2 monchangcheo
nhimxu0 - 5 covid19
nhimxu1 - 0 phanmai
nhimxu0 - 1 inventsity
nhimxu1 - 1 binhnhi
nhimxu0 - 1 thesadboy1989
nhimxu1 - 1 bamboo
nhimxu1 - 2 nohssiwi
nhimxu3 - 0 vittroi
nhimxu3 - 6 fucklife
nhimxu1 - 9 nhamdoanhdoanh
nhimxu0 - 1 mailady
nhimxu2 - 9 hochitrung
nhimxu1 - 5 cora36
nhimxu0 - 6 huongq
nhimxu3 - 0 muvodoi
nhimxu1 - 0 xuanthupro
nhimxu1 - 0 khachmankhien
nhimxu1 - 0 phanquy12222
nhimxu1 - 5 doinhat
nhimxu4 - 0 pthao3799
nhimxu2 - 17 dunglun
nhimxu2 - 0 phudepzai
nhimxu1 - 4 saphia
nhimxu1 - 9 minhkhoi
nhimxu1 - 0 huynhbaobao
nhimxu12 - 16 kentpham
nhimxu0 - 2 ltb0605
nhimxu27 - 24 baniphonere
nhimxu44 - 47 gatsby
nhimxu2 - 0 tutt171
nhimxu2 - 3 zalinh
nhimxu2 - 1 thanhhuong1157
nhimxu1 - 1 nonono
nhimxu2 - 5 minhquan58
nhimxu1 - 10 arsenalfc96
nhimxu6 - 1 shynciii
nhimxu1 - 2 shgdvacacsfdtc7
nhimxu2 - 2 hoagiay123
nhimxu11 - 28 hoamoclan
nhimxu0 - 2 london6
nhimxu3 - 1 yingying
nhimxu3 - 0 zerobay
nhimxu3 - 2 sisi99
nhimxu2 - 2 vuaphapthuatkybi
nhimxu3 - 4 nampro
nhimxu0 - 1 tinhthoixotxa
nhimxu1 - 2 rtn0000
nhimxu0 - 12 gup222
nhimxu3 - 24 ltb0506
nhimxu0 - 2 quangquang
nhimxu11 - 8 huongjep
nhimxu0 - 2 tapsu
nhimxu1 - 0 hyugasanji
nhimxu1 - 0 makanz
nhimxu7 - 0 tuong49
nhimxu346 - 6 london5
nhimxu2 - 0 damchiluan
nhimxu1 - 0 luckystar
nhimxu2 - 0 nammien
nhimxu2 - 2 buonnhoem
nhimxu0 - 1 hanhphucvotan
nhimxu1 - 0 hannbao1911
nhimxu1 - 4 ladieubong
nhimxu0 - 8 nguyenvancu
nhimxu4 - 0 phanquy122
nhimxu7 - 0 minhhoang
nhimxu1 - 0 obby2345hu
nhimxu2 - 0 tienak
nhimxu4 - 1 quankv99
nhimxu10 - 1 kien123
nhimxu2 - 0 miu1234
nhimxu2 - 0 nguyen2x
nhimxu1 - 1 trungtcc
nhimxu1 - 0 nhattann
nhimxu4 - 0 jinzshh
nhimxu3 - 5 matbiec21
nhimxu12 - 1 panda
nhimxu2 - 0 huanhoahong78
nhimxu7 - 5 nttan0501
nhimxu2 - 0 darkstar
nhimxu0 - 1 kain98
nhimxu3 - 0 phanhuyen1597
nhimxu1 - 1 honeymoon1991
nhimxu0 - 8 matrom23
nhimxu1 - 0 thanhhafff
nhimxu2 - 0 ngocluan
nhimxu2 - 0 daiphat1