nhimxu
  • Hạng 95
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 34
  • Tỉ lệ thắng 68.26%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimxu0 - 1 meomeo98
nhimxu1 - 3 nhan123
nhimxu1 - 0 hanghoaphu
nhimxu3 - 0 minhokay
nhimxu6 - 0 anhkhadeptrai
nhimxu8 - 0 trieuhung09
nhimxu1 - 1 m03042015
nhimxu4 - 0 jonathando
nhimxu3 - 0 minhwin100
nhimxu14 - 0 qtrangpham
nhimxu2 - 0 tmphung2001
nhimxu17 - 36 phuongkitty
nhimxu1 - 4 matbiec
nhimxu1 - 2 sbc1111
nhimxu1 - 0 hidsa2323
nhimxu0 - 3 ltb0506
nhimxu1 - 0 nagini
nhimxu2 - 0 nguyendaotam
nhimxu1 - 0 huanjb3
nhimxu1 - 0 xingchha
nhimxu4 - 9 dangky1lan
nhimxu3 - 1 min0809
nhimxu3 - 0 cocara111
nhimxu2 - 1 yiyi090
nhimxu1 - 0 trangpham
nhimxu5 - 9 lamcaro
nhimxu1 - 1 buonnhoem
nhimxu0 - 1 mjetran
nhimxu1 - 1 maruko
nhimxu6 - 9 kentpham
nhimxu4 - 0 batbai6789
nhimxu1 - 0 khongthethua2812
nhimxu1 - 0 hieu28121992
nhimxu1 - 0 bb1234
nhimxu0 - 5 matngu
nhimxu3 - 2 thienma68
nhimxu3 - 0 locyeu204
nhimxu1 - 1 hoagiay123
nhimxu1 - 12 scp67892021
nhimxu11 - 1 marvis
nhimxu10 - 1 tuantuantuan
nhimxu4 - 0 fannie
nhimxu1 - 6 cuong97
nhimxu2 - 0 phudinh2003
nhimxu0 - 5 keyofbeauty
nhimxu5 - 0 nptn291
nhimxu0 - 5 yellowrain
nhimxu0 - 6 nguyenvancu
nhimxu3 - 3 buitoi21
nhimxu1 - 0 khonthangduoctot
nhimxu0 - 6 galam
nhimxu2 - 6 hieuhieuhieu
nhimxu3 - 0 khanh2005
nhimxu13 - 2 hoaiduc123
nhimxu31 - 0 huakhongthichchoi3
nhimxu9 - 1 viethungbka
nhimxu1 - 0 ngock3
nhimxu1 - 0 dat0910a5
nhimxu1 - 0 tailaso2002
nhimxu3 - 1 giang123
nhimxu7 - 0 panda
nhimxu0 - 1 yang12
nhimxu0 - 1 tranvancu
nhimxu4 - 0 quangtrung1010
nhimxu3 - 11 forfun
nhimxu1 - 0 vuabip
nhimxu1 - 0 linhcute
nhimxu1 - 0 jensoo
nhimxu1 - 0 qqavq
nhimxu4 - 0 crush177
nhimxu4 - 0 datqwertyuio
nhimxu1 - 0 bacanh
nhimxu7 - 8 canhty
nhimxu3 - 0 ngoc12
nhimxu3 - 0 mon69
nhimxu1 - 0 ilovemailan
nhimxu1 - 4 nan007
nhimxu2 - 0 quan110800
nhimxu2 - 0 kienepi
nhimxu0 - 4 kehuydiet2802
nhimxu15 - 2 fuyfjgft5
nhimxu2 - 0 thanhdat1123
nhimxu1 - 0 phuongaa
nhimxu7 - 0 accdif
nhimxu8 - 0 tyruwyrt
nhimxu3 - 0 pthao3799
nhimxu4 - 0 akyamuni
nhimxu2 - 0 bong2304
nhimxu1 - 1 tai2000
nhimxu1 - 0 nam1234
nhimxu1 - 0 dacvu208
nhimxu3 - 0 phat97
nhimxu0 - 2 sauminh
nhimxu0 - 1 heoxixoan
nhimxu2 - 0 xsdxcxgdxcf
nhimxu1 - 0 phamtanphat
nhimxu0 - 1 heodat91
nhimxu1 - 5 buumbuum
nhimxu1 - 0 danly1320
nhimxu1 - 0 mokim1066