vanvolang
  • Hạng 570
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 61.62%
  • Chỉ số xã hội 271
  • Chỉ số đam mê 3.73
  • Thời gian tham gia 5 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vanvolang3 - 10 kentpham
vanvolang5 - 4 beyou123
vanvolang2 - 0 docao2302
vanvolang2 - 1 pumsee
vanvolang0 - 1 thesadboy1989
vanvolang7 - 7 shgdvacacsfdtc7
vanvolang3 - 0 sangp7785
vanvolang2 - 0 fwyha11
vanvolang1 - 0 hai22hai
vanvolang0 - 3 arsenalfc96
vanvolang3 - 0 mayyahana
vanvolang4 - 1 hyemin12
vanvolang7 - 24 ltb0506
vanvolang5 - 3 hochitrung
vanvolang2 - 2 huyyeurin
vanvolang3 - 2 khuengaongo
vanvolang1 - 0 kient27
vanvolang1 - 0 qazwsxedc9192
vanvolang1 - 1 sabo2412
vanvolang1 - 0 top1carovn
vanvolang1 - 0 ngocsonhb
vanvolang7 - 5 kiennguyen
vanvolang1 - 4 muvodoi
vanvolang0 - 1 vichea11
vanvolang2 - 1 tanlamvtpt96
vanvolang1 - 0 lamtruong
vanvolang1 - 0 taidt2410
vanvolang0 - 1 sagocarer
vanvolang0 - 4 huongq
vanvolang1 - 0 khangisnewplayer
vanvolang2 - 2 happykid76
vanvolang0 - 1 phuongminh
vanvolang1 - 1 tranhang07
vanvolang1 - 0 viphung
vanvolang1 - 4 thaomoc
vanvolang2 - 1 tuoiconrong
vanvolang13 - 2 peishijinxian
vanvolang1 - 0 tuongsinh
vanvolang0 - 4 cpcnarin12
vanvolang10 - 7 ok123456
vanvolang5 - 3 hitlerhainao
vanvolang1 - 0 badboy
vanvolang1 - 3 zalinh
vanvolang1 - 1 huynhbaobao
vanvolang0 - 1 hoainiem
vanvolang1 - 0 abc123bca
vanvolang8 - 0 phamtuantrinh
vanvolang4 - 3 thienmanh
vanvolang6 - 0 thuy1995
vanvolang1 - 0 huongjep
vanvolang2 - 1 carer
vanvolang3 - 1 baniphonere
vanvolang2 - 0 kiennh1991
vanvolang2 - 6 london7
vanvolang0 - 4 dunglun
vanvolang0 - 1 huongkute
vanvolang1 - 0 bangdaokeo
vanvolang1 - 2 lovegood
vanvolang3 - 5 binne2409
vanvolang1 - 0 vuaphapthuatkybi
vanvolang2 - 10 vuhoang21
vanvolang1 - 0 keren
vanvolang0 - 1 mayakieu
vanvolang1 - 2 cuccu
vanvolang1 - 0 duyen10
vanvolang0 - 1 khiconjx
vanvolang1 - 1 thanhtan301097
vanvolang5 - 0 jikon
vanvolang9 - 2 thaovan2k7
vanvolang0 - 3 fucklife
vanvolang1 - 1 london3
vanvolang4 - 0 anhkhadeptrai
vanvolang5 - 15 caothudauroi123
vanvolang2 - 5 dangky1lan
vanvolang1 - 6 london1
vanvolang11 - 21 namden2232
vanvolang1 - 0 phingochuyen
vanvolang6 - 1 tieuchien
vanvolang2 - 0 phanquy1221
vanvolang4 - 2 immaaa
vanvolang2 - 0 t2030418
vanvolang1 - 0 botbien
vanvolang4 - 5 diemcaro04999
vanvolang3 - 3 votinh001
vanvolang2 - 10 scp67892021
vanvolang2 - 2 chichichanhchanh
vanvolang9 - 20 trungtcc
vanvolang5 - 0 vuvan
vanvolang1 - 0 saobang
vanvolang7 - 4 henrywilson
vanvolang3 - 0 caro12345
vanvolang1 - 0 minhquan58
vanvolang269 - 2 matrom36
vanvolang7 - 0 trtang
vanvolang3 - 0 pthao3799
vanvolang3 - 1 mhang
vanvolang3 - 1 vvvvv
vanvolang1 - 6 matrom27
vanvolang3 - 0 reilaigh
vanvolang3 - 0 khanhdzchuyentoan10