vanvolang
  • Hạng 102
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 28
  • Tỉ lệ thắng 61.33%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vanvolang0 - 1 thaomoc
vanvolang2 - 0 anhquyen98
vanvolang9 - 3 kiban39
vanvolang6 - 20 ltb0506
vanvolang6 - 21 thanhlong
vanvolang0 - 5 poppai
vanvolang10 - 28 phuongkitty
vanvolang1 - 0 pthao3799
vanvolang0 - 1 huynhbaobao
vanvolang7 - 1 dechematnao
vanvolang1 - 0 kmmmm
vanvolang1 - 0 lanhphong
vanvolang1 - 1 vesau
vanvolang1 - 0 trunghieu87
vanvolang1 - 0 nguoivohinh
vanvolang0 - 3 kentpham
vanvolang2 - 1 heokool
vanvolang0 - 3 h2so4
vanvolang1 - 0 buonnhoem
vanvolang1 - 0 khuekhoi123
vanvolang5 - 0 lily1912
vanvolang0 - 1 vietnam3
vanvolang7 - 9 lamcaro
vanvolang0 - 1 army13
vanvolang9 - 1 yamato
vanvolang0 - 1 fucklife
vanvolang2 - 0 notname
vanvolang0 - 2 slenderman
vanvolang6 - 0 minhdo
vanvolang2 - 0 up2009
vanvolang6 - 14 matbiec
vanvolang1 - 5 scp67892021
vanvolang4 - 0 marvis
vanvolang2 - 0 tungbach240688
vanvolang11 - 0 th123
vanvolang7 - 11 gatamky2020
vanvolang0 - 6 cuong97
vanvolang1 - 0 daubulcute
vanvolang2 - 1 bellanguyen
vanvolang0 - 2 hieuhieuhieu
vanvolang7 - 2 subinnhi
vanvolang9 - 1 hoangthu
vanvolang3 - 0 duyconganle
vanvolang0 - 1 tralacmi
vanvolang3 - 1 thinu0612
vanvolang5 - 8 yellowrain
vanvolang17 - 0 wasabi
vanvolang2 - 3 tygirl
vanvolang4 - 0 chouchou2611
vanvolang4 - 0 huynnnnn
vanvolang2 - 0 linhcute
vanvolang7 - 0 duy2k7
vanvolang5 - 0 lkjhgfdsaaasdfghjkl
vanvolang2 - 0 quynhb52
vanvolang1 - 0 vievie2000
vanvolang1 - 0 vodanh
vanvolang1 - 0 pvp2022
vanvolang1 - 3 nguyenvancu
vanvolang2 - 0 eunhye
vanvolang4 - 0 ongyeu21
vanvolang2 - 0 ngocnghech
vanvolang2 - 1 thuthu2021
vanvolang4 - 0 nhiluu1010
vanvolang1 - 1 ngocruby9x
vanvolang1 - 1 lejun
vanvolang0 - 1 mikochan
vanvolang4 - 1 beario
vanvolang4 - 0 tadinhhuu
vanvolang0 - 5 buumbuum
vanvolang1 - 0 vyga123
vanvolang1 - 0 lhuuphuc
vanvolang2 - 7 covid19
vanvolang0 - 1 happy123
vanvolang4 - 5 kehuydiet2802
vanvolang0 - 3 t2ent6six
vanvolang1 - 0 batbai
vanvolang2 - 0 khangot120
vanvolang1 - 0 bin7903
vanvolang1 - 0 khanhvjppro
vanvolang0 - 1 heoxixoan
vanvolang1 - 1 nhatvy2291
vanvolang0 - 2 dinhvanvoi
vanvolang6 - 0 bhan2701
vanvolang2 - 0 nguvaicadai123q
vanvolang2 - 0 lanthanh
vanvolang1 - 0 chloedoan
vanvolang8 - 4 xyz456
vanvolang0 - 3 nan007
vanvolang3 - 0 quanj8
vanvolang1 - 0 trucmai
vanvolang0 - 1 hoaanhdao2008
vanvolang1 - 1 vnmotor
vanvolang2 - 0 vinhaz0382024460
vanvolang0 - 4 thanhthanh2k8
vanvolang3 - 0 tan2k
vanvolang8 - 0 huyzzz
vanvolang3 - 1 phucphuc2005
vanvolang3 - 1 hangnguyenthi
vanvolang1 - 0 dung0975146154
vanvolang5 - 1 khanhle