vanvolang
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 439
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.20%
  • Chỉ số xã hội 392
  • Chỉ số đam mê 4.70
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vanvolang0 - 5 linhlucden
vanvolang2 - 1 happy123
vanvolang2 - 0 kiopin17
vanvolang1 - 4 nothing2fear
vanvolang7 - 2 cocuser
vanvolang3 - 0 tieuungoc1707
vanvolang6 - 1 giangltn
vanvolang0 - 1 yephdith
vanvolang5 - 4 mante
vanvolang2 - 6 travahuong
vanvolang0 - 1 lamcaro2
vanvolang0 - 1 walle09
vanvolang0 - 1 vuongthip
vanvolang0 - 1 interwar1283
vanvolang1 - 0 chanhiuuuu
vanvolang1 - 2 hocchoicaro
vanvolang2 - 0 nonamefire
vanvolang1 - 1 tahuuson
vanvolang1 - 2 huynhbaobao
vanvolang3 - 1 ledieu22803
vanvolang4 - 1 dangtiendo
vanvolang1 - 2 cavodem
vanvolang2 - 1 loanhoang
vanvolang1 - 0 tai1703
vanvolang2 - 6 carogiaitri
vanvolang1 - 0 khangbestpro123
vanvolang1 - 0 zianhe
vanvolang6 - 4 dongsongbang19
vanvolang10 - 3 tabrl92
vanvolang1 - 0 heolovemusic
vanvolang0 - 1 onlytrust
vanvolang1 - 1 ampen
vanvolang0 - 1 vuongkhanh
vanvolang1 - 0 hoagiay123
vanvolang1 - 0 zower
vanvolang2 - 0 asthemoon
vanvolang5 - 9 tapchoilon
vanvolang6 - 0 bongbongmua12
vanvolang7 - 0 trangas
vanvolang0 - 4 belen3
vanvolang3 - 0 hqdhkn
vanvolang3 - 0 nhiha
vanvolang1 - 0 trananhthu
vanvolang0 - 2 nguyenhuong90
vanvolang1 - 0 jupiter0303
vanvolang2 - 0 veeee0032
vanvolang3 - 7 vuabip
vanvolang1 - 4 nguyenduyduc
vanvolang1 - 0 moimoimoimoi
vanvolang1 - 0 trungphata2
vanvolang3 - 0 miormy235
vanvolang2 - 0 phungle
vanvolang2 - 1 leduyluong97
vanvolang3 - 0 yennghiem01
vanvolang0 - 1 nangcanhhoaroi
vanvolang3 - 4 sonbinnnnn
vanvolang1 - 0 thuphuongle99
vanvolang1 - 2 vantannguyen
vanvolang0 - 1 vngn175
vanvolang1 - 0 leai0204
vanvolang0 - 1 firouz
vanvolang0 - 3 thanhthanh2k7
vanvolang1 - 0 lananhhhhh
vanvolang1 - 1 florence00
vanvolang2 - 5 thanhoanghieu
vanvolang0 - 1 husky
vanvolang4 - 0 samsam19
vanvolang6 - 0 mialena
vanvolang0 - 2 byeyou
vanvolang1 - 0 bonam
vanvolang2 - 2 zaique
vanvolang2 - 2 silverfang
vanvolang1 - 5 saobang
vanvolang0 - 1 playcaro20
vanvolang0 - 1 hieveryone
vanvolang1 - 0 duyanh
vanvolang2 - 0 nguoilichsu
vanvolang0 - 3 carohcm
vanvolang5 - 0 sieuvippro
vanvolang4 - 0 gugugugy7
vanvolang1 - 0 datminion11113
vanvolang2 - 4 minhcaro
vanvolang1 - 0 lunox
vanvolang5 - 0 linhnk000
vanvolang3 - 1 playcocaro
vanvolang0 - 2 rongar
vanvolang2 - 3 donghocat
vanvolang1 - 0 hongnhi
vanvolang1 - 3 dungnhinlai
vanvolang0 - 1 toloveru
vanvolang1 - 0 choidep2021
vanvolang8 - 1 devilking
vanvolang13 - 2 thotho777111222
vanvolang0 - 2 taladanbienma
vanvolang1 - 0 thiengon123
vanvolang1 - 0 sruruj
vanvolang1 - 1 maithao
vanvolang0 - 3 tinhanh66
vanvolang1 - 0 tuoihong
vanvolang5 - 0 nevergiveup