nhibuong
  • Hạng 123
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 123
  • Tỉ lệ thắng 65.12%
  • Chỉ số xã hội 258
  • Chỉ số đam mê 7.63
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong1 - 0 huyennnn54188
nhibuong8 - 15 dangkyqd
nhibuong1 - 19 thanhphomuabay
nhibuong8 - 4 beyou123
nhibuong0 - 2 dungnhinlai
nhibuong3 - 5 muathulabay
nhibuong1 - 1 lee16
nhibuong5 - 0 duhanh
nhibuong3 - 6 ltb0506
nhibuong1 - 0 matrancaro
nhibuong2 - 2 whatever1234
nhibuong3 - 1 johanliebert
nhibuong8 - 0 hht252216
nhibuong8 - 3 letty
nhibuong2 - 16 nhamdoanhdoanh
nhibuong7 - 17 baniphonere
nhibuong2 - 16 phamphuhung
nhibuong3 - 0 dksdud
nhibuong3 - 0 anna99
nhibuong1 - 0 hanalov1
nhibuong1 - 9 trungtc
nhibuong1 - 0 nguyenlien92
nhibuong7 - 1 blacthor
nhibuong0 - 2 hochitrung
nhibuong0 - 1 saysinxongvohem
nhibuong5 - 2 truong123
nhibuong2 - 4 fucklife
nhibuong0 - 1 tuanlongtt
nhibuong2 - 1 cachepomdua
nhibuong1 - 2 oxoxox
nhibuong16 - 4 greenland
nhibuong0 - 1 tuan191992
nhibuong2 - 5 huongq
nhibuong2 - 0 khanhhuyen2511
nhibuong1 - 5 sagocarer
nhibuong2 - 0 jackperjow
nhibuong1 - 0 lizzylongbui
nhibuong4 - 1 hieulnt
nhibuong6 - 0 hoangzz1122
nhibuong1 - 0 muvodoi
nhibuong1 - 0 ndndnd
nhibuong2 - 0 tunggggg
nhibuong2 - 0 gum0207
nhibuong0 - 3 sabo2412
nhibuong0 - 1 hitlerhainao
nhibuong18 - 12 huongjep
nhibuong4 - 0 long234
nhibuong0 - 6 arsenalfc96
nhibuong1 - 0 baobao
nhibuong6 - 7 jyfjyxjryxj
nhibuong1 - 6 minhkhoi
nhibuong5 - 1 gaolang
nhibuong1 - 0 nvhlong1212
nhibuong0 - 1 vodanh123
nhibuong1 - 0 khachmankhien
nhibuong3 - 0 m1nhh
nhibuong0 - 4 ltb0605
nhibuong1 - 0 sonnnnnn
nhibuong3 - 4 xuanthupro
nhibuong7 - 0 cuongmew
nhibuong1 - 0 hieunguyen81
nhibuong1 - 0 hyugasanji
nhibuong3 - 1 viettrong
nhibuong3 - 9 yellowrain
nhibuong1 - 0 yeess
nhibuong15 - 8 dobachthao
nhibuong5 - 0 lycatieu
nhibuong3 - 0 phamvannam99
nhibuong3 - 0 thaovan2k7
nhibuong1 - 4 minhquan58
nhibuong23 - 0 london3
nhibuong1 - 1 sanoflin
nhibuong2 - 0 shgdvacacsfdtc7
nhibuong5 - 1 becunzx96nb
nhibuong0 - 4 thanhlong
nhibuong1 - 1 mavuong
nhibuong2 - 3 diemcaro04999
nhibuong1 - 0 kipoi995
nhibuong1 - 2 bangbang
nhibuong1 - 2 matrom30
nhibuong4 - 0 nguyenx0101
nhibuong4 - 4 trungtcc
nhibuong7 - 1 hieu1234
nhibuong1 - 3 haiauden
nhibuong1 - 0 bmt152
nhibuong1 - 0 ddibar
nhibuong1 - 2 nttthuy
nhibuong1 - 0 honeymoon1991
nhibuong2 - 0 immaaa
nhibuong2 - 0 tranggg
nhibuong5 - 15 pslangtu
nhibuong9 - 0 meomeo027
nhibuong7 - 3 medie
nhibuong4 - 0 ptkcvb
nhibuong0 - 4 caothudauroi123
nhibuong3 - 0 fbngohai
nhibuong3 - 0 duyafcnbn
nhibuong2 - 0 luachua
nhibuong1 - 0 siiib
nhibuong2 - 0 phucnotpro