nhibuong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 217
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.24%
  • Chỉ số xã hội 370
  • Chỉ số đam mê 6.07
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong1 - 5 hocgomoku
nhibuong2 - 3 lee16
nhibuong3 - 1 nghiacaro
nhibuong2 - 1 serazs
nhibuong0 - 7 yephdith
nhibuong1 - 0 vnnguyendung
nhibuong5 - 1 hieuhd123kl
nhibuong3 - 0 kenji8442664
nhibuong1 - 2 sinbad
nhibuong58 - 5 kdt1995ct
nhibuong0 - 2 umsang
nhibuong12 - 0 quangdv13
nhibuong1 - 0 ngaltq
nhibuong1 - 0 animexyz
nhibuong2 - 1 hanalov1
nhibuong1 - 2 quachdozz
nhibuong0 - 1 huyluxz
nhibuong7 - 2 haikakabg
nhibuong1 - 2 vietnamovernight
nhibuong2 - 10 phumyhung
nhibuong5 - 0 kiopin17
nhibuong0 - 5 tapchoilon
nhibuong1 - 10 muaxuanden
nhibuong3 - 0 giainghi11
nhibuong2 - 0 trongloveclinh2
nhibuong0 - 1 crystal
nhibuong1 - 0 myanhtran04
nhibuong1 - 5 hdmi2000
nhibuong3 - 0 mapbu123
nhibuong1 - 0 thusieudepgai
nhibuong1 - 1 adelete
nhibuong1 - 2 lucatin
nhibuong2 - 0 tronglaigay
nhibuong1 - 0 minhmh11997
nhibuong1 - 0 kidboy
nhibuong1 - 0 ngocruby9x
nhibuong3 - 0 hackerpro
nhibuong2 - 0 oniichanbaka
nhibuong3 - 0 lecongthinh
nhibuong0 - 4 akirakun
nhibuong0 - 2 linhmiu
nhibuong0 - 2 vuabip
nhibuong0 - 2 silverfang
nhibuong1 - 1 nguyenduyduc
nhibuong5 - 0 thiengon123
nhibuong2 - 2 quoccanh03
nhibuong4 - 0 huythanh08
nhibuong2 - 0 phucphan
nhibuong2 - 1 gomoko
nhibuong0 - 2 luke911
nhibuong0 - 1 sitaile
nhibuong3 - 0 lcchien
nhibuong0 - 2 covid19
nhibuong2 - 5 nmhtachi
nhibuong1 - 0 hieula
nhibuong1 - 0 trangbo995
nhibuong5 - 0 dcfvb
nhibuong0 - 2 byeyou
nhibuong3 - 4 boypk1hit
nhibuong3 - 0 veeee0032
nhibuong8 - 0 fireship
nhibuong1 - 0 poseidon
nhibuong5 - 0 danhgvhgvgvyvy
nhibuong0 - 1 robin
nhibuong0 - 2 son23
nhibuong0 - 2 kingofflags
nhibuong3 - 0 kain98
nhibuong3 - 0 trungtbn
nhibuong1 - 0 taikhoan
nhibuong0 - 1 nuhondanhroi
nhibuong3 - 5 matrancaro
nhibuong1 - 1 sonbinnnnn
nhibuong0 - 3 tayngang66
nhibuong0 - 3 jiji001
nhibuong0 - 3 dungnhinlai
nhibuong1 - 1 kuurama48
nhibuong1 - 0 alwayssmile
nhibuong12 - 2 cupcake123
nhibuong1 - 1 maithao
nhibuong0 - 4 abcxyz88
nhibuong2 - 0 tussp123
nhibuong1 - 0 nemprodk
nhibuong1 - 5 waifu207otaku
nhibuong1 - 0 huanhoahong78
nhibuong4 - 2 tuss2009
nhibuong5 - 0 direcottr
nhibuong4 - 0 liencave
nhibuong2 - 0 trang29diem
nhibuong2 - 1 nguyennhatminh
nhibuong3 - 1 bonam
nhibuong0 - 1 kungfugirl
nhibuong3 - 1 nicholas
nhibuong0 - 2 huunhu66
nhibuong1 - 0 binhkimny
nhibuong0 - 11 arsenalfc96
nhibuong2 - 0 ryan13
nhibuong0 - 1 hamynn
nhibuong1 - 0 btran2912
nhibuong8 - 7 kobitchoi2021
nhibuong7 - 1 thong5536