nhibuong
  • Hạng 105
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 24
  • Tỉ lệ thắng 65.31%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhibuong9 - 3 greenland
nhibuong6 - 2 p180598
nhibuong2 - 0 pnlinh28
nhibuong4 - 3 matngu13
nhibuong1 - 0 hidsa2323
nhibuong2 - 3 dangky1lan
nhibuong1 - 2 nagini
nhibuong11 - 11 gup222
nhibuong2 - 1 anhkhadeptrai
nhibuong0 - 2 sbc1111
nhibuong6 - 7 canhty
nhibuong0 - 1 rambo
nhibuong1 - 1 matngu5
nhibuong2 - 1 quoccuong29
nhibuong2 - 0 moderntalking1984
nhibuong3 - 0 vuacotrongmo
nhibuong1 - 0 ngocluan
nhibuong1 - 0 alphax
nhibuong2 - 0 nhathuy1902
nhibuong3 - 14 lamcaro
nhibuong0 - 4 nguvcc
nhibuong0 - 1 trucmai
nhibuong1 - 0 cobebencuaso
nhibuong1 - 0 mayakieu
nhibuong3 - 1 heoconhamchoi
nhibuong1 - 1 lyquoc
nhibuong0 - 1 nttthuy
nhibuong0 - 1 luke911
nhibuong1 - 0 mavuong
nhibuong1 - 0 qindy
nhibuong6 - 0 mytha
nhibuong3 - 0 trantrucvy2802
nhibuong5 - 0 baoan060801
nhibuong2 - 1 army10
nhibuong0 - 8 scp67892021
nhibuong8 - 0 blackshevchenko
nhibuong2 - 4 ltb0506
nhibuong2 - 0 duyhunggalove
nhibuong9 - 21 gatamky2020
nhibuong1 - 0 linhcute
nhibuong4 - 2 hautrang113
nhibuong7 - 4 duyct123
nhibuong4 - 0 hisoka198
nhibuong1 - 5 cuong97
nhibuong3 - 0 thinu0612
nhibuong5 - 2 lucky06012001
nhibuong4 - 0 demonfunny678
nhibuong3 - 0 ffffffffffff
nhibuong1 - 2 phuongkitty
nhibuong1 - 0 huakhongthichchoi3
nhibuong3 - 0 lamlam
nhibuong5 - 0 nguyenlinh04052008
nhibuong4 - 0 baotran
nhibuong6 - 2 nguvaicadai123q
nhibuong7 - 2 viethungbka
nhibuong2 - 0 hzkkkkk
nhibuong5 - 0 duyconganle
nhibuong2 - 0 namproghe
nhibuong1 - 2 tranvancu
nhibuong1 - 0 thienthan999
nhibuong4 - 6 nguyenvuhoang21
nhibuong2 - 0 builong
nhibuong2 - 3 buitoi21
nhibuong0 - 7 newnew
nhibuong1 - 3 bacanh
nhibuong3 - 0 orang
nhibuong3 - 0 pehan12
nhibuong6 - 0 kentpham
nhibuong2 - 4 kehuydiet2802
nhibuong2 - 5 nonamevn
nhibuong5 - 1 cauvangchammamtom
nhibuong3 - 0 giabao0309
nhibuong5 - 0 quykshp123
nhibuong0 - 1 tranngocbaothy
nhibuong2 - 0 hangnguyenthi
nhibuong1 - 0 baohan
nhibuong2 - 4 yellowrain
nhibuong3 - 0 kienepi
nhibuong0 - 1 asdmobile
nhibuong3 - 1 iiiviiirvui
nhibuong4 - 6 skywalker
nhibuong7 - 0 vyga123
nhibuong6 - 2 namkug158
nhibuong0 - 4 hieuhieuhieu
nhibuong4 - 0 knockout
nhibuong2 - 0 lolif1
nhibuong1 - 0 anhmoichoi1
nhibuong4 - 2 pepopo
nhibuong0 - 1 hchau2006
nhibuong5 - 2 mentos
nhibuong2 - 0 hoaly
nhibuong7 - 0 quang92
nhibuong5 - 1 xuantoan0406
nhibuong4 - 0 luctuyetnhi26092007
nhibuong1 - 0 heoxixoan
nhibuong1 - 0 an1234j
nhibuong1 - 0 cumeo
nhibuong0 - 1 sirenheadvs
nhibuong2 - 1 hiuhiupro
nhibuong0 - 5 nan007