hoagiay123
  • Hạng 130
  • Ngọc 1,091
  • Tỉ lệ thắng 59.70%
  • Chỉ số xã hội 469
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoagiay1231 - 0 khanh2006dzabc
hoagiay1230 - 15 beteoteosg
hoagiay12317 - 18 ampen
hoagiay12320 - 26 phuongminh
hoagiay12323 - 15 thuphuongle99
hoagiay1233 - 0 helanar0r0n0a
hoagiay1233 - 7 cocvang
hoagiay1232 - 3 siro2012
hoagiay12314 - 0 huonghh
hoagiay1232 - 2 hatcatnho
hoagiay12312 - 23 onlytrust
hoagiay1239 - 15 vanvolang
hoagiay1231 - 0 vietnamcom
hoagiay1230 - 3 xuantung91
hoagiay1232 - 7 thacoanxuong
hoagiay1231 - 12 aikhongsotui
hoagiay12315 - 10 huynhbaobao
hoagiay1231 - 0 hadepzaichslathuaxd
hoagiay1238 - 10 tahuuson
hoagiay1233 - 0 ngocchau2022
hoagiay1230 - 1 feitan
hoagiay1233 - 9 rocket290671
hoagiay1237 - 0 sakurajp
hoagiay1232 - 2 simple00000
hoagiay1233 - 0 quangacute
hoagiay1231 - 0 anhlant
hoagiay1233 - 0 petertruong
hoagiay1234 - 1 dieusao282007
hoagiay1235 - 0 anhvan1120z
hoagiay1231 - 0 cuongnq9999
hoagiay1235 - 7 huongjep
hoagiay1232 - 1 lamhuy7a
hoagiay1234 - 9 tenry
hoagiay1231 - 0 tothemoonvn
hoagiay1231 - 2 docuong
hoagiay1237 - 10 nganbali
hoagiay1230 - 1 hackermatrix
hoagiay1230 - 1 meohoang123
hoagiay1230 - 2 muaxuanden
hoagiay1233 - 2 vesau
hoagiay1230 - 3 newnewnew
hoagiay12326 - 4 khanh16phi
hoagiay1230 - 1 x0nguoidanhco0x
hoagiay1232 - 0 shiona
hoagiay1231 - 0 yeuoi
hoagiay1231 - 0 jjsbzzux
hoagiay1231 - 0 remixmanhdo
hoagiay1231 - 3 nhatnhatsl
hoagiay1239 - 13 thaiuumm
hoagiay1234 - 0 nhutquy
hoagiay1232 - 1 hongkong1
hoagiay1230 - 2 alienware
hoagiay1230 - 3 tomcuamuc
hoagiay1230 - 4 nhocyeusky
hoagiay1237 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
hoagiay1233 - 0 cuupham
hoagiay1231 - 0 vovantai877
hoagiay1232 - 0 saowww
hoagiay1231 - 0 phim1hay
hoagiay1236 - 0 unknowwwwww1412
hoagiay1236 - 0 tongtuan
hoagiay1231 - 0 gobruh
hoagiay1231 - 0 ngphgdeptrai
hoagiay12312 - 0 gfgfgfgfg
hoagiay1233 - 0 tctindahouse
hoagiay1231 - 0 changgay1201
hoagiay1234 - 3 viminhgiabao
hoagiay1230 - 1 dangtiendung
hoagiay1231 - 1 sabo2412
hoagiay12311 - 1 suport007
hoagiay1230 - 1 chumchum
hoagiay1235 - 1 namnhut
hoagiay1231 - 0 ng4nvoi
hoagiay1230 - 1 hdmi2000
hoagiay12313 - 0 quanlu123
hoagiay1231 - 0 hkba2323
hoagiay1232 - 0 neza263
hoagiay1232 - 0 phamduong2k5
hoagiay1233 - 4 admingo
hoagiay1230 - 1 porsche911
hoagiay1232 - 0 thanhtanbinh
hoagiay1231 - 0 balaungu123
hoagiay1231 - 0 camapn0mn0m
hoagiay1234 - 1 cookie281
hoagiay1233 - 0 dieuthanh
hoagiay1230 - 1 comchienduongchau
hoagiay1234 - 13 lebaokhang
hoagiay1231 - 0 lientinhqeq
hoagiay1230 - 1 wibunotsimpttv2k7
hoagiay1231 - 0 maimot
hoagiay1234 - 2 quocdat9a2
hoagiay1230 - 2 truongsinh
hoagiay12311 - 3 minhdangspb2vn
hoagiay1231 - 1 dynha209
hoagiay1230 - 1 duylon2k
hoagiay1235 - 2 nhimcoi100120
hoagiay1231 - 0 saphia
hoagiay1230 - 2 caroforfun99999
hoagiay1232 - 13 tranthuahoai
hoagiay1235 - 4 zauysd