hoagiay123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 760
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.97%
  • Chỉ số xã hội 329
  • Chỉ số đam mê 4.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoagiay1231 - 1 anhtlv
hoagiay1232 - 0 hannuvuong
hoagiay1232 - 0 vuongtran123
hoagiay1230 - 2 boncha
hoagiay1232 - 0 ngantvk
hoagiay1231 - 1 truongiiiphong
hoagiay1231 - 2 phuongminh
hoagiay1230 - 4 nguyentam2k
hoagiay1237 - 0 username
hoagiay1237 - 1 sinh0445sad
hoagiay1234 - 4 serazs
hoagiay1230 - 2 lunox
hoagiay1230 - 1 walle09
hoagiay1230 - 1 manet
hoagiay1231 - 4 kakachieu030201
hoagiay1230 - 2 chinhanvo012
hoagiay1235 - 6 veeee0032
hoagiay1233 - 3 cocuser
hoagiay1231 - 0 thanhpt
hoagiay1233 - 0 thuphuongle99
hoagiay1231 - 7 lamer
hoagiay12319 - 12 cuulongvi
hoagiay1231 - 0 thanhhoang
hoagiay1230 - 1 vngn175
hoagiay1233 - 2 dongsongbang19
hoagiay1232 - 0 baobinh24
hoagiay1233 - 0 minhpham
hoagiay1232 - 1 ampen
hoagiay1230 - 1 vanvolang
hoagiay1230 - 4 akirakun
hoagiay1237 - 7 sonyvaio99
hoagiay1231 - 1 hqdhkn
hoagiay1230 - 2 vtvtvt
hoagiay1230 - 2 vuabip
hoagiay1231 - 0 huyenmai96
hoagiay1233 - 0 martinchannel
hoagiay1231 - 0 hanakimm21
hoagiay1230 - 1 sethangthoi
hoagiay1234 - 1 nguyenduyduc
hoagiay1234 - 0 miormy235
hoagiay1230 - 2 byeyou
hoagiay1231 - 0 thanhtuyenbroland
hoagiay1232 - 1 quoccanh03
hoagiay1231 - 2 nangcanhhoaroi
hoagiay1231 - 0 nguyennhisokill
hoagiay1230 - 1 rimurusama1707
hoagiay1232 - 0 llewyn
hoagiay1235 - 1 ngaaaaaaa
hoagiay1230 - 1 asthemoon
hoagiay1233 - 5 carohcm
hoagiay1232 - 0 tuyenvll
hoagiay1231 - 0 hongnhung96
hoagiay1231 - 3 zaninovn1324
hoagiay1234 - 0 loloti
hoagiay1233 - 0 crisduong
hoagiay1230 - 1 husky
hoagiay12310 - 7 tungduc
hoagiay1233 - 0 ngocgiau04
hoagiay1236 - 0 samsam19
hoagiay1232 - 0 donkimarap
hoagiay1232 - 3 khanh200175
hoagiay1235 - 1 brlhoathanh03714
hoagiay1232 - 2 tongcongminh197
hoagiay1233 - 0 ikuchi
hoagiay1233 - 1 choidep2021
hoagiay1231 - 1 pouralways
hoagiay1234 - 0 playcaro20
hoagiay1231 - 6 dangkyqd
hoagiay1231 - 0 buiviet201
hoagiay1236 - 0 bongbongmua12
hoagiay1230 - 1 tamthuong262
hoagiay1232 - 0 maithao
hoagiay1231 - 6 taladanbienma
hoagiay1230 - 3 robin
hoagiay1234 - 0 naluft
hoagiay1234 - 2 chamender100
hoagiay1231 - 0 thusieudepgai
hoagiay1236 - 2 kamuchan
hoagiay1231 - 2 kiennh1991
hoagiay12316 - 10 nuhondanhroi
hoagiay1234 - 0 kimyen11
hoagiay1230 - 1 erial
hoagiay1230 - 15 sinbad
hoagiay1231 - 0 trungvn
hoagiay1230 - 1 maidior
hoagiay1234 - 1 hxmb26
hoagiay1230 - 2 nhocyeusky
hoagiay1231 - 4 huynhbaobao
hoagiay1230 - 1 heolovemusic
hoagiay1232 - 1 tahuuson
hoagiay1230 - 1 linhlucden
hoagiay1231 - 0 bemeocute
hoagiay1233 - 4 waifu207otaku
hoagiay1234 - 2 tu8160
hoagiay1231 - 0 thiengon123
hoagiay1231 - 0 dksdud
hoagiay1233 - 1 bonam
hoagiay1231 - 5 phihung2021
hoagiay1232 - 0 phamlanchinh185
hoagiay1234 - 4 phumyhung