chauky77
  • Hạng 35
  • Ngọc 1,823
  • Tỉ lệ thắng 63.78%
  • Chỉ số xã hội 555
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chauky7724 - 27 lanhphong
chauky7712 - 17 cocvang
chauky7727 - 20 ngocluan
chauky7722 - 15 nttthuy
chauky779 - 9 buonnhoem
chauky7712 - 14 bapcaingoc
chauky772 - 8 aikhongsotui
chauky7715 - 12 hatcatnho
chauky772 - 0 at0p1xt
chauky772 - 18 beteoteosg
chauky771 - 0 lufather01
chauky772 - 5 ellis
chauky770 - 1 emiya
chauky771 - 0 laffa1e1
chauky771 - 3 xuantung91
chauky776 - 5 mavuong
chauky777 - 5 chuotbobo
chauky772 - 6 rocket290671
chauky771 - 0 luckynehhh
chauky771 - 0 ngocchau2022
chauky771 - 1 thotrang
chauky7711 - 11 sieutron
chauky770 - 1 congtrinh
chauky770 - 4 muaxuanden
chauky7711 - 16 huongjep
chauky773 - 2 datunnnas11
chauky7719 - 0 qphuc99969996
chauky773 - 7 tayngang66
chauky770 - 1 docuong
chauky774 - 13 nganbali
chauky773 - 4 sakurajp
chauky774 - 0 spade
chauky770 - 2 godfather
chauky772 - 0 dowpqdmw0601
chauky771 - 0 boygoodgame
chauky771 - 3 winxp
chauky775 - 0 cuocsongvatva
chauky771 - 6 bapcoi
chauky771 - 1 rumledao
chauky771 - 5 lop2a
chauky770 - 1 newbielok
chauky770 - 1 newnewnew
chauky772 - 0 trangram16
chauky771 - 0 kinid
chauky779 - 0 hiepduong01
chauky772 - 0 truine
chauky774 - 0 hongkong1
chauky774 - 0 anthuyen1712
chauky772 - 0 vyvyhvyvy
chauky7725 - 4 hautrang113
chauky771 - 0 hienvux
chauky773 - 2 khoitm5
chauky771 - 0 kennhoc1992
chauky770 - 2 caroforfun99999
chauky770 - 3 manhlamm
chauky771 - 1 rntmat
chauky771 - 0 thienbcr
chauky770 - 6 chachacha
chauky773 - 0 minhnopro
chauky770 - 2 sanbangtaca123
chauky770 - 1 sadyyss555
chauky774 - 0 phim1hay
chauky771 - 1 yuqifakenr123
chauky770 - 4 vuabip
chauky776 - 0 hungnguyenphi8118
chauky771 - 0 mrthang78
chauky775 - 0 leeanhthuw12
chauky770 - 1 thaidinh
chauky773 - 0 phngth213
chauky770 - 2 yephdith
chauky778 - 1 tuannnnnn
chauky776 - 0 congphus
chauky771 - 0 khangdoan2002
chauky771 - 1 suzuchun
chauky771 - 0 adswzxcvbnm
chauky774 - 1 thestorm
chauky772 - 0 shinnijin
chauky775 - 3 thanhngaho
chauky772 - 2 damphucanh
chauky771 - 0 laidangthach123
chauky772 - 0 truongdeptrai0708
chauky776 - 0 maanhquan12
chauky772 - 0 thangkhotinh
chauky772 - 0 saltnachos
chauky771 - 2 toidanhga
chauky771 - 0 dioda
chauky771 - 0 midsommar
chauky775 - 3 thythy2021
chauky773 - 0 nguyenthuytrang2009
chauky772 - 0 hung6969dq
chauky770 - 3 hdmi2000
chauky771 - 0 peterlylo
chauky771 - 7 travahuong
chauky771 - 13 tomcuamuc
chauky774 - 1 hoangngocbaotram
chauky771 - 0 minhreal23
chauky773 - 4 kikokiko
chauky773 - 0 balaungu123
chauky774 - 0 songjiang
chauky775 - 0 darian