chauky77
  • Hạng 167
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 42
  • Tỉ lệ thắng 65.99%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chauky770 - 1 paduc
chauky7719 - 2 hautrang113
chauky771 - 0 dinhhuy0503
chauky771 - 1 playboy
chauky770 - 1 matngu15
chauky771 - 0 min123
chauky772 - 0 iamnam
chauky773 - 0 lecongtruong20
chauky777 - 0 hang12
chauky771 - 0 bb1234
chauky772 - 2 p180598
chauky770 - 1 rambo
chauky771 - 0 hai0407
chauky772 - 0 matngu10
chauky7716 - 23 ltb0506
chauky774 - 9 lamcaro
chauky773 - 0 emmyboy20
chauky778 - 0 trangpham
chauky771 - 0 sakai
chauky771 - 0 bacoopw10
chauky772 - 1 lyquoc
chauky772 - 0 dungtrieu
chauky770 - 1 tuoiconrong
chauky771 - 0 vnnguyendung
chauky771 - 0 ampen
chauky772 - 2 pslangtu
chauky771 - 0 fanmu
chauky775 - 0 minhkhanggg
chauky773 - 0 lejun
chauky773 - 1 phungtien
chauky770 - 1 badboy
chauky771 - 4 kentpham
chauky771 - 1 uttrang001
chauky7718 - 2 lilytran06
chauky771 - 1 xanhlacay
chauky772 - 0 asecv
chauky772 - 0 caronopro
chauky774 - 1 tranvan
chauky771 - 0 pthao3799
chauky772 - 0 huylinh
chauky771 - 0 linhhuyyyy
chauky7715 - 33 phuongkitty
chauky771 - 1 vitconhaman
chauky771 - 0 luuhuytoan
chauky776 - 0 hhhhhhhhhh1111111111
chauky770 - 4 moitapchoi
chauky771 - 0 army13
chauky770 - 1 rip001
chauky772 - 0 vodanh
chauky7712 - 0 nguyennguyen
chauky771 - 0 mayfkkfkfkfk
chauky770 - 1 yellowrain
chauky773 - 0 hieuyeuyen
chauky771 - 0 tahuuson
chauky771 - 11 galam
chauky778 - 14 buitoi21
chauky772 - 1 kaiyaba
chauky7715 - 7 jadyeuthuong
chauky771 - 0 minh112
chauky770 - 1 trucmai
chauky771 - 0 saosaysua
chauky775 - 6 pepopo
chauky771 - 0 doanngocanh0508
chauky771 - 13 scp67892021
chauky771 - 0 tonyy
chauky774 - 2 nguvaicadai123q
chauky771 - 1 trunghieu87
chauky7710 - 13 gatamky2020
chauky773 - 1 tramtien
chauky775 - 1 vanthi123
chauky772 - 0 abcxyz123
chauky770 - 5 newnew
chauky770 - 1 gafbuwj
chauky770 - 2 tranngocbaothy
chauky776 - 1 nguyenvancu
chauky774 - 0 nutifood
chauky772 - 0 phuc113
chauky775 - 0 duyct123
chauky770 - 1 khoailangnuong
chauky771 - 0 heoconhamchoi
chauky774 - 0 knockout
chauky771 - 0 skywalker
chauky771 - 0 kidboy
chauky777 - 1 quyetle9488
chauky773 - 0 lhuuphuc
chauky772 - 0 lolif1
chauky778 - 1 enxinh
chauky775 - 0 maiho1055
chauky771 - 0 trongkt150
chauky7710 - 1 phuong291092
chauky771 - 2 hoagiay123
chauky770 - 1 mayakieu
chauky770 - 2 tuandeptrai
chauky7711 - 0 sinhme
chauky770 - 1 silvermoon
chauky771 - 3 shupapol
chauky771 - 0 beyou123
chauky778 - 16 forfun
chauky775 - 0 anhvu1352005
chauky772 - 5 t2ent6six