chauky77
  • Hạng 980
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,160
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.42%
  • Chỉ số xã hội 402
  • Chỉ số đam mê 5.60
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chauky772 - 0 sharkone
chauky771 - 0 vozanhxyz
chauky770 - 1 yephdith
chauky777 - 10 truongiiiphong
chauky771 - 0 giangltnopsp77
chauky771 - 0 hadtt12
chauky770 - 1 vuabip
chauky773 - 0 serazs
chauky773 - 0 gaster123d
chauky770 - 2 linhlucden
chauky772 - 0 anguyhiem
chauky770 - 1 manetg
chauky772 - 6 hocchoicaro
chauky773 - 2 lanhphong
chauky778 - 7 lucatin
chauky770 - 1 phumyhung
chauky774 - 5 kiencon
chauky779 - 2 tien2003bbv
chauky771 - 0 khangnongrdo
chauky7710 - 9 alecharry91
chauky771 - 7 wibunotsimpttv2k7
chauky771 - 9 maylangthang
chauky776 - 0 truongneymar
chauky770 - 2 thachlam2011
chauky773 - 3 nguyenhuong90
chauky772 - 0 mavuong
chauky772 - 3 vientuong
chauky770 - 1 nguyenduyduc
chauky775 - 2 gauden123
chauky778 - 0 ricardokaka23
chauky773 - 0 minhhuynh
chauky771 - 0 nangcoconsuong
chauky770 - 5 belen3
chauky771 - 0 cuonglecao111
chauky772 - 0 williams
chauky771 - 0 baoboll12345
chauky772 - 0 thiengon123
chauky771 - 0 bsao276
chauky778 - 0 pedothepolarbear
chauky770 - 1 mailady
chauky770 - 2 akirakun
chauky774 - 1 quoccanh03
chauky770 - 2 phongan1
chauky779 - 0 viproprovip
chauky774 - 0 playcaro20
chauky773 - 0 toilaerrr
chauky774 - 1 sonluu
chauky773 - 0 edmremix123
chauky773 - 0 nvquan2k6
chauky774 - 0 thuuuuuuu
chauky7710 - 17 nangcanhhoaroi
chauky771 - 0 newdog
chauky771 - 0 southernlight
chauky773 - 2 choidep2021
chauky771 - 0 vtvtvtv2022
chauky771 - 0 dinhhoang1008
chauky772 - 0 rickeypen
chauky776 - 0 bongbongmua12
chauky770 - 1 nmhtachi
chauky773 - 0 hoaithuongkt
chauky771 - 4 carohcm
chauky775 - 0 ikuchi
chauky772 - 1 congcore2021
chauky776 - 1 aothatday2001
chauky774 - 0 anhgei
chauky772 - 0 baosuhuynh
chauky772 - 0 veeee0032
chauky771 - 0 haidung0212
chauky771 - 1 caro123
chauky773 - 4 minhhuy1108
chauky774 - 0 hihidautay
chauky771 - 1 trithichtrol123
chauky770 - 2 greenvn
chauky772 - 1 tungvph1
chauky772 - 0 huuhung91
chauky774 - 5 sabo2412
chauky771 - 0 hxmb26
chauky772 - 1 tom171011
chauky770 - 4 tayngang66
chauky770 - 5 hieveryone
chauky770 - 1 nguyenmanhlama01
chauky770 - 2 manhlama01
chauky770 - 1 robin
chauky770 - 1 blackzk
chauky772 - 0 pqd1306
chauky771 - 0 iphone6splus
chauky771 - 1 dangnhungoclinh
chauky772 - 3 rubikson
chauky773 - 1 thythy2021
chauky771 - 2 buonnhoem
chauky773 - 4 dangkyqd
chauky770 - 15 sinbad
chauky771 - 5 saobang
chauky774 - 9 matrancaro
chauky773 - 6 maidior
chauky770 - 3 bngoc
chauky770 - 4 jiji001
chauky771 - 0 kropro65
chauky771 - 1 hideonbus
chauky770 - 2 giomuathu