chauky77
  • Hạng 542
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 70.14%
  • Chỉ số xã hội 278
  • Chỉ số đam mê 9.23
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chauky771 - 0 hoangtuanemb
chauky775 - 0 thanhthao1004
chauky772 - 1 vuivehongquao
chauky7718 - 24 ltb0506
chauky772 - 10 covid19
chauky771 - 0 amy825
chauky774 - 1 meomeo123abc
chauky770 - 1 reyouready
chauky772 - 0 dksdud
chauky776 - 0 ankuni108
chauky773 - 0 xms245
chauky772 - 0 monchangcheo
chauky771 - 0 emgalam11
chauky771 - 4 hochitrung
chauky773 - 1 bangdaokeo
chauky772 - 1 thythy2021
chauky772 - 0 huynhthithuyduong
chauky778 - 11 kentpham
chauky770 - 11 vichea15
chauky772 - 0 nguyentham96
chauky771 - 0 chanhhhh
chauky771 - 1 dungnghia
chauky771 - 5 cpcnarin14
chauky779 - 0 mthang2k3
chauky773 - 5 tunghunterhp15
chauky775 - 0 bongbongmua12
chauky776 - 1 bamboo
chauky770 - 2 linda
chauky772 - 1 tanlamvtpt96
chauky772 - 0 kngoc123
chauky777 - 1 ptnhan
chauky771 - 8 trungtc
chauky770 - 2 nhatmai
chauky776 - 8 diemcaro04999
chauky774 - 1 chuotbobo
chauky7716 - 5 peishijinxian
chauky775 - 25 dunglun
chauky772 - 1 duc2004
chauky772 - 2 sabo2412
chauky772 - 3 vncaro
chauky770 - 2 cpcnarin6
chauky771 - 3 baniphonere
chauky772 - 0 hitlerhainao
chauky773 - 9 minhnguyen0303
chauky772 - 0 huanhoahong78
chauky772 - 6 minhkhai
chauky771 - 0 vuminhngoc
chauky773 - 0 gacontapdi1
chauky773 - 10 minhkhoi
chauky776 - 5 chichi93
chauky770 - 3 caothutapchoi
chauky771 - 0 krichamp
chauky772 - 10 tranphuockhanh
chauky771 - 0 linh1
chauky774 - 1 hanie
chauky777 - 2 gatsby
chauky772 - 3 ok123456
chauky775 - 1 sonnnnnn
chauky773 - 2 ampen
chauky773 - 2 giodaingan
chauky772 - 0 kyhoi
chauky771 - 2 lexuan22
chauky774 - 0 quanghuy2k4
chauky771 - 0 edric284
chauky773 - 0 hoatiensinh138
chauky777 - 0 hoadung
chauky7712 - 0 tomtep
chauky773 - 0 khachmankhien
chauky773 - 8 minhquan58
chauky771 - 0 phonglol
chauky772 - 0 phanquy1221
chauky772 - 4 london4
chauky775 - 14 lqdoan
chauky771 - 0 minhtangkhoi
chauky771 - 0 sieutron
chauky770 - 1 nguyenhonganh
chauky778 - 12 arsenalfc96
chauky7712 - 2 shgdvacacsfdtc7
chauky778 - 0 trieufffffffffffffff
chauky773 - 3 immaaa
chauky773 - 0 vvvvv
chauky771 - 0 jgfjhgvgkjg
chauky775 - 0 vuvan
chauky771 - 0 vitroti123
chauky772 - 3 cuccu
chauky775 - 1 dangtka123
chauky772 - 0 trung9901
chauky772 - 0 stella9x
chauky775 - 0 idontknow23
chauky772 - 0 nhanhago1234
chauky771 - 0 tuanbond
chauky773 - 0 vanson
chauky771 - 1 bogay
chauky774 - 1 hannbao1911
chauky775 - 0 lucy123456
chauky771 - 12 honeymoon1991
chauky778 - 1 phuong1
chauky771 - 0 nguyenx0101
chauky773 - 0 hakuzo
chauky772 - 0 trang228811