thuphuongle99
  • Hạng 122
  • Ngọc 1,107
  • Tỉ lệ thắng 64.35%
  • Chỉ số xã hội 446
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuphuongle9913 - 11 heolovemusic
thuphuongle990 - 2 ellis
thuphuongle9919 - 20 ampen
thuphuongle9926 - 18 tahuuson
thuphuongle9915 - 23 hoagiay123
thuphuongle9913 - 1 linux
thuphuongle999 - 32 beteoteosg
thuphuongle995 - 0 banhbeovodung
thuphuongle9923 - 27 onlytrust
thuphuongle9913 - 7 nhocyeusky
thuphuongle991 - 9 aikhongsotui
thuphuongle9910 - 11 phuongminh
thuphuongle993 - 0 vietnamcom
thuphuongle991 - 5 hatcatnho
thuphuongle993 - 2 bibi0101
thuphuongle990 - 6 rocket290671
thuphuongle990 - 1 congtrinh
thuphuongle994 - 1 sakurajp
thuphuongle995 - 2 fbngohai
thuphuongle991 - 1 at0p1xt
thuphuongle993 - 1 tuanmap
thuphuongle9910 - 2 trongquan85vt
thuphuongle990 - 4 linhlucden
thuphuongle993 - 0 chucdayy2900
thuphuongle993 - 0 zietbinh133
thuphuongle9912 - 0 hisinku
thuphuongle9914 - 0 fuongnam
thuphuongle9915 - 0 jeeny2710
thuphuongle992 - 6 vanvolang
thuphuongle991 - 0 hackermatrix
thuphuongle992 - 2 meohoang123
thuphuongle993 - 0 principiamathematica
thuphuongle990 - 8 lop2a
thuphuongle9915 - 0 mynmin
thuphuongle993 - 0 hieuvoxa
thuphuongle992 - 0 duytonle24
thuphuongle992 - 0 letung01qwe
thuphuongle992 - 0 ptdhihihi
thuphuongle9910 - 1 taktlight02
thuphuongle994 - 0 tintrungnguyen2210
thuphuongle993 - 3 hdmi2000
thuphuongle993 - 7 newnewnew
thuphuongle992 - 5 nganbali
thuphuongle991 - 0 ptmq23082006
thuphuongle998 - 1 phamduong2kk5
thuphuongle995 - 0 dilinh01
thuphuongle996 - 5 tuimoichoihuhu
thuphuongle991 - 2 tayngang66
thuphuongle991 - 0 hieucony123456
thuphuongle990 - 2 sanbangtaca123
thuphuongle990 - 2 tomcuamuc
thuphuongle991 - 0 bestflorentino
thuphuongle992 - 3 lucatin
thuphuongle992 - 4 cocvang
thuphuongle992 - 0 vovantai877
thuphuongle9913 - 3 nguyenthanhdo
thuphuongle992 - 0 minhthiende
thuphuongle992 - 0 sondbp
thuphuongle992 - 0 gobruh
thuphuongle991 - 0 phim1hay
thuphuongle995 - 2 thanhmocbai95
thuphuongle9911 - 1 viminhgiabao
thuphuongle991 - 0 suthimi
thuphuongle991 - 0 suport007
thuphuongle991 - 2 sabo2412
thuphuongle992 - 0 choconngocngech12zmc
thuphuongle999 - 0 nguoibijf0
thuphuongle991 - 1 vuductuan
thuphuongle991 - 0 trankimngan
thuphuongle990 - 2 wibunotsimpttv2k7
thuphuongle996 - 0 pigbaby
thuphuongle994 - 0 sansboy2022
thuphuongle995 - 5 admingo
thuphuongle993 - 0 buiquoctu
thuphuongle991 - 0 buinhatminh985
thuphuongle996 - 1 midsommar
thuphuongle991 - 0 tinhlo
thuphuongle992 - 0 hungtbn
thuphuongle992 - 0 kiemkim1102
thuphuongle994 - 0 vuongquyen951
thuphuongle995 - 0 conchimnontrencay123
thuphuongle991 - 0 ttntvt
thuphuongle992 - 0 hungbattai1
thuphuongle990 - 1 saphia
thuphuongle990 - 3 thuydhhp
thuphuongle994 - 5 ngoctin
thuphuongle995 - 13 lebaokhang
thuphuongle996 - 1 hauvethep2006
thuphuongle991 - 0 khangcena
thuphuongle990 - 3 maimot
thuphuongle998 - 0 quocdat9a2
thuphuongle991 - 0 moheongo
thuphuongle992 - 0 nhutdz29361
thuphuongle992 - 0 vsdfsccda
thuphuongle998 - 1 dynha209
thuphuongle990 - 1 truongsinh
thuphuongle992 - 0 duchuyhahhaha
thuphuongle994 - 0 nolg1029
thuphuongle991 - 0 enceallu
thuphuongle991 - 1 huynhbaobao