thuphuongle99
  • Hạng 112
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 59.20%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuphuongle999 - 0 dfghhhyte
thuphuongle990 - 7 lamcaro2
thuphuongle991 - 0 paduc
thuphuongle993 - 7 nguyenvancu
thuphuongle992 - 1 danhbnbnbnbn
thuphuongle997 - 1 panda
thuphuongle994 - 7 lamcaro
thuphuongle996 - 0 linhqng
thuphuongle992 - 0 huanjb34
thuphuongle993 - 7 ltb0506
thuphuongle9920 - 12 giangquangvu
thuphuongle991 - 0 lyly2005
thuphuongle9910 - 0 ytp221
thuphuongle996 - 3 ttttt
thuphuongle992 - 0 nphuong
thuphuongle991 - 0 pthao3799
thuphuongle992 - 0 binhcute332007
thuphuongle991 - 2 moitapchoi
thuphuongle990 - 2 vesau
thuphuongle991 - 0 totoro
thuphuongle991 - 1 nguoivohinh
thuphuongle990 - 2 tahuuson
thuphuongle991 - 1 trunghieu87
thuphuongle990 - 2 kentpham
thuphuongle990 - 1 thuydung25
thuphuongle992 - 0 nonamevn
thuphuongle991 - 0 cuong292002
thuphuongle993 - 14 pokemon
thuphuongle991 - 1 vietphuong11
thuphuongle992 - 0 augustin
thuphuongle990 - 1 ngannguyen
thuphuongle993 - 0 hieenr2021
thuphuongle993 - 10 yellowrain
thuphuongle990 - 7 thanhlong
thuphuongle993 - 2 kaiyaba
thuphuongle994 - 7 traxanh
thuphuongle993 - 14 galam
thuphuongle990 - 5 buumbuum
thuphuongle994 - 0 khonthangduoctot
thuphuongle990 - 2 hoagiay123
thuphuongle994 - 11 cuong97
thuphuongle991 - 5 vuabip
thuphuongle9919 - 2 viethungbka
thuphuongle992 - 3 gatamky2020
thuphuongle994 - 0 mophamm
thuphuongle990 - 1 thutrang
thuphuongle991 - 0 wibukhonggioihan
thuphuongle994 - 1 zick123
thuphuongle993 - 15 scp67892021
thuphuongle995 - 1 suzuku27
thuphuongle991 - 0 phongtuan
thuphuongle995 - 0 hiddenman
thuphuongle9910 - 1 annn95
thuphuongle991 - 0 chouchou2611
thuphuongle997 - 1 nguvaicadai123q
thuphuongle991 - 6 kehuydiet2802
thuphuongle991 - 0 vodanh
thuphuongle998 - 2 zicohangaram
thuphuongle993 - 1 dangky1lan
thuphuongle994 - 0 tinh77
thuphuongle994 - 14 nguyenvuhoang21
thuphuongle994 - 0 pehan12
thuphuongle990 - 3 pslangtu
thuphuongle991 - 1 mailady
thuphuongle990 - 1 ngocluan
thuphuongle990 - 4 hieuhieuhieu
thuphuongle993 - 0 anhkhoi98
thuphuongle991 - 3 tranngocbaothy
thuphuongle996 - 0 phamvancuong
thuphuongle990 - 2 thanhthanh2k7
thuphuongle992 - 0 trido2407
thuphuongle999 - 4 asdmobile
thuphuongle9912 - 1 trangtran12997
thuphuongle992 - 0 leobau
thuphuongle995 - 5 phuongkitty
thuphuongle997 - 5 gacontapchoicaro
thuphuongle996 - 1 hangnguyenthi
thuphuongle993 - 0 aaa02111
thuphuongle993 - 0 danly1320
thuphuongle992 - 1 pepopo
thuphuongle991 - 8 bnnnn
thuphuongle994 - 0 mon69
thuphuongle992 - 0 tuananh123
thuphuongle991 - 1 happy123
thuphuongle992 - 1 quanup
thuphuongle991 - 7 ladieubong
thuphuongle998 - 4 beyou123
thuphuongle996 - 0 thanhhoang
thuphuongle991 - 0 lanhphong
thuphuongle990 - 2 thuytinhkhoc
thuphuongle991 - 0 hoadongtien00
thuphuongle990 - 1 nan007
thuphuongle990 - 2 gatamky2014
thuphuongle992 - 0 lethanhphu
thuphuongle990 - 1 mikochan
thuphuongle991 - 4 justforfun
thuphuongle997 - 1 quangvinh1985
thuphuongle996 - 3 quanhitu
thuphuongle993 - 0 vivi123
thuphuongle990 - 2 xumy123321