thuphuongle99
  • Hạng ...
  • Ngọc 968
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.72%
  • Chỉ số xã hội 428
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuphuongle998 - 3 nhocyeusky
thuphuongle993 - 0 principiamathematica
thuphuongle990 - 8 lop2a
thuphuongle9915 - 0 mynmin
thuphuongle998 - 16 ampen
thuphuongle9912 - 13 hoagiay123
thuphuongle9912 - 10 tahuuson
thuphuongle992 - 1 meohoang123
thuphuongle9916 - 18 onlytrust
thuphuongle993 - 0 hieuvoxa
thuphuongle992 - 5 vanvolang
thuphuongle992 - 0 duytonle24
thuphuongle992 - 0 letung01qwe
thuphuongle992 - 0 ptdhihihi
thuphuongle9910 - 1 taktlight02
thuphuongle994 - 0 tintrungnguyen2210
thuphuongle993 - 3 hdmi2000
thuphuongle993 - 7 newnewnew
thuphuongle992 - 5 nganbali
thuphuongle991 - 0 ptmq23082006
thuphuongle998 - 1 phamduong2kk5
thuphuongle995 - 0 dilinh01
thuphuongle996 - 5 tuimoichoihuhu
thuphuongle991 - 2 tayngang66
thuphuongle994 - 6 phuongminh
thuphuongle991 - 0 hieucony123456
thuphuongle990 - 2 sanbangtaca123
thuphuongle990 - 2 tomcuamuc
thuphuongle991 - 0 bestflorentino
thuphuongle992 - 3 lucatin
thuphuongle992 - 4 cocvang
thuphuongle992 - 0 vovantai877
thuphuongle9913 - 3 nguyenthanhdo
thuphuongle992 - 0 minhthiende
thuphuongle992 - 0 sondbp
thuphuongle992 - 0 gobruh
thuphuongle991 - 0 phim1hay
thuphuongle995 - 2 thanhmocbai95
thuphuongle9911 - 1 viminhgiabao
thuphuongle991 - 0 suthimi
thuphuongle991 - 0 suport007
thuphuongle991 - 2 sabo2412
thuphuongle992 - 0 choconngocngech12zmc
thuphuongle998 - 4 heolovemusic
thuphuongle999 - 0 nguoibijf0
thuphuongle991 - 1 vuductuan
thuphuongle991 - 0 trankimngan
thuphuongle990 - 2 wibunotsimpttv2k7
thuphuongle991 - 0 at0p1xt
thuphuongle996 - 0 pigbaby
thuphuongle994 - 0 sansboy2022
thuphuongle995 - 5 admingo
thuphuongle993 - 0 buiquoctu
thuphuongle991 - 0 buinhatminh985
thuphuongle996 - 1 midsommar
thuphuongle991 - 0 tinhlo
thuphuongle992 - 0 hungtbn
thuphuongle992 - 0 kiemkim1102
thuphuongle994 - 0 vuongquyen951
thuphuongle995 - 0 conchimnontrencay123
thuphuongle991 - 0 ttntvt
thuphuongle992 - 0 hungbattai1
thuphuongle990 - 1 saphia
thuphuongle990 - 3 thuydhhp
thuphuongle994 - 5 ngoctin
thuphuongle992 - 1 bibi0101
thuphuongle995 - 13 lebaokhang
thuphuongle996 - 1 hauvethep2006
thuphuongle991 - 0 khangcena
thuphuongle990 - 3 maimot
thuphuongle998 - 0 quocdat9a2
thuphuongle991 - 0 moheongo
thuphuongle992 - 0 nhutdz29361
thuphuongle992 - 0 vsdfsccda
thuphuongle998 - 1 dynha209
thuphuongle990 - 1 truongsinh
thuphuongle992 - 0 duchuyhahhaha
thuphuongle994 - 0 nolg1029
thuphuongle991 - 0 enceallu
thuphuongle991 - 1 huynhbaobao
thuphuongle990 - 1 tonngokhong9
thuphuongle993 - 0 fckboi
thuphuongle993 - 0 johnnnn
thuphuongle992 - 0 camtq12345
thuphuongle993 - 0 vietyvu0
thuphuongle9914 - 48 phuongkitty
thuphuongle990 - 1 travahuong
thuphuongle991 - 0 mrjin
thuphuongle992 - 0 askjajdhajdkk
thuphuongle993 - 0 pully234
thuphuongle993 - 0 nvthaibao
thuphuongle995 - 0 hanguynk5
thuphuongle993 - 2 remkeomut
thuphuongle991 - 0 lolololo
thuphuongle991 - 0 makeumove
thuphuongle991 - 1 forfun
thuphuongle990 - 1 thanhhanh2k1
thuphuongle991 - 0 azzzzz
thuphuongle991 - 0 aibicgiau
thuphuongle996 - 1 tdatkzt