thuphuongle99
  • Hạng 1099
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,090
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.97%
  • Chỉ số xã hội 310
  • Chỉ số đam mê 3.87
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuphuongle992 - 0 pehuydu10058
thuphuongle990 - 1 yephdith
thuphuongle995 - 1 cocuser
thuphuongle993 - 6 sonyvaio99
thuphuongle993 - 14 lamcaro2
thuphuongle992 - 0 baobinh24
thuphuongle990 - 2 hocchoicaro
thuphuongle993 - 1 dangtiendo
thuphuongle992 - 0 grebuz
thuphuongle990 - 1 vomyna1
thuphuongle990 - 1 vuongthip
thuphuongle990 - 2 interwar1283
thuphuongle993 - 0 khangnongrdo
thuphuongle990 - 3 hoagiay123
thuphuongle991 - 0 onlytrust
thuphuongle995 - 0 imhuonggg
thuphuongle990 - 5 carogiaitri
thuphuongle9911 - 0 caclodaisu
thuphuongle990 - 1 zianhe
thuphuongle991 - 1 hihahuhu
thuphuongle991 - 1 kain98
thuphuongle991 - 1 minhpham
thuphuongle991 - 0 phamducphong2005
thuphuongle991 - 5 tahuuson
thuphuongle992 - 0 martinchannel
thuphuongle990 - 3 linhlucden
thuphuongle9915 - 2 tanphatt
thuphuongle990 - 8 akirakun
thuphuongle993 - 1 dongsongbang19
thuphuongle991 - 1 heliosxyz
thuphuongle993 - 4 namvietam
thuphuongle991 - 0 hoangtrieu
thuphuongle991 - 1 ampen
thuphuongle9911 - 0 nhiheo
thuphuongle991 - 0 huynhbaobao
thuphuongle992 - 0 jasperno7
thuphuongle995 - 16 carohcm
thuphuongle992 - 1 nganhuynhshop
thuphuongle996 - 0 binchan167
thuphuongle992 - 0 giainghi11
thuphuongle990 - 1 vanvolang
thuphuongle992 - 0 ngtheanh200329
thuphuongle992 - 0 minhsting
thuphuongle991 - 0 asthemoon
thuphuongle990 - 2 husky
thuphuongle993 - 0 snail
thuphuongle991 - 0 thongbroland
thuphuongle991 - 0 longdo456z
thuphuongle991 - 3 khanh200175
thuphuongle990 - 2 panadol
thuphuongle9918 - 3 corenqtuan
thuphuongle996 - 12 vuabip
thuphuongle991 - 0 longlife
thuphuongle991 - 0 buibuon
thuphuongle995 - 4 veeee0032
thuphuongle992 - 0 dangnhan90
thuphuongle990 - 5 byeyou
thuphuongle991 - 1 choidep2021
thuphuongle993 - 1 upleiku
thuphuongle992 - 0 khumkhoai2
thuphuongle991 - 6 dangkyqd
thuphuongle992 - 1 hdmi2000
thuphuongle991 - 1 bongbongmua12
thuphuongle995 - 2 playcaro20
thuphuongle993 - 1 xemphim2022
thuphuongle991 - 0 devilking
thuphuongle992 - 0 yuishuna
thuphuongle991 - 0 thiengon123
thuphuongle992 - 4 comeback9x
thuphuongle992 - 0 tokyo
thuphuongle993 - 0 kim93
thuphuongle992 - 2 choicaro
thuphuongle992 - 2 kiennh1991
thuphuongle9915 - 9 nuhondanhroi
thuphuongle990 - 1 wocovn
thuphuongle991 - 0 linhmiu
thuphuongle995 - 2 mokemoke
thuphuongle991 - 0 dungpro
thuphuongle991 - 0 fhudhsdbhjbjds
thuphuongle992 - 0 maito
thuphuongle990 - 4 giomuathu
thuphuongle993 - 10 phumyhung
thuphuongle990 - 1 northstar2000
thuphuongle994 - 2 hhhhhhhyuhhh
thuphuongle995 - 0 hongnhung96
thuphuongle990 - 1 nhavodichmoi
thuphuongle990 - 2 cutibinhchau
thuphuongle991 - 0 thusieudepgai
thuphuongle995 - 0 dongtran
thuphuongle990 - 6 waifu207otaku
thuphuongle998 - 5 beyou123
thuphuongle992 - 0 minhbaoa01
thuphuongle995 - 0 batuan2006
thuphuongle990 - 2 danbienday
thuphuongle993 - 0 dksdud
thuphuongle991 - 1 bibi0101
thuphuongle990 - 1 heolovemusic
thuphuongle991 - 3 vesau
thuphuongle994 - 1 nhocyeusky
thuphuongle991 - 1 phuongminh