thuphuongle99
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 61.99%
  • Chỉ số xã hội 221
  • Chỉ số đam mê 2.93
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuphuongle992 - 0 hang652494
thuphuongle990 - 3 arsenalfc96
thuphuongle992 - 0 dskdrdarklord
thuphuongle991 - 0 dksdud
thuphuongle993 - 0 werfgh
thuphuongle993 - 0 vuivehongquao
thuphuongle990 - 2 keyofbeauty
thuphuongle993 - 0 manhtaurus
thuphuongle992 - 0 mina123
thuphuongle993 - 0 sangp7785
thuphuongle990 - 2 covid19
thuphuongle998 - 2 quanglb2001
thuphuongle992 - 0 playcaro20
thuphuongle994 - 0 nhocyeusky
thuphuongle992 - 7 yingying
thuphuongle994 - 2 kaka2907
thuphuongle991 - 3 tsuyoi
thuphuongle992 - 0 qazwsxedc9192
thuphuongle991 - 0 kient27
thuphuongle992 - 3 nhamdoanhdoanh
thuphuongle992 - 2 jumbi
thuphuongle997 - 11 nguyenhungthcsvts
thuphuongle990 - 4 pslangtu
thuphuongle992 - 0 thuyhoa90
thuphuongle997 - 5 ok123456
thuphuongle990 - 2 trannhat
thuphuongle990 - 1 heoconhamchoi
thuphuongle992 - 9 zalinh
thuphuongle992 - 0 cpcnarin
thuphuongle9910 - 10 huongjep
thuphuongle995 - 1 trungimai
thuphuongle993 - 0 phuongvan94
thuphuongle992 - 3 carer
thuphuongle990 - 1 tuan191992
thuphuongle990 - 4 fucklife
thuphuongle990 - 1 london7
thuphuongle991 - 1 huongkute
thuphuongle991 - 1 lejun
thuphuongle990 - 1 vetthuonglong
thuphuongle991 - 0 heodat91
thuphuongle994 - 0 anhkiensd
thuphuongle994 - 0 nguyennghixuanthao
thuphuongle992 - 0 phamvannam99
thuphuongle992 - 7 london4
thuphuongle995 - 13 ltb0506
thuphuongle994 - 1 thangle8x
thuphuongle994 - 0 danaaaaa
thuphuongle997 - 3 nhinccnhinlamcho
thuphuongle995 - 0 ladan8
thuphuongle993 - 2 mailady
thuphuongle992 - 2 nohssiwi
thuphuongle991 - 1 ladan1
thuphuongle9912 - 3 hochitrung
thuphuongle993 - 6 minhquan58
thuphuongle991 - 1 immaaa
thuphuongle991 - 2 vesau
thuphuongle994 - 1 henrywilson
thuphuongle992 - 0 qfdasf
thuphuongle995 - 7 nguyenvancu
thuphuongle991 - 5 matrom31
thuphuongle992 - 0 lelelala3000
thuphuongle996 - 0 shgdvacacsfdtc7
thuphuongle992 - 0 luuthevinh1988
thuphuongle990 - 4 vuaphapthuatkybi
thuphuongle991 - 0 trunghieufg
thuphuongle995 - 4 thienthanhchi2222
thuphuongle997 - 0 hoangminhvnnv
thuphuongle991 - 0 namjr97
thuphuongle995 - 0 duongcam
thuphuongle990 - 4 sauminh
thuphuongle991 - 0 reilaigh
thuphuongle991 - 0 hamy073
thuphuongle991 - 0 phamquy
thuphuongle994 - 1 huanhoahong78
thuphuongle990 - 2 sieucapvippro
thuphuongle994 - 1 honglan
thuphuongle992 - 0 hien9001
thuphuongle995 - 5 trungtcc
thuphuongle9912 - 0 bangdaokeo
thuphuongle994 - 1 ruchan
thuphuongle990 - 1 khangbestcaro
thuphuongle997 - 1 ptkcvb
thuphuongle994 - 1 diemcaro0409
thuphuongle991 - 0 duyanh
thuphuongle990 - 2 phoxa
thuphuongle991 - 2 atenna
thuphuongle991 - 0 vnnguyendung
thuphuongle991 - 0 jang80
thuphuongle994 - 1 kuzin
thuphuongle995 - 0 fbngohai
thuphuongle993 - 16 scp67892021
thuphuongle993 - 0 lyly2005
thuphuongle992 - 2 p180598
thuphuongle992 - 0 thoiabc
thuphuongle993 - 0 toanthang10
thuphuongle9911 - 0 haizako
thuphuongle991 - 0 nguoibiandanhcaro
thuphuongle991 - 0 idontknow23
thuphuongle993 - 0 papyrus
thuphuongle990 - 5 hieuhieuhieu