quachdozz
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.10%
  • Chỉ số xã hội 504
  • Chỉ số đam mê 3.53
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quachdozz23 - 15 saosaysua
quachdozz0 - 1 banmaisweet
quachdozz1 - 15 beteoteosg
quachdozz9 - 0 pthao3799
quachdozz52 - 41 hatcatnho
quachdozz2 - 0 drinkwater
quachdozz1 - 4 nguoingoaihanhtinh
quachdozz12 - 28 vnnguyendung
quachdozz14 - 19 hanalov1
quachdozz12 - 5 huyluxz
quachdozz5 - 22 aikhongsotui
quachdozz8 - 6 suoingoc
quachdozz16 - 10 nhibuong
quachdozz23 - 24 kidboy
quachdozz1 - 0 nguyenquocdai
quachdozz1 - 0 kellyle
quachdozz8 - 1 hollanddd9822
quachdozz3 - 1 jessicajsc157221537
quachdozz0 - 6 rocket290671
quachdozz1 - 0 pxduy
quachdozz4 - 10 hdmi2000
quachdozz4 - 11 docuong
quachdozz2 - 0 thanhkunz9
quachdozz1 - 0 phuocminh
quachdozz2 - 1 xikun2356
quachdozz0 - 5 tayngang66
quachdozz0 - 3 lukedt
quachdozz11 - 1 bruhhhhhhhhhhhhhhhh
quachdozz4 - 1 mintrucz
quachdozz4 - 0 hoangtransabdk
quachdozz2 - 0 duckykk
quachdozz1 - 0 monchangcheo
quachdozz1 - 4 nganbali
quachdozz5 - 0 vuthuybinhduong1233
quachdozz7 - 20 meohoang123
quachdozz2 - 3 lexuan22
quachdozz2 - 0 shogomakishima
quachdozz4 - 0 traga
quachdozz2 - 0 imgay
quachdozz2 - 0 nguyenvansi9
quachdozz1 - 0 tinatran
quachdozz2 - 10 at0p1xt
quachdozz1 - 0 tixinh
quachdozz0 - 1 sabo2412
quachdozz1 - 1 pnthihihehe
quachdozz5 - 0 minhkhiem2k6
quachdozz1 - 0 nmanope1208
quachdozz3 - 3 anhthuhk18cla
quachdozz1 - 0 chuyenconho
quachdozz1 - 0 unknowns
quachdozz0 - 2 nhozbjn11
quachdozz3 - 0 phucnguyen301299
quachdozz3 - 0 riochii
quachdozz3 - 0 oneduck123
quachdozz0 - 1 dangtiendung
quachdozz2 - 9 cocvang
quachdozz7 - 6 thuykien
quachdozz2 - 0 determinationvkthanh
quachdozz2 - 0 tungnt70
quachdozz1 - 0 nhamthaolinh
quachdozz2 - 0 minhthux
quachdozz1 - 0 vanlh11
quachdozz0 - 1 tomcuamuc
quachdozz2 - 0 ccsssssas
quachdozz1 - 0 shinnijin
quachdozz0 - 1 lucatin
quachdozz2 - 10 anh3khia
quachdozz2 - 0 kenhao2013
quachdozz7 - 0 dungntnb
quachdozz1 - 1 travahuong
quachdozz2 - 0 huybuong
quachdozz2 - 3 chumchum
quachdozz5 - 1 tadinhtai08
quachdozz9 - 0 hoannguyen255203
quachdozz1 - 1 oniichanbaka
quachdozz3 - 0 vuacarocari
quachdozz1 - 0 tnminh2302
quachdozz3 - 0 tunee1
quachdozz1 - 0 danning
quachdozz2 - 3 thaomoc
quachdozz6 - 0 vankhaig
quachdozz1 - 0 trnmhtrg
quachdozz5 - 1 dungha
quachdozz1 - 1 thaem
quachdozz1 - 8 cothanh
quachdozz0 - 5 luke911
quachdozz1 - 3 ozonevietnam
quachdozz1 - 0 vozahahao27
quachdozz1 - 0 vozanhxyz
quachdozz0 - 5 kikokiko
quachdozz0 - 1 tungprovip03
quachdozz2 - 0 iydiydy357
quachdozz1 - 0 iamhaeun010908
quachdozz9 - 0 hrhud7
quachdozz1 - 0 binzzz98
quachdozz5 - 0 hohoaianh08
quachdozz3 - 0 uhuhuhuhuhhuy
quachdozz1 - 0 tinatina
quachdozz0 - 1 lebaokhang
quachdozz0 - 6 caroforfun99999