quachdozz
  • Hạng 219
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 74
  • Tỉ lệ thắng 61.04%
  • Chỉ số xã hội 249
  • Chỉ số đam mê 5.27
  • Thời gian tham gia 5 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quachdozz2 - 0 linhqng
quachdozz0 - 2 kethatbai
quachdozz1 - 0 phanquocnguyen123
quachdozz1 - 0 saphia
quachdozz0 - 1 dksdud
quachdozz0 - 1 letty
quachdozz5 - 0 danly1320
quachdozz1 - 0 huyennnn54188
quachdozz1 - 2 son23
quachdozz2 - 4 matrancaro
quachdozz2 - 4 songgio
quachdozz4 - 1 meomeo123abc
quachdozz2 - 0 ndbichthu
quachdozz3 - 0 playcaro20
quachdozz5 - 4 huongjep
quachdozz2 - 0 thocgao
quachdozz2 - 2 joyjoy
quachdozz1 - 0 chamquanh
quachdozz3 - 4 johanliebert
quachdozz3 - 10 lamtruong
quachdozz1 - 0 lycamnhung23
quachdozz0 - 7 nhamdoanhdoanh
quachdozz0 - 2 tsuyoi
quachdozz1 - 0 tuandat12a6
quachdozz11 - 5 boypk1hit
quachdozz2 - 0 lalalala
quachdozz3 - 2 dungnghia
quachdozz0 - 5 huongq
quachdozz5 - 4 zalinh
quachdozz21 - 8 greenland
quachdozz1 - 4 oxoxox
quachdozz2 - 0 nonono
quachdozz2 - 2 sagocarer
quachdozz4 - 0 kngoc123
quachdozz4 - 0 thuyhoa90
quachdozz0 - 6 vichea11
quachdozz1 - 0 chuckz2003
quachdozz5 - 3 hochitrung
quachdozz0 - 2 mailady
quachdozz9 - 3 dollarskull
quachdozz0 - 3 surewin
quachdozz4 - 13 arsenalfc96
quachdozz2 - 1 maruko
quachdozz0 - 2 phungtien
quachdozz1 - 0 phuongxoan
quachdozz1 - 5 minhquan58
quachdozz13 - 4 bangdaokeo
quachdozz0 - 4 cpcnarin3
quachdozz15 - 0 m1nhh
quachdozz4 - 1 thuphuong
quachdozz0 - 3 tuantu123
quachdozz1 - 11 dunglun
quachdozz1 - 1 khiconjx
quachdozz1 - 1 nhipcautre21
quachdozz5 - 3 kentpham
quachdozz11 - 6 baniphonere
quachdozz2 - 7 vuhoang21
quachdozz1 - 0 fbngohai
quachdozz4 - 15 nguyenvancu
quachdozz7 - 3 anhdaytop1
quachdozz6 - 1 obby2345hu
quachdozz0 - 2 thanhlong
quachdozz2 - 2 socnau
quachdozz2 - 20 gup222
quachdozz2 - 3 ok123456
quachdozz1 - 4 botbien
quachdozz0 - 3 nguyentam2k
quachdozz13 - 0 matrom32
quachdozz2 - 0 shgdvacacsfdtc7
quachdozz1 - 0 thaovan2k7
quachdozz1 - 0 lovegood
quachdozz11 - 0 mailinh
quachdozz1 - 1 julyno1st
quachdozz4 - 1 goomi
quachdozz4 - 15 scp67892021
quachdozz0 - 1 ngocsonhb
quachdozz0 - 1 luke911
quachdozz21 - 7 trongtrung96
quachdozz228 - 1 matrom30
quachdozz1 - 0 hathanh0619f
quachdozz1 - 1 nhatvy2291
quachdozz1 - 3 matrom24
quachdozz0 - 1 totoro
quachdozz3 - 0 yenkim
quachdozz1 - 0 osaka257
quachdozz2 - 0 huonggiangg
quachdozz3 - 6 trungtcc
quachdozz13 - 2 tuuyenxl2k
quachdozz1 - 0 hannie
quachdozz3 - 0 ptkcvb
quachdozz1 - 2 happy123
quachdozz8 - 3 xingchha
quachdozz1 - 0 veenkeva
quachdozz2 - 0 minhuong
quachdozz2 - 3 p180598
quachdozz3 - 2 diemcaro0409
quachdozz1 - 0 layerpro
quachdozz2 - 2 buibuon
quachdozz4 - 0 nguyenleminhtu2011
quachdozz0 - 6 phongvan