quachdozz
  • Hạng 808
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,319
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.50%
  • Chỉ số xã hội 363
  • Chỉ số đam mê 4.63
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quachdozz1 - 0 vinhgm1503
quachdozz2 - 0 mylinh10102005l
quachdozz1 - 2 tdatkzt
quachdozz3 - 0 hieuhd123kl
quachdozz1 - 0 huytoizzz
quachdozz0 - 3 yephdith
quachdozz0 - 1 donan
quachdozz2 - 0 shinken
quachdozz0 - 1 huonglataday17
quachdozz4 - 0 vuongthip
quachdozz1 - 0 phuongpt27
quachdozz0 - 2 boncha
quachdozz2 - 4 dangtiendo
quachdozz9 - 4 baoasura
quachdozz2 - 6 linhlucden
quachdozz2 - 1 nhibuong
quachdozz1 - 0 luumanh
quachdozz2 - 2 thaomoc
quachdozz1 - 1 saosaysua
quachdozz0 - 1 huyluxz
quachdozz3 - 2 kidboy
quachdozz2 - 1 lexuan22
quachdozz1 - 3 thuykien
quachdozz0 - 3 superken2k4
quachdozz0 - 2 hocchoicaro
quachdozz1 - 4 vuabip
quachdozz5 - 2 nghiacaro
quachdozz1 - 0 anhxachdep
quachdozz2 - 0 meannnn
quachdozz2 - 2 suoingoc
quachdozz2 - 9 maylangthang
quachdozz0 - 3 tdthuan2021
quachdozz3 - 0 hoangthiem88
quachdozz11 - 1 playcaro20
quachdozz1 - 1 drk002
quachdozz0 - 1 alecharry91
quachdozz4 - 0 huongduong
quachdozz7 - 1 ungnhohoangvu
quachdozz1 - 0 xinthamang
quachdozz0 - 2 lenka
quachdozz3 - 0 ducminhqb3055
quachdozz1 - 3 silverfang
quachdozz0 - 4 ngucazo
quachdozz1 - 0 merio99999
quachdozz4 - 0 lecongthinh
quachdozz4 - 0 khoadaumoi
quachdozz2 - 1 baoboll12345
quachdozz0 - 2 wibunotsimpttv2k7
quachdozz0 - 1 toloveru
quachdozz2 - 0 nhathao
quachdozz25 - 8 greenland
quachdozz1 - 0 zodiac999
quachdozz1 - 1 hanalov1
quachdozz3 - 0 caroman9
quachdozz1 - 3 ngang123
quachdozz4 - 0 minhmanmoi1
quachdozz2 - 0 ntttam2408
quachdozz0 - 1 akirakun
quachdozz2 - 0 pguvhvh
quachdozz2 - 0 huyenmai96
quachdozz0 - 2 byeyou
quachdozz2 - 0 thengoc
quachdozz1 - 2 thiengon123
quachdozz3 - 0 veeee0032
quachdozz3 - 1 quoccanh03
quachdozz1 - 1 thongbroland
quachdozz3 - 1 bitphuong
quachdozz1 - 0 quancarl19077
quachdozz2 - 2 vnnguyendung
quachdozz5 - 0 chanhtchaeng
quachdozz5 - 0 baosuhuynh
quachdozz1 - 0 truongnguyen
quachdozz0 - 5 phumyhung
quachdozz5 - 0 tiensichoida
quachdozz2 - 1 trangbo995
quachdozz1 - 5 iamkevin79nhatrang
quachdozz1 - 0 vietnamovernight
quachdozz0 - 1 kim93
quachdozz1 - 0 kingofflags
quachdozz7 - 0 hongnhung96
quachdozz4 - 2 hungtbn
quachdozz0 - 5 lamcaro2
quachdozz0 - 7 gomoko
quachdozz0 - 3 tayngang66
quachdozz3 - 5 matrancaro
quachdozz1 - 0 minhvodich
quachdozz2 - 0 hoavinhpq
quachdozz2 - 0 tienvega
quachdozz0 - 2 aquadogkr1
quachdozz0 - 1 ozonevietnam
quachdozz2 - 1 top1carovn
quachdozz3 - 1 nxn3427
quachdozz4 - 0 tussp123
quachdozz10 - 13 waifu207otaku
quachdozz0 - 1 tuss2009
quachdozz0 - 3 tayphuongthatbai
quachdozz4 - 0 hanabi
quachdozz2 - 0 carohcm
quachdozz3 - 0 kimngan1991
quachdozz3 - 0 nguyennhatminh