quachdozz
  • Hạng 178
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 57.76%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quachdozz2 - 16 phuongkitty
quachdozz1 - 0 moibietchoi123
quachdozz0 - 1 fucklife
quachdozz1 - 0 dewwcdxx
quachdozz2 - 0 danna
quachdozz7 - 1 hoaozt
quachdozz5 - 2 ngaonghephuongtroi
quachdozz1 - 3 huongjep
quachdozz1 - 0 mocnhien1133
quachdozz1 - 0 thinu0612
quachdozz0 - 5 gatamky2020
quachdozz3 - 6 gioitinh
quachdozz2 - 0 tramtien
quachdozz2 - 0 duyanh
quachdozz0 - 5 scp67892021
quachdozz6 - 1 gl135
quachdozz6 - 0 tranhoan
quachdozz1 - 6 cuong97
quachdozz4 - 0 khonthangduoctot
quachdozz7 - 0 hautrang113
quachdozz2 - 0 longkhanh
quachdozz4 - 0 jjjjk
quachdozz1 - 0 vodanh
quachdozz1 - 0 quynhmoichoi
quachdozz2 - 0 thanhnhyyy
quachdozz1 - 1 tranhang07
quachdozz1 - 2 buitoi21
quachdozz3 - 0 linhcute
quachdozz3 - 3 tonyy
quachdozz8 - 13 pepopo
quachdozz1 - 0 trucmai
quachdozz4 - 1 pehan12
quachdozz1 - 0 xukawai2
quachdozz1 - 2 bacanhh
quachdozz4 - 4 qh9999
quachdozz3 - 1 ruangu
quachdozz5 - 0 helo123
quachdozz2 - 0 danly1320
quachdozz16 - 0 vinhvinh1
quachdozz7 - 10 kehuydiet2802
quachdozz1 - 0 uchiha104
quachdozz0 - 1 kengh
quachdozz5 - 0 pthao3799
quachdozz8 - 14 nguyenvuhoang21
quachdozz8 - 0 kienepi
quachdozz8 - 24 skywalker
quachdozz3 - 0 thanhtret123
quachdozz5 - 12 yellowrain
quachdozz1 - 0 blvckvine
quachdozz4 - 1 asdmobile
quachdozz3 - 0 fhhhfjdhv
quachdozz3 - 0 hangnguyenthi
quachdozz5 - 0 thui123
quachdozz1 - 1 happy123
quachdozz2 - 1 thythy2021
quachdozz1 - 0 vesau
quachdozz1 - 1 nammien
quachdozz1 - 1 suoingoc
quachdozz3 - 3 buonnhoem
quachdozz1 - 0 vientuong
quachdozz0 - 1 heodat91
quachdozz1 - 0 flamingo
quachdozz0 - 3 thanhthanh2k8
quachdozz1 - 0 moonlight
quachdozz6 - 0 tuananh123
quachdozz2 - 0 lyquoc
quachdozz1 - 0 tendangnhapkhople
quachdozz4 - 0 khanhvjppro
quachdozz0 - 2 thuydung25
quachdozz0 - 1 thanhthanh2k7
quachdozz1 - 1 kami01
quachdozz0 - 1 hanhplayboys
quachdozz3 - 0 pekhoaitay269
quachdozz1 - 3 shupapol
quachdozz7 - 2 greenland
quachdozz1 - 7 tuandeptrai
quachdozz2 - 0 cherry123
quachdozz2 - 0 monday
quachdozz5 - 0 khang2009nek
quachdozz0 - 3 onlytrust
quachdozz1 - 0 qindy
quachdozz0 - 2 vanvolang
quachdozz1 - 2 quangmetro
quachdozz0 - 2 lanthanh
quachdozz6 - 10 lamcaro
quachdozz0 - 4 ladieubong
quachdozz0 - 5 heoway
quachdozz2 - 0 duyen10
quachdozz0 - 1 binhnhi
quachdozz1 - 0 khiconjx
quachdozz5 - 4 sonla11051977
quachdozz1 - 0 thanhmvp2002
quachdozz1 - 0 quangdeptrai07
quachdozz6 - 0 uhhhhh
quachdozz2 - 0 manhcr1906
quachdozz0 - 2 tapchoico
quachdozz1 - 0 voduy2k6
quachdozz1 - 0 hanhphucvotan
quachdozz0 - 2 nan007
quachdozz0 - 9 nhatmai