qindy
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.86%
  • Chỉ số xã hội 440
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
qindy1 - 0 carokid
qindy1 - 6 muaxuanden
qindy1 - 2 winxp
qindy1 - 2 at0p1xt
qindy18 - 12 changtraivotinh035
qindy0 - 3 hdmi2000
qindy4 - 7 newnewnew
qindy17 - 19 heokool
qindy11 - 8 osin2k
qindy1 - 2 mailady
qindy7 - 0 beatcaro999
qindy16 - 7 thaonguyencafe
qindy2 - 0 dangdang
qindy4 - 1 taolanguoidepchai
qindy1 - 7 manhlamm
qindy2 - 3 vuabip
qindy3 - 3 duyen10
qindy1 - 0 phanxyz186
qindy6 - 8 cocvang
qindy1 - 0 ngoducdinh
qindy2 - 0 levycuong
qindy2 - 0 truonglou123
qindy1 - 0 anhhaideptrai
qindy3 - 1 tongtuan
qindy1 - 0 anntnl11
qindy8 - 5 nhimxu
qindy4 - 2 dontyoudare
qindy1 - 2 shibangulem
qindy4 - 1 nganbali
qindy5 - 2 chumchum
qindy1 - 1 subeo2022
qindy3 - 0 sherlock
qindy2 - 0 toanlacdv
qindy2 - 0 tannghia
qindy2 - 0 khoagay1607
qindy1 - 0 bruno678
qindy4 - 0 hocongnhat
qindy6 - 2 anhtuanle146
qindy2 - 1 toidanhga
qindy3 - 0 minhky123
qindy1 - 0 jhin1m
qindy1 - 0 aidenha
qindy4 - 3 binhnhi
qindy1 - 0 thutoan10
qindy2 - 3 ngocsonhb
qindy2 - 0 ene98bg
qindy3 - 1 chonguoi95
qindy2 - 0 muichiou
qindy0 - 4 tomcuamuc
qindy0 - 1 porsche911
qindy1 - 0 thichankeo
qindy1 - 0 gfggfgf
qindy1 - 0 minhreal23
qindy6 - 0 gnskmneht
qindy6 - 0 phant0m
qindy2 - 0 yourmomahoe
qindy0 - 1 wibunotsimpttv2k7
qindy1 - 0 camdau
qindy10 - 0 smethichluotsong
qindy1 - 0 hangover
qindy1 - 0 enceallu
qindy1 - 0 postmalone
qindy1 - 0 meocuteee
qindy2 - 0 hohoaianh08
qindy2 - 0 nlhkhanh
qindy5 - 29 phuongkitty
qindy1 - 1 byeyou
qindy2 - 1 thythy2021
qindy2 - 0 hoangthao01
qindy1 - 0 kazuu1554
qindy1 - 0 nguyenduyen
qindy1 - 0 ninhpham
qindy2 - 1 skunho
qindy0 - 6 chachacha
qindy2 - 5 caroforfun99999
qindy3 - 6 travahuong
qindy4 - 0 khanhtruong
qindy3 - 1 serazs
qindy3 - 1 larry
qindy1 - 0 tla6mui
qindy3 - 0 minhvodoithatsao
qindy4 - 0 minhducks168
qindy1 - 0 khangkjhgf
qindy7 - 6 evanst
qindy0 - 1 nguyennhisoreall
qindy5 - 1 phatnhoc912
qindy1 - 0 pancancoi150
qindy4 - 4 crisis
qindy1 - 0 batbai69camau
qindy0 - 1 nguyennhisopoor
qindy15 - 7 veeee0032
qindy3 - 0 nguyenhongson
qindy4 - 0 loojc1000
qindy3 - 0 tonvandat
qindy3 - 1 dangdicongsan
qindy3 - 0 buoemb0915
qindy2 - 0 hoadongtien00
qindy11 - 1 ngvietanh204
qindy1 - 1 mrjin
qindy1 - 0 bkdth2019