qindy
  • Hạng 68
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 56.32%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
qindy0 - 1 thanhlong
qindy7 - 1 abc999
qindy1 - 0 happykid76
qindy0 - 1 bangtam2312
qindy1 - 1 lvtrung
qindy0 - 4 cuong97
qindy3 - 4 nonamevn
qindy7 - 0 noname132
qindy1 - 0 hautrang113
qindy1 - 0 b1998
qindy2 - 1 dangky1lan
qindy14 - 27 gatamky2020
qindy2 - 2 jang80
qindy20 - 12 skywalker
qindy1 - 0 chouchou2611
qindy11 - 5 huynhthehau
qindy2 - 0 phungtien
qindy2 - 0 tranhang07
qindy1 - 0 tm08082006
qindy2 - 1 nguyenvancu
qindy2 - 4 asdmobile1
qindy10 - 0 solasi9222
qindy0 - 1 silvermoon
qindy6 - 0 fhhhfjdhv
qindy9 - 0 nguvaicadai123q
qindy5 - 9 scp67892021
qindy3 - 0 kentpham
qindy0 - 1 heoxixoan
qindy4 - 0 thanhhoang
qindy1 - 4 gafbuwj
qindy1 - 0 kythutudo
qindy2 - 0 vietpro123789
qindy1 - 1 kehuydiet2802
qindy1 - 2 lovekr01
qindy4 - 0 bnkhoi
qindy0 - 1 theh15
qindy2 - 3 pepopo
qindy2 - 6 lamcaro
qindy2 - 0 moonlight
qindy0 - 1 mrkita9999
qindy1 - 0 vuoc2
qindy0 - 5 nan007
qindy3 - 2 tien281219
qindy3 - 0 lmao999
qindy1 - 0 nguyentri10x
qindy0 - 1 heoconhamchoi
qindy0 - 1 quachdozz
qindy3 - 0 vkdzgkorzvj
qindy0 - 3 thanhthanh2k7
qindy2 - 0 baotran
qindy10 - 0 nhihia
qindy1 - 1 quangthinh
qindy1 - 1 manchausa
qindy1 - 2 vanvolang
qindy2 - 0 hoangminhhau
qindy1 - 0 cloverfield
qindy1 - 0 beyou123
qindy4 - 0 hangnguyenthi
qindy3 - 0 t123456
qindy2 - 0 vnnguyendung
qindy2 - 0 nezukochan
qindy6 - 0 phupro0069
qindy1 - 0 changtraivotinh035
qindy0 - 1 viphung
qindy1 - 1 thuong95
qindy0 - 1 canho
qindy1 - 1 thuykien
qindy0 - 1 alphax
qindy2 - 0 kyhoi
qindy0 - 1 yellowrain
qindy0 - 2 nhatmai
qindy0 - 1 shupapol
qindy1 - 0 dungthuy0101
qindy1 - 0 chinsun0301
qindy1 - 1 caochinduoi
qindy3 - 0 fgdsfvbch
qindy1 - 0 phonggaf
qindy4 - 0 tungoanh
qindy2 - 1 nhatvy2291
qindy1 - 0 binhnhi
qindy1 - 1 beyeupk
qindy1 - 0 bapcaingoc
qindy0 - 1 giodaingan
qindy3 - 1 thuytinhkhoc
qindy0 - 2 tapchoico
qindy4 - 0 anhcgycm327
qindy1 - 1 huynhbaobao