qindy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 658
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.82%
  • Chỉ số xã hội 331
  • Chỉ số đam mê 2.73
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
qindy0 - 3 buoidayne
qindy0 - 1 vuabip
qindy6 - 4 lee16
qindy3 - 0 veryfullname
qindy0 - 1 abcdeg
qindy2 - 1 halico
qindy0 - 1 hocgomoku
qindy3 - 3 thangnghiacaro
qindy2 - 0 trangbui2
qindy0 - 2 lamcaro2
qindy6 - 0 veeee0032
qindy13 - 1 bbb7979
qindy18 - 1 kain98
qindy1 - 0 nonamefire
qindy1 - 0 kippyquyen2410
qindy0 - 1 alecharry91
qindy0 - 1 nhimxu
qindy2 - 0 thythy2021
qindy1 - 2 ngocsonhb
qindy1 - 0 hoadongtien00
qindy2 - 1 heokool
qindy1 - 1 changtraivotinh035
qindy0 - 1 mailady
qindy0 - 1 travahuong
qindy2 - 0 nghiacaro
qindy0 - 1 sieutron
qindy2 - 1 heliosxyz
qindy1 - 4 nguyenduyduc
qindy1 - 0 thanhngungoc
qindy0 - 4 muonmang
qindy1 - 5 carohcm
qindy4 - 0 lusmm46
qindy0 - 2 xinloiem
qindy3 - 0 hoaithuongkt
qindy2 - 0 ricardokaka23
qindy0 - 9 tinhthoixotxa
qindy0 - 2 linhlucden
qindy1 - 0 lethanhnhan01
qindy0 - 2 akirakun
qindy0 - 4 ahbakhia
qindy4 - 0 nganhuynhshop
qindy1 - 0 ducatuan2020
qindy1 - 0 daumamay324
qindy2 - 0 uyenmeme
qindy1 - 0 ngocdiem0608
qindy0 - 1 minhkhai
qindy1 - 0 jujuoi5124
qindy13 - 0 hongnhung96
qindy1 - 0 khanhdubrl
qindy1 - 0 minhtrangdoan
qindy3 - 2 dinhhoang1008
qindy1 - 0 liuliu2020
qindy1 - 2 hoangdung01
qindy4 - 1 samsam19
qindy15 - 0 giangjun
qindy3 - 0 hienvobxu2013
qindy3 - 0 zero123
qindy2 - 0 taidt2410
qindy1 - 1 firouz
qindy2 - 0 meomeontq123
qindy6 - 0 mannn2000
qindy3 - 1 chienhp
qindy15 - 11 nuhondanhroi
qindy2 - 2 sonyvaio99
qindy3 - 2 bongbongmua12
qindy2 - 3 choidep2021
qindy3 - 0 loojc1000
qindy0 - 1 rubikson
qindy1 - 0 domdomjack2009
qindy0 - 2 nguyentam2k
qindy0 - 2 khaihuyen999
qindy1 - 0 rongar
qindy12 - 5 xemphim2022
qindy1 - 0 duytrung1991
qindy1 - 0 sangtt
qindy4 - 0 hailuu89
qindy1 - 0 thunt31
qindy3 - 0 vincentvincent
qindy2 - 0 huydenc4ro
qindy2 - 0 chinhbum123
qindy4 - 1 truonghai2002
qindy3 - 0 bimbimoishi
qindy1 - 0 phungzfd
qindy1 - 0 rasaa
qindy4 - 0 huynmopg
qindy3 - 0 hainet
qindy1 - 0 thaonguyencafe
qindy1 - 0 baonguyena01
qindy5 - 0 phucbo
qindy0 - 2 sabo2412
qindy2 - 2 matrancaro
qindy0 - 3 sinbad
qindy5 - 4 tayngang66
qindy4 - 0 danhbnbnbnbnv
qindy6 - 10 phuczelo
qindy0 - 1 robin
qindy4 - 5 zalinh
qindy1 - 0 ytr6gfb5r5f
qindy0 - 2 chopper
qindy0 - 1 bestcarono1