phattai
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 140
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phattai2 - 0 anhxinloi
phattai1 - 1 huongq
phattai1 - 3 nhimxu
phattai1 - 0 thythy2021