support
  • Hạng 134
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 133
  • Tỉ lệ thắng 66.25%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 4.53
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
80
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
support2 - 0 nhoem
support0 - 2 annaa99
support1 - 0 xuanhuy204
support0 - 1 ngang123
support5 - 0 phudeptrai
support6 - 0 leeginx
support1 - 1 ctctqlk
support1 - 1 cutibinhchau
support6 - 4 sabo2412
support1 - 0 zerovn
support17 - 7 huongq
support1 - 2 gioheomay
support4 - 0 dangnhungoclinh
support1 - 0 ngocbotony
support0 - 2 bemuoi
support4 - 0 thaovy25
support0 - 1 trantrongw
support0 - 2 tuanchim
support1 - 2 saphia
support3 - 1 thuyhoa
support2 - 0 tuongsinh
support1 - 2 ltb0506
support2 - 0 songgio
support1 - 0 diemcaro04999
support1 - 0 nhatmai
support2 - 0 nguyendinhtho31198
support3 - 0 fwyha11
support4 - 0 dt17nc
support0 - 2 trungquan1602
support2 - 0 han2027
support1 - 3 minhkhai
support2 - 1 muathulabay
support1 - 0 matran2
support2 - 0 hochitrung
support0 - 1 zippp
support2 - 0 x2danplay
support1 - 1 choivuithoi
support2 - 0 danhtoanthua
support3 - 0 oxoxox
support0 - 2 lamtruong
support0 - 2 trungboy
support1 - 1 dangkyqd
support2 - 3 giotmuathu
support1 - 0 haivu
support4 - 1 tsuyoi
support2 - 0 peishijinxian
support1 - 0 hieulnt
support1 - 0 muathulangquen
support2 - 0 huyyeurin
support1 - 0 hahavi2
support2 - 0 kaka2907
support2 - 0 kythutudo
support0 - 1 canho
support3 - 2 vientuong
support2 - 1 lanthanh
support2 - 0 huycanhet
support4 - 0 tuyen0088
support5 - 7 ladieubong
support4 - 2 khailev111
support2 - 0 hainapene
support1 - 0 thienan2908
support1 - 0 kenixhoang
support2 - 7 husky0403
support2 - 1 nghia234
support2 - 0 dinhlong
support1 - 0 phongca
support0 - 1 quanghuy
support1 - 0 sangbd
support0 - 1 vuhungaudio
support0 - 2 freedomman
support2 - 0 chdtri
support5 - 2 gatamky2014
support0 - 2 hoangkhanhlinh
support3 - 1 gatamky2020
support3 - 0 anhtuan
support1 - 0 xinduocbinhyen2
support0 - 1 dragon
support0 - 1 kidalone
support1 - 0 tahoang09a
support2 - 0 cry99