surewin
  • Hạng 55
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 452
  • Tỉ lệ thắng 80.77%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 2.43
  • Thời gian tham gia 5 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có