smile
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
smile0 - 2 penzy
smile0 - 2 nguyentri10x
smile0 - 6 bingan
smile0 - 4 dragon
smile1 - 7 sangbd
smile0 - 15 thienloi
smile1 - 12 bluejune
smile0 - 8 mynno
smile0 - 3 denhayden
smile2 - 20 tonyus
smile0 - 4 phongyeu
smile0 - 12 mrboo
smile0 - 1 bongo