thuykien
  • Hạng ...
  • Ngọc 615
  • Tỉ lệ thắng 61.67%
  • Chỉ số xã hội 514
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuykien12 - 13 huyluxz
thuykien7 - 17 beteoteosg
thuykien8 - 9 crystal
thuykien20 - 33 luke911
thuykien22 - 13 vietnamovernight
thuykien2 - 8 siro2012
thuykien1 - 0 gingl22
thuykien15 - 22 nhibuong
thuykien1 - 4 aikhongsotui
thuykien1 - 0 manstd1812
thuykien8 - 10 hanalov1
thuykien0 - 10 thacoanxuong
thuykien1 - 1 hatcatnho
thuykien2 - 0 phngth213
thuykien4 - 0 bumllebee
thuykien9 - 2 hollanddd9822
thuykien4 - 1 dilinh01
thuykien14 - 17 rocket290671
thuykien4 - 0 tunghhhhh
thuykien2 - 3 lelouchhoa
thuykien0 - 3 meohoang123
thuykien1 - 5 docuong
thuykien3 - 1 sakurajp
thuykien1 - 0 trmuy
thuykien4 - 0 tien311219bb
thuykien2 - 0 huygaming
thuykien2 - 0 tienvan
thuykien2 - 0 adgjl159842
thuykien0 - 1 winxp
thuykien3 - 0 thanhmg
thuykien2 - 0 mintrucz
thuykien19 - 1 thanh2695zaa
thuykien8 - 6 huongjep
thuykien1 - 0 duongngocson24
thuykien5 - 0 nuyminhkhang
thuykien1 - 0 tvduc98
thuykien8 - 0 trangxinhgai2k3
thuykien0 - 3 ginsosad
thuykien2 - 0 haconvuongnang12
thuykien21 - 3 khue1980s
thuykien1 - 0 admin312xdeaaa
thuykien0 - 1 lamduong2k
thuykien1 - 0 zaazaacom
thuykien2 - 0 imtheking
thuykien1 - 1 babyboss
thuykien6 - 17 nganbali
thuykien4 - 0 bkggk
thuykien1 - 0 kippyquyen2410
thuykien1 - 0 hautrang113
thuykien1 - 15 newnewnew
thuykien1 - 0 laokhi586
thuykien6 - 1 toiac
thuykien1 - 0 htavan248
thuykien2 - 7 nhatnhatsl
thuykien1 - 0 datyeugaixinh1
thuykien8 - 2 vnnguyendung
thuykien1 - 0 fengzinz
thuykien1 - 0 botuoi
thuykien0 - 3 caroforfun99999
thuykien1 - 0 miee1211
thuykien1 - 0 chachacha
thuykien1 - 0 irickpro
thuykien4 - 5 cocvang
thuykien3 - 1 depchaisieucap
thuykien1 - 0 hquoccuong14
thuykien1 - 0 hoangvu009hhh
thuykien1 - 0 huykitezu
thuykien2 - 0 congpro
thuykien6 - 7 quachdozz
thuykien5 - 3 pakuda
thuykien9 - 2 lazil
thuykien2 - 1 haira
thuykien1 - 0 herewegooo
thuykien4 - 5 sabo2412
thuykien5 - 0 minhthiet25
thuykien4 - 0 nguyenngocle
thuykien3 - 0 taer0918
thuykien1 - 0 dailove123
thuykien2 - 8 chumchum
thuykien4 - 1 hamynn
thuykien0 - 3 travahuong
thuykien4 - 0 durex1000h
thuykien4 - 0 namnhut
thuykien1 - 0 giaonguyen123456
thuykien1 - 0 at0p1xt
thuykien2 - 0 huynhtridoan
thuykien1 - 0 lehuymanh2212
thuykien3 - 14 tomcuamuc
thuykien2 - 0 tiendatvo2k10
thuykien4 - 3 kidboy
thuykien3 - 0 tunee1
thuykien2 - 0 bruno678
thuykien1 - 0 hiepgadeptrai
thuykien2 - 0 toronto1412
thuykien7 - 0 tkiet190569
thuykien1 - 0 lehoangvietphuong
thuykien1 - 0 vozahahao27
thuykien4 - 0 thanhtanbinh
thuykien1 - 0 iydiydy357
thuykien1 - 0 hrhud7