thuykien
  • Hạng 142
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 62.03%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuykien3 - 0 danhbnbnbnbnv
thuykien2 - 0 nghialovely
thuykien3 - 0 ngoc1
thuykien5 - 4 matrom13
thuykien1 - 0 hotranphong
thuykien4 - 1 huongjep
thuykien1 - 3 scp67892021
thuykien2 - 0 chaihamuoi90
thuykien2 - 0 vncn123
thuykien0 - 1 phoxa
thuykien4 - 5 sipiao
thuykien1 - 0 hyemin12
thuykien5 - 4 okokokok
thuykien7 - 23 matrom9
thuykien1 - 1 luke911
thuykien1 - 0 maruko
thuykien1 - 0 nttthuy
thuykien1 - 0 mayakieu
thuykien1 - 2 tranhang07
thuykien3 - 0 minhngoc66
thuykien5 - 0 huyduc2518
thuykien6 - 0 greenland
thuykien3 - 0 hngananh
thuykien2 - 0 doandaihiep
thuykien7 - 0 mina99
thuykien3 - 0 nhipcautre21
thuykien2 - 2 matrom7
thuykien1 - 0 panda
thuykien1 - 0 shichi123
thuykien3 - 0 jackhack
thuykien0 - 7 sauminh
thuykien6 - 1 gautodean
thuykien0 - 2 nan007
thuykien1 - 0 sekki
thuykien0 - 4 rip001
thuykien5 - 0 vuong12345
thuykien2 - 2 paduc
thuykien0 - 1 mjetran
thuykien1 - 0 kidboy
thuykien0 - 1 thuydung25
thuykien1 - 1 lvtrung
thuykien1 - 0 yoshida
thuykien1 - 2 longcutee
thuykien5 - 17 lamcaro
thuykien1 - 6 thanhlong
thuykien8 - 0 mecaro
thuykien3 - 1 anhkhadeptrai
thuykien4 - 1 phanquy
thuykien1 - 7 matbiec
thuykien2 - 0 tuyetxinhdep
thuykien9 - 15 yellowrain
thuykien4 - 3 buibuon
thuykien1 - 0 hungnguyn
thuykien1 - 0 diemkeke02
thuykien3 - 0 dung6d
thuykien1 - 0 sibal
thuykien4 - 0 vuacotrongmo
thuykien2 - 1 alphax
thuykien0 - 1 matngu13
thuykien1 - 0 lemaipa
thuykien0 - 1 vangbacdaquy
thuykien1 - 0 thutrang
thuykien1 - 0 luckystar
thuykien1 - 0 thuytinhkhoc
thuykien5 - 9 kentpham
thuykien3 - 0 lenhhoxung13492
thuykien41 - 5 tan1234
thuykien2 - 3 lamcaro2
thuykien1 - 1 truongchieu
thuykien10 - 30 phuongkitty
thuykien0 - 1 cuibap
thuykien1 - 0 yenle123
thuykien0 - 1 army13
thuykien3 - 2 pslangtu
thuykien3 - 0 oooook
thuykien4 - 2 binbin1999
thuykien3 - 0 nguyenkhoa2014
thuykien3 - 1 anhngo1990
thuykien1 - 0 hoanghjdj
thuykien0 - 1 bapcaingoc
thuykien1 - 0 nonamevn
thuykien0 - 6 cuong97
thuykien7 - 0 huakhongthichchoi3
thuykien0 - 1 heokool
thuykien3 - 0 paw1304
thuykien0 - 3 galam
thuykien2 - 0 shenlong2531
thuykien3 - 0 phongtuan
thuykien0 - 2 tancong6789
thuykien4 - 4 nguyenvancu
thuykien0 - 1 pepopo
thuykien1 - 9 newnew
thuykien2 - 0 linhcute
thuykien9 - 0 noname05e
thuykien5 - 9 asdmobile1
thuykien4 - 0 vanduy99
thuykien1 - 0 luantran123
thuykien6 - 5 forfun
thuykien1 - 0 choidecode
thuykien17 - 1 trang11