thuykien
  • Hạng 308
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,691
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.78%
  • Chỉ số xã hội 382
  • Chỉ số đam mê 5.07
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuykien3 - 4 tydieu
thuykien2 - 0 hoantran2711
thuykien1 - 0 mylinh10102005l
thuykien0 - 20 bienho
thuykien1 - 1 sinbad
thuykien2 - 0 halico
thuykien3 - 0 serazs
thuykien3 - 0 kulang3008
thuykien1 - 0 nguyennga67
thuykien9 - 0 storyteller
thuykien2 - 0 trangbui2opsp45
thuykien1 - 0 chinhcuber
thuykien2 - 0 ngaltq1opsp02
thuykien0 - 1 umsanga
thuykien1 - 0 hautv
thuykien3 - 0 animexyz
thuykien1 - 1 cocuser
thuykien3 - 1 baoasura
thuykien0 - 1 ngaltq
thuykien0 - 2 hocchoicaro
thuykien0 - 1 crystal
thuykien5 - 1 kiopin17
thuykien1 - 1 vietnamovernight
thuykien3 - 1 luke911
thuykien3 - 1 quachdozz
thuykien0 - 3 quangkohocgioi
thuykien0 - 3 kiencon
thuykien1 - 0 nghiacaro
thuykien2 - 0 meannnn
thuykien1 - 0 truclinh
thuykien2 - 3 carohcm
thuykien3 - 0 trongloveclinh2
thuykien2 - 0 lilstein
thuykien1 - 0 luungocbich3367
thuykien2 - 1 dangtiendo
thuykien9 - 1 casontruong551
thuykien4 - 4 kakachieu030201
thuykien0 - 1 biktyne
thuykien2 - 1 cfffairchild
thuykien2 - 6 vngn175
thuykien1 - 3 huyluxz
thuykien0 - 4 emdangicachly
thuykien3 - 1 dongsongbang19
thuykien2 - 0 hiluuuunan
thuykien4 - 0 khoadaumoi
thuykien3 - 0 amongus
thuykien6 - 1 playcaro20
thuykien1 - 1 lecongthinh
thuykien2 - 0 baoboll12345
thuykien2 - 1 huynhuyn
thuykien0 - 1 bruhbruhbruhlmaolmao
thuykien3 - 0 nhathao
thuykien3 - 2 kidboy
thuykien0 - 2 phiacuoiconduong
thuykien1 - 2 akirakun
thuykien0 - 1 byeyou
thuykien3 - 0 quanghl12
thuykien2 - 0 phucphan
thuykien1 - 0 juusan
thuykien1 - 3 nguyenhuong90
thuykien0 - 1 sitaile
thuykien3 - 0 thengoc
thuykien3 - 0 danhuy1402
thuykien1 - 0 veeee0032
thuykien2 - 0 tranuyen
thuykien1 - 0 quancarl19077
thuykien2 - 1 hanalov1
thuykien2 - 6 phumyhung
thuykien0 - 1 lunox
thuykien1 - 0 dcfvb
thuykien2 - 0 slay123
thuykien3 - 0 manhlama01
thuykien0 - 4 nangthuytinh
thuykien0 - 1 manii
thuykien3 - 0 namhipne
thuykien3 - 0 thusieudepgai
thuykien1 - 0 dgfxdc
thuykien0 - 2 maithao
thuykien0 - 2 racingboy
thuykien1 - 0 wandamaximoff
thuykien4 - 4 choiluon
thuykien0 - 3 jiji001
thuykien1 - 1 kocoten111
thuykien0 - 2 chopper
thuykien3 - 1 huanhoahong78
thuykien0 - 2 kuurama48
thuykien2 - 0 tuongvd
thuykien1 - 0 anhtuteoteo
thuykien2 - 1 vnnguyendung
thuykien0 - 10 trong981
thuykien0 - 7 longhung
thuykien1 - 0 tussp123
thuykien6 - 0 nhatnhat0305
thuykien1 - 6 cutibinhchau
thuykien3 - 0 miruno
thuykien4 - 2 nguyenmanhlama01
thuykien5 - 0 longbaylack1
thuykien0 - 1 kungfugirl
thuykien2 - 1 minhpham
thuykien3 - 0 binhkimny