trannhat
  • Hạng ...
  • Ngọc 524
  • Tỉ lệ thắng 65.36%
  • Chỉ số xã hội 534
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trannhat3 - 0 kosoai
trannhat9 - 4 hiusama
trannhat26 - 33 h2so4
trannhat26 - 20 dungtrieu
trannhat5 - 8 dolphin
trannhat3 - 1 hatcatnho
trannhat3 - 14 beteoteosg
trannhat21 - 17 huongkute
trannhat1 - 2 congtrinh
trannhat7 - 6 cocvang
trannhat0 - 2 aikhongsotui
trannhat0 - 3 muaxuanden
trannhat1 - 0 vitunghoang84
trannhat19 - 25 nguoivohinh
trannhat6 - 1 cmmclmn
trannhat4 - 8 canho
trannhat10 - 14 thutrang
trannhat17 - 20 phungtien
trannhat1 - 1 phngth213
trannhat1 - 5 rocket290671
trannhat1 - 0 tuitenbo
trannhat0 - 1 thesunn
trannhat1 - 1 phgdepchai
trannhat1 - 0 bunnyboa
trannhat3 - 1 phongnha
trannhat2 - 0 phucvodich
trannhat2 - 0 duyennnnnn
trannhat4 - 0 duckcaro
trannhat4 - 0 vule2k9kk
trannhat1 - 0 nhimnha
trannhat2 - 7 nganbali
trannhat10 - 0 a168trif
trannhat4 - 0 tamhe112
trannhat1 - 0 ochungminh170112
trannhat2 - 1 lee16
trannhat3 - 0 john99john
trannhat2 - 0 nethonglinh
trannhat3 - 0 hainam89hy
trannhat2 - 1 lunox
trannhat3 - 0 ponr99
trannhat1 - 4 newnewnew
trannhat0 - 1 ellis
trannhat4 - 5 tigerzing
trannhat0 - 1 meohoang123
trannhat3 - 0 hangbui
trannhat2 - 0 dinhhung2k8
trannhat5 - 2 hoangyenlinh97
trannhat2 - 0 hellobangioi2k8
trannhat0 - 3 lop2a
trannhat1 - 2 minhbaonguyen
trannhat1 - 2 noibuontrongtoi
trannhat1 - 0 htavan248
trannhat1 - 0 aimar
trannhat1 - 0 nampantene66
trannhat1 - 0 meowu159
trannhat2 - 4 sabo2412
trannhat1 - 0 nguyenthanhdo
trannhat2 - 0 duongchilamth7
trannhat3 - 0 thoithua
trannhat45 - 41 hungaof
trannhat0 - 1 dangtiendung
trannhat13 - 0 sledonfu
trannhat6 - 1 ngducmanh
trannhat2 - 0 ganhatlop1
trannhat2 - 1 mycaro
trannhat0 - 1 shibangulem
trannhat0 - 2 tomcuamuc
trannhat1 - 0 lokeybonson
trannhat1 - 0 gehanna0511
trannhat6 - 2 lamkhodai123
trannhat1 - 0 lxl987
trannhat4 - 0 truongthinh08
trannhat1 - 0 dangnguyenphu2
trannhat2 - 0 luan1123xpnn
trannhat2 - 0 tudang13264869
trannhat1 - 0 tiennhanholo
trannhat4 - 0 ngoclinhsaothuy
trannhat0 - 1 at0p1xt
trannhat9 - 2 giangzz1234567890123
trannhat2 - 2 huynhtridoan
trannhat4 - 0 adassd
trannhat1 - 0 sunitham
trannhat2 - 5 nkocdethuong
trannhat1 - 0 undefeatable
trannhat1 - 0 linhmyelf
trannhat2 - 0 thutoan10
trannhat3 - 0 quanbich581874
trannhat1 - 0 bronzeii
trannhat1 - 0 eveswe
trannhat1 - 0 cothanh
trannhat1 - 0 minhreal23
trannhat3 - 0 dinhlamdao2710
trannhat7 - 13 hdmi2000
trannhat1 - 0 totoro
trannhat1 - 0 ngocdz2k
trannhat2 - 1 loanloan
trannhat1 - 0 trungrpg
trannhat1 - 0 iuoew
trannhat0 - 1 comchienduongchau
trannhat0 - 2 thoigianhp