trannhat
  • Hạng 532
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 61.99%
  • Chỉ số xã hội 271
  • Chỉ số đam mê 6.13
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trannhat1 - 0 vangbacdaquy
trannhat3 - 0 werfgh
trannhat11 - 4 shgdvacacsfdtc7
trannhat0 - 1 dungnhinlai
trannhat0 - 8 lamcaro2
trannhat0 - 1 trungquan1602
trannhat1 - 5 roimaitoiduaem
trannhat2 - 5 hdmi2000
trannhat1 - 1 bebi78543
trannhat1 - 3 thanhphomuabay
trannhat5 - 0 dt17nc
trannhat0 - 10 nhatmai
trannhat4 - 2 diemcaro04999
trannhat1 - 0 tim09
trannhat2 - 0 umbra123
trannhat1 - 0 studa
trannhat2 - 0 vittroi
trannhat6 - 10 covid19
trannhat0 - 2 trungboy
trannhat5 - 0 hoanglong223
trannhat2 - 1 dksdud
trannhat1 - 0 phungtien
trannhat0 - 1 nkocdethuong
trannhat1 - 8 muathulangquen
trannhat3 - 5 sagocarer
trannhat3 - 0 tanlamvtpt96
trannhat1 - 7 gacondichoi
trannhat0 - 1 saysinxongvohem
trannhat1 - 0 linda
trannhat4 - 0 zu2kreal
trannhat3 - 1 top1carovn
trannhat1 - 0 socnau
trannhat3 - 2 peishijinxian
trannhat3 - 1 oxoxox
trannhat5 - 2 lamtruong
trannhat1 - 0 caohoangdan1712
trannhat0 - 1 sunami
trannhat0 - 2 uefalona
trannhat7 - 1 nohssiwi
trannhat2 - 0 uyenvu01
trannhat0 - 2 chienthang051087
trannhat5 - 6 white
trannhat1 - 0 khachmankhien
trannhat1 - 0 hoang1822
trannhat1 - 0 zerobay
trannhat1 - 4 dunglun
trannhat1 - 0 daucatmoi
trannhat0 - 1 duan193
trannhat15 - 16 huongq
trannhat2 - 2 dungtrieu
trannhat13 - 20 kentpham
trannhat5 - 0 nqt0301
trannhat0 - 1 chuotbobo
trannhat1 - 3 sisi99
trannhat1 - 0 bobfttt
trannhat1 - 0 nguyenvanda
trannhat3 - 4 baniphonere
trannhat8 - 1 heomap
trannhat2 - 0 thuphuongle99
trannhat1 - 1 bangtam2312
trannhat7 - 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaa
trannhat5 - 0 baongan
trannhat6 - 1 thuhuong
trannhat0 - 1 kfclover
trannhat1 - 1 london7
trannhat9 - 24 lqdoan
trannhat1 - 0 yeess
trannhat2 - 4 minhquan58
trannhat6 - 20 namden2232
trannhat5 - 0 doanh
trannhat1 - 0 treviet
trannhat3 - 0 kingcaroone
trannhat1 - 0 binhnon12
trannhat101 - 3 ladan8
trannhat3 - 0 anhkhadeptrai
trannhat0 - 14 ladieubong
trannhat7 - 0 thanhhoang
trannhat6 - 0 trongkute
trannhat3 - 1 ngocvy
trannhat2 - 0 nhanhago1234
trannhat2 - 0 immaaa
trannhat1 - 0 hochitrung
trannhat0 - 1 botbien
trannhat0 - 3 thanhlong
trannhat2 - 0 thanhh
trannhat1 - 0 vanson
trannhat0 - 3 vuhoang21
trannhat1 - 2 pthao3799
trannhat1 - 0 beyeupk
trannhat1 - 0 strency
trannhat13 - 2 panda
trannhat3 - 2 sally
trannhat0 - 2 luvie
trannhat7 - 2 kain98
trannhat2 - 0 hahavi2
trannhat0 - 2 nguyentam2k
trannhat2 - 7 ltb0506
trannhat0 - 3 tuoiconrong
trannhat7 - 0 bichtrammm
trannhat2 - 0 siiib