trannhat
  • Hạng 117
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 15
  • Tỉ lệ thắng 63.03%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trannhat5 - 0 minh07032005
trannhat3 - 1 thelegent
trannhat4 - 0 trangpham
trannhat2 - 0 bacoopw10
trannhat0 - 7 matbiec
trannhat5 - 0 nphuong
trannhat2 - 5 ltb0506
trannhat5 - 0 fred123
trannhat1 - 1 bb1234
trannhat1 - 0 binh2607
trannhat1 - 0 anhkhadeptrai
trannhat1 - 0 nguyenlangthang
trannhat2 - 21 phuongkitty
trannhat3 - 0 minhanhyeudung
trannhat0 - 1 moitapchoi
trannhat2 - 0 dechematnao
trannhat3 - 0 buiduclong14
trannhat8 - 0 haovinh
trannhat1 - 0 kenkuro
trannhat4 - 0 vutiencuong
trannhat7 - 15 pokemon
trannhat3 - 0 kim222
trannhat4 - 0 datprocaro
trannhat2 - 0 minhtuan
trannhat2 - 0 ahihi1892
trannhat0 - 3 nguvcc
trannhat2 - 0 nguoivohinh
trannhat1 - 0 huy333
trannhat3 - 0 phamhieu
trannhat1 - 0 vodanh
trannhat1 - 2 matngu
trannhat1 - 0 gaco1505
trannhat2 - 10 scp67892021
trannhat2 - 0 creep2k4
trannhat8 - 1 sakuratara
trannhat0 - 1 chimnon
trannhat11 - 1 panda
trannhat3 - 0 vietnam5
trannhat2 - 0 colen3
trannhat1 - 0 colen2
trannhat2 - 0 hamham
trannhat0 - 2 immiengchotao
trannhat1 - 17 galam
trannhat0 - 2 dembuon
trannhat1 - 0 tranmy
trannhat1 - 0 mellyn2007
trannhat1 - 0 suzuku27
trannhat2 - 0 booyah
trannhat9 - 14 lamcaro
trannhat1 - 0 hainam2
trannhat1 - 0 augustin
trannhat2 - 2 gup222
trannhat3 - 0 mssbeat
trannhat3 - 7 yellowrain
trannhat0 - 1 minh112
trannhat3 - 0 hautrang113
trannhat3 - 0 vnnguyendung
trannhat3 - 0 loncoi1194
trannhat1 - 1 anprovip
trannhat2 - 1 phuc1231
trannhat8 - 0 ruangu
trannhat3 - 0 carovn
trannhat3 - 0 linhcute
trannhat0 - 1 lanthanh
trannhat3 - 1 vuabip
trannhat0 - 5 newnew
trannhat1 - 0 bestvietnamplayer20
trannhat0 - 1 pthao3799
trannhat3 - 9 nguyenvuhoang21
trannhat6 - 0 kienepi
trannhat3 - 0 hangnguyenthi
trannhat0 - 1 tahuuson
trannhat1 - 0 asdmobile
trannhat1 - 0 haclien
trannhat1 - 1 tranngocbaothy
trannhat5 - 2 caro12
trannhat1 - 0 danly1320
trannhat4 - 0 blvckvine
trannhat1 - 0 truonganhnguyen2k7
trannhat1 - 0 tralacmi
trannhat1 - 0 phatcute95
trannhat1 - 0 thienphu7296
trannhat2 - 0 vanvan0408
trannhat6 - 0 benben7171
trannhat3 - 0 kocoten123
trannhat0 - 16 thanhthanh2k7
trannhat1 - 0 ngocnghech
trannhat4 - 0 long130497
trannhat1 - 0 fanir
trannhat1 - 1 spicylime
trannhat8 - 1 fjosifd
trannhat0 - 8 nhatmai
trannhat1 - 0 thaiasds
trannhat0 - 4 kehuydiet2802
trannhat2 - 0 ankhangg2004
trannhat1 - 1 mun1234abc
trannhat1 - 0 hieula
trannhat6 - 4 kentpham
trannhat2 - 0 camly2603
trannhat1 - 1 khanhly123