trannhat
  • Hạng 944
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,188
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.40%
  • Chỉ số xã hội 391
  • Chỉ số đam mê 3.13
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trannhat3 - 0 giainghi11
trannhat0 - 1 abcdeg
trannhat1 - 0 sungirl
trannhat1 - 0 phuckaka
trannhat4 - 0 thuttm2
trannhat1 - 0 thaidinh
trannhat1 - 7 winxp
trannhat2 - 0 bdviet
trannhat0 - 2 h2so4
trannhat0 - 1 yephdith
trannhat2 - 0 thanhbac
trannhat1 - 0 truongdan02122005k
trannhat1 - 6 carocuibap28
trannhat0 - 2 dangtiendo
trannhat1 - 0 hsgly
trannhat3 - 8 hdmi2000
trannhat0 - 1 vomyna1
trannhat0 - 2 huongkute
trannhat2 - 0 ledieu22803
trannhat1 - 3 phumyhung
trannhat1 - 0 chiukonoi
trannhat1 - 1 gnahk
trannhat1 - 0 asthemoon
trannhat0 - 5 linhlucden
trannhat2 - 2 toanluf
trannhat3 - 0 phamtungson1404
trannhat1 - 0 nomad
trannhat1 - 0 sieunhando1234
trannhat0 - 2 tomer
trannhat0 - 1 alecharry91
trannhat2 - 0 playcaro20
trannhat1 - 0 kietpro223
trannhat0 - 2 hieuga
trannhat2 - 0 thiengon123
trannhat10 - 0 sadstories
trannhat1 - 0 thaoquyen
trannhat1 - 0 gmhikaru
trannhat1 - 0 namvietam
trannhat2 - 0 htboom
trannhat1 - 3 sonyvaio99
trannhat2 - 0 hxmb26
trannhat6 - 0 sonmountain
trannhat1 - 0 yueyue1
trannhat1 - 2 dolphin
trannhat2 - 0 dragoncity113
trannhat0 - 1 tinhlo
trannhat1 - 0 sealight
trannhat2 - 0 kenruhuynh
trannhat4 - 0 nganhuynhshop
trannhat0 - 1 vioanh0512
trannhat0 - 2 nangcanhhoaroi
trannhat1 - 4 vngn175
trannhat2 - 6 giacmomh
trannhat1 - 0 troixanhmaytrang
trannhat3 - 0 loojc1000
trannhat0 - 2 thanhthanh2k8
trannhat3 - 0 daoduclong123
trannhat0 - 2 phongan1
trannhat8 - 7 nguyenhuong90
trannhat3 - 0 mochasa
trannhat0 - 3 carohcm
trannhat0 - 1 matroi
trannhat4 - 1 snail
trannhat1 - 0 vtvtvtv2022
trannhat0 - 3 thachlam2011
trannhat7 - 1 benhobexiu123
trannhat3 - 0 thehai68
trannhat3 - 0 misapham2202
trannhat1 - 0 zerodevil
trannhat2 - 0 nhungocn310
trannhat3 - 7 celeron4ghz
trannhat0 - 2 nguyenmanhlama01
trannhat1 - 0 nguyenphuocloc1608
trannhat1 - 0 huynhuyn
trannhat3 - 0 veeee0032
trannhat2 - 1 sonbinnnnn
trannhat2 - 0 songxiran
trannhat2 - 9 corona
trannhat2 - 0 thrones
trannhat1 - 0 minhman1707
trannhat2 - 0 ngocanhvdp1996
trannhat1 - 7 waifu207otaku
trannhat1 - 0 tinhanh66
trannhat4 - 0 kim93
trannhat0 - 1 choidep2021
trannhat1 - 2 tayngang66
trannhat5 - 10 saobang
trannhat0 - 2 dietcovid
trannhat3 - 0 choicaro
trannhat1 - 0 bongbongmua12
trannhat3 - 0 nptd04
trannhat5 - 5 comeback9x
trannhat2 - 0 heloooooooooo
trannhat1 - 2 nkocdethuong
trannhat1 - 1 direcottr
trannhat0 - 1 kingofflags
trannhat0 - 1 blackzk
trannhat0 - 1 ngang123
trannhat3 - 1 didichoicaro
trannhat1 - 0 nhathongthai