ngocluan
  • Hạng 58
  • Ngọc 1,362
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 517
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocluan19 - 27 chauky77
ngocluan4 - 4 ellis
ngocluan2 - 0 djdjdjdjdjdjdd
ngocluan0 - 3 muaxuanden
ngocluan2 - 0 missjiu
ngocluan1 - 0 at0p1xt
ngocluan1 - 20 beteoteosg
ngocluan10 - 7 mavuong
ngocluan26 - 24 nttthuy
ngocluan26 - 34 lanhphong
ngocluan10 - 13 buonnhoem
ngocluan7 - 7 sieutron
ngocluan0 - 5 nhakhach175
ngocluan0 - 1 xuantung91
ngocluan10 - 11 bapcaingoc
ngocluan3 - 10 aikhongsotui
ngocluan3 - 0 nicole
ngocluan1 - 1 cruel
ngocluan6 - 6 cocvang
ngocluan4 - 0 ngocdztukado
ngocluan5 - 3 hatcatnho
ngocluan2 - 0 fh2unfjn4ff
ngocluan4 - 0 covid19
ngocluan1 - 2 rocket290671
ngocluan5 - 5 vientuong
ngocluan0 - 2 phamphuhung
ngocluan3 - 0 fulltime
ngocluan4 - 1 phongnha
ngocluan2 - 1 nalowg
ngocluan4 - 3 frankho
ngocluan0 - 2 shogomakishima
ngocluan4 - 7 hdmi2000
ngocluan2 - 1 noobergobruh
ngocluan2 - 3 docuong
ngocluan5 - 3 cuncun
ngocluan2 - 3 huongjep
ngocluan1 - 4 nganbali
ngocluan1 - 0 nguyentanlochoingu
ngocluan0 - 2 byeyou
ngocluan1 - 1 silverfang
ngocluan1 - 0 dowpqdmw0601
ngocluan1 - 3 winxp
ngocluan2 - 0 cuocsongvatva
ngocluan4 - 0 benz174
ngocluan11 - 2 chungpirlo
ngocluan1 - 1 nethonglinh
ngocluan6 - 10 siro2012
ngocluan2 - 0 thubin89x
ngocluan0 - 3 meohoang123
ngocluan4 - 1 umbra123
ngocluan2 - 1 nguyenphuong1109new
ngocluan1 - 0 truine
ngocluan1 - 0 pahhnz
ngocluan0 - 1 quankelvin
ngocluan2 - 2 newnewnew
ngocluan1 - 0 drhiuhiu1
ngocluan1 - 0 dfgfgjret23435
ngocluan0 - 3 caroforfun99999
ngocluan2 - 0 bingttn7
ngocluan1 - 2 manhlamm
ngocluan1 - 3 nguyenmanhlama01
ngocluan1 - 0 chuyenconho
ngocluan11 - 0 thienbcr
ngocluan2 - 1 rntmat
ngocluan1 - 0 sadyyss555
ngocluan2 - 0 toilalac
ngocluan2 - 0 rhdfh
ngocluan2 - 0 davidthang733
ngocluan2 - 0 nguyekhoa199
ngocluan1 - 0 phim1hay
ngocluan5 - 0 quockenfan
ngocluan4 - 0 thanghaqn2000
ngocluan1 - 0 tryphena69
ngocluan3 - 5 vuabip
ngocluan2 - 0 tamthat777
ngocluan2 - 1 daosithui157
ngocluan3 - 0 bannho2k14
ngocluan4 - 0 thanhngaho
ngocluan2 - 1 chumchum
ngocluan1 - 0 laidangthach123
ngocluan7 - 1 ngohongnhutnam
ngocluan1 - 0 lnsusan
ngocluan1 - 0 nhidor
ngocluan2 - 0 thangkhotinh
ngocluan1 - 0 dioda
ngocluan5 - 0 thutoan10
ngocluan1 - 0 duyxamxi
ngocluan2 - 22 katakuri
ngocluan14 - 0 nguyencongthanhdatdt
ngocluan2 - 4 sonccccc
ngocluan1 - 0 muontennao
ngocluan1 - 0 trunghieuklj235
ngocluan0 - 1 imdaisy
ngocluan2 - 2 tintindongnghia1708
ngocluan3 - 0 songjiang
ngocluan2 - 6 travahuong
ngocluan2 - 0 bruh2010ngq
ngocluan1 - 0 kienbuntan
ngocluan4 - 0 buithanhthao12345
ngocluan4 - 0 girlvipk00