ngocluan
  • Hạng ...
  • Ngọc 817
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.01%
  • Chỉ số xã hội 464
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocluan6 - 4 bapcaingoc
ngocluan6 - 8 chauky77
ngocluan11 - 15 lanhphong
ngocluan4 - 5 vientuong
ngocluan9 - 6 nttthuy
ngocluan5 - 4 mavuong
ngocluan6 - 8 buonnhoem
ngocluan1 - 0 phim1hay
ngocluan0 - 2 nganbali
ngocluan5 - 0 quockenfan
ngocluan2 - 5 sieutron
ngocluan3 - 2 frankho
ngocluan4 - 0 thanghaqn2000
ngocluan1 - 0 tryphena69
ngocluan3 - 5 vuabip
ngocluan2 - 0 tamthat777
ngocluan2 - 1 daosithui157
ngocluan3 - 0 bannho2k14
ngocluan4 - 0 thanhngaho
ngocluan2 - 1 chumchum
ngocluan1 - 0 laidangthach123
ngocluan7 - 1 ngohongnhutnam
ngocluan1 - 0 lnsusan
ngocluan1 - 0 nhidor
ngocluan2 - 0 thangkhotinh
ngocluan1 - 0 dioda
ngocluan5 - 0 thutoan10
ngocluan1 - 0 duyxamxi
ngocluan2 - 22 katakuri
ngocluan14 - 0 nguyencongthanhdatdt
ngocluan2 - 4 sonccccc
ngocluan1 - 0 muontennao
ngocluan3 - 5 hdmi2000
ngocluan1 - 0 trunghieuklj235
ngocluan0 - 1 imdaisy
ngocluan2 - 2 tintindongnghia1708
ngocluan3 - 0 songjiang
ngocluan2 - 6 travahuong
ngocluan2 - 0 bruh2010ngq
ngocluan1 - 0 kienbuntan
ngocluan4 - 0 buithanhthao12345
ngocluan4 - 0 girlvipk00
ngocluan0 - 1 anh3khia
ngocluan6 - 1 thaihung15072015
ngocluan0 - 4 binzzz98
ngocluan3 - 4 lebaokhang
ngocluan1 - 0 hianhem
ngocluan4 - 0 hoangnhatthanh
ngocluan1 - 0 chuotbobo
ngocluan3 - 0 dangcapodau
ngocluan0 - 5 saphia
ngocluan0 - 2 caroforfun99999
ngocluan5 - 1 zauysd
ngocluan2 - 0 vietquang99
ngocluan2 - 0 drop14112406
ngocluan2 - 0 lynhle
ngocluan1 - 3 korean
ngocluan3 - 0 duyhungt5
ngocluan1 - 0 datngan
ngocluan2 - 0 duyquangbr
ngocluan0 - 1 lemyha
ngocluan1 - 0 happynewyear
ngocluan3 - 1 vinhquang19292
ngocluan1 - 0 joynlnguyen
ngocluan0 - 12 nonameem
ngocluan0 - 1 tieumong
ngocluan1 - 3 nguyennhiuwu
ngocluan1 - 0 danfreefire
ngocluan2 - 0 hellobb
ngocluan11 - 46 phuongkitty
ngocluan12 - 0 diepruby2019
ngocluan23 - 2 thuyhoa
ngocluan2 - 0 kenninnin
ngocluan4 - 8 lunguyencong
ngocluan1 - 1 cuccu
ngocluan2 - 0 chilinh152
ngocluan5 - 0 dinhngbnn
ngocluan1 - 0 kidnguyen0102
ngocluan3 - 7 haianthui
ngocluan4 - 0 ramez
ngocluan1 - 1 khongphaicaothu
ngocluan3 - 0 kieucnk
ngocluan1 - 0 cokeine
ngocluan2 - 0 yuukimisuna
ngocluan0 - 1 mblife2021
ngocluan2 - 0 thaynha
ngocluan0 - 1 dangtiendung
ngocluan2 - 0 mogghg
ngocluan4 - 0 kisamehihi
ngocluan5 - 1 sonke
ngocluan2 - 0 loloti
ngocluan2 - 0 ducdung12a4
ngocluan1 - 2 hoangnam124ha
ngocluan5 - 0 meeyi
ngocluan6 - 2 giainghi11
ngocluan1 - 0 bobol
ngocluan0 - 3 lamcaro2
ngocluan6 - 1 emnho
ngocluan2 - 1 evanst
ngocluan0 - 2 wibunotsimpttv2k7