ngocluan
  • Hạng 123
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 62.10%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocluan1 - 0 mavuong
ngocluan1 - 0 mayakieu
ngocluan1 - 8 sauminh
ngocluan0 - 3 hieenr2021
ngocluan1 - 8 lamcaro
ngocluan7 - 0 gfhjtvs
ngocluan4 - 0 yanmarmiennam
ngocluan2 - 0 sibal
ngocluan5 - 0 idontknow23
ngocluan3 - 2 sbc1111
ngocluan2 - 0 hang12
ngocluan0 - 2 rambo
ngocluan2 - 0 bb1234
ngocluan4 - 10 thanhlong
ngocluan1 - 2 vesau
ngocluan1 - 0 h2so4
ngocluan0 - 1 nhibuong
ngocluan6 - 4 thien121212
ngocluan0 - 3 yellowrain
ngocluan1 - 0 johanliebert
ngocluan2 - 0 yenle123
ngocluan1 - 2 matbiec
ngocluan3 - 2 baolam147
ngocluan6 - 1 nguyenngocthuyan2006
ngocluan0 - 5 pokemon
ngocluan1 - 0 thutrang
ngocluan6 - 3 kentpham
ngocluan4 - 7 oooook
ngocluan1 - 0 wwwwwwwww
ngocluan2 - 1 army10
ngocluan0 - 3 lvtrung
ngocluan0 - 5 phuongkitty
ngocluan1 - 2 tungbach240688
ngocluan1 - 0 ngannguyen
ngocluan1 - 4 cuong97
ngocluan3 - 3 ltb0506
ngocluan3 - 0 bangnaluna
ngocluan1 - 0 ngocruby9x
ngocluan8 - 0 huakhongthichchoi3
ngocluan4 - 0 nguvaicadai123q
ngocluan2 - 7 gatamky2020
ngocluan1 - 0 hieuhieuhieu
ngocluan3 - 2 worldisad
ngocluan2 - 0 annam
ngocluan4 - 0 mophamm
ngocluan3 - 15 scp67892021
ngocluan2 - 0 caro14
ngocluan5 - 3 phongtuan
ngocluan3 - 0 luvie
ngocluan4 - 0 hatrongquang260805
ngocluan0 - 1 tronghieu
ngocluan2 - 7 buumbuum
ngocluan0 - 1 tygirl
ngocluan0 - 1 pepopo
ngocluan2 - 0 canho
ngocluan1 - 2 dungtrieu
ngocluan2 - 0 phuongkarry
ngocluan0 - 1 vangbacdaquy
ngocluan0 - 1 heoway
ngocluan1 - 0 yoshida
ngocluan2 - 1 luuhuytoan
ngocluan0 - 1 nhatmai
ngocluan0 - 1 canhty
ngocluan1 - 0 crush177
ngocluan2 - 1 orang
ngocluan0 - 1 bacanh
ngocluan0 - 9 newnew
ngocluan1 - 0 thuphuongle99
ngocluan1 - 2 nhien1508
ngocluan6 - 9 nguyenvuhoang21
ngocluan0 - 6 thanhthanh2k7
ngocluan8 - 1 asdmobile
ngocluan1 - 0 haclien
ngocluan2 - 0 bellanguyen
ngocluan6 - 0 accdif
ngocluan5 - 0 trido2407
ngocluan1 - 0 duonghe
ngocluan3 - 0 vippro
ngocluan0 - 1 rip001
ngocluan2 - 0 lactamnhien
ngocluan1 - 0 pthao3799
ngocluan0 - 2 kehuydiet2802
ngocluan3 - 0 hangnguyenthi
ngocluan3 - 0 k12345
ngocluan1 - 0 carophi
ngocluan2 - 0 osuza
ngocluan3 - 5 dinhvanvoi
ngocluan2 - 0 yennhiit
ngocluan3 - 0 camly2603
ngocluan7 - 0 sinhme
ngocluan1 - 0 mrkita9999
ngocluan2 - 0 marry
ngocluan1 - 0 tranhang07
ngocluan1 - 0 nezukochan
ngocluan1 - 3 congiola
ngocluan2 - 0 vietminh2k3
ngocluan0 - 1 hanhphucvotan
ngocluan0 - 1 beyou123
ngocluan3 - 1 lanhphong
ngocluan0 - 1 kiencon