ngocluan
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 338
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.13%
  • Chỉ số xã hội 375
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocluan0 - 1 vuabip
ngocluan5 - 0 hieumangxa
ngocluan1 - 0 jdgsksh0211
ngocluan1 - 1 yuli777
ngocluan6 - 2 lanhphong
ngocluan1 - 0 haptn3
ngocluan1 - 2 chopper
ngocluan3 - 1 nghiacaro
ngocluan1 - 1 tussp123
ngocluan0 - 2 lenka
ngocluan3 - 0 hoangdovn
ngocluan1 - 1 khangnongrdo
ngocluan1 - 0 truongneymar
ngocluan4 - 1 mavuong
ngocluan1 - 0 lyle056465
ngocluan0 - 1 wibunotsimpttv2k7
ngocluan1 - 0 thiengon123
ngocluan3 - 0 dinhaaa
ngocluan3 - 0 username
ngocluan5 - 0 ricardokaka23
ngocluan1 - 0 soido181106
ngocluan5 - 0 thythy2021
ngocluan0 - 1 buonnhoem
ngocluan1 - 4 phongan1
ngocluan2 - 0 lengochuy
ngocluan4 - 1 tdthuan2021
ngocluan2 - 0 motchiecdep
ngocluan1 - 4 sabo2412
ngocluan1 - 2 nguyenmanhlama01
ngocluan1 - 4 ahbakhia
ngocluan0 - 3 celeron4ghz
ngocluan1 - 0 phungngocanhquan
ngocluan0 - 1 mailady
ngocluan3 - 0 uyenmeme
ngocluan1 - 0 duyanh
ngocluan1 - 3 viendanbac
ngocluan1 - 2 vtvtvtv2022
ngocluan2 - 0 mrson123
ngocluan1 - 0 hongphuc0997
ngocluan2 - 0 teemovnkg01
ngocluan0 - 8 thanhthanh2k7
ngocluan4 - 3 playcaro20
ngocluan1 - 0 minhkhanh21090712345
ngocluan5 - 0 bongbongmua12
ngocluan2 - 0 andvandung
ngocluan1 - 2 nuhondanhroi
ngocluan2 - 0 coinhaque123
ngocluan1 - 0 pouralways
ngocluan16 - 1 loojc1000
ngocluan4 - 0 duytrung1991
ngocluan2 - 3 xemphim2022
ngocluan2 - 9 northstar2000
ngocluan1 - 1 vientuong
ngocluan1 - 0 nttthuy
ngocluan0 - 1 trithichtrol123
ngocluan3 - 0 thanhchemgio
ngocluan0 - 1 byeyou
ngocluan0 - 2 corona
ngocluan1 - 0 thusieudepgai
ngocluan1 - 7 poseidon
ngocluan0 - 1 veeee0032
ngocluan2 - 0 hainet
ngocluan2 - 0 fireship
ngocluan2 - 2 huongjep
ngocluan0 - 1 manhlama01
ngocluan1 - 0 ndndnd
ngocluan1 - 0 overnight77
ngocluan5 - 3 hyemin123
ngocluan1 - 11 phuczelo
ngocluan1 - 0 baolong85
ngocluan1 - 0 haduy
ngocluan3 - 2 hdmi2000
ngocluan0 - 1 jiji001
ngocluan0 - 4 giomuathu
ngocluan1 - 0 matrancaro
ngocluan0 - 1 omgtnc
ngocluan0 - 2 carohcm
ngocluan0 - 3 nhavodichmoi
ngocluan1 - 1 tayphuongthatbai
ngocluan7 - 8 waifu207otaku
ngocluan3 - 3 phihung2021
ngocluan1 - 0 trumcarovn98
ngocluan2 - 0 khachmankhien
ngocluan3 - 0 maeseo1506
ngocluan0 - 1 kungfugirl
ngocluan1 - 5 tuyetmuahe
ngocluan3 - 0 huunhu66
ngocluan0 - 1 saphia
ngocluan0 - 2 tenshi
ngocluan1 - 8 saulybiet
ngocluan1 - 0 embht
ngocluan0 - 4 sokheng3
ngocluan1 - 0 beokhang
ngocluan1 - 0 thuacocaro
ngocluan10 - 0 khoapq159123
ngocluan2 - 0 upleiku
ngocluan2 - 0 phuongdza01
ngocluan0 - 2 lamcaro2
ngocluan2 - 0 ducatuan2020
ngocluan1 - 23 cuacon6