vangbacdaquy
  • Hạng 160
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 7
  • Tỉ lệ thắng 60.65%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vangbacdaquy0 - 1 vannn
vangbacdaquy2 - 0 minhtammm
vangbacdaquy0 - 2 fucklife
vangbacdaquy4 - 0 gazutrang
vangbacdaquy0 - 3 phoxa
vangbacdaquy1 - 4 ltb95
vangbacdaquy4 - 9 buibuon
vangbacdaquy5 - 3 truc12345678
vangbacdaquy0 - 1 p180598
vangbacdaquy1 - 0 nguyenphamduythai219
vangbacdaquy8 - 12 newton
vangbacdaquy4 - 3 khanhchutich
vangbacdaquy1 - 0 didididi
vangbacdaquy1 - 1 vanvolang
vangbacdaquy2 - 0 huanhoahong78
vangbacdaquy0 - 6 yellowrain
vangbacdaquy5 - 0 pqthangpt
vangbacdaquy3 - 0 matrom5
vangbacdaquy4 - 0 gncgcfghg
vangbacdaquy2 - 0 havi123
vangbacdaquy0 - 2 redlotus
vangbacdaquy3 - 0 xjjsjxjxx
vangbacdaquy2 - 12 scp67892021
vangbacdaquy1 - 1 ltb0506
vangbacdaquy3 - 1 nguyennguyen
vangbacdaquy0 - 2 longcutee
vangbacdaquy3 - 15 phuongkitty
vangbacdaquy5 - 2 gup222
vangbacdaquy2 - 0 sekki
vangbacdaquy2 - 17 lamcaro
vangbacdaquy0 - 1 heoway
vangbacdaquy1 - 0 bb1234
vangbacdaquy1 - 0 thuykien
vangbacdaquy10 - 15 kentpham
vangbacdaquy3 - 18 matbiec
vangbacdaquy2 - 1 fc898989
vangbacdaquy0 - 2 rambo
vangbacdaquy0 - 1 thythy2021
vangbacdaquy1 - 20 pokemon
vangbacdaquy11 - 0 hieenr2021
vangbacdaquy4 - 1 tranbaoannhien
vangbacdaquy0 - 3 moitapchoi
vangbacdaquy9 - 0 tteen1123
vangbacdaquy2 - 3 pslangtu
vangbacdaquy1 - 0 nhandn12
vangbacdaquy1 - 1 cuibap
vangbacdaquy7 - 0 junfl
vangbacdaquy3 - 0 pthao3799
vangbacdaquy5 - 12 thanhlong
vangbacdaquy15 - 0 fishboard
vangbacdaquy4 - 0 abc12334
vangbacdaquy4 - 5 nguvcc
vangbacdaquy0 - 1 socnau
vangbacdaquy0 - 1 chuotbobo
vangbacdaquy4 - 18 moitapchoi1
vangbacdaquy0 - 4 buumbuum
vangbacdaquy0 - 1 dinhvanvoi
vangbacdaquy1 - 0 anhngo1990
vangbacdaquy3 - 1 ducquan2188
vangbacdaquy3 - 1 longnguyenhvnn
vangbacdaquy2 - 1 army12
vangbacdaquy4 - 3 khaica
vangbacdaquy2 - 0 heoconhamhoc
vangbacdaquy1 - 0 heoconhamchoi
vangbacdaquy3 - 0 leminhnamanh
vangbacdaquy1 - 0 qwertyuiopasdfghjkl
vangbacdaquy1 - 0 linhcute
vangbacdaquy16 - 16 gatamky2020
vangbacdaquy1 - 1 tranhoan
vangbacdaquy7 - 10 buitoi21
vangbacdaquy4 - 2 lucky06012001
vangbacdaquy2 - 0 khanh123bga
vangbacdaquy2 - 0 khonthangduoctot
vangbacdaquy3 - 0 khongeobiet
vangbacdaquy1 - 6 cuong97
vangbacdaquy5 - 0 playboy
vangbacdaquy0 - 1 tranngocbaothy
vangbacdaquy1 - 1 qh9999
vangbacdaquy3 - 4 kehuydiet2802
vangbacdaquy3 - 0 ngvn222
vangbacdaquy1 - 0 ngocluan
vangbacdaquy17 - 19 skywalker
vangbacdaquy2 - 0 fhhhfjdhv
vangbacdaquy4 - 1 tudeptrai
vangbacdaquy2 - 0 haihap
vangbacdaquy3 - 0 dhkdhk333
vangbacdaquy7 - 3 caro12
vangbacdaquy7 - 0 thuthu2012
vangbacdaquy4 - 1 asdmobile
vangbacdaquy1 - 4 nguyenvuhoang21
vangbacdaquy2 - 0 dacvu208
vangbacdaquy2 - 4 hieuhieuhieu
vangbacdaquy11 - 0 yennhi
vangbacdaquy3 - 0 thaobr213
vangbacdaquy1 - 0 vietpro123789
vangbacdaquy1 - 1 xumy123321
vangbacdaquy1 - 2 canhty
vangbacdaquy1 - 0 hoaly
vangbacdaquy2 - 0 mon69
vangbacdaquy12 - 0 tuyetvan1102