vangbacdaquy
  • Hạng 767
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 61.57%
  • Chỉ số xã hội 281
  • Chỉ số đam mê 6.60
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vangbacdaquy1 - 0 hannie
vangbacdaquy0 - 1 dungtrieu
vangbacdaquy0 - 1 trannhat
vangbacdaquy1 - 0 docao2302
vangbacdaquy1 - 0 krisphan09
vangbacdaquy1 - 4 lamcaro2
vangbacdaquy2 - 0 lifical
vangbacdaquy2 - 0 reviveb12
vangbacdaquy1 - 2 lenhhoxung
vangbacdaquy2 - 0 lekhanh7554
vangbacdaquy2 - 0 vunhunguyet259
vangbacdaquy2 - 1 hitlerhainao
vangbacdaquy1 - 0 minh256667tv
vangbacdaquy3 - 2 son23
vangbacdaquy2 - 5 nhamdoanhdoanh
vangbacdaquy0 - 2 muathulangquen
vangbacdaquy0 - 3 hochitrung
vangbacdaquy8 - 3 truclien
vangbacdaquy0 - 2 tuongsinh
vangbacdaquy3 - 0 chanhhhh
vangbacdaquy1 - 1 huyyeurin
vangbacdaquy8 - 1 sagocarer
vangbacdaquy5 - 0 chichi93
vangbacdaquy9 - 2 phucpham1994
vangbacdaquy12 - 0 dungtran
vangbacdaquy2 - 0 noob2098
vangbacdaquy1 - 1 lejun
vangbacdaquy5 - 0 kngoc123
vangbacdaquy1 - 0 tuantu123
vangbacdaquy2 - 0 lamnam000
vangbacdaquy0 - 1 kingcaroone
vangbacdaquy1 - 1 oxoxox
vangbacdaquy4 - 0 tanlamvtpt96
vangbacdaquy2 - 0 bemeocute
vangbacdaquy3 - 0 jackvjpro012345
vangbacdaquy0 - 11 thesadboy1989
vangbacdaquy1 - 0 xanhnhatnhoa18
vangbacdaquy1 - 20 vichea6
vangbacdaquy1 - 0 phudepzai
vangbacdaquy3 - 7 phamphuhung
vangbacdaquy4 - 9 diemcaro04999
vangbacdaquy1 - 1 nguyenvand
vangbacdaquy1 - 0 heomap
vangbacdaquy6 - 3 sabo2412
vangbacdaquy0 - 1 mapileng
vangbacdaquy1 - 0 muvodoi
vangbacdaquy0 - 1 tinhthoixotxa
vangbacdaquy2 - 0 vodactho92
vangbacdaquy1 - 7 gacondichoi
vangbacdaquy1 - 0 cachepomdua
vangbacdaquy4 - 3 huongjep
vangbacdaquy5 - 0 pthao3799
vangbacdaquy2 - 0 phudeptrai
vangbacdaquy3 - 0 oounis
vangbacdaquy0 - 2 cpcnarin6
vangbacdaquy2 - 3 caothutapchoi
vangbacdaquy0 - 8 covid19
vangbacdaquy1 - 0 quynhdiem
vangbacdaquy1 - 0 muasaigon
vangbacdaquy0 - 1 traitimbuon
vangbacdaquy0 - 1 lvtrung
vangbacdaquy0 - 1 tangduong0808
vangbacdaquy0 - 3 emthuonganh
vangbacdaquy0 - 1 thanhtruc
vangbacdaquy4 - 0 phamtuantrinh
vangbacdaquy7 - 0 m1nhh
vangbacdaquy0 - 3 cpcnarin2
vangbacdaquy0 - 1 trungdavid17
vangbacdaquy3 - 5 cora36
vangbacdaquy2 - 1 sisi99
vangbacdaquy1 - 0 lechithien2k4
vangbacdaquy2 - 0 toan5ones
vangbacdaquy1 - 1 heokute
vangbacdaquy2 - 0 anhkhadeptrai
vangbacdaquy2 - 6 nguyenvancu
vangbacdaquy3 - 0 kocotenzxc
vangbacdaquy4 - 4 quanghn
vangbacdaquy4 - 0 khachmankhien
vangbacdaquy0 - 1 quynhbuddy7103
vangbacdaquy1 - 4 hok9x01
vangbacdaquy2 - 0 giautv
vangbacdaquy5 - 0 angmay77
vangbacdaquy0 - 4 minhkhoi
vangbacdaquy0 - 1 hyugasanji
vangbacdaquy5 - 10 gup222
vangbacdaquy3 - 0 bossapple
vangbacdaquy13 - 5 lycatieu
vangbacdaquy0 - 3 ltb0605
vangbacdaquy0 - 1 immaaa
vangbacdaquy0 - 2 dangky1lan
vangbacdaquy5 - 1 thanh123
vangbacdaquy0 - 2 mothaibabon
vangbacdaquy0 - 2 vuhoang21
vangbacdaquy2 - 14 scp67892021
vangbacdaquy4 - 0 wevidc
vangbacdaquy1 - 0 hihikopio
vangbacdaquy3 - 0 shgdvacacsfdtc7
vangbacdaquy1 - 0 hbhairsalon
vangbacdaquy1 - 0 aty886868
vangbacdaquy9 - 5 trongtrung96