vangbacdaquy
  • Hạng 858
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,255
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.90%
  • Chỉ số xã hội 399
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vangbacdaquy2 - 3 maruko
vangbacdaquy2 - 1 hannie
vangbacdaquy1 - 0 thutrang
vangbacdaquy1 - 0 giainghi11
vangbacdaquy2 - 0 kiwt13
vangbacdaquy1 - 0 serazs
vangbacdaquy1 - 0 huongduong
vangbacdaquy0 - 1 wibunotsimpttv2k7
vangbacdaquy0 - 1 fyodordostoevsky
vangbacdaquy3 - 0 cocuser
vangbacdaquy5 - 6 lucatin
vangbacdaquy1 - 0 tungdtrai
vangbacdaquy3 - 0 hoangdinhvtpt99
vangbacdaquy6 - 3 vobuky12
vangbacdaquy0 - 1 carocuibap28
vangbacdaquy1 - 1 nghiacaro
vangbacdaquy0 - 1 vuabip
vangbacdaquy1 - 0 nonamefire
vangbacdaquy0 - 5 phumyhung
vangbacdaquy3 - 0 vuongkhanh
vangbacdaquy5 - 3 hoangthiem88
vangbacdaquy2 - 0 vomyna1
vangbacdaquy3 - 0 zianhe
vangbacdaquy2 - 0 baobinh24
vangbacdaquy0 - 1 nguyenhuong90
vangbacdaquy1 - 0 martinchannel
vangbacdaquy0 - 5 tapchoilon
vangbacdaquy2 - 2 nguyenduyduc
vangbacdaquy1 - 0 khangoke
vangbacdaquy2 - 1 devilking
vangbacdaquy5 - 2 playcaro20
vangbacdaquy1 - 0 bollbao12356
vangbacdaquy2 - 0 belen3
vangbacdaquy4 - 0 sadstories
vangbacdaquy2 - 0 hoaaaaasky
vangbacdaquy1 - 0 moimoimoimoi
vangbacdaquy0 - 3 linhlucden
vangbacdaquy0 - 1 sethangthoi
vangbacdaquy1 - 0 doubar
vangbacdaquy0 - 1 khanh200175
vangbacdaquy7 - 3 thanhbui
vangbacdaquy0 - 2 akirakun
vangbacdaquy0 - 1 carohcm
vangbacdaquy5 - 1 bongbongmua12
vangbacdaquy1 - 2 mblife2021
vangbacdaquy2 - 0 duymidorya
vangbacdaquy1 - 0 lethanhnhan01
vangbacdaquy1 - 0 jasperno7
vangbacdaquy0 - 1 tayngang66
vangbacdaquy0 - 1 vetthuonglong
vangbacdaquy2 - 0 haohaotomchuacay
vangbacdaquy1 - 0 vesau
vangbacdaquy0 - 1 ngocdinh
vangbacdaquy2 - 1 dailuongg1
vangbacdaquy0 - 7 sauminh
vangbacdaquy2 - 6 lamcaro2
vangbacdaquy1 - 0 hieuxeom
vangbacdaquy3 - 0 hung05092010hng
vangbacdaquy0 - 1 firouz
vangbacdaquy0 - 2 vtvtvtv2022
vangbacdaquy1 - 0 aquadogkr1
vangbacdaquy4 - 0 khanhdubrl
vangbacdaquy9 - 3 benhobexiu123
vangbacdaquy3 - 0 nguyenhoangphuc6793
vangbacdaquy1 - 3 byeyou
vangbacdaquy2 - 0 congcore2021
vangbacdaquy1 - 1 gugugugy7
vangbacdaquy5 - 1 anhbado
vangbacdaquy2 - 1 thrones
vangbacdaquy2 - 1 minemine1612
vangbacdaquy1 - 0 thiengon123
vangbacdaquy1 - 0 cuongxung10
vangbacdaquy0 - 1 dongianlaso1
vangbacdaquy1 - 1 duyno1
vangbacdaquy7 - 4 waifu207otaku
vangbacdaquy1 - 0 lunaa
vangbacdaquy2 - 0 vienpd
vangbacdaquy1 - 0 baonguyena01
vangbacdaquy2 - 4 bemuoi
vangbacdaquy0 - 3 anhday
vangbacdaquy3 - 0 lamvabongu
vangbacdaquy1 - 3 dietcovid
vangbacdaquy3 - 0 dangnhan90
vangbacdaquy1 - 0 hoangninh
vangbacdaquy1 - 0 choicaro
vangbacdaquy1 - 0 hehihoha
vangbacdaquy2 - 6 corona
vangbacdaquy3 - 1 chamender100
vangbacdaquy0 - 1 nkocdethuong
vangbacdaquy1 - 0 htjoker
vangbacdaquy0 - 1 manhlama01
vangbacdaquy1 - 0 minhbaoa01
vangbacdaquy1 - 1 hxmb26
vangbacdaquy2 - 0 ytr6gfb5r5f
vangbacdaquy1 - 0 saothuy22
vangbacdaquy0 - 1 chopper
vangbacdaquy1 - 0 duymytuson
vangbacdaquy0 - 1 phuongxoan
vangbacdaquy1 - 0 hanpas
vangbacdaquy5 - 1 loojc1000