vangbacdaquy
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.14%
  • Chỉ số xã hội 523
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vangbacdaquy3 - 16 beteoteosg
vangbacdaquy4 - 11 hdmi2000
vangbacdaquy2 - 0 vitunghoang84
vangbacdaquy4 - 6 congtrinh
vangbacdaquy9 - 13 happy123
vangbacdaquy25 - 29 vuongkhanh
vangbacdaquy21 - 19 hannie
vangbacdaquy8 - 11 nkocdethuong
vangbacdaquy5 - 16 aikhongsotui
vangbacdaquy0 - 2 nhakhach175
vangbacdaquy17 - 16 maruko
vangbacdaquy23 - 13 phuongxoan
vangbacdaquy0 - 2 thacoanxuong
vangbacdaquy1 - 0 ngocchau2022
vangbacdaquy2 - 0 sakurajp
vangbacdaquy3 - 0 anhjmr
vangbacdaquy0 - 1 trinhthuy
vangbacdaquy2 - 10 rocket290671
vangbacdaquy1 - 0 pingaming22
vangbacdaquy0 - 1 gayvkl515
vangbacdaquy1 - 1 cuncun
vangbacdaquy1 - 6 ngocdinh
vangbacdaquy7 - 13 cocvang
vangbacdaquy2 - 9 docuong
vangbacdaquy1 - 0 phucvodich
vangbacdaquy1 - 0 nhimnha
vangbacdaquy11 - 11 huongjep
vangbacdaquy0 - 1 winxp
vangbacdaquy6 - 0 copepandiem
vangbacdaquy1 - 0 tentruong
vangbacdaquy1 - 0 dswcuycgukbjcab21
vangbacdaquy1 - 1 haianhdeptrai
vangbacdaquy2 - 2 kienmai
vangbacdaquy1 - 0 hoanghkmc5
vangbacdaquy1 - 0 minhpham
vangbacdaquy2 - 1 dinhdung2808
vangbacdaquy0 - 6 muaxuanden
vangbacdaquy4 - 1 phuocboy33
vangbacdaquy9 - 1 principiamathematica
vangbacdaquy5 - 1 newbielok
vangbacdaquy10 - 5 canho
vangbacdaquy1 - 0 hangbui
vangbacdaquy0 - 4 newnewnew
vangbacdaquy1 - 0 greycattt
vangbacdaquy13 - 20 nganbali
vangbacdaquy2 - 0 hitoshjksdep
vangbacdaquy1 - 1 hagau
vangbacdaquy0 - 2 chupchup
vangbacdaquy1 - 0 maohiem123
vangbacdaquy1 - 1 persier111
vangbacdaquy3 - 0 ngothuymai959
vangbacdaquy0 - 1 thaiuumm
vangbacdaquy1 - 0 xuanphuc1610
vangbacdaquy1 - 1 lulipham
vangbacdaquy1 - 0 nothinghd1230908
vangbacdaquy1 - 0 nhatthuy
vangbacdaquy2 - 1 congminhtn
vangbacdaquy2 - 0 hongbeoi
vangbacdaquy1 - 0 shinnijin
vangbacdaquy3 - 0 nghiabot
vangbacdaquy5 - 0 vuabeo
vangbacdaquy4 - 0 zuyy11102008
vangbacdaquy12 - 9 sabo2412
vangbacdaquy2 - 0 minhthiet25
vangbacdaquy2 - 0 taer0918
vangbacdaquy1 - 0 lqcanh
vangbacdaquy1 - 0 vuductuan
vangbacdaquy3 - 0 phamhaidangg
vangbacdaquy8 - 1 cothanh
vangbacdaquy1 - 0 jasam
vangbacdaquy7 - 1 damphucanh
vangbacdaquy9 - 0 meomunday
vangbacdaquy1 - 0 huynhbaobao
vangbacdaquy1 - 3 vesau
vangbacdaquy1 - 0 trucly
vangbacdaquy2 - 0 nkduy
vangbacdaquy1 - 0 lehoangvietphuong
vangbacdaquy2 - 0 lylokute
vangbacdaquy2 - 0 katenhikate2008
vangbacdaquy0 - 1 emiya
vangbacdaquy0 - 3 trungrpg
vangbacdaquy2 - 11 truongsinh
vangbacdaquy0 - 4 comchienduongchau
vangbacdaquy4 - 1 nhikobitchoicaro
vangbacdaquy3 - 0 ngoctin
vangbacdaquy4 - 1 tieutubn310
vangbacdaquy0 - 2 anh3khia
vangbacdaquy1 - 0 binzzz98
vangbacdaquy0 - 1 alienware
vangbacdaquy1 - 0 uaaiztr
vangbacdaquy6 - 0 tuanivy
vangbacdaquy0 - 1 caroforfun99999
vangbacdaquy0 - 3 phungtien
vangbacdaquy3 - 25 phuongkitty
vangbacdaquy1 - 0 usernamenotfound
vangbacdaquy0 - 1 gomukupro33333
vangbacdaquy5 - 1 hongnguquetui66
vangbacdaquy3 - 1 trieuquocbao2004
vangbacdaquy2 - 6 travahuong
vangbacdaquy11 - 0 jhoa25