quangmetro
  • Hạng 43
  • Ngọc 1,512
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.56%
  • Chỉ số xã hội 511
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangmetro9 - 3 hatcatnho
quangmetro6 - 8 dolphin
quangmetro21 - 20 totoro
quangmetro20 - 29 toanluf
quangmetro21 - 23 nhatvy2291
quangmetro16 - 16 tuanlongtt
quangmetro1 - 6 rocket290671
quangmetro0 - 1 aikhongsotui
quangmetro6 - 9 bangtam2312
quangmetro2 - 0 laplc8c1
quangmetro4 - 0 dungtrieu
quangmetro15 - 9 phameco
quangmetro2 - 0 quanprocaro
quangmetro1 - 0 saldj9082
quangmetro7 - 0 baonho3979
quangmetro2 - 0 ndtthang
quangmetro1 - 0 minhkk98
quangmetro7 - 3 tuanhh
quangmetro5 - 6 huongjep
quangmetro1 - 0 canchigiao
quangmetro5 - 0 ddddggg12
quangmetro7 - 0 cuongdeptraivcll
quangmetro2 - 0 hamoo1011
quangmetro7 - 1 vitamax
quangmetro1 - 8 lop2a
quangmetro9 - 8 nganbali
quangmetro1 - 0 cuongcongtuax
quangmetro0 - 1 x0nguoidanhco0x
quangmetro2 - 0 redmonsterpluss
quangmetro0 - 5 meohoang123
quangmetro1 - 21 newnewnew
quangmetro1 - 0 nguyenphuong1109new
quangmetro1 - 1 greycattt
quangmetro1 - 0 ktfcfviyvgg11255
quangmetro5 - 0 anhkhoax23
quangmetro1 - 0 cuongmv
quangmetro2 - 0 vominhquang123
quangmetro7 - 15 nhatnhatsl
quangmetro5 - 15 cocvang
quangmetro3 - 0 caothucarovn
quangmetro5 - 0 riochii
quangmetro5 - 1 thanhhiennnq
quangmetro1 - 0 ltatu071109
quangmetro0 - 1 kenghzzz
quangmetro1 - 0 namsongo123
quangmetro1 - 0 mariohaha03
quangmetro3 - 0 ftsai
quangmetro1 - 0 dai06kodckhoichoi
quangmetro2 - 0 xfactor
quangmetro1 - 0 leqa001
quangmetro0 - 6 sabo2412
quangmetro3 - 0 minhvu12345bg
quangmetro2 - 0 monsieurtuna
quangmetro1 - 0 ksmran
quangmetro2 - 0 thanhnhather
quangmetro2 - 0 minhiungan
quangmetro1 - 0 leminhquan
quangmetro6 - 1 nhidor
quangmetro16 - 16 dongcoxanh123
quangmetro2 - 0 meomunday
quangmetro4 - 3 hoadongtien00
quangmetro3 - 0 dieinternal
quangmetro4 - 3 huongkute
quangmetro1 - 0 shin255
quangmetro6 - 0 miminh85
quangmetro0 - 2 nh0xackekeect
quangmetro2 - 0 heongoc666
quangmetro4 - 3 socnau
quangmetro4 - 8 admingo
quangmetro3 - 3 travahuong
quangmetro3 - 0 thanhtanbinh
quangmetro5 - 1 haohanchuacay
quangmetro0 - 2 wibunotsimpttv2k7
quangmetro1 - 9 tomcuamuc
quangmetro2 - 4 meocute30t
quangmetro4 - 1 enceallu
quangmetro2 - 1 ngaysinhnhatp
quangmetro0 - 1 quanggno1234
quangmetro0 - 1 caroforfun99999
quangmetro12 - 2 kain98
quangmetro8 - 7 ok123456
quangmetro7 - 44 phuongkitty
quangmetro2 - 0 lemyha
quangmetro1 - 7 chachacha
quangmetro6 - 0 namminhz1
quangmetro3 - 1 njhvuughbkn
quangmetro4 - 2 kookun
quangmetro5 - 0 chuminhhieu
quangmetro4 - 0 hunghandsome
quangmetro2 - 0 lolololo
quangmetro3 - 0 pully234
quangmetro1 - 0 kiminari
quangmetro4 - 0 vodanhtieutot
quangmetro0 - 2 h2so4
quangmetro1 - 0 lamquennha
quangmetro2 - 0 tamhang2211
quangmetro2 - 0 dmmmmmm
quangmetro1 - 0 bimkilov148
quangmetro6 - 0 tieumong
quangmetro1 - 0 azzzzz