quangmetro
  • Hạng 226
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 58
  • Tỉ lệ thắng 65.07%
  • Chỉ số xã hội 292
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangmetro1 - 0 thuytinhkhoc
quangmetro1 - 4 nhatmai
quangmetro0 - 2 gahapchao
quangmetro2 - 3 tu8160
quangmetro15 - 1 vuivehongquao
quangmetro6 - 1 kain98
quangmetro3 - 2 bamboo
quangmetro0 - 2 son23
quangmetro2 - 2 ngohuudai
quangmetro0 - 4 phuhung
quangmetro0 - 1 bangtam2312
quangmetro0 - 2 nhatvy2291
quangmetro1 - 0 muasaigon
quangmetro5 - 1 nohssiwi
quangmetro1 - 8 covid19
quangmetro1 - 4 yingying
quangmetro4 - 11 cuibap00
quangmetro18 - 8 phuongtung1982
quangmetro6 - 0 dangxuantuyen
quangmetro1 - 0 hitlerhainao
quangmetro0 - 3 baniphonere
quangmetro2 - 4 caothutapchoi
quangmetro1 - 0 ntt1989
quangmetro3 - 1 hsl123
quangmetro3 - 0 gacontapdi1
quangmetro0 - 4 tuantu123
quangmetro0 - 3 tranphuockhanh
quangmetro4 - 2 huanhoahong78
quangmetro0 - 5 fucklife
quangmetro1 - 0 nammien
quangmetro3 - 4 huongq
quangmetro1 - 7 vuhoang21
quangmetro5 - 3 huongjep
quangmetro0 - 8 uizaaaaa
quangmetro2 - 0 fbngohai
quangmetro1 - 0 thanhtruc
quangmetro4 - 0 lamphuc142536
quangmetro1 - 0 jfnjn
quangmetro1 - 0 quynhnhu2602
quangmetro1 - 0 nonono
quangmetro2 - 0 kuboy97
quangmetro5 - 2 shgdvacacsfdtc7
quangmetro1 - 0 ductrong242004
quangmetro4 - 24 dunglun
quangmetro3 - 0 ngluong
quangmetro1 - 11 cpcnarin4
quangmetro1 - 0 nvhlong1212
quangmetro4 - 1 khachmankhien
quangmetro2 - 3 ok123456
quangmetro4 - 15 minhquan58
quangmetro3 - 0 jackvjpro012345
quangmetro2 - 0 doanhthangduocem
quangmetro1 - 0 vodanh123
quangmetro3 - 0 hnnguyen
quangmetro2 - 0 careone
quangmetro0 - 1 cpcnarin1
quangmetro0 - 1 lolmemay
quangmetro7 - 0 diemngoc3112
quangmetro1 - 1 tutt171
quangmetro13 - 2 kien1234
quangmetro16 - 3 hoadung
quangmetro2 - 0 phamvannam99
quangmetro1 - 5 minhkhoi
quangmetro2 - 0 viettrong
quangmetro2 - 3 bluesky123
quangmetro5 - 13 nguyenvancu
quangmetro2 - 0 phanhdeptrai199x
quangmetro1 - 0 gubigo
quangmetro1 - 3 ltb0506
quangmetro2 - 0 phuongbeo96
quangmetro2 - 1 hochitrung
quangmetro1 - 1 baythatseven
quangmetro4 - 0 thaovan2k7
quangmetro1 - 0 mailady
quangmetro4 - 9 scp67892021
quangmetro33 - 2 votinh001
quangmetro1 - 0 nguoivohinh
quangmetro0 - 1 vvvvv
quangmetro1 - 1 angmay77
quangmetro2 - 8 arsenalfc96
quangmetro0 - 1 thuykien
quangmetro3 - 4 p180598
quangmetro2 - 0 ngocvy
quangmetro3 - 0 ankma
quangmetro3 - 0 trongkute
quangmetro5 - 1 nguyencute
quangmetro1 - 0 kaitoxx
quangmetro1 - 0 vuaphapthuatkybi
quangmetro2 - 0 tranhang07
quangmetro3 - 1 tuoiconrong
quangmetro2 - 0 yoshida
quangmetro1 - 1 nguyenhonganh
quangmetro1 - 1 binhnhi
quangmetro3 - 0 bonghe
quangmetro5 - 1 youlose123
quangmetro2 - 0 hathanh0619f
quangmetro2 - 0 hatran6824
quangmetro1 - 2 sbc1111
quangmetro6 - 0 bearlovezum
quangmetro1 - 1 dangky1lan