quangmetro
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 586
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.41%
  • Chỉ số xã hội 407
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangmetro1 - 7 hocgomoku
quangmetro4 - 0 playersieucapvjp888
quangmetro0 - 2 yephdith
quangmetro2 - 0 vy123agssjh
quangmetro1 - 1 lamcaro2
quangmetro2 - 0 meiyui279
quangmetro1 - 0 tussp123
quangmetro1 - 0 umsang
quangmetro2 - 7 nguyenduyduc
quangmetro4 - 0 trangbui2
quangmetro1 - 0 serazs
quangmetro4 - 5 dangtiendo
quangmetro1 - 0 kukemonline
quangmetro2 - 0 thainguyen1304
quangmetro1 - 1 trinhtranphuongtuan
quangmetro1 - 1 travahuong
quangmetro4 - 0 hoangphihung
quangmetro2 - 1 huongkute
quangmetro0 - 1 namle0113
quangmetro1 - 2 phameco
quangmetro1 - 2 nguyenhuong90
quangmetro3 - 1 hoang134az
quangmetro0 - 1 toanluf
quangmetro2 - 1 namtaynguyen
quangmetro3 - 0 socnau
quangmetro0 - 1 wibunotsimpttv2k7
quangmetro3 - 1 hihiiihhhi
quangmetro1 - 0 baosuhuynh
quangmetro2 - 0 martinchannel
quangmetro6 - 9 heliosxyz
quangmetro3 - 5 tranhoabroland
quangmetro2 - 4 sonyvaio99
quangmetro2 - 0 hoangtrieu
quangmetro1 - 0 pedothepolarbear
quangmetro1 - 1 dolphin
quangmetro2 - 0 huyenmai96
quangmetro2 - 0 hoadongtien00
quangmetro2 - 0 ngaaaaaaa
quangmetro3 - 5 silverfang
quangmetro0 - 1 vantannguyen
quangmetro2 - 0 noname06
quangmetro0 - 1 muonmang
quangmetro1 - 2 nangcanhhoaroi
quangmetro3 - 3 vngn175
quangmetro0 - 1 carohcm
quangmetro1 - 0 newdog
quangmetro2 - 0 ichimaru
quangmetro1 - 4 byeyou
quangmetro2 - 2 matroi
quangmetro1 - 0 adasdfadfa
quangmetro1 - 0 anhthang1m88
quangmetro1 - 0 nocturne2006
quangmetro4 - 1 sunsun
quangmetro1 - 0 vtvtvtv2022
quangmetro2 - 0 vungocanh1
quangmetro6 - 1 yahico
quangmetro3 - 0 chung12345
quangmetro2 - 2 choidep2021
quangmetro5 - 0 akagaming
quangmetro3 - 0 thanhtuyenbroland
quangmetro2 - 0 corehieu2021
quangmetro0 - 4 sabo2412
quangmetro9 - 1 nhinhiii1020
quangmetro2 - 0 hoainhu
quangmetro1 - 6 firouz
quangmetro3 - 0 vanem
quangmetro1 - 2 duyanh
quangmetro4 - 1 mialena
quangmetro14 - 1 dongtham91
quangmetro0 - 2 chopper
quangmetro1 - 0 linhhuynh1996
quangmetro1 - 1 thiengon123
quangmetro1 - 0 rongar
quangmetro4 - 1 playcaro20
quangmetro2 - 5 tuyetmuahe
quangmetro4 - 1 veeee0032
quangmetro0 - 4 waifu207otaku
quangmetro0 - 1 h2so4
quangmetro5 - 3 candy
quangmetro14 - 1 kamuchan
quangmetro0 - 2 bangtam2312
quangmetro1 - 2 nhatvy2291
quangmetro3 - 3 kingofflags
quangmetro2 - 0 khoigamer08
quangmetro1 - 0 fffefefe2
quangmetro6 - 1 wocovn
quangmetro0 - 1 beba888
quangmetro5 - 7 matrancaro
quangmetro0 - 1 toiyeuem
quangmetro1 - 0 thuylien
quangmetro2 - 0 hanpas
quangmetro0 - 1 phamvo
quangmetro0 - 1 robin
quangmetro0 - 4 tinhthoixotxa
quangmetro0 - 1 phuczelo
quangmetro10 - 0 sokheng3
quangmetro2 - 0 hdmi2000
quangmetro3 - 5 tu8160
quangmetro4 - 1 dongtran
quangmetro1 - 0 huongtran1508