canho
  • Hạng 205
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 64
  • Tỉ lệ thắng 60.77%
  • Chỉ số xã hội 260
  • Chỉ số đam mê 6.67
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
canho15 - 0 werfgh
canho1 - 3 huongq
canho9 - 1 obama
canho1 - 0 dungnghia
canho1 - 2 missnl
canho1 - 0 annaa99
canho1 - 0 hettien
canho1 - 0 hyemin12
canho0 - 1 lamcaro2
canho2 - 0 duongpq33
canho2 - 1 xingchha
canho0 - 21 vichea21
canho1 - 4 son23
canho4 - 0 matrancaro
canho3 - 0 huynhh
canho2 - 8 huongjep
canho0 - 5 diemcaro04999
canho7 - 0 playcaro20
canho2 - 8 gavuoninyourmemories
canho0 - 1 ngocdinh
canho0 - 3 yingying
canho0 - 12 vichea16
canho5 - 0 quanfc
canho0 - 1 nkocdethuong
canho20 - 20 kentpham
canho4 - 0 haivu
canho1 - 1 hitlerhainao
canho5 - 8 sabo2412
canho1 - 2 tinhthoixotxa
canho1 - 0 laelia
canho3 - 1 thaingan3004
canho3 - 2 duc2004
canho1 - 0 nhatmai
canho0 - 1 tnhan2502
canho2 - 1 ndndnd
canho0 - 3 phamphuhung
canho5 - 12 arsenalfc96
canho0 - 2 chimtrongnoinho
canho1 - 0 vittroi
canho0 - 1 cpcnarin11
canho3 - 13 minhquan58
canho3 - 0 thuyhoa90
canho6 - 2 moublo
canho2 - 2 muaxuan123
canho11 - 0 concung
canho0 - 3 rip001
canho2 - 0 phanquy21
canho0 - 2 thesadboy1989
canho0 - 3 covid19
canho2 - 0 xiuvip
canho6 - 1 hsl123
canho0 - 6 minhkhoi
canho10 - 4 verseuni
canho0 - 4 vodanh123
canho3 - 0 vivi216
canho0 - 1 toanluf
canho2 - 2 dunglun
canho1 - 0 compon25
canho0 - 5 tapsu
canho1 - 8 moitapchoi1
canho2 - 0 namhn270787
canho1 - 0 keren
canho1 - 1 yeess
canho4 - 1 iigc88
canho2 - 3 zalinh
canho8 - 3 bangdaokeo
canho3 - 1 carer
canho1 - 2 hamy073
canho1 - 1 nqt1234vbn
canho0 - 4 ltb0506
canho9 - 16 dinhtuan12cdt
canho1 - 4 edric284
canho2 - 2 huynhlongan
canho1 - 6 lqdoan
canho3 - 0 cuongmew
canho2 - 0 phamvannam99
canho4 - 1 bangbang
canho10 - 0 london4
canho2 - 0 trancuongbrvt
canho7 - 0 hoadung
canho0 - 2 luke911
canho3 - 2 thanhdat19992894
canho2 - 0 minhhao
canho3 - 0 maithuy01
canho17 - 0 ladan5
canho1 - 0 suoingoc
canho0 - 1 matrom36
canho2 - 1 hochitrung
canho3 - 1 ngocvy
canho4 - 12 trungtcc
canho4 - 7 richard89
canho1 - 0 heoconhamchoi
canho1 - 1 hanhphucvotan
canho0 - 1 serahwang
canho1 - 2 ladieubong
canho0 - 1 cuonganwc
canho1 - 0 immaaa
canho2 - 0 long234
canho3 - 5 dinhvanvoi
canho1 - 2 hannbao1911