nguyentri10x
  • Hạng 253
  • Ngọc 1,005
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.64%
  • Chỉ số xã hội 530
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyentri10x8 - 9 hanhphucvotan
nguyentri10x2 - 8 biktytop1gamethu
nguyentri10x5 - 6 lyquoc
nguyentri10x0 - 3 vuabip
nguyentri10x1 - 0 nmaanx
nguyentri10x1 - 1 hongkong1
nguyentri10x8 - 11 khanhlucky97
nguyentri10x7 - 0 hoarung
nguyentri10x3 - 0 vituananh
nguyentri10x1 - 0 miamatmeo
nguyentri10x1 - 0 phanminhthu
nguyentri10x1 - 0 hainamdaumoi
nguyentri10x1 - 1 truongbg123
nguyentri10x0 - 1 manhlamm
nguyentri10x14 - 13 anhhong9011
nguyentri10x2 - 2 jeffnotfound29
nguyentri10x6 - 7 viphung
nguyentri10x1 - 0 herewegooo
nguyentri10x6 - 0 nganbali
nguyentri10x2 - 0 hungdepzai1
nguyentri10x0 - 1 ganhatlop1
nguyentri10x4 - 7 travahuong
nguyentri10x2 - 0 byoga123ff
nguyentri10x2 - 0 choconngocngech12zmc
nguyentri10x2 - 1 kaiale
nguyentri10x4 - 2 pingpong
nguyentri10x0 - 1 lee16
nguyentri10x2 - 0 vuphihung
nguyentri10x1 - 2 hoangthienxa
nguyentri10x0 - 2 dongcoxanh123
nguyentri10x2 - 0 phankhoa9987
nguyentri10x2 - 3 ok123456
nguyentri10x4 - 0 midsommar
nguyentri10x1 - 0 gdjvn131727
nguyentri10x2 - 0 zillpug
nguyentri10x1 - 0 starvn
nguyentri10x1 - 1 kiethocdot
nguyentri10x1 - 4 tautochanh
nguyentri10x1 - 7 tomcuamuc
nguyentri10x1 - 0 sonth021810
nguyentri10x0 - 2 duclioiu
nguyentri10x3 - 3 bibi0101
nguyentri10x2 - 2 thutoan10
nguyentri10x0 - 1 beiucuachaeunwoo
nguyentri10x0 - 1 alienware
nguyentri10x0 - 1 anh3khia
nguyentri10x3 - 1 pqchinh84
nguyentri10x0 - 6 duylon2k
nguyentri10x9 - 0 bongbongmua12
nguyentri10x7 - 0 nguyensyanh123
nguyentri10x2 - 15 lebaokhang
nguyentri10x0 - 1 caroforfun99999
nguyentri10x4 - 0 haidang33cd
nguyentri10x1 - 0 idkwhyihere
nguyentri10x3 - 2 cocarom
nguyentri10x1 - 0 hoangvanhung
nguyentri10x4 - 4 sabo2412
nguyentri10x5 - 3 kain98
nguyentri10x2 - 2 onestardk
nguyentri10x1 - 0 vanhau
nguyentri10x0 - 4 minhtoanwin
nguyentri10x9 - 4 thuyhoa
nguyentri10x4 - 2 dbqg000
nguyentri10x0 - 2 serazs
nguyentri10x1 - 8 evanst
nguyentri10x1 - 1 cupcake123
nguyentri10x1 - 2 nguyennhisoreall
nguyentri10x1 - 2 ngannguyen
nguyentri10x0 - 2 ginsosad
nguyentri10x2 - 0 lamquennha
nguyentri10x0 - 5 lovekr01
nguyentri10x1 - 3 kaitokun
nguyentri10x0 - 2 khongphaicaothu
nguyentri10x2 - 3 vivacoffee
nguyentri10x0 - 1 noodles
nguyentri10x1 - 1 nguyennhisopoor
nguyentri10x2 - 0 anhthulo21
nguyentri10x13 - 0 dunpc1412
nguyentri10x2 - 0 hieuprocanhet
nguyentri10x1 - 0 nhaoccom28
nguyentri10x1 - 0 taotenla123
nguyentri10x5 - 1 giahuylelgt
nguyentri10x3 - 0 hunghandsome
nguyentri10x2 - 0 phonghao
nguyentri10x3 - 0 nhutduy
nguyentri10x6 - 0 tramha
nguyentri10x2 - 0 nghiamap1992
nguyentri10x0 - 3 belen3
nguyentri10x5 - 4 ngang123
nguyentri10x3 - 0 baokim2010
nguyentri10x1 - 0 manhnammobile
nguyentri10x1 - 0 tanrik
nguyentri10x6 - 24 phuongkitty
nguyentri10x1 - 1 toigalam
nguyentri10x1 - 0 testgame10
nguyentri10x0 - 1 koka262
nguyentri10x0 - 2 buoidayne
nguyentri10x0 - 1 paradol
nguyentri10x18 - 18 huongjep
nguyentri10x0 - 2 anhlatrumday