nguyentri10x
  • Hạng 560
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 67.16%
  • Chỉ số xã hội 335
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyentri10x1 - 0 bon2k7
nguyentri10x2 - 0 ankhung123
nguyentri10x3 - 19 arsenalfc96
nguyentri10x3 - 0 bibo2601
nguyentri10x1 - 0 snsd930
nguyentri10x0 - 1 dangnhungoclinh
nguyentri10x4 - 1 vantrung
nguyentri10x1 - 0 huytq98
nguyentri10x1 - 0 danhden
nguyentri10x1 - 0 sangp7785
nguyentri10x2 - 0 huynhh
nguyentri10x1 - 1 mjetran
nguyentri10x2 - 0 bongbongmua12
nguyentri10x5 - 1 shgdvacacsfdtc7
nguyentri10x2 - 0 tanlamvtpt96
nguyentri10x6 - 7 baniphonere
nguyentri10x2 - 0 vuann1932003
nguyentri10x4 - 1 linkxxx
nguyentri10x0 - 6 dunglun
nguyentri10x11 - 0 fbngohai
nguyentri10x1 - 0 tabaco9
nguyentri10x5 - 0 khachmankhien
nguyentri10x1 - 6 vichea
nguyentri10x1 - 0 oxoxox
nguyentri10x11 - 8 hitlerhainao
nguyentri10x0 - 1 tuan191992
nguyentri10x6 - 0 utpham
nguyentri10x2 - 0 nhatvy2291
nguyentri10x3 - 4 yingying
nguyentri10x4 - 2 sabo2412
nguyentri10x3 - 2 muvodoi
nguyentri10x0 - 1 tinhthoixotxa
nguyentri10x1 - 4 chimtrongnoinho
nguyentri10x0 - 2 tuongsinh
nguyentri10x0 - 1 chichichanhchanh
nguyentri10x0 - 1 huynhbaobao
nguyentri10x3 - 0 mylinh123
nguyentri10x0 - 2 son23
nguyentri10x1 - 0 truongmylinhkg123
nguyentri10x0 - 5 cpcnarin11
nguyentri10x2 - 0 hyemin12
nguyentri10x6 - 10 diemcaro04999
nguyentri10x0 - 3 doinhat
nguyentri10x1 - 0 bequanlatuine
nguyentri10x5 - 2 tranphuockhanh
nguyentri10x1 - 7 minhquan58
nguyentri10x1 - 1 player20
nguyentri10x3 - 12 ltb0506
nguyentri10x0 - 5 tuantu123
nguyentri10x0 - 3 minhkhai
nguyentri10x2 - 0 haminhtriet
nguyentri10x3 - 5 duongggg
nguyentri10x2 - 0 quocbao04052008
nguyentri10x8 - 0 ndndnd
nguyentri10x3 - 0 chickenbabyvip
nguyentri10x15 - 12 huongjep
nguyentri10x2 - 0 hoangha8998
nguyentri10x0 - 1 m1nhh
nguyentri10x2 - 4 zalinh
nguyentri10x5 - 0 bangdaokeo
nguyentri10x10 - 1 hanie
nguyentri10x3 - 0 thuy1995
nguyentri10x8 - 1 baocr7
nguyentri10x3 - 2 carer
nguyentri10x4 - 0 meilin
nguyentri10x1 - 0 tieuchien
nguyentri10x4 - 0 ngoclinh0607
nguyentri10x1 - 0 quynhbuddy
nguyentri10x0 - 1 namden2232
nguyentri10x0 - 5 lqdoan
nguyentri10x0 - 5 saobang
nguyentri10x4 - 1 vodanh123
nguyentri10x9 - 2 phudeptry
nguyentri10x1 - 0 donnanhan24
nguyentri10x1 - 3 trancuongbrvt
nguyentri10x2 - 0 yeess
nguyentri10x1 - 0 hoadung
nguyentri10x9 - 1 hok9x01
nguyentri10x3 - 0 thaovan2k7
nguyentri10x1 - 0 ladan7
nguyentri10x4 - 0 immaaa
nguyentri10x15 - 6 nampleiku81
nguyentri10x7 - 0 minhhao
nguyentri10x2 - 0 meheo0711
nguyentri10x3 - 0 mon0711
nguyentri10x0 - 1 pthao3799
nguyentri10x11 - 1 ladan6
nguyentri10x7 - 23 trungtcc
nguyentri10x3 - 1 sahdfh
nguyentri10x3 - 0 kasad29
nguyentri10x3 - 0 minmin09
nguyentri10x0 - 11 gup222
nguyentri10x19 - 1 hochitrung
nguyentri10x5 - 10 kentpham
nguyentri10x2 - 1 lwhlng
nguyentri10x5 - 0 trang23
nguyentri10x84 - 3 matrom33
nguyentri10x1 - 0 thanhtru75
nguyentri10x0 - 1 vuaphapthuatkybi
nguyentri10x0 - 1 botbien