nguyentri10x
  • Hạng 108
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 39
  • Tỉ lệ thắng 67.35%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyentri10x2 - 0 playcaro38916
nguyentri10x3 - 0 p180598
nguyentri10x8 - 0 panda
nguyentri10x8 - 5 bogay
nguyentri10x5 - 1 goomi
nguyentri10x3 - 0 hanasuri
nguyentri10x3 - 0 meomeo98
nguyentri10x2 - 0 goodguy
nguyentri10x2 - 1 lycatieu
nguyentri10x4 - 2 tranngochong8007
nguyentri10x6 - 0 qazwsxedc
nguyentri10x2 - 0 minhngoc66
nguyentri10x2 - 12 yellowrain
nguyentri10x3 - 2 kain98
nguyentri10x27 - 0 matrom9
nguyentri10x3 - 0 huy722008
nguyentri10x4 - 1 tungnguyen
nguyentri10x1 - 0 hyemin12
nguyentri10x0 - 8 aloaloaloaloaloalao
nguyentri10x1 - 5 sauminh
nguyentri10x3 - 0 okokokok
nguyentri10x1 - 0 trungdavid17
nguyentri10x10 - 0 fbngohai
nguyentri10x6 - 1 thangcute
nguyentri10x2 - 0 coca123
nguyentri10x2 - 9 lamcaro
nguyentri10x1 - 1 sbc1111
nguyentri10x1 - 0 huanhoahong78
nguyentri10x3 - 2 xtpro888
nguyentri10x0 - 2 matrom
nguyentri10x1 - 3 tahuuson
nguyentri10x0 - 1 kyhoi
nguyentri10x1 - 3 qindy
nguyentri10x0 - 1 hoadongtien00
nguyentri10x1 - 0 hamynn
nguyentri10x1 - 0 khoailangnuong
nguyentri10x1 - 0 nhatvy2291
nguyentri10x7 - 8 nguyenvancu
nguyentri10x1 - 0 sibal
nguyentri10x5 - 0 danhbnbnbnbn
nguyentri10x4 - 0 kimnguyen
nguyentri10x1 - 0 choicarokoem
nguyentri10x1 - 0 hungnguyn
nguyentri10x4 - 1 manhquang2002
nguyentri10x1 - 0 chungdz
nguyentri10x2 - 0 egdgdgdgdg
nguyentri10x4 - 7 buibuon
nguyentri10x2 - 5 matbiec
nguyentri10x4 - 0 idontknow23
nguyentri10x1 - 0 mssbeat
nguyentri10x4 - 5 huongjep
nguyentri10x0 - 5 tuoilon
nguyentri10x2 - 0 vodanh
nguyentri10x1 - 0 hientrang27
nguyentri10x0 - 1 cuibap
nguyentri10x1 - 3 nguvcc
nguyentri10x7 - 0 hieu12345
nguyentri10x4 - 3 minhtuan
nguyentri10x8 - 7 buitoi21
nguyentri10x2 - 0 kiwi80889
nguyentri10x2 - 0 tranngoc
nguyentri10x2 - 0 thanhmbf
nguyentri10x5 - 14 phuongkitty
nguyentri10x1 - 0 hanhnguyen1490
nguyentri10x2 - 1 army13
nguyentri10x0 - 1 vitconhaman
nguyentri10x3 - 0 baonhihoang1409
nguyentri10x2 - 0 qqq11
nguyentri10x3 - 0 cherrypt
nguyentri10x0 - 1 nhocyeusky
nguyentri10x2 - 3 anhngo1990
nguyentri10x3 - 6 kentpham
nguyentri10x4 - 1 gl135
nguyentri10x7 - 1 phong12345
nguyentri10x2 - 24 scp67892021
nguyentri10x1 - 0 nguyenlinh04052008
nguyentri10x4 - 0 tramtien
nguyentri10x1 - 0 phuongxoan
nguyentri10x0 - 6 cuong97
nguyentri10x0 - 1 mikochan
nguyentri10x1 - 0 thuydung25
nguyentri10x2 - 5 nguoivohinh
nguyentri10x0 - 3 nhipcautre21
nguyentri10x2 - 0 mophamm
nguyentri10x1 - 0 lamlam113
nguyentri10x0 - 1 hanhphucvotan
nguyentri10x4 - 0 chouchou2611
nguyentri10x0 - 3 nan007
nguyentri10x20 - 35 gatamky2020
nguyentri10x1 - 0 phuc1231
nguyentri10x9 - 1 maithuha38c
nguyentri10x2 - 2 taimaychonnhe
nguyentri10x2 - 0 set196
nguyentri10x2 - 0 imlgbt
nguyentri10x4 - 0 chupachup
nguyentri10x8 - 2 nguvaicadai123q
nguyentri10x0 - 8 nguyenvuhoang21
nguyentri10x6 - 0 tvtsino
nguyentri10x2 - 0 khoa123456
nguyentri10x2 - 0 feararchy