onlytrust
  • Hạng 216
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 62
  • Tỉ lệ thắng 61.78%
  • Chỉ số xã hội 314
  • Chỉ số đam mê 7.27
  • Thời gian tham gia 5 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
onlytrust3 - 0 phuongminh
onlytrust0 - 4 roimaitoiduaem
onlytrust0 - 2 bemuoi
onlytrust7 - 1 bibo2601
onlytrust2 - 3 anhxinloi
onlytrust8 - 0 huynguyen
onlytrust1 - 0 reyouready
onlytrust0 - 2 saphia
onlytrust1 - 0 playcaro20
onlytrust5 - 0 khoa2k9
onlytrust3 - 0 thanh4465446
onlytrust0 - 1 tim09
onlytrust1 - 10 arsenalfc96
onlytrust1 - 5 ladieubong
onlytrust1 - 2 son23
onlytrust1 - 4 tuan191992
onlytrust0 - 3 tsuyoi
onlytrust2 - 0 anna99
onlytrust1 - 0 bamboo
onlytrust3 - 0 thanhtam2003
onlytrust1 - 0 bichnab000
onlytrust1 - 0 sabo2412
onlytrust2 - 1 oxoxox
onlytrust2 - 0 hiccc
onlytrust18 - 0 quanque
onlytrust3 - 0 annhienpham
onlytrust1 - 0 maomao22
onlytrust4 - 6 tanlamvtpt96
onlytrust1 - 3 chichichanhchanh
onlytrust0 - 1 hochitrung
onlytrust6 - 1 quangtu
onlytrust3 - 5 muvodoi
onlytrust3 - 3 sagocarer
onlytrust3 - 1 chuckz2003
onlytrust1 - 0 bemeocute
onlytrust2 - 0 taidt2410
onlytrust1 - 5 baniphonere
onlytrust7 - 7 shgdvacacsfdtc7
onlytrust5 - 1 thuyhoa90
onlytrust2 - 4 huongq
onlytrust0 - 7 caothutapchoi
onlytrust5 - 0 thaingan3004
onlytrust8 - 10 diemcaro04999
onlytrust0 - 1 uizaaaaa
onlytrust3 - 0 tomtep
onlytrust2 - 0 nhanhago1234
onlytrust0 - 5 gacondichoi
onlytrust3 - 0 greenland
onlytrust4 - 2 dat1102
onlytrust2 - 1 annnnnnnnn
onlytrust6 - 0 bangdaokeo
onlytrust3 - 0 masada
onlytrust5 - 1 mina123
onlytrust2 - 4 covid19
onlytrust0 - 3 ilovekimyen1999
onlytrust1 - 2 tuantu123
onlytrust1 - 16 dunglun
onlytrust0 - 1 serahwang
onlytrust2 - 0 nonono
onlytrust4 - 0 ngockieu31502
onlytrust1 - 7 cpcnarin1
onlytrust2 - 5 kentpham
onlytrust2 - 2 carer
onlytrust3 - 4 london7
onlytrust0 - 4 minhquan58
onlytrust5 - 0 haiyencbl
onlytrust6 - 3 hoamoclan
onlytrust1 - 0 phuongthao8912
onlytrust1 - 0 yingying
onlytrust1 - 0 hainam2
onlytrust11 - 1 juneyuh
onlytrust3 - 1 gauxam199
onlytrust9 - 10 gatsby
onlytrust2 - 5 minhkhoi
onlytrust2 - 0 anhkiensd
onlytrust0 - 6 lqdoan
onlytrust2 - 0 dung123ms
onlytrust1 - 0 newbee9x
onlytrust0 - 10 gup222
onlytrust3 - 0 thanhtan301097
onlytrust2 - 1 cmlq1234
onlytrust4 - 1 nampro
onlytrust4 - 4 vuacocaro9x
onlytrust1 - 0 mrb0yb4tl
onlytrust1 - 0 helohehe
onlytrust2 - 0 lanhphong
onlytrust0 - 2 carot
onlytrust1 - 0 mon0711
onlytrust0 - 3 aty886868
onlytrust2 - 1 matrom26
onlytrust0 - 1 jinzshh
onlytrust0 - 2 tankiem
onlytrust0 - 2 honeymoon1991
onlytrust2 - 0 pthao3799
onlytrust0 - 2 lovegood
onlytrust1 - 0 hamy073
onlytrust1 - 0 vivankhanh
onlytrust0 - 2 sieucapvippro
onlytrust0 - 1 phamquy
onlytrust3 - 0 bruv690