onlytrust
  • Hạng 953
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,181
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.59%
  • Chỉ số xã hội 440
  • Chỉ số đam mê 3.30
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
onlytrust2 - 6 linhlucden
onlytrust7 - 5 dangtiendo
onlytrust3 - 0 tienly
onlytrust2 - 1 lindsie08
onlytrust1 - 0 hupfull
onlytrust3 - 0 ngaokatana1
onlytrust0 - 2 yephdith
onlytrust2 - 0 giangltn
onlytrust4 - 1 cocuser
onlytrust1 - 1 truongiiiphong
onlytrust3 - 0 dicky
onlytrust1 - 0 kippyquyen2410
onlytrust1 - 3 kain98
onlytrust3 - 1 baobinh24
onlytrust0 - 4 wibunotsimpttv2k7
onlytrust2 - 0 serazs
onlytrust1 - 2 tautochanh
onlytrust0 - 3 interwar1283
onlytrust0 - 1 dangtiendung
onlytrust0 - 4 kumthya
onlytrust2 - 0 travahuong
onlytrust1 - 0 alexrenekton0211
onlytrust2 - 0 nonamefire
onlytrust4 - 0 hoangphihung
onlytrust0 - 1 thuphuongle99
onlytrust6 - 1 anhnongroido
onlytrust3 - 0 kakachieu030201
onlytrust0 - 1 tahuuson
onlytrust1 - 0 vanvolang
onlytrust1 - 0 zower
onlytrust3 - 1 alecharry91
onlytrust2 - 0 hiepkhach
onlytrust3 - 0 trangas
onlytrust3 - 1 nguyenduyduc
onlytrust2 - 2 namvietam
onlytrust1 - 1 hxmb26
onlytrust2 - 0 datxd11
onlytrust0 - 1 tinhthoixotxa
onlytrust2 - 3 olablablahaha
onlytrust4 - 1 pmn9a3nvx
onlytrust1 - 1 truongthanh202
onlytrust1 - 5 carohcm
onlytrust3 - 6 ahbakhia
onlytrust1 - 0 soulsan
onlytrust1 - 0 jasperno7
onlytrust1 - 0 nhtnttt2007
onlytrust4 - 0 quangff206
onlytrust2 - 0 chihao
onlytrust0 - 1 huyenmai96
onlytrust1 - 0 dungdeptrai
onlytrust1 - 0 lpn123
onlytrust2 - 0 zero123
onlytrust0 - 1 asthemoon
onlytrust3 - 0 minhsting
onlytrust0 - 3 byeyou
onlytrust0 - 2 astrazeneca
onlytrust1 - 0 pluto242
onlytrust4 - 10 tapchoilon
onlytrust1 - 0 tranhoabroland
onlytrust2 - 1 ducatuan2020
onlytrust3 - 0 hienquan4
onlytrust2 - 0 hanniecutedangiu
onlytrust1 - 5 hdmi2000
onlytrust5 - 0 lananhhhhh
onlytrust0 - 5 thanhthanh2k7
onlytrust3 - 0 suthatchico1
onlytrust5 - 0 samsam19
onlytrust2 - 3 vmingau2208
onlytrust2 - 0 dooly
onlytrust3 - 0 longlife
onlytrust1 - 0 thinhbrland
onlytrust1 - 2 hieveryone
onlytrust5 - 1 cobedangiu21
onlytrust2 - 0 noname06
onlytrust1 - 0 pouralways
onlytrust4 - 0 nhinhiii1020
onlytrust1 - 0 hehihoha
onlytrust2 - 0 sieuvippro
onlytrust0 - 2 chienchienchien
onlytrust4 - 1 hanhmam141
onlytrust3 - 0 dai1dai2
onlytrust5 - 1 mautraunhatxom
onlytrust3 - 0 nhutbin000
onlytrust0 - 1 donghocat
onlytrust3 - 6 dangkyqd
onlytrust1 - 0 dungnv83
onlytrust4 - 5 nguyenmanhlama01
onlytrust1 - 0 pquarngfeb5th
onlytrust3 - 1 candy
onlytrust2 - 1 bongbongmua12
onlytrust13 - 3 teroulele
onlytrust1 - 0 kamuchan
onlytrust4 - 0 anhbeo88
onlytrust1 - 2 erial
onlytrust14 - 6 kim93
onlytrust0 - 3 kingofflags
onlytrust1 - 1 maithao
onlytrust3 - 1 trungvn
onlytrust1 - 0 choiluon
onlytrust1 - 1 taikhoan