onlytrust
  • Hạng 109
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 23
  • Tỉ lệ thắng 65.56%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
onlytrust3 - 0 hoai88
onlytrust1 - 0 manhquang2002
onlytrust5 - 0 chibach6a2
onlytrust4 - 0 vinh109
onlytrust1 - 1 pqthangpt
onlytrust3 - 3 nhan123
onlytrust7 - 0 danghoan6666
onlytrust3 - 0 sibal
onlytrust3 - 14 yellowrain
onlytrust3 - 1 linhgardinho
onlytrust8 - 14 ltb0506
onlytrust1 - 0 hungnguyn
onlytrust2 - 0 tungbanh2k1
onlytrust2 - 0 egdgdgdgdg
onlytrust0 - 2 canhty
onlytrust1 - 8 scp67892021
onlytrust0 - 2 matngu10
onlytrust2 - 3 dangky1lan
onlytrust2 - 0 mssbeat
onlytrust1 - 0 huanjb3
onlytrust3 - 5 buibuon
onlytrust15 - 1 trangpham
onlytrust1 - 0 longmd58
onlytrust7 - 1 namvinh012004
onlytrust2 - 9 haicaro
onlytrust13 - 0 quanque
onlytrust5 - 7 huongjep
onlytrust1 - 0 giang003
onlytrust1 - 1 matngu7
onlytrust2 - 1 thevu
onlytrust0 - 1 hieula
onlytrust4 - 28 matbiec
onlytrust8 - 9 xanhlacay
onlytrust1 - 0 hieenr2021
onlytrust2 - 4 kentpham
onlytrust10 - 0 quynhnt
onlytrust17 - 52 phuongkitty
onlytrust1 - 2 nguvcc
onlytrust6 - 0 phuong12
onlytrust6 - 2 thanhdoan99
onlytrust0 - 4 thanhthanh2k7
onlytrust1 - 0 vodanh
onlytrust9 - 4 playboy
onlytrust4 - 15 moitapchoi1
onlytrust1 - 0 quangdat
onlytrust1 - 3 thanhlong
onlytrust2 - 0 binbin1999
onlytrust0 - 1 dembuon
onlytrust5 - 0 trandang
onlytrust2 - 0 kaiyaba
onlytrust2 - 0 puta1701
onlytrust3 - 0 tridoan
onlytrust1 - 0 danna
onlytrust2 - 0 dewwcdxx
onlytrust0 - 5 cuong97
onlytrust1 - 0 kimanh2001
onlytrust7 - 1 ps2702
onlytrust7 - 11 gatamky2020
onlytrust10 - 0 hienle1620
onlytrust1 - 0 choigamethoi
onlytrust1 - 0 jadyeuthuong
onlytrust43 - 1 elobe
onlytrust3 - 0 hqn1245
onlytrust1 - 2 b1998
onlytrust5 - 6 worldisad
onlytrust3 - 0 lamlam113
onlytrust0 - 2 suoingoc
onlytrust1 - 0 yumkhin
onlytrust0 - 1 nguyenhonganh
onlytrust0 - 1 phungtien
onlytrust1 - 0 dorabase
onlytrust1 - 6 lamcaro
onlytrust1 - 0 linhcute
onlytrust7 - 3 buitoi21
onlytrust2 - 0 pehan12
onlytrust3 - 0 tramtien
onlytrust3 - 0 ukule
onlytrust1 - 1 mavuong
onlytrust5 - 1 canhnd94
onlytrust2 - 1 winnerisme101
onlytrust1 - 0 baohanan
onlytrust2 - 0 doandt4
onlytrust1 - 2 gafbuwj
onlytrust3 - 0 fhhhfjdhv
onlytrust2 - 0 ki2k7
onlytrust3 - 8 kehuydiet2802
onlytrust3 - 0 kienepi
onlytrust1 - 0 asdmobile
onlytrust1 - 0 pthao3799
onlytrust0 - 2 nan007
onlytrust2 - 0 linh04052008
onlytrust1 - 0 luuhuytoan
onlytrust1 - 0 vietpro123789
onlytrust2 - 16 nhatmai
onlytrust1 - 0 nammien
onlytrust3 - 0 vangbacdaquy
onlytrust1 - 0 huyprovjp
onlytrust1 - 1 thanhton01
onlytrust0 - 3 nht1309
onlytrust0 - 1 hieuhieuhieu